Posts Tagged ‘ siekis pulti ’

Ar JTO slepia tiesą apie Iraną ?

Iranas matomai yra kasdieninės naujienos. Kiekviena diena sklinda žinios ar spekuliacijos, kad ši šalis  vykdo nelegalią branduolinių ginklų programą. Kaip bebūtu, mes negalime tiksliai žinoti Irano tikslų. Ką mes tikrai žinome- Iraną bandoma pateikti kaip naują Iraką.

Irano branduolinės ginkluotės programa jau nustojo egzistavusi nuo 2003  metų. Taip teigė JTO IAEA komisija. Prie šios senos programos prisideda  nauji gandai, kad Irane pastebėta branduoliniai bombai bandyti skirta aparatūra, kuri iš esmės nustatytai yra senos nebeegzistuojančios programos palikimas. IAEA nepakanka to, kad visi įrodymai patvirtina Irano poziciją apie visuomeninės branduolinės  programos, ne karinės paskirties, vystymą.

Dabar atrodo, kad JTO komisija neturi ką veikti apart  Irano stebėjimo. Vis naujos komisijos keliauja į šalį ir nieko naujo neatranda. Tai priverčia JTO ir JAV spekuliuoti apie Irano galima branduolinio ginklo programą, o esamus įrodymus paversti į jiems palankios teorijos žymes. Taip ir buvo padaryta.

Po paskutinio vizito į Iraną JTO nieko naujo neatrado, tačiau tai nesutrukdė IAEA  pareikšti, kad Iranas vis dar nenoriai įsileidžia komisijos ekspertus ir neprileidžia jų prie visų su branduoline programa susijusių instaliacijų. Tai mažai stebėtina, juk JAV ir jos sąjungininkės vis uždeda naujas sankcijas  Iranui, nesvarbu ką jie atranda. Vienas  iš naujų spekuliacijų kūrimo  pavyzdžių būtu Irano nenoras leisti komisijos atstovams aplankyti Parchin karinę bazę. Tai privedė prie JTO pareiškimo, kad Iranas šioje bazėje slepia savo ginklo programą, nesvarbu, kad tai paremti JTO neturi nieko. Achmadinejadą vėl apibėrus kaltinimais šalies vadovas buvo priverstas pasielgti protingai ir vėl pakviesti  komisijos ekspertus aplankyti šalį, šį kart nukeliauti į pačią Parchin karinę instaliaciją.

Galima tvirtai teigti, kad naujas vizitas į Iraną nieko naujo neatras. Vien tik Irano leidimas komisijai aplankyti Parchin karinę bazę rodo, kad šalis mažai ką slepia ir siekia bendradarbiauti su JTO.   Dabartinė pasaulinė situacija akivaizdžiai yra perkurta ir per daug komplikuota.  Iranas nėra pavojinga nei agresyvi šalis. Vienintelis agresorius regione yra Izraelis, kuris jau ne kart pareiškė norą ir vis dar skatina pulti Iraną. Vien tai rodo, kad Izraelis yra įbaugintas ir bijo netekti savo dominuojančios  pozicijos regione, kuri nuolatos smunka.

Taip tik bandoma susidoroti su JAV/Izraelio ašiai nepaklusnia valstybę. Jeigu Iranas bus užpultas, pateisintai ar ne, Iranas tuo galės tik pasinaudoti siekiant oficialiai įgyti branduolinį ginklą.

%d bloggers like this: