Posts Tagged ‘ sukilėliai ’

JTO siunčia stebėtojus į Siriją

Sirija  jau nebus smarkiai ignoruojama. JTO nusprendė šalyje dislokuoti 300 stebėtojų, kurie įvertins esamą situacija.  Reikia tik tikėtis, kad šalies neištiks Libijos likimas. JTO gali pareikalauti apsaugos pajėgų organizacijos stebėtojams, kurie gali būti užpulti tariamų šalies arba opozicijos sukilėlių pajėgų.

Tarptautinis baudžiamasis teismas sieks teisti NATO už nusikaltimus Libijoje

TBT (tarptautinis baudžiamasis teismas) prokurorai patvirtino, kad bus vykdomas iki teisminis tyrimas dėl NATO ir  anti-Gaddafi pajėgų nusikaltimų Libijoje . TBT sieks patikrinti pareikštus  kalinimus dėl   NATO veiksmų  šalyje, kurie nusinešė virš 1000 civilių gyvybių, taip pat kaltinimų pareikštų anti-Gaddafi pajėgoms, kurios praneštinai negailestingai žudydavo karo belaisvius.  Tyrimas  taip pat koncentruosis ir į pareikštus kaltinimus Gaddafi režimui dėl brutalaus susidorojimo su sukilėliais.

Nors tyrimas atsižvelgs į abiems pusėms pareikštus kaltinimus, daugiausiai dėmesio bus skirta buvusio Libijos vadovo  Gaddafi’o  ir jo sūnaus Saif al-Islam veiksmams.

Rusija stipriai remia šį tyrimą ir tiki, kad visos pusės, kurios pažeidė tarptautinė įstatymą, sulauks teisingumo. Daugiausiai susirūpinimo kelia tai, kad NATO nusikaltimai gali likti nepastebėti arba neįvertinti, kadangi laimėjusi pusė niekada “neduos sau per nagus“.

Po pilietinio karo Libijoje pabaigos pastebėta kaip Vakarų intervencija gali palenkti konfliktą savo norima kryptimi. Tik dabar pradedamas skirti dėmesys ne tik Gaddafi režimo veiksmams, bet ir pačios demokratijos nešėjos- NATO.

Libija: Gaddafi prieš sukilėlius- įvykių stebėjimas

Tikrai netikėta įvykiu seka privedė prie to, kad Libijos sukilėliai įsiveržė į Libijos sostinę Tripolį ir teigia kontroliuojantys didžiąją dalį miesto.

Šiuo metu Libijos sukilėliai yra apšaudomi iš tankų Assari gatvėje, kur  Libijos vyriausybės atstovo Musa Ibrahim teigimu Libijos režimą yra pasiruošę ginti 65 000 kovotojų. Libijos sukilėliai teigia, kad daugelis Gaddafį remiančių kovotojų pasidavė jiems jau pasidavė, tačiau tai yra mažai tikėtina, kadangi Libijos sukilėliai žinomai vykdo karo belaisvių žudynes (jiems nukirsdami galvas).

Libija taps dar vienu kąsniu naftos išalkusioms  pasaulio valstybėms kaip JAV ir daugeliui Europos šalių, kurios dalyvavo šiame konflikte po NATO priedanga. Sukilėliai sako, kad jie kontroliuoja didžiąją dalį Tripolio miesto, dėl šios priežasties galima konstatuoti, kad sukilėliai laiko tvirtą poziciją prieš Gaddafi. Nors tai daugeliui skambėtu kaip ilgametės diktatūros pabaiga, negalima tvirtai sakyti, kad naujasis režimas (aiškiai tarnaujantis Vakarų interesams) bus bent kiek geresnis Libijos žmonėms. Jau nuo konflikto pradžios buvo matoma, kad sukilėlių vienas iš tikslų- Libijos naftos rezervai, kurios bus siekiama aktyviai parduoti, o buvusi nacionalizuota Libijos naftos pramonė (tarnavusi valstybei ir finansavusi jos infrastruktūrą) jau bus tik atsiminimas.

Libijos sukilėliai įžengia į Tripolį

Libijos sukilėliai įžengė į Tripolį iš vakarų pusės. Gaddafi šaukia gyventojus imti į rankas ginklus ir gintis. Nors sukilėliai žengė svarbų strateginį žingsnį ir užėmė netolimai esančia oro bazę, ekspertai teigia, kad be vietinės populiacijos paramos sukilėliai turi mažai šansų.

Libijos sukilėliai elgiasi kaip NATO

Humaniterinė (karinė) pagalba padeda  Libijos sukilėliams  vykdyti nusikaltimus prieš žmoniją.  Jau rasti masiniai Gaddafi rėmėjų kapai, kurie buvo šiurkščiai nužudyti.

Libijos sukilėliai, kurių daugumą sudaro Al-Qaeda (pripažinta JAV), aiškiai seka NATO ir JAV pėdomis t.y. teisėtai vykdo masines nekaltų žmonių skerdynes.

%d bloggers like this: