Posts Tagged ‘ šalis ’

Obama įgijo dar daugiau galios perimti šalį

Visiems jau žinomas nepasisekęs JAV prezidentas B. H. Obama, kurio vyriausybinė karjera savo antikonstituciniu lygių pranoko G.W. Bush’o, užsinorėjo dar daugiau galios.  Jau taip stebėtini prezidento įsakai, kurie suteikia išskirtines galias prezidentui tam tikrose situacijoje,  tapo vis grobikiškesni.

Paskutinis prezidento pasirašytas įsakas suteikia jam išskirtines galias perimti visos šalies komunikacines sistemas savo galion, taip valdant visus pagrindinius informacinius šaltinius. Tai reiškia, kad nelaimės atveju vykdomoji valdžia įgauna visas teises reguliuoti informacijos sklaidą. Aišku tai aiškinama tuo, kad JAV vyriausybė turi būti pajėgi bet kokiu atveju komunikuoti tarpusavyje, tačiau, kas nustato jai suteikiamos galios lygį?

Jau po praeito prezidento pasirašyto įsako, kuris jam suteikia galią valdyti visos šalies kelių  infrastruktūrą ir maisto išteklius, šis įsakas tik prisideda prie jau taip didžiulio galios paketo.

Visi šio pobūdžio įsakai veda prie to, kad kilus krizei prezidentas įgija vos ne diktatorines galias.  JAV jau seniai prarado savo demokratiškumą. Prezidentas gali vykdyti karinius veiksmus prieš kitą valstybę be kongreso pritarimo, ko neleidžia konstitucija. Visa tai rodo, kad ruošiamasi kažkam grandioziniam ateityje. Tai gali būti karas arba ekonominė krizė, nes visi šio pobūdžio pasiruošimai perimti kritiškai svarbius šalies svertus yra aiškus  to požymis.

Šaltinis

JAV imperija

Sunku suprasti žmones, kurie JAV nelaiko esant imperija. Taip, JAV nėra ekspansionisto tipo imperija kaip buvo SSRS, tačiau JAV pasižymi kitu imperiją apibūdinančiu bruožu: globalia militaristine valdžia. Jungtinėms Valstijoms  nereikia aneksuoti svetimos žemės, kad ji pakliūtu į jos rankas. JAV  laiko pasaulį už pavadžio vien turėdama daugiau nei 1000 karinių bazių visame pasaulyje, valdydama vakarų armiją NATO bei turinti stambiausią armiją pasaulyje.

Visos menkesnės  šalys, kurios nepaklusta JAV, tuoj pat būna sugriautos ir pavergtos.  Šalys, kurios tenkina JAV interesus, gali pasigirti esamos ginamos pačios galingiausios valstybės pasaulyje.

JAV prezidentas gavo dar naujų galių

Matomai JAV stato į vietas reikiamas procedūras, kurių paskirtis- organizuoti visus reikiamus resursus karo metu.

JAV prezidentas B.H. Obama gavo naujų  įgaliojimų, kurie leidžia karo metu jam perimti į savo rankas valdyti šalies transporto, maisto, energetikos infrastruktūras.  Tai pateisinama esant būtinybei, kuri  padėtu išvengti nesklandumų ir padėtu lengviau paskirstyti  reikiamus resursus konflikto atveju.  Šis procesas žengia kartu su NDAA ir kitais vykdomosios valdžios plėtimo aktais, kurių tikslas akivaizdžiai yra atimti valdžią iš piliečiu kontroliuojamų institucijų ir perduoti ją vykdomosios valdžios institucijai bei privačioms organizacijos.

  Karo metu tai padėtu lengviau kontroliuoti planuojamai priešišką šalies Kongresą. Tai taip pat sumažintu  Kongreso sprendimo reikšmingumą karo atveju, kuris deramai visada  siektu atsižvelgti į piliečių interesus bei išspręsti konfliktą diplomatiniu būtu. Aišku nekalbant apie šalies neokonservatorius, kurie tik ir nori karo.

Izraelis taip pat turėjo deramą poveikį. Žinoma, kad JAV Kongreso dauguma neturi noro atvirai pulti Iraną, kas nesutinka su atviru Izraelio pasiryžimu bet kokiu atveju  nuversti Irano režimą.  Taip JAV  prezidentui suteikiant daugiau galios galima įžvelgti siekį  efektyviau perduoti šalies valdžia kuo mažesnei žmonių grupei, taip išvengiant galimos kovos su nesutinkančia dauguma Kongrese. Jei JAV būtu įtraukta į karą per Izraelio veiksmus, prezidentas Obama galėtu būti lengviau manipuliuojamas  sutikti su Izraelio sprendimais, kadangi jam ja būtu suteikta didesnė galia valdyti ir palenkti šalies piliečius sutikti su  karo prieš Iraną būtinybę.  Taip jis deramai lengviau palenktu Kongresą į savo pusę, nes jis jau būtu tik savo praeitos valdžios šešėlis. Siekiant išlaikyti savo likusia galią JAV Kongresas būtu priverstas sutikti su bet kokiais prezidento sprendimais.

Visa tai jau istorija. JAV nuo Antrojo Pasaulinio Karo  pradėjo krypti link autoritarinės, jei ne totalitarinės, vyriausybės . Dabar tik liko laukti. Ankščiau ar vėliau  JAV visiems tai parodys?

Naujo tsunamio pavojus Japonijoje

Naujo tsunamio pavojus Japonijoje buvo paskelbtas po 6,8 balų žemės drebėjimo šiaurės rytų šalies dalyje.  Šalies  jau spėjo pajusti keliasdešimt centimetrų pakilusias  bangas.

Šalies vyriausybė baiminasi naujos katastrofos galimybės.

 

Šaltinis

%d bloggers like this: