Posts Tagged ‘ pilietinis ’

Sirijos žmonės remia Assad režimą

Kodėl daugelis įsivaizduoja, kad visi Sirijos žmonės nori nuversti esamą Assad režimą? Kodėl tai, ką sako vakarų vyriausybės, yra priimama kaip tiesa, o pačių Sirijos piliečių žodis yra užmirštamas? Tokie klausimai priverčia susimąstyti apie visą Sirijos pilietinio karo būtinybę.

Mes, kartu su NATO, įsivaizduojame žinantys geriau negu patys Sirijos žmonės. Toks didžiojo brolio sindromas yra pastebimas kiekvienoje vakarų valstybėj. Atrodo, kad jeigu mums neįtinka kokios nors šalies režimas, jis turi būti nuverstas nedelsiant. Mes gi geriau žinome,- taip pasakytu NATO ir JAV atstovai.

Puikus pavyzdys, kuris parodo kaip mes žinome geriau sprendžiant šalių likimus, būtu Libija. Kiek žmonių žinojo kaip Libijoj gerai gyveno žmonės? Turbūt didžioji dalis informaciją gaudavo per dominuojančius žinių kanalus.  Visi vakarai šaukė, kad Libijoje gyvena baisus diktatorius ir mums būtina jį nuversti ir Libijos žmonės gyvens geriau. Pažvelkit į šalį dabar. Libijoje įsitvirtino Al-Qaida, kuri tikrai nesielgs geriau nei buvęs šalies diktatorius.

Visa to priežastis- kol mūsų tai tiesiogiai nepaveikia, tol mums nesvarbu kas atsitiks. Kaip Lietuvos žmonės jaustus jeigu NATO nuspręstu, kad mūsų vyriausybė yra netinkama ir inicijuotu sukilimą? Tokia hipotetinė situacija daugeliui nešauna į galvą. Taip žmonės palaiko bet kokį sprendimą, kuris nors netinka kitiems ir neturi poveikio patiems sprendimo priėmėjams, yra  nesvarbu koks jis būtu.

Nesuprasime kol patys to nepajausime.

Libija: Gaddafi prieš sukilėlius- įvykių stebėjimas

Tikrai netikėta įvykiu seka privedė prie to, kad Libijos sukilėliai įsiveržė į Libijos sostinę Tripolį ir teigia kontroliuojantys didžiąją dalį miesto.

Šiuo metu Libijos sukilėliai yra apšaudomi iš tankų Assari gatvėje, kur  Libijos vyriausybės atstovo Musa Ibrahim teigimu Libijos režimą yra pasiruošę ginti 65 000 kovotojų. Libijos sukilėliai teigia, kad daugelis Gaddafį remiančių kovotojų pasidavė jiems jau pasidavė, tačiau tai yra mažai tikėtina, kadangi Libijos sukilėliai žinomai vykdo karo belaisvių žudynes (jiems nukirsdami galvas).

Libija taps dar vienu kąsniu naftos išalkusioms  pasaulio valstybėms kaip JAV ir daugeliui Europos šalių, kurios dalyvavo šiame konflikte po NATO priedanga. Sukilėliai sako, kad jie kontroliuoja didžiąją dalį Tripolio miesto, dėl šios priežasties galima konstatuoti, kad sukilėliai laiko tvirtą poziciją prieš Gaddafi. Nors tai daugeliui skambėtu kaip ilgametės diktatūros pabaiga, negalima tvirtai sakyti, kad naujasis režimas (aiškiai tarnaujantis Vakarų interesams) bus bent kiek geresnis Libijos žmonėms. Jau nuo konflikto pradžios buvo matoma, kad sukilėlių vienas iš tikslų- Libijos naftos rezervai, kurios bus siekiama aktyviai parduoti, o buvusi nacionalizuota Libijos naftos pramonė (tarnavusi valstybei ir finansavusi jos infrastruktūrą) jau bus tik atsiminimas.

Kolonijiniai laikai sugrįžo

Manėme, kad kolonializmo laikai seniai baigėsi. Nuo konflikto Libijoje galime pastebėti vakarų šalių imperializmo atgimimą. Vienintelis skirtumas- kolonializmą vykdo ne individualios šalys, o tarptautinės šalių sąjungos, kaip NATO ir kitos šiai sąjungai pavaldžios šalys.  Pagrindinis NATO tikslas buvo ginti vakarų Europą nuo komunistinės Rusijos invazijos, o dabar šis karinis blokas aiškiai matant vykdo Jungtinių Valstijų politiką.

Taip JAV siekia išlaikyti vienvaldystę pasaulinėje arenoje po “būtinos humanitarinės pagalbos“ uždanga. Taikomasi tik į tas šalis, kurios yra naudingos JAV, būtu tai resursai ir regiono strategija, ar į šalis, kurios nėra Jungtinių Valstijų sąjungininkės, būtu tai ekonominis ar politinis bendradarbiavimas.  JAV po NATO priedanga vykdo šalių destabilizavimo politiką tam, kad išlaisvintu represuojamus žmones, kurie “sukilo prieš diktatūrą“. Aišku po JAV valdžia šalies gyventojai sulaukia šiokio tokio laisvumo, tačiau tai būna tik iliuzija, o tuo naudojasi JAV partnerės korporacijos, kad po gyventojų akimis pavogtu visus šalis gamtos turtus. Taip atsitiko Libijoje, kur dar neprasidėjus sukilimui buvo planuojama nacionalizuoti Libijos naftos pramonę ir atkirsti pasaulines korporacijos. Gaddafis vienas iš nedaugelio buvo pasiryžęs stoti prieš vakarų imperializmą, o dabar už tai moka  kruvinu karu savo šalyje. Tai yra esminis “skaldyk ir valdyk“ principas. Afrikos šalys  siekia vengti JAV diktuojamos politikos ir klūpėti ant kelių prieš JAV/Izraelio imperiją, o už tokias nepriklausomybės išraiškas ant jų pradedama mėtyti bombas ir grasinti intervencija. Aišku šalys, kurios neturi to kas naudinga pasaulinėms korporacijoms, gali ramiai sėdėti su savo JAV marionete, o tuo metu į šalyje vykstančias skerdynes ir žmogaus teisių pažeidimus nebus kreipiama jokio dėmesio.  Kitaip Somalyje, Jemene bei kitose Vidurio  Rytų ir Afrikos šalyse jau visus metus nebūtu iššautas nei vienas šūvis ar iš vaiko netekimo skausmo sušukusi motina. Nafta, anglis ar kiti resursai yra pelnas, o jei jų jūs neturite- kam jūs tada išvis naudingi ?

Jungtinės Amerikos valstijos jau 2007 metais yra sukūrusios  JAV Afrikos Saugumo Vadovybę (AFRICOM), kuri buvo įsteigta pagal G.W. Bush’o įsakymą, kad užtikrinti JAV interesų saugumą Afrikos teritorijoje. Jums nepanašu, kad JAV visame pasaulyje per daug siekia ginti savo interesus?

AFRICOM pagrindiniai tikslai:

  • Užtikrinti JAV interesų ginimą Afrikos teritorijoje.
  • Užtikrinti JAV agentūrų ir valstybės departamentų bendradarbiavimą.
  • Užtikrinti Afrikos žemyno, jo salų ir teritorinių vandenų saugumą bei stabilumą.

AFRICOM dalyvauja 49 šalys, išskyrus Zimbabvė, Libija, Sudanas, Dramblio Kaulo Krantas ir Eritrėja.  Nuo Libijos konflikto pradžios Zimbabvė išliko vienintelė šalis, kurioje JAV nepanaudojo karinės intervencijos, vienokio ar kitokio pobūdžio. Visos kitos šalys linksmai dalyvauja AFRICOM veikloje siusdamos savo karininkus į JAV apmokymams, kad kovoti prieš JAV CŽV sukurtą Al-Qaedą. Praėjus jau 10-čiai metų po “karo prieš terorizmą“ pradžios, ši grupuotė teroristų išaugo Algerijoje, Burkina Faso, Čade, Malyje, Mauritanijoje, Maroke, Nigeryje, Nigerijoje, Senegale ir Tunise, taip pat Vidurio Rytuose- Irake, Afganistane, Pakistane. Nors tai pagrinde mažos grupuotės,  AFRICOM blogai atlieka savo darbą.  Libijos Bengazi miestas yra pirmas pasaulyje tarp naujų ekstremistų rekrutų  skaičiaus per metus. Jungtinėms Valstijoms svarbu tik išlaikyti savo įtaką šiame regione, diktuoti jo politiką ir leisti grobstyti regiono turtus. Jai visiškai nevsarbu terorizmo lygio augimas.

Libijos atveju jau sukurta nauja naftos išgavimo kompanija, naujas centrinis bankas ir pradėta pardavinėti išgautą naftą. Visi neramumai Afikoje tarnauja tam tikriems interesams. Taip yra konsoliduojama galia virs šio žemyno, o JAV su NATO yra jos priešakyje.

Tiesa apie Linijos sukilėlius ir galimus interesus

Libija šiuo metu yra pasaulio dėmesio centras, net nublokšdamas Fukushimos tragediją. Jau galima tvirtai sakyti, kad Libijoje vyksta pilietinis karas, tačiau negalima pasakyti kas jį kovoja.  O kas tokie tie sukilėliai?  Patys vakarai negali tiksliai pasakyti. Iš pradžios atrodė, kad tai tik žmonės, kurie pavargo nuo ilgos diktatūros. Kaip į tai nepažvelgsi, kažkas čia ne taip. Šiuo metu gaunama informacija, kad Al-Aaeda (Al-CIAda) yra tarp sukilėliu bei ganėtinai jiems vadovauja. Gaddafi’s šioje situacijoje  siekia išsaugoti savo valdžią visomis įmanomomis priemonėmis ir kovoja su nežinomos praeities  sukilėliais “protestuotojais“ ( kaip juos mėgsta vadinti vakarų žiniasklaida). JTO tuo metu siekia apginti “demokratiškus protestuotojus“ per 48 valandas išleisdama rezoliuciją bei suteikdama leidimą vakarų bendruomenei per kelias valandas subombarduoti Gaddafi’o karines bazes ir nustatyti ne skrydžio zoną. JAV puikiai naudojasi šia proga- pareikšdama, kad nedislokuos karines pajėgas Libijos teritorijoje, o tuo metu žiniasklaida pranešė apie CVŽ pareigūnus, kurie nežinia ką daro.

Kas aprūpina nauja ginkluote sukilėlius?

JAV jau nekart pareiškė norą tiekti sukilėliams ginklus, tačiau  matosi jie ir taip turi pakankamai ginklų, jie net atrodo  nauji. Visada matome kaip Libijos sukilėliai važinėja su visai ne menka karine technika.  Kiekvienas žinių reportažas vaizduoja sukilėlius šaudančius link horizonto. To mes nematėme Egipte, bent jau pakankamai. Šis Libijos sukilimas įsiliepsnojo taip greitai, kad viena akimirka gyventojai protestuoja, o kita stumdo fronto liniją taip jų ir Gaddafi pajėgų. Šis sukilimas atrodo puikiai suorganizuotas, nes niekur kitus nebuvo matyti tokio veiksmo, greičio ir JAV noro bet kokiomis priemonėmis nuversti Gaddafi’o valdžią.

Ar tai dėl naftos ir JAV interesų?

Tikrai taip, nes Libijos laikinoji vyriausybė įsteigė naują nacionalinę naftos kompaniją, kuri ne kaip senoji, labai drąsiai bendradarbiaus su globaliais naftos karteliais. Sukilėliai vietoje nestovi- pilietinis karas dar nesibaigė, o jie jau kuria naujas nacionalines naftos kompanijas. Senoji, kuri buvo vadovaujama Gaddafi’o, matyt neįtiko jiems. Todėl dabar sukilėliai siekia užtikrinti, kad visas pasaulis galėtu laisvai pirkti naftą iš Libijos, taip pat suteikti galią multinacionalinėms kompanijos įtakoti naftos pramonę Libijoje ir vogti jų žemės turtą. Gaddafi’s grasino nacionalizuoti Libijos naftos laukus. Taip gi būtu nukirstas  kompanijų, kaip EXON, naftos šiaudelis. Taip pat neleiskite būti apgaunami žiniasklaidos apie Libijos menkumą pagal naftos išgavimą. Nors Libija išgauna tik 2 % pasaulio naftos, Libija yra  9 pasaulyje pagal naftos rezervus savo teritorijoje, nusileisdama #8 Rusijai, #3Iranui ir #4 Irakui. Visos top 10 valstybės sąraše, išskyrus Rusiją, Venesuelą  ir Iraną, tiesiogiai pavaldžios JAV interesams bei su noru bendradarbiauja. Jungtinių valstijų federalinis rezervas(privatus bankas) jau spėjo suteikti 26 milijardų dolerių paskolą naujam Libijos centriniam bankui, nes reikia sutėti banką į kur galėtu plaukti pinigai. Senajam centriniam bankui vadovavo Gaddafi’s, o kadangi sukilėliai  dar nelaimėjo, jie negali perimti banko nuosavybės .  Libijos sukilėliai tikrai skuba dirbti- nespėjo laimėti pilietinio karo, o jau įsteigė naują centrinį Libijos banką. Gal jie tikrai iš pradžios galvojo, kad lengvai laimės?  Žiūrint į šiuo metu besiklostančią situacija, kur sukilėliai traukiasi, o Gaddafi’o pajėgos  yra pakankamai stiprios, galima teigti, kad be JAV ar NATO tiesioginės antžeminės karinės intervencijos, sukilėlių šansai laimėti yra labai maži. Ateityje galima tikrai tikėtis pilnos invazijos kaip Irake, nes geriausios kortos dabar Gaddafi rankose.

 

%d bloggers like this: