Posts Tagged ‘ sprendimo ’

Izraelis taikos su Palestina nenori

Neseniai išleisti slapti Palestinos diplomatų dokumentai rodo, kad Palestinos atstovai jau buvo pasiruošę atiduoti viską.

Norint pagaliau išspręsti Izraelio-Palestinos teritorinį konfliktą buvo siūloma Izraeliui net sukurti marionetine Palestinos valstybę tik, kad būtu išspręstas konfliktas ir sudaryta taika. Tačiau Izraelis šio pasiūlymo nepriėmė, net kada Palestinos diplomatai buvo visiškai menkinami savo pačių akyse.

Tai parodo, kad Izraelio tikslas yra visiškas palestiniečių ir jų valstybės  sunaikinimas. Motyvuodami, kad jų žemė yra “dievo duota“ jie toliau tęsia nefunkcionalias derybas. Net kada Palestinos diplomatai ir vyriausybės atstovai yra praradę viltį ir pasiruošę galutiniam sprendimui, kuris tik pasitarnaus Izraeliui, taikos pasiūlymai buvo atmesti.  Matosi kaip Izraelis iš tremtinių tapo okupantais- beširdžiais ir gobšiais, kurių šalį valdo tikri sionistai. 

Mano pagarba Izraeliui jau seniai dingo ir dabar suprantu, kad aš taip pat norėčiau svaidyti raketas.

Pagal tarptautinius susitarimus Palestina yra įvardinta kaip okupuota žemė ir   vis daugiau pasaulio valstybių pradeda remti nepriklausoma Palestinos vyriausybę, o Izraelis toliau sako “Čia mums dievo duota žemė ir mes ja su niekuo nesidalinsime.“

Vienintelis Palestinai palankus dabar sprendimas būtu kreiptis į JTO, kad būtu galima naudojantis pasaulio valstybių pritarimu sukurti Palestinos valstybę, kaip tai buvo Izraelio atveju. Nes abipusiai diplomatiniai susitarimai pasirodė esa visiškai nefunkcionalūs  ir beviltiški.

Šaltinis

Šaltinis

Šaltinis

Šaltinis

%d bloggers like this: