Posts Tagged ‘ prancuzija ’

Pasiruošimas: Trečiam pasauliniam karui

Trečiasis pasaulinis karas bus ne dėl valdžios, garbės ar ideologijos. Trečiasis pasaulinis karas bus karas dėl resursų. Jau dabar yra skaičiuojamos pasaulinės iškastinio kuro atsargos, kurių pagrindinis šalinis yra Vidurio rytai. Jeigu šiame regione būtu įžiebtas karinis konfliktas tarp jame dominuojančių geopolitinių milžinų, karas atitinkamai privestu prie regiono destabilizacijos, naftos rinkos panikos ir tolesnio iškastinio kuro tiekimo sutrikdymo. Šalys kaip JAV akivaizdžiai siektu išlikti kaip pagalbinė šalis, kuri remtu finansiškai vieną iš kelių šalių esančių konflikte tarpusavyj.

Pasaulinis karas lengvai neprasidėtu. Visko priežastis būtu pasaulio milžinų kaip JAV, ES, Rusijos ir Kinijos (NATO ir BRICS)  konkuravimas dėl paskutinių iškastinio kuro šaltinių, kurie yra Arkties regione. Kadangi šio regiono naftos gavyba būtu žymiai mažiau problematiška nei Vidurio rytų, kur reikėtu sunkiai atstatyti politinį stabilumą, pasaulis būtu priverstas rungtis  dėl turtingo žemės lopinėlio, kuris “neturi šeimininko ir valdžios“ . Šioje planetos dalyje būtu matomos tiesioginės kovos tarp šių šalių, kurios garantuotai  privestu prie pasaulinio konflikto.

Siekiama kontroliuoti ES

Vokietija ir Prancūzija  siekia abi užimti dominuojančias pozicijas ES, kur šios valstybės galėtu diktuoti sąjungos fiskalinę ir net politinę eigą.

Paviešinti ketinimai pulti Iraną

Jau seniai buvo aiškiai matomas Izraelio  noras pulti Iraną dėl baimių, kad jis toliau plėtos savo branduolinę programą, kas atitinkamai gali privesti prie branduolinio Irano.  Nuolatos buvo akcentuojama, kad negalima leisti Iranui gauti branduolinį ginklą, nesvarbu, kad Iranas atvirai pareiškė ir tai buvo patvirtinta, kad jis nevykdo branduolinio ginklo programos.

Dabar matomai atėjo laikas veikti, nes Izraelio kantrybė jau trūko.  Neseniai paaiškėjo, kad Izraelis ruošiasi kariniams veiksmas  ir prašo JAV paramos. Viskam kelia davė Pasaulinės Atominės  Energetikos  Asociacijos raportas, kuriame tariamai  nurodyta, kad Iranas yra netoli branduolinio ginklo sukūrimo.  Nors raporto detalės nėra aiškios, Izraelis atvirai pradėjo vykdyti kalbas su JAV vyriausybės atstovais, kad sukurti būtinybę imtis veiksmų prieš branduolinį Iraną. Laikraštis „The Guardian“ praneša, kad šis raportas gali būti esminis svertas, kuris gali palenkti galutinį sprendimą.

Prie planavimo pulti Iraną paviešinimo  stipriai prisidėjo nutekėję pranešimai iš Izraelio žvalgybos, buvusių  Mossad ir Shin Bet  narių, kuriuose rašoma kaip dalis  Izraelio žvalgybos darbuotojų    siekia nušalinti esamą ministrą pirmininką Benjamin Netanyahu, taip užkertant kelią Irano puolimui.  Nutekėjusiuose pranešimuose taip pat kalbama kaip bus siekiama diskredituoti ir visomis priemonėmis apkaltinti Benjamin Netanyahu nacionalinių interesų nepaisymu, kad jis atsistatydintu iš savo posto. Tai ganėtinai keista, kadangi didžioji dalis Izraelio vyriausybės atstovų visada yra pasiryžę remti Irano puolimo planą.

Šio informacijos nutekėjimo šaltiniui surasti  Netanyahu  paskyrė užduotį  Shin Bet chief Yoram Cohen‘ui. Taip yra siekiama užkirsti kelia bet kokiai kitai gėdinančiai informacijai pateikti į visuomenės akiratį, tačiau ilgalaikiai Izraelio planai Irano atžvilgiu jau seniai yra žinomi. Kas nežinoma- kada Izraelis planuoja imtis veiksmų?

Izraelis per pastaruosius mėnesius rimtai ruošiasi  svarbiam žingsniui. Neseniai Izraelis išbandė tolimo nuotolio raketų sistemą, kuri turi galimybę nešti branduolinę kovinę galvutę ir pasiekti Iraną.

Tačiau Izraelis niekada nesieks kovoti vienas. Izraelio DebkaFile pranešė kad, jei NATO šalys sutiktu dalyvauti operacijoje pulti Iraną, Izraelis pasitraukti į pašonę ir leistu šalims kaip Anglija, Prancūzija, Italija, Vokietija ir JAV perimti pagrindinį vaidmenį, o pats  koncentruotųsi ginti savo sienas nuo galimo kontrpuolimo iš Irano sąjungininkų. Didžiosios Britanijos gynybos ministerija pranešė, kad JAV greitu metu gali nutarti sunaikinti svarbiausius Irano branduolinės programos taikinius naudojant tolimo nuotolio raketas. Ministerija taip pat tvirtina, kad JAV paprašius pagalbos vykdant bet kokias operacijas Anglija suteiktu visokeriopą karinę paramą.

Irano puolimas yra neišvengiamas, kadangi ši šalis yra esminis Izraelio priešas ir net jei kada Iranas sugalvotu įsigyti branduolinį, tai sumažintu Izraelio įtaką regione. Šiuo metu viskas panašėja į Iraką, kada visuomenė buvo gąsdinama neegzistuojančiais masinio naikinimo ginklais. Vienas dalykas aiškus- šį kart Obama turės ištarti žodžius: „Atsiprašau, bet mes nieko neradome“.

JAV ir ES valdžios centralizacija- Super Kongresas ir Euro zonos vyriausybė

Valstybių galios centralizacija visada prasideda nuo  valdžios išsiplėtimo. Taip  yra plečiamas galios tinklas, kuris atitinkamai veda link piliečių politinės galios  arba sąjungos valstybių suvereniteto praradimo. Daugelis tai pavadintu teisingu keliu norint išspręsti sudėtingas problemas, kurioms trukdo valdžios padalijimo esama struktūra, kuri neleidžia staigiai reaguoti į susidariusias problemas ir efektyviai vykdyti reikiamus sprendimus. Mano manymu tai skamba kaip kelias link totalitarizmo sistemos įsigalėjimo.

Praėjus JAV valstybinės skolos krizei, kurios metu buvo svarstomas laikytinos skolos ribos pratęsimas, buvo prieita prie sprendimo pakelti esamos skolos “lubas’ iki 16.4 trilijonų dolerių. Visos isterijos, kad JAV turės nutraukti įsipareigojimus sumokėti savo 14 trilijonų skolą buvo tik eilinis politinis manevras, kuris privedė prie JAV ‘Super Kongreso’ įsteigimo. Šis ‘Super Kongresas’  funkcionuos kaip specialus komitetas, kuris bus sudarytas iš 12 narių (6 iš kiekvienos partijos) ir turės galią leisti/siūlyti įstatymų projektus per abudu JAV įstatymų leidybos rūmus, kurie galės tik patvirtinti arba atmesti pateiktą projektą. Tokiu būdu yra sudaryta dar viena valdžios šaka, kuri įstatymiškai yra anti-konstitucinė.  Šis ‘Super Kongresas’ galės efektyviai “prastumti“  įstatymus kaip ‘Patrioto aktas’, kurie jau ir taip riboja JAV piliečių konstitucines laisves. Oficialiai šio Kongreso pagrindinė funkcija bus siekti sumažinti JAV valstybinę skolą, tačiau žinant prie ko panašūs praeities sprendimai privedė, galima teigti, kad tai tik dar vienas vinis į JAV Konstituciją ir dar viena kelio atkarpa link nuolat augančio totalitarizmo Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Europa taip pat neatsilieka nuo JAV kalbant apie nuolat augantį valdžios dydį. Prancūzijos prezidentas M. Sarkozy’s su Vokietijos kanclere A.Merkel pradėjo aktyviai siūlyti euro zonos vyriausybę, kuri kaip JAV ‘Super Kongresas’ būtu įpareigota kovoti su esama monetarine krize.  Ši vyriausybė turėtu galią nustatyti ir reguliuoti sąjungos narių valstybinius biudžetus, o tai yra tiesioginis narių suvereniteto pažeidimas. Viskas taip pat yra pridengiama naujo politinio organo  būtinybe, kuris būtu vienintelis galintis susidoroti su esama monetarine krize.  Aišku visa tai buvo suplanuota nuo pat pradžios ir eina visiems žinomais žingsniais: sukurti ekonominę sąjungą, sukurti politinę sąjungą, sukurti monetarinę sąjungą ir galiausiai viską sulieti į vieną politinį junginį.  Tai yra visi reikalingi žingsniai link Europos Federacijos, kuri sukurtu geopolitinį milžiną Europoje.

Galime pastebėti, kad pasaulio politiniai galiūnai linksta link totalitarinės valdžios įsteigimo, kuri  greitai susidorotu su visomis problemomis.  Viskam kelias yra tiesiamas naujų politinės valdžios atšakų įsteigimų, kurios bus atitinkamai nepavaldžios jau esamoms politinėms sistemoms, kas suteiktu joms galią veikti nepriklausomai ir vykdyti politiką, kuri nesutiktu ir nereikalautu visuomenės pritarimo.  Žmonės, tai mes matėme per amžius, šie požymiai dažnai veda link imperializmo ir tariamos “demokratijos“ praradimo. Dabar tik liko laukti ir pamatyti, kas išsilukštens iš šio padėto kiaušinio?

%d bloggers like this: