Posts Tagged ‘ palestiniečiai ’

Durnių teatras

Yra didelis skirtumas tarp žydų ir  žydų sionistų. Šie vaizdai, keli iš tūkstančių klipų, parodo kaip Izraelio sionistinė dauguma (main stream jews) suvokia savo identitetą.

 

Kita perspektyva:

Palestiniečiai tikisi stebuklo

Palestiniečiai įnirtingai išeidinėja  į gatvės tikėdamasi stebuklo, kad JTO įvyks stebuklas ir Palestinos valstybė bus oficialiai pripažinta. Žmonės audringai švenčia laukdami galutinio sprendimo ir tai vadina ‘šventiniu protestavimu’ prieš Izraelio represiją. Izraelio gyventojams tuo metu yra dalinami nemirtini ginklai, kad apsiginti nuo planuojamo palestiniečių  sukilimo

Mokyklos uždarytos, o gatvės pilnos žmonių. Tai daugeliui primintu kitų šalių džiugesį kovojant dėl nepriklausomybės.

Daugelis mano, kad Palestina garantuotai gaus JTO daugumos palaikymą tapti Generalinės Asamblėjos naria, kadangi tai vienintelis būdas generalinės asamblėjos pagalbą įgyvendinti Palestinos valstybės svajonę  be JAV sprendimo vetavimo JTO Saugumo Komisijoje, tačiau JAV nenusileidžia kartu su lobizmo grupėmis, kurios visomis galiomis bando tam sutrukdyti.

JAV pozicija  Palestinos klausimu yra aiškus dvigubų standartų pavyzdys, kadangi dar šiais metais Obama buvo išreiškęs palaikymą Palestinos klausimu ir norą, kad  Izraelio sienos būtu sugrąžintos į 1967 ribas. Tai aišku sulaukė labai nepalankaus atsako iš Izraelio pusės, kuris iškart išsiuntė savo lyderį į Wašingtoną skųstis Obamai.

Šiuo metu Jungtinių Valstijų pozicija  apsivertė 180 laipsnių kampų, kadangi JAV atvirai pasisakė vetuosianti bet kokį Palestinos valstybės atkūrimo klausimą JTO.Kitos šalis tuo metu atvirai išreiškė palaikančios Palestinos atkūrimą.

Palestinos klausimas yra tikrai svarbus regiono politikai, nes ‘Arabų Pavasaris’ stipriai sujaukė Izraelio politiką bei iškėlė grėsmę jo dominavimui. Atkūrus Palestinos valstybę Izraelis taps atsakingas už visus savo tarptautinės teisės pažeidimus prieš palestiniečius, kadangi Palestina jau nebus “ginčytina teritorija“, kuri neturi teisių, o daugiau suvereni valstybė prieš kurią imtasi agresijos veiksmų.

Daugelis  “avių žiniasklaidos“ šaltinių  Palestinos atkūrimą lygina su teroristinio prieglobsčio sukūrimu, nes jie visada mėgsta rodyti pirštais į Hamas raketas, kurios yra paleidžiamos į Izraelį.  Jie nesupranta, kad Palestinai tapus suverene valstybę, Hamas negalės  laisvai vykdyti tokių veiksmų, nes tai būti neprotinga. Šiuometinė situacija tarp Izraelio ir Palestinos konfliktų yra tik palestiniečių pasipriešinimas žiauriai okupacijai ir ši kova yra vykdoma visų tautų išmėgintais  metodais. Pripažinkime, kad lietuviai lygiai taip pat kovotu, jau ir kovojo, prieš kitas jėgas, kurios okupuotu/avo jų tėvynę.  Todėl Palestinai tapus suverene valstybę konfliktai bus sprendžiami kitomis priemonėmis, nes abi pusės (abejoju dėl Izraelio) nerizikuotu pilno masto karu.

Nebus tai terorizmo prieglobstis, o laisva šalis, kadangi…..Libija jau atiduota į Al-Qaeda rankas, kurie net JTO vietą gaus.

O jei JTO atimtu Lietuvą iš lietuvių?

Jeigu JTO sugalvotu atiduoti Lietuvos teritoriją žmonėms, kurie teigia, kad jiems ją suteikė “Dievas“?

Izraelis taikos su Palestina nenori

Neseniai išleisti slapti Palestinos diplomatų dokumentai rodo, kad Palestinos atstovai jau buvo pasiruošę atiduoti viską.

Norint pagaliau išspręsti Izraelio-Palestinos teritorinį konfliktą buvo siūloma Izraeliui net sukurti marionetine Palestinos valstybę tik, kad būtu išspręstas konfliktas ir sudaryta taika. Tačiau Izraelis šio pasiūlymo nepriėmė, net kada Palestinos diplomatai buvo visiškai menkinami savo pačių akyse.

Tai parodo, kad Izraelio tikslas yra visiškas palestiniečių ir jų valstybės  sunaikinimas. Motyvuodami, kad jų žemė yra “dievo duota“ jie toliau tęsia nefunkcionalias derybas. Net kada Palestinos diplomatai ir vyriausybės atstovai yra praradę viltį ir pasiruošę galutiniam sprendimui, kuris tik pasitarnaus Izraeliui, taikos pasiūlymai buvo atmesti.  Matosi kaip Izraelis iš tremtinių tapo okupantais- beširdžiais ir gobšiais, kurių šalį valdo tikri sionistai. 

Mano pagarba Izraeliui jau seniai dingo ir dabar suprantu, kad aš taip pat norėčiau svaidyti raketas.

Pagal tarptautinius susitarimus Palestina yra įvardinta kaip okupuota žemė ir   vis daugiau pasaulio valstybių pradeda remti nepriklausoma Palestinos vyriausybę, o Izraelis toliau sako “Čia mums dievo duota žemė ir mes ja su niekuo nesidalinsime.“

Vienintelis Palestinai palankus dabar sprendimas būtu kreiptis į JTO, kad būtu galima naudojantis pasaulio valstybių pritarimu sukurti Palestinos valstybę, kaip tai buvo Izraelio atveju. Nes abipusiai diplomatiniai susitarimai pasirodė esa visiškai nefunkcionalūs  ir beviltiški.

Šaltinis

Šaltinis

Šaltinis

Šaltinis

Prisidengti Holokausto korta

Visi žinome kas yra Holokaustas, tačiau mažai kas supranta, kad šis žodis nėra žydų tautos kūrinys ar nuosavybė.  Todėl negalima jį vartoti kiekviena karta kaip tik pasireiškia nepakantumas Izraelio poelgiui Palestinai. Aišku šiuolaikinė visuomenėto to nepastebi, nes jai smegenys yra jau išplautos metų propagandos mokyklose, kada dėmesys yra skiriamas žydų tautos kentėjimams, tuo metu pamirštant, kad žydai nėra vieninteliai nuskriaustieji.

Hitleris atsakingas už 12 000 000 mirčių.

Stalinas atsakingas už 23 000 000 mirčių.

Mao Ze-Dong atsakingas už 49 000 000- 79 000 000 mirčių.

Visas šurmulys prasidėjo nuo Antro pasaulinio karo, kada bendrais duomenimis buvo išžudyta virš 6 milijonų žydų tautybės žmonių. Žmonės buvo renkami, vežami gyvulių vagonais ir laikomi koncentracijos stovyklose.  Naikinami buvo žydai visose tautose, kurios buvo Hitlerio rankose, daugiausiai Lenkijoje ir Rytų Europos teritorijoje. Bet ar viskas buvo taip blogai kaip tai skamba iš daugelio lūpų?

Nors kiti diktatoriai atsakingi už trigubai didesnį mirčių skaičių, mažai kas tai aptarinėja. Mat svarbiausias yra žydų Holokaustas, o visi kiti žmonės tegu stimpa ir lieka pamiršti, taip? Atsirado Dievo numylėtoji tauta. Jeigu jiems žemę pažadėjo Dievas, ji jums nepriklauso. Nepiktnaudžiaukite  savo valdžia, nes kada teks nuo jos pačios kentėti. Religija ir taip yra mitas, pasakų rinkinys per amžius pakeistas taip, kad tarnautu jos rašytojams.

1976 metais buvo išleista, autoriaus Arthur Koestler, knyga pavadinimu “ Tryliktoji gentis“ Šioje knygoje aiškiai dėstoma, kad šiuolaikiniai Europos žydai yra kilę ne iš Palestinos teritorijos, o iš Kaukazo regione gyvavusios “Khazar“ imperijos, kuri  740 metais po Kr. persivertė į Judaizmą.

Khazar imperijos plėtėsi nuo Juodosios iki Kaspijos jūros ir nuo Kaukazo iki Volgos. Khazar’ai buvo tarp dviejų regioninių super jėgų: Bizantijos imperijos ir ritinių Islamo valstybių. Khazarai atsispyrė priimti  į krikščionybę ar islamą, todėl perėjo į judaizmą. Vėliau prasidėjus Mongolų antpuoliams iš rytų, jie migravo į šiuometinės Lenkijos, Lietuvos ir Ukrainos teritorijas, taip stipriai paveikdami vietines socialinę ir rasinę vietinių gyventojų sudėtį. Knygoje išdėstyti teiginiai ir faktai patvirtina daugelio mokslininkų tyrimus, kad šiuolaikiniai  Europos žydai nėra Palestinos etniniai žydai, migravę per Vokietiją ir Prancūziją, o iš tiesų yra Kaukazo regiono etniniai gyventojai 8 amžiuje priėmę Judaizmą. Tai įrodytu, kad Antrojo pasaulinio karo metu kančios teko ne etniniams Palestinos žydams, o žmonėms, kurių protėviai 8 amžiuje priėmė Judaizmo tikėjimą. Taip galima teigti, kad Antras pasaulinis karas lygiai tai pat buvo ir krikščionių karių Holokaustas, kaip ir kiekvienas  Europos konfliktas per pastarąjį šimtmetį. Jeigu remtis aukų religija, kaip pagrindiniu identifikuojančiu požymiu.

Tačiau kas vyko Antrojo pasaulinio karo metu negali paslėpti tai kas dabar vyksta Gazos ir Vakarinės pakrantės teritorijoje, kur etniniai Palestinos gyventojai yra ištremti. Šiose teritorijose, po JTO paskelbus Izraelio valstybės sukūrimą, yra laikomi palestiniečiai, kuriems  pagal palikimą priklauso Izraelio teritorija. Izraelis stengiasi plėsti gyvenviečių statybą teritorijoje, kuri jam net nepriklauso ir stengiasi blokuoti kokia įmanoma humanitarinę pagalbą. Negi tai ne Holokaustas? O kur dar palestiniečių tautos žemės vogimas? O kada pasaulis pasisako prieš Izraelio politiką, naudojamas antisemitizmas, kad pasiteisinti .

Todėl kam nors iškėlus esamą palestiniečių problemą, Izraelis ir jo bendraminčiai iš kart puola žmones vadinti anti-semitais arba Holokausto mylėtojais. Tai tik parodo Izraelio tikrąjį veidą- valstybė pati vykdanti Holokaustą. Ši “Holokausto korta“, kuri naudojama kaskart, yra vienintelis Izraelio pasiteisinimas.  Pabandykite pakalbėti mokslinėje institucijoje apie Izraelio nusikaltimus, tuoj pat kažkas primins jums žydų kentėjimus.

Aš tokiems žmonėms sakau: Nereikia čia krokodilo ašarų!

JAV ir Izraelis yra pagrindiniai stabdžiai neleidžiantys būti sukurtai nepriklausomai Palestinos valstybei. Šios dvi valstybės, kurias valdo tie patys interesai, yra didžiausios teroristinės valstybės pasaulyje. Jos turi galią žudyti, pavergti, apiplėšti ir naikinti visada prisidengdamos taika.

Patys Izraelio valstybės  aukščiausi pareigūnai dažnai pasisako už ne žydų žmonių pavertimu vergais arba visišką sunaikinimą.

Izraelis kiekviena kart patirdamas spaudimą iš pasaulinės bendruomenės, prisidengia antisemitizmo korta arba Holokausto korta. Kiekviena kart galima pastebėti, kad išleidžiamos knygos rašančios apie “Naują anti-antisemitizmą“ nors tai nėra nauja nei antisemitiška. Visa tai yra bandymai diskredituoti visus, kurie pasisako  prieš Izraelio politiką. Kaip dažnai jūs girdite kaip sunkiai gyvena palestiniečiai? Per žinias išgirsi tik kaip Izraelis nukentėjo, o visi kiti pamiršti. Pažiūrėkite kokias nors diskusijas apie Izraelio vykdomą politiką ir iškart išgirsite kaip visi yra vadinami antisemitais.

Visi Izraelio nusikaltimai yra slapstomi, užmaskuojami. Izraelis ir toliau vykdo nelegalias gyvenviečių statybas, toliau verčia badauti palestiniečius. O kokiam žmogui, kuris nori Izraelio nusikaltimus iškelti  į paviršių, ant kaktos užrašoma: NACISTAS, RADIKALAS, HOLOKAUSTO NEIGĖJAS, ANTISEMITAS.

%d bloggers like this: