Posts Tagged ‘ sukilimai ’

Sekanti Afrikos kolonizacija

JAV ir Europos šalims jau pilnai atvertas kelias į Afrikos lobius. Po regione įvykusių sukilimų Vakarų šalys pradėjo aktyviai skirstyti paramą ir dalyvauti naujai susiformavusių  vyriausybių kūrime. Tai atvers kelia užsienio korporacijoms privatizuoti šalių kaip Libijos nacionalinius turtus ir palinkti jos piliečius skurde, nes žinant korporacijų godumą galima teigti, kad visi turtai paliks savininkų šalis.

Statomas pamatas prieš 3 Pasaulinį karą (galios konsolidavimas ir įtakos mažinimas)

Paskutinis didžiausias pasaulyje konfliktas buvo Antras  pasaulinis karas ir nuo tos dienos mes matėme tik lokalius konfliktus, kaip Vietnamas, Afganistanas, Irakas ir t.t. Išaušus 21 amžiui, buvo pradėtas tiesti kelias link 3-čiojo pasaulinio konflikto, kuris bus karas ne dėl ideologijos, ne dėl  valstybių nesutarimo, o dėl galutinės valdžios pasaulyje. Karai nėra toks jau retas įvykis, nes mes visada kariaujame.

Prasidėjo Vidurio rytų revoliucijos.  Žmonės pradėjo sukilti prieš savo totalitarines vyriausybes ir kovoti dėl laisvės, bet daugelio žiniai viskas  buvo suplanuota jau iš anksto. Egiptas, kur žmonės siekė demokratijos, bet  buvo  akli pastebėti, kad jų revoliucines jėgas nuo pat pradžios finansavo JAV.  Dramblio Kaulo Krantas, kur Prancūzija pradėjo įtvirtinti savo kolonijinę valdžią   Libija, kur  Vakarai per Saudo Arabiją finansuoja sukilėlius, kad nuverstu Gaddafi, kuris siekė kovoti prieš Vakarų imperializmą (planavo nacionalizuoti Libijos naftą, atsiėmė  grobikiškas užsienio  naftos kompanijas ir planavo sukurti nepriklausomą Afrikos kontinento valiutą). Vidurio rytai  yra ne tik resursų žemė, bet ir strateginė zona, kuri būtina siekiant įtvirtinti JAV/Izraelio dominavimą.

Dabar jau atėjo Sirijos laikas, kur taip pat ūžia sukilėlių vėjas, aišku dabar jie vadinami tik “protestuotojais“. Libijos konflikto pradžioje sukilėliai taip pat buvo vadinami protestuotojais, o vėliau su prieštankinėmis raketomis ant sunkvežimių važinėjo.  Viskas tai yra “Naujo Amerikos Amžiaus Planas“, kuriame kalbama, kaip reikia stiprinti JAV dominavimą pasaulyje. Tam reikia pirma išvalyti senas Sovietų Sąjungos valstybes, kaip pasakė buvęs JAV gynybos sekretorius Paul Wolfowitz. Dabar taip yra siekiama susidoroti su Sirija.

Libijos atveju, JTO rezoliucija buvo išleista per 48 valandas, kurios tikslas buvo tik užtikrinti humanitarinę pagalbą (rašoma pačioje rezoliucijoje). Jokių bombardavimų, kovojančios pusės karinio palaikymo ar kt. Tuo momentu pasaulio valstybės buvo lengvai apgautos palaikyti intervenciją į Libiją, o dabar yra susiskaldžiusios dėl tolesnių veiksmų.

Sirijoje yra ta pati situacija, kur su sukilėliais yra šiurkščiai susidorojama. Taip JAV vėl siekia pateisinti savo dalyvavimą sprendžiant konfliktą, pirma naudojant sankcijas, o vėliau karines pajėgas. Viena problema- Rusija ir Kinija jau  nebus taip lengvai apgautos. Jos griežtai pasisakė prieš bet kokį įsikišimą į Sirijos konfliktą.  Sirijos teritorijoje yra ne tik Rusijos strateginis  uostas, bet ir pati  Sirija svarbi Rusijai strateginė teritorija. Europoje  matomas aiškus NATO plėtimas, o tai Rusijai sukelia neramumų. JAV planuotas  anti balistinių raketų skydas  nebuvo pilnai sukurtas, todėl siekiama kitomis priemonėmis (pasinaudojant Vidurio rytų revoliucijomis) sumažinti Rusijos įtaką regione.

Kinija jau yra išstumiama iš Afrikos žemyno, o Rusiją  yra bandoma išstumti iš Europos. Abi šio valstybės pradeda daugiau leisti pinigų savo kariuomenės modernizavimui. Visas pasaulis yra dalijamas į įtakos zonas. Galvojate, kad Šaltasis karas baigėsi? Jis niekada nenustoto egzistavęs, pasikeitė tik žaidėjai.

Viskas veda link vieno tikslo- absoliutaus JAV/Izraelio pasaulinio dominavimo. Tam yra būtina susilpninti Rusiją ir Kiniją, kurios nors nėra pačios geriausios valstybės pasaulyje, tačiau yra atitinkamas atsvaras Naujai Pasaulio Tvarkai. Gal Rusija yra sekanti, kurioje įvyks sumodeliuotas sukilimas? Tiksliai negalima pasakyti. Aišku, kad gale viskas gali būti išspręsta kariniu konfliktu, nes  nervai nelaiko amžinai. Kuri nors valstybė pasakys: gana, jau toliau taip negalima!

“Karas yra sudarytas iš daugelio katastrofų, kurios priveda prie pergalės.“- Georges Clemenceau (1841 – 1929)

Vaizdai iš Sirijos

– Tuk Tuk!!!

– Kas ten?

– Revoliucija…

Matosi, kad Libija šiuo metu yra pasaulio revoliucijos centras. Prieš šalies vyriausybę  aršiai kovoja sukilėliai, kurie matomai tarnauja globalios bankininkystės interesams. Ne veltui jie spėjo įsteigti naują valstybės banką ir prekiauti nafta. Reikia juk sukilimui lėšų.

Tačiau Sirijos atveju JTO  nesiruošia per 48 valandas patvirtinti rezoliuciją, kuri leistu karinius veiksmus. Ne, jie planuoja tik sankcijas. Viena kita šalis pasisako už pagalbos suteikimą, o kitos tik: “tegu pjaunasi“

George Soros apie revoliucijas Vidurio Rytuose

Kovo 4 diena, globalistas milijardierius George Soros pasisakė BBC žinių tarnybai apie šiuo metu besivystančia situacija Vidurio Rytuose ir galimas protestų pasekmes.

“ Naftą išgaunančių šalių piliečiai turi gauti naudos iš šalies resursų“– Tikrai taip turi būti, tačiau retai kada pinigai iš naftos nukeliauja į šalies piliečių kišenes. Kaip 3-jo pasaulio šalyse privatizuojami vandentiekiai tarnauja papildyti korporatistų kišenes, taip iš naftos išgaunamos pajamos tarnauja multi-nacionalinių kompanijų interesams. Todėl pasikeitus  šalies vyriausybei ( Libijos atveju ), šalies piliečiai nematys pinigų, kurie gaunami iš jų šalies turtų.

Irano valdžia bus nuversta per “kruvinas revoliucijas“- teigė G.Soros.  Tai tik parodo tikrąjį globalaus elito tikslą, kuris yra naudojantis Vidurio Rytų revoliucijų banga sunaikinti priešišką JAV/Izraelio interesams Iraną. Ne veltui  galima pastebėti kaip šmeižiamas  Iranas dėl savo branduolinės programos ir teigiama, kad jis siekia būtinai pasigaminti branduolinį ginklą. Žmonės, atsimenate kaip buvo Irako atveju? Nepamenu, kad ten būtu suradė bent kokių masinio naikinimo ginklų.

Jo nuomene JAV ir Europa turėtu aktyviau dalyvauti paremdamos Libijos ir regiono revoliucijas, kad nauji režimai būti labiau bendradarbiaujantys su Vakarais.  Matosi, kad šalių marionetinės vyriausybės yra naudingos tol kol jos klauso JAV interesų bei yra jai naudingi. Pradžioje teigiama kokie sąjungininkai yra Muammar Gaddafi ir  Hosni Mumbarak, o vėliau jie netenka JAV paramos ir “paliekami išdžiūti“. Jei negali naujos valdžios valdyti kaip lėlę, turi bent su ja susidraugauti.

BBC News

 

Protestai link Irano destabilizacijos

Nors šiuo metu vystančios revoliucijos Vidurio Rytuose ir Šiaurės Afrikoje yra  aiškūs žmonių laisvės šauksmai  siekiant normalių pragyvenimo sąlygų, šios revoliucijos yra tik  laukianti galimybė pasauliniam elitui perorganizuoti regiono geopolitinę santvarką į  sau palankią.  Šiuo būdu regiono žmonės yra tik apgaunami ir visi neramumai tarnauja siekiant susilpninti Irano valdžią.

Vienintelė  priežastis kodėl JAV remia  tokius perversmus, kaip Mubarak’o Egipto režimas, yra globalistų siekis šiuo procesu  įtakoti ar sunaikinti Irano režimą. Kaip kitaip JAV remtu perversmus, kurie tik nuverčia jų marionetines vyriausybes? Iranas iki šiol yra sunkiai paveikiamas JAV ir Izraelio norams įvesti karius dėl  neegzistuojančios “Irano atominių ginklų programos“.

Vienas įrodimų būtu neo-konservatoriaus David Frum’o pasisakymas  straipsnyje “Amerika negali ignoruoti Bahrain’o chaoso“ : Iranas yra svarus žaidėjas Vidurio Rytuose… Kiekvieno regiono sprendimas turi išgyventi sunkius išlaikymus. Tai veda mus arčiau ar toliau  nuo  pozityvaus pokyčio Irano politinėje sistemoje? Šie pokyčiai  gali įtakoti sprendimus apie Bahrain’a ir toliau.“  Viskas priklauso iš kokios perspektyvos žiūrėsi į nestabilumą regione.  Jeigu perversmų banga nukeliautu  į Iraną ir atidarytu duris Izraelio/JAV marionetėms- JAV ir Izraelis  būtu labai patenkinti. Tai paaiškintu netikėtas JAV noras paremti galimus Irano protestus iškart po pranešimo apie Mubarak’o atsistatydinimą. “New York Times“ žurnalistas Seymour Hersh pranešė, kad JAV vyriausybė šiuo metu skiria didžiules sumas Irano MEK (Mujahideen-e Khalq).

Jeigu Irane pradėtu vykti aktyvus protestai prieš vyriausybė ir Irano valdžia būtu priversta imtis jėgos prieš protestuotojus, o tai tik yra ko JAV nori, būtu sukurtas  nestabilaus Irano įvaizdis, kuris destabilizuoti vyriausybė ir palengvintu išorinės įtakos poveikį protesto/revoliucijos eigai  ar rezultatui. Nors Iranas, ekspertų nuomone, yra pakankamai atsparus regiono protestų poveikiui šalies valdžiai. – “Vagys  galines duris visada suranda“.

Buvęs JAV generolas Hugh Shelton’as pasakė: “ Irano režimas turi pasikeisti“. Tai aišku  būtu pasiekta jeigu MEK būtu vaizduojama  esant geriausia opozicija Irano vyriausybei ir teroristiniai judėjimai, nepalankūs Irano valstybei, būtu finansuojami JAV.

Nors visi Vidurio Rytuose ir Šiaurės Afrikoje vykstantys   protestai  ir revoliucijos negali būti JAV inicijuoti, tai nereiškia, kad nebuvo  visiškai nemanipuliuota.  Vienas faktas, kad JAV dar 2008 žinojo apie Mubarak’o nuvertimą ir finansuoti sukilėlių lyderius.

Sukilimai galėjo kilti dėl daugelio priežasčių. Viena iš svarbiausių, kad žmonės norėjo permainų. Aišku negalima atmesti  manipuliacijos ir išorinio finansavimo, bet būtina  pripažinti  kiekvieno piliečio “užsidegimą“ protestuot.   Kare kiekvienas karys nežino generolo strategijos, todėl ir protestuotojai nežino kas stovi už jų nugaros.

Svarbu neleisti, kad protestai ir revoliucijos privestu prie dar blogesnio režimo negu esama ( Egipto esama karinė diktatūra ).

%d bloggers like this: