Posts Tagged ‘ Palestinos klausimas ’

Palestinos klausimas sulaukia ovacijų

Palestinos ‘ klausimas’ sulaukia daug kritikos iš JAV, tačiau didžioji dalis pasaulio bendruomenės aktyviai palaiko nepriklausomos Palestinos idėją.

Tuo metu Izraelio pasienyje galime  matyti, kad kyla neramumai, kurie sukelti pagrinde nekantrumo siekiant Palestinos nepriklausomybės. Izraelis su JAV tvirtai pasisakė prieš Palestinos suvereniteto teisę ir tikisi išlaikyti savo hegemoniškumą dar ilgiau.

Laikai keičiasi, imperijos griūna- dabar matome, kad “Arabų Pavasaris“ stipriai keičia jėgų pusiausvyrą pasaulyje ir leidžia šalims kaip Palestina konkuruoti su ilgalaike priespauda.

Mahmoud Ahmadinejad JTO kalba

Daugelio kritikuojamas žmogus, kuris viską sako kaip yra.

Intreviu su Ahmadinejadu: Izraelio vagysčių dienos baigėsi (En. k.)

Palestiniečiai tikisi stebuklo

Palestiniečiai įnirtingai išeidinėja  į gatvės tikėdamasi stebuklo, kad JTO įvyks stebuklas ir Palestinos valstybė bus oficialiai pripažinta. Žmonės audringai švenčia laukdami galutinio sprendimo ir tai vadina ‘šventiniu protestavimu’ prieš Izraelio represiją. Izraelio gyventojams tuo metu yra dalinami nemirtini ginklai, kad apsiginti nuo planuojamo palestiniečių  sukilimo

Mokyklos uždarytos, o gatvės pilnos žmonių. Tai daugeliui primintu kitų šalių džiugesį kovojant dėl nepriklausomybės.

Daugelis mano, kad Palestina garantuotai gaus JTO daugumos palaikymą tapti Generalinės Asamblėjos naria, kadangi tai vienintelis būdas generalinės asamblėjos pagalbą įgyvendinti Palestinos valstybės svajonę  be JAV sprendimo vetavimo JTO Saugumo Komisijoje, tačiau JAV nenusileidžia kartu su lobizmo grupėmis, kurios visomis galiomis bando tam sutrukdyti.

JAV pozicija  Palestinos klausimu yra aiškus dvigubų standartų pavyzdys, kadangi dar šiais metais Obama buvo išreiškęs palaikymą Palestinos klausimu ir norą, kad  Izraelio sienos būtu sugrąžintos į 1967 ribas. Tai aišku sulaukė labai nepalankaus atsako iš Izraelio pusės, kuris iškart išsiuntė savo lyderį į Wašingtoną skųstis Obamai.

Šiuo metu Jungtinių Valstijų pozicija  apsivertė 180 laipsnių kampų, kadangi JAV atvirai pasisakė vetuosianti bet kokį Palestinos valstybės atkūrimo klausimą JTO.Kitos šalis tuo metu atvirai išreiškė palaikančios Palestinos atkūrimą.

Palestinos klausimas yra tikrai svarbus regiono politikai, nes ‘Arabų Pavasaris’ stipriai sujaukė Izraelio politiką bei iškėlė grėsmę jo dominavimui. Atkūrus Palestinos valstybę Izraelis taps atsakingas už visus savo tarptautinės teisės pažeidimus prieš palestiniečius, kadangi Palestina jau nebus “ginčytina teritorija“, kuri neturi teisių, o daugiau suvereni valstybė prieš kurią imtasi agresijos veiksmų.

Daugelis  “avių žiniasklaidos“ šaltinių  Palestinos atkūrimą lygina su teroristinio prieglobsčio sukūrimu, nes jie visada mėgsta rodyti pirštais į Hamas raketas, kurios yra paleidžiamos į Izraelį.  Jie nesupranta, kad Palestinai tapus suverene valstybę, Hamas negalės  laisvai vykdyti tokių veiksmų, nes tai būti neprotinga. Šiuometinė situacija tarp Izraelio ir Palestinos konfliktų yra tik palestiniečių pasipriešinimas žiauriai okupacijai ir ši kova yra vykdoma visų tautų išmėgintais  metodais. Pripažinkime, kad lietuviai lygiai taip pat kovotu, jau ir kovojo, prieš kitas jėgas, kurios okupuotu/avo jų tėvynę.  Todėl Palestinai tapus suverene valstybę konfliktai bus sprendžiami kitomis priemonėmis, nes abi pusės (abejoju dėl Izraelio) nerizikuotu pilno masto karu.

Nebus tai terorizmo prieglobstis, o laisva šalis, kadangi…..Libija jau atiduota į Al-Qaeda rankas, kurie net JTO vietą gaus.

Sionizmo terorizmas Norvegijoje- Davi Duke

%d bloggers like this: