Posts Tagged ‘ vidurio rytai ’

Laisvė palestiniečiams per Egiptą

Egiptas atvėrė duris Palestinai panaikindamas Gazos blokadą ir suteikdamas palestiniečiams laivę keliauti.  Šis žingsnis nutraukia buvusį susitarimą tarp Egipto ir Izraelio blokuoti Gazos ruožą   po Hamas atėjimo į valdžią regione.

Gazos dalinis blokados nutraukimas buvo tikėtinas, nes Egipte į valdžią atėjus  Musulmonų Brolijai, kuri yra priešiška Izraeliui, tolesnis bendradarbiavimas tarp dviejų šalių negalėjo būti toks sklandus kaip seniau.  Musulmonų grupuotės dažniausiai būna priešiškos žydams, o Musulmonų Brolija nėra išimtis. Tai parodo, kad po naujų jėgų atėjimo į valdžią Egipte ir  Libijoje, santykiai su Izraeliu gali stipriai kisti.  Didžioji dalis palestiniečių yra musulmonai, o tai reiškia, kad jie bus remiami bet kokios  ideologinės musulmonų grupuotės.

Po Egipto revoliucijos Izraelis pradėjo skirti daugiau  dėmesio  santykiams su Egiptu, net iš naujo apsvarstant esama taikos sutartį.

 

 

 

Durnių teatras

Yra didelis skirtumas tarp žydų ir  žydų sionistų. Šie vaizdai, keli iš tūkstančių klipų, parodo kaip Izraelio sionistinė dauguma (main stream jews) suvokia savo identitetą.

 

Kita perspektyva:

Iranas: mes turime galimybę smogti JAV visame pasaulyje

Trečiadieni Irano ambasadorius Maskvoje Seyed Mahmoud-Reza Sajjad pranešė, kad JAV puolimo atveju Iranas turi galimybę smogti bet kuriam JAV strateginiu objektui pasaulyje.  Tai įvyko po Barack Obamos pareiškimo, kad JAV  užšaldo visus Irano aktyvus jos teritorijoje. Šis JAV prezidento poelgis akivaizdžiai prisideda prie iniciatyvos ekonomiškai blokuoti Iraną jam taikant sankcijas.

JAV ataka prieš Iraną buvo diskucijų objektas jau kelis metus,- pasakė Seyed Mahmoud-Reza Sajjad.

Irano ambasadorius taip pat pareiškė, kad Iranas jokiu būdu nepultu pirmas. Kita vertus, jeigu Iranas būtu užpultas, šaliai nelieka nieko išskyrus negailestingos gynybos prieš agresorių.

Izraelio Ministro Pirmininko pavaduotojas Moshe Yaalon neseniai pasisakė, kad pagal jo šaltinius Iranas galimai turi balistinių raketų sistemą, kurios smogimo nuotolis yra virš 10 000 kilometrų ( galimybė smogti JAV). Gal tai tik Izraelio šmeižtas, kad Iranas yra pavojingas kiekvienai pasaulio šaliai savo raketų atakos galimybe?  Negalima tiksliai pasakyti, kadangi Iranas taip pat yra pareiškęs, kad turi galimybę smogti JAV. Tai gali būtu tik abiejų pusių politinis žaidimas arba tikrų savo ir priešininko  galimybių pareiškimas. Kas aišku- Iranas tikrai nepasiduotu lengvai.

JAV  atstovai Izraelyje neseniai pareiškė, kad šalis planuoja galimybę smogti Iranui per 90  dienų laikotarpį. Aišku, kad tai tik Izraelio siekis pritraukti kitų šalių kaip JAV palaikymą sukeliant puolimo neišvengiamumą. Pats Izraelis neturi galimybės ilgai išlikti kariniame konflikte be JAV paramos, tačiau JAV patvirtino, kad nesieks pradėti karo prieš Iraną jeigu Iranas jo nepradės pirmas. Šis pareiškimas puikiai parodo JAV nenorą atrodyti kaip agresorius, o  labiau siekti atrodyti kaip auka. Svarbu atsiminti, kad  paskutiniai JAV karai daugumoje buvo pradėti  po gynybos priedanga, kada tam tikri JAV interesai ar strateginiai objektai buvo pažeisti / užpulti.  Todėl po JAV pareikšimo, kad ji nesieks pradėti karo su Iranu, buvo pranešta, kad JAV įsipareigoja apsaugoti savo interesus ir strateginius objektus Izraelio teritorijoje.  Taip yra sukuriama atmosfera, kad JAV nepuls pirma, bet jei Irano gynybiniai  veiksmai  sukels pavojų JAV personalui Izraelyje, Jungtinės Valstijos  bus įpareigotos atsakyti jėga.

Tokia situacija toliau plėtojasi Vidurio Rytuose, kur Iranas siekia parodyti savo gynybines galimybes, Izraelis nenumaldomai agituoja karą, o JAV prireikus ateis į pagalbą Izraeliui. Bet kokiu atveju, karas  su Iranu prives prie Vidurio Rytų destabilizacijos ir naftos rinkos panikos. Tai atitinkamai paveiks Europos Sąjungos šalis, kurios jau ir taip yra krizėje, o JAV ekonominiame karste bus įkaltas dar vienas vinis.

IAEA vis stipriau smaugia Irana

IAEA neseniai išleido rezoliuciją, kuri bus nutaikyta kovoti su Irano branduoline programa.  Tai įvyko tuo pat momentu kada JAV praneštinai išreiškė savo poziciją, kad jei Iranas nenutrauks savo branduolinės programos iki 2012 metų vasaros, JAV bus priversta duoti Izraeliui leidimą veikti (arba pulti). Viso to priežastis buvo teiginiai, kad IAEA ir nepriklausomi ekspertai  žvalgbos fotografijose nustat, kad Iranas turi ir naudoja techniką, kuri yra skirta branduolinių bombų detonatorių gamybai.

Pagrindinis IAEA rezoliucijos siekis yra priversti Iraną bendradarbiauti su JTO ir IAEA ekspertais t.y. juos įsileidžiant patikrinti savo branduolines jėgaines. Tai yra ganėtinai keista, kadangi, jau nuo 2003-2004 metų Iranas buvo ne kart įsileidęs JTO ekspertus, kad šie patikrintu Irano branduolines jėgaines bei įrangą. Būtina prisiminti, kad JTO pati buvo nustačiusi, kad Iranas savo branduolinio ginklo programą jau nutraukė 2004 metais.

Vakarų šalys motyvuoja Irano branduolinio ginklo egzistavimu tuo, kad Iranas sodrina uraną. Tačiau jų teiginiai dažnai nepamini, kad Iranas turi galimybę sodrinti bei sodrina tik kelių procentų uraną, kai branduoliniai bombai yra būtinas daugiau nei 9  procentų prisodrintas uranas. Iranas, kad patenkinti JTO yra sutikęs  siųsti savo išgautą uraną į Rusiją, kur jis būti prisodrintas iki reikalingo atominei elektrinei lygio.

Reikia pastebėti, kad Iranas savanoriškai stengiasi bendradarbiauti su Vakarų šalimis vykdant savo branduolinės energetikos programą. Keblumas išlieką, kad šalys kaip JAV ir Izraelis yra nepakeičiamai  nusistačiusios prieš Irano branduolinę programą ir visomis priemonėmis vengia dialogo, nebent Iranas nutrauktu visus su branduolinę energetiką susijusius veiksmus. Tai esminis veiksnys, kuris trukdo įvykiams progresuoti. Šiuo metu Rusija ir Kiniją siekia aktyviai bendradarbiauti su Iranu, o JAV jau viešai pareiškė neatmetanti galimybės leisti Izraeliui savarankiškai susidoroti su Iranu panaudojant karines pajėgas.

Libijoje liejasi kraujas: Gaddafi prieš sukilėlius

Muammar Gaddafiui lojalios pajėgos atgavo Zawiyah miesto kontrolę šį trečiadieni. Karinės operacijos metu buvo panaudoti tankai ir snaiperių ugnis, kad išvaikyti sukilelių pajėgas.

Libijos žinių kanalai greitai eteryje parodė Muammar’io rėmėjus su vėliavomis žygiuojančius link Zawiyah miesto centro. Šis miestas yra svarbus sukilėliams, nes jis yra ilgiausiai sukilėlių kontrolėje išlaikytas miestas arčiausiais Libijos sostinės Tripolio.

Viską matęs kovotojas pasakė “Reuters“ žinių tarnybai, kad Gaddafi pajėgos išvijo sukilėlių pajėgas iš miesto jiems tik įžengus į miesto centrinę aikštę. Šiuo metu žinomas mirčių skaičius yra 40 kovotojų, tačiau gali kilti artimosiomis dienomis.  Tai patvirtintu ir sukilėlių ketinimas artimosiomis dienomis atgauti miesto kontrolė. Vienas iš jų pasakė: “Tai dar nesibaigė“.

Liudininkų buvo pranešta, kad vakare miestas buvo bombarduotas iš oro. Kol kas negalima tiksliai pasakyti, nes JAV  žiniasklaidos seniau praneštas civilių bombardavimas iš oro laikui bėgant buvo paneigtas Rusijos palydovų duomenimis, kurie sekė lėktuvų judėjimą virs Libijos oro erdvės.

Italijos užsienio ministras Franco Frattini pasakė, kad  Libijos vyriausybės atstovai suskrido į Briuselį pasitarti su šiuo metu ten esančiais NATO vadovais. Susitikimo eiga dar tiksliai nežinoma, bet galima tikėtis, kad  bus siekiama pasiekti susitarimą dėl taikos palaikymo pajėgų įvedimo.  Tai palengvintu  Rusijos reiškiamą priešiškumą kariniams veiksmams Libijoje, nes taip būtu savanoriškai paprašyta pagalbos ir nesiskaitytu kaip prievartinė invazija po“ dirbtinais pretekstais“.

Nuo vasario 17 diena  prasidėjusių  karinių veiksmų  yra užfiksuotos 400 mirtys. Nors sukilėliai atnaujino prašymus  sukurti ne skrydžio zoną virš Libijos, kad apsaugoti juos nuo bombardavimų, JAV sekretorė Hillary Clinton atsakė tai turi būti JTO sprendimas, o ne JAV vedama iniciatyva.

Pagal JTO,  Libijos blokada gali būti pakoreguoti, jeigu iškiltu būtinybė apginkluoti sukilėlių pajėgas. Taip galime tikėtis tik aiškiai matomo pilietinio karo  eskalavimo.

Reuters

Protestai link Irano destabilizacijos

Nors šiuo metu vystančios revoliucijos Vidurio Rytuose ir Šiaurės Afrikoje yra  aiškūs žmonių laisvės šauksmai  siekiant normalių pragyvenimo sąlygų, šios revoliucijos yra tik  laukianti galimybė pasauliniam elitui perorganizuoti regiono geopolitinę santvarką į  sau palankią.  Šiuo būdu regiono žmonės yra tik apgaunami ir visi neramumai tarnauja siekiant susilpninti Irano valdžią.

Vienintelė  priežastis kodėl JAV remia  tokius perversmus, kaip Mubarak’o Egipto režimas, yra globalistų siekis šiuo procesu  įtakoti ar sunaikinti Irano režimą. Kaip kitaip JAV remtu perversmus, kurie tik nuverčia jų marionetines vyriausybes? Iranas iki šiol yra sunkiai paveikiamas JAV ir Izraelio norams įvesti karius dėl  neegzistuojančios “Irano atominių ginklų programos“.

Vienas įrodimų būtu neo-konservatoriaus David Frum’o pasisakymas  straipsnyje “Amerika negali ignoruoti Bahrain’o chaoso“ : Iranas yra svarus žaidėjas Vidurio Rytuose… Kiekvieno regiono sprendimas turi išgyventi sunkius išlaikymus. Tai veda mus arčiau ar toliau  nuo  pozityvaus pokyčio Irano politinėje sistemoje? Šie pokyčiai  gali įtakoti sprendimus apie Bahrain’a ir toliau.“  Viskas priklauso iš kokios perspektyvos žiūrėsi į nestabilumą regione.  Jeigu perversmų banga nukeliautu  į Iraną ir atidarytu duris Izraelio/JAV marionetėms- JAV ir Izraelis  būtu labai patenkinti. Tai paaiškintu netikėtas JAV noras paremti galimus Irano protestus iškart po pranešimo apie Mubarak’o atsistatydinimą. “New York Times“ žurnalistas Seymour Hersh pranešė, kad JAV vyriausybė šiuo metu skiria didžiules sumas Irano MEK (Mujahideen-e Khalq).

Jeigu Irane pradėtu vykti aktyvus protestai prieš vyriausybė ir Irano valdžia būtu priversta imtis jėgos prieš protestuotojus, o tai tik yra ko JAV nori, būtu sukurtas  nestabilaus Irano įvaizdis, kuris destabilizuoti vyriausybė ir palengvintu išorinės įtakos poveikį protesto/revoliucijos eigai  ar rezultatui. Nors Iranas, ekspertų nuomone, yra pakankamai atsparus regiono protestų poveikiui šalies valdžiai. – “Vagys  galines duris visada suranda“.

Buvęs JAV generolas Hugh Shelton’as pasakė: “ Irano režimas turi pasikeisti“. Tai aišku  būtu pasiekta jeigu MEK būtu vaizduojama  esant geriausia opozicija Irano vyriausybei ir teroristiniai judėjimai, nepalankūs Irano valstybei, būtu finansuojami JAV.

Nors visi Vidurio Rytuose ir Šiaurės Afrikoje vykstantys   protestai  ir revoliucijos negali būti JAV inicijuoti, tai nereiškia, kad nebuvo  visiškai nemanipuliuota.  Vienas faktas, kad JAV dar 2008 žinojo apie Mubarak’o nuvertimą ir finansuoti sukilėlių lyderius.

Sukilimai galėjo kilti dėl daugelio priežasčių. Viena iš svarbiausių, kad žmonės norėjo permainų. Aišku negalima atmesti  manipuliacijos ir išorinio finansavimo, bet būtina  pripažinti  kiekvieno piliečio “užsidegimą“ protestuot.   Kare kiekvienas karys nežino generolo strategijos, todėl ir protestuotojai nežino kas stovi už jų nugaros.

Svarbu neleisti, kad protestai ir revoliucijos privestu prie dar blogesnio režimo negu esama ( Egipto esama karinė diktatūra ).

Prisidengti Holokausto korta

Visi žinome kas yra Holokaustas, tačiau mažai kas supranta, kad šis žodis nėra žydų tautos kūrinys ar nuosavybė.  Todėl negalima jį vartoti kiekviena karta kaip tik pasireiškia nepakantumas Izraelio poelgiui Palestinai. Aišku šiuolaikinė visuomenėto to nepastebi, nes jai smegenys yra jau išplautos metų propagandos mokyklose, kada dėmesys yra skiriamas žydų tautos kentėjimams, tuo metu pamirštant, kad žydai nėra vieninteliai nuskriaustieji.

Hitleris atsakingas už 12 000 000 mirčių.

Stalinas atsakingas už 23 000 000 mirčių.

Mao Ze-Dong atsakingas už 49 000 000- 79 000 000 mirčių.

Visas šurmulys prasidėjo nuo Antro pasaulinio karo, kada bendrais duomenimis buvo išžudyta virš 6 milijonų žydų tautybės žmonių. Žmonės buvo renkami, vežami gyvulių vagonais ir laikomi koncentracijos stovyklose.  Naikinami buvo žydai visose tautose, kurios buvo Hitlerio rankose, daugiausiai Lenkijoje ir Rytų Europos teritorijoje. Bet ar viskas buvo taip blogai kaip tai skamba iš daugelio lūpų?

Nors kiti diktatoriai atsakingi už trigubai didesnį mirčių skaičių, mažai kas tai aptarinėja. Mat svarbiausias yra žydų Holokaustas, o visi kiti žmonės tegu stimpa ir lieka pamiršti, taip? Atsirado Dievo numylėtoji tauta. Jeigu jiems žemę pažadėjo Dievas, ji jums nepriklauso. Nepiktnaudžiaukite  savo valdžia, nes kada teks nuo jos pačios kentėti. Religija ir taip yra mitas, pasakų rinkinys per amžius pakeistas taip, kad tarnautu jos rašytojams.

1976 metais buvo išleista, autoriaus Arthur Koestler, knyga pavadinimu “ Tryliktoji gentis“ Šioje knygoje aiškiai dėstoma, kad šiuolaikiniai Europos žydai yra kilę ne iš Palestinos teritorijos, o iš Kaukazo regione gyvavusios “Khazar“ imperijos, kuri  740 metais po Kr. persivertė į Judaizmą.

Khazar imperijos plėtėsi nuo Juodosios iki Kaspijos jūros ir nuo Kaukazo iki Volgos. Khazar’ai buvo tarp dviejų regioninių super jėgų: Bizantijos imperijos ir ritinių Islamo valstybių. Khazarai atsispyrė priimti  į krikščionybę ar islamą, todėl perėjo į judaizmą. Vėliau prasidėjus Mongolų antpuoliams iš rytų, jie migravo į šiuometinės Lenkijos, Lietuvos ir Ukrainos teritorijas, taip stipriai paveikdami vietines socialinę ir rasinę vietinių gyventojų sudėtį. Knygoje išdėstyti teiginiai ir faktai patvirtina daugelio mokslininkų tyrimus, kad šiuolaikiniai  Europos žydai nėra Palestinos etniniai žydai, migravę per Vokietiją ir Prancūziją, o iš tiesų yra Kaukazo regiono etniniai gyventojai 8 amžiuje priėmę Judaizmą. Tai įrodytu, kad Antrojo pasaulinio karo metu kančios teko ne etniniams Palestinos žydams, o žmonėms, kurių protėviai 8 amžiuje priėmė Judaizmo tikėjimą. Taip galima teigti, kad Antras pasaulinis karas lygiai tai pat buvo ir krikščionių karių Holokaustas, kaip ir kiekvienas  Europos konfliktas per pastarąjį šimtmetį. Jeigu remtis aukų religija, kaip pagrindiniu identifikuojančiu požymiu.

Tačiau kas vyko Antrojo pasaulinio karo metu negali paslėpti tai kas dabar vyksta Gazos ir Vakarinės pakrantės teritorijoje, kur etniniai Palestinos gyventojai yra ištremti. Šiose teritorijose, po JTO paskelbus Izraelio valstybės sukūrimą, yra laikomi palestiniečiai, kuriems  pagal palikimą priklauso Izraelio teritorija. Izraelis stengiasi plėsti gyvenviečių statybą teritorijoje, kuri jam net nepriklauso ir stengiasi blokuoti kokia įmanoma humanitarinę pagalbą. Negi tai ne Holokaustas? O kur dar palestiniečių tautos žemės vogimas? O kada pasaulis pasisako prieš Izraelio politiką, naudojamas antisemitizmas, kad pasiteisinti .

Todėl kam nors iškėlus esamą palestiniečių problemą, Izraelis ir jo bendraminčiai iš kart puola žmones vadinti anti-semitais arba Holokausto mylėtojais. Tai tik parodo Izraelio tikrąjį veidą- valstybė pati vykdanti Holokaustą. Ši “Holokausto korta“, kuri naudojama kaskart, yra vienintelis Izraelio pasiteisinimas.  Pabandykite pakalbėti mokslinėje institucijoje apie Izraelio nusikaltimus, tuoj pat kažkas primins jums žydų kentėjimus.

Aš tokiems žmonėms sakau: Nereikia čia krokodilo ašarų!

JAV ir Izraelis yra pagrindiniai stabdžiai neleidžiantys būti sukurtai nepriklausomai Palestinos valstybei. Šios dvi valstybės, kurias valdo tie patys interesai, yra didžiausios teroristinės valstybės pasaulyje. Jos turi galią žudyti, pavergti, apiplėšti ir naikinti visada prisidengdamos taika.

Patys Izraelio valstybės  aukščiausi pareigūnai dažnai pasisako už ne žydų žmonių pavertimu vergais arba visišką sunaikinimą.

Izraelis kiekviena kart patirdamas spaudimą iš pasaulinės bendruomenės, prisidengia antisemitizmo korta arba Holokausto korta. Kiekviena kart galima pastebėti, kad išleidžiamos knygos rašančios apie “Naują anti-antisemitizmą“ nors tai nėra nauja nei antisemitiška. Visa tai yra bandymai diskredituoti visus, kurie pasisako  prieš Izraelio politiką. Kaip dažnai jūs girdite kaip sunkiai gyvena palestiniečiai? Per žinias išgirsi tik kaip Izraelis nukentėjo, o visi kiti pamiršti. Pažiūrėkite kokias nors diskusijas apie Izraelio vykdomą politiką ir iškart išgirsite kaip visi yra vadinami antisemitais.

Visi Izraelio nusikaltimai yra slapstomi, užmaskuojami. Izraelis ir toliau vykdo nelegalias gyvenviečių statybas, toliau verčia badauti palestiniečius. O kokiam žmogui, kuris nori Izraelio nusikaltimus iškelti  į paviršių, ant kaktos užrašoma: NACISTAS, RADIKALAS, HOLOKAUSTO NEIGĖJAS, ANTISEMITAS.

%d bloggers like this: