Posts Tagged ‘ nuodai ’

Globalistų režimas

Daugelis iš mūsų žino, kokią žmonijos ateitį įsivaizduoja pasaulinis elitas. Tai ne pasaulinė utopija, kur kiekvienam yra užtikrintas saugus ir turtingas gyvenimas. Ne, globalistų įsivaizduojama ateitis mums gal atrodo baugi, tačiau jiems tai “vienintelis kelias“.

Ecoscience pdf.John Holdren – Ecoscience

Yra labai įdomi knyga “Ecoscience“, kurios  vienas iš autorių yra ekofašistas John Holdren- JAV prezidento Barack Obama patarėjas mokslo ir technologijos klausimais, Baltųjų rūmų mokslo ir technologijos politikos departamento direktorius. Ši knyga, kaip ir ‘Agenda 21″ yra globalistinio elito siekiamos politikos aprašymas, kur jie atvirai rašo, kokį likimą mums yra parengę.

Štai kelios citatos ir “intelektualų“ parašytos knygos:

  • Puslapis 837:  Privalomi abortai būtu privalomi

“Visiškai teisingai, buvo nustatyta, kad privalomi populiacijos kontrolės įstatymai, įskaitant privalomo aborto įstatymą, būtu palaikomi  dar veikiant esamai konstitucijai jei iškiltu populiacijos krizė, kuri keltu pavojų visuomenei.“

  • Puslapis 786: Vyriausybė turėtu atimti iš motinų jų vaikus arba jos būtu priverstos pasidaryti abortą.

“Vienas iš būdų atlikti tai būtu siekti, kad visi neteisėti vaikai būtu siūlomi įvaikinti- ypatingai tie, kurie gimė etninių mažumų šeimose, kadangi šios šeimos dažniausiai nesugeba pačios rūpintis vaiku. Jeigu motina labai nori pasilikti vaiką, ji gali turėti galimybę praeiti pro atitinkamas įvaikinimo procedūras ir pademonstruoti savo galimybę rūpintis vaiku. Įvaikinimo procedūros turėtu būtu sudėtingesnes individualiems žmonėms, negu  vedusiai porai, kadangi  auginti vaiką vienam yra žymiai sudėtingiau.  Įmanoma, kad gali būti reikalaujama nėščioms moterims ištekėti arba priverstinai pasidaryti abortą, kaip alternatyva įvaikinimui, priklausomai nuo visuomenės.“

  • Puslapis 787-8: Masiškai sterilizuoti žmonės naudojant farmaceptikus ir geriamą vandenį būti visiškai priimtina, kol nebūtu keliama grėsmė galvijams

“ Daugelį labiau baugina siūlymas  įdėti sterilizuojančias medžiagas į geriamą vandenį ar kuokštelinius maisto produktus, negu  priverstinę vaisingumo kontrolę. Tikrai, tai iškeltu daug sunkių politinių, legalumo ir socialinių klausimų, net nekalbant apie technines problemas. Šio tipo sterilizuojančios medžiagos kol kas neegzistuoja ir neatrodo, kad būtu  vystymo stadijoje. Siekiant, kad šio tipo medžiaga būtu priimtina, ji turėtu patenkinti tam tikrus reikalavimus:  ji turėtu būti tolygiai efektyvi,  neskaitant skirtingų vartojimo dozių bei vaisingumo ir jautrumo lygių;  ji neturi turėti pašalinių efektų; ji neturi turėti jokio poveikio priešingos lyties atstovams, vaikams, senyviems žmonėms, augintiniems ar gyvuliams.“

  • Puslapis 942-3: Planetinis režimas turėtu  reguliuoti pasaulinę ekonomiką ir nustatyti gimstančių vaikų skaičių

“Link Planetinio Režimo

Galbūt panašios agentūros, kaip UNEP ir JTO populiacijos agentūros , galimai būtu išvystytos į Planetinį Režimą, kuris būtu atsakingas už resursus, populiaciją ir aplinkosaugą. Toks išsamus ‘Planetinis Režimas’ galėtu reguliuoti plėtrą, administravimą, konservaciją ir visų pasaulio natūralių resursų paskirstymą, būtu jie atsinaujinantys ar ne,  bent iki tol, kol egzistuota tarptautinės pasekmės. Tokiu būdu  ‘Planetinis Režimas’ turėtu galią kontroliuoti užterštumą ne tik atmosferoje ir   vandenyne, bet geriamo vandens tekiniuose, kaip  upės bei ežerai, kurie kerta tarptautines sienas ar išteka į vandenyną.  Režimas taip pat galėtu būti centrinė agentūra, kuri reguliuotu visą tarptautinę prekybą, galbūt su išsivysčiusių  ir neišsivysčiusių šalių pagalba, įskaitant pasaulio maisto rinką.

Planetinis Režimas būtu lyg arbitras, kuriam būtu skirta atsakomybė reguliuoti optimaliausia pasaulio populiaciją, priklausomai nuo regiono ar valstybės limito. Populiacijos kontrolė galėtu pagrinde būti vykdoma valstybių vyriausybėmis, tačiau paliekant galia ‘Planetiniam Režimui’ primesti sutartus populiacijos limitus.“

  • Puslapis 917: Mes turėsime atiduoti savo suverenitetą ginkluotoms tarptautinėms policijos pajėgoms

“Jeigu tai būtu įgyvendinta, saugumas  būti  užtikrintas  tarptautinėmis saugumo pajėgomis, kurių analogas būtu policijos pajėgos, tačiau tarptautinės. Daugelis supranta tai esant būtinybei, tačiau to įgyvendinimas yra neaiškus, nes tarptautinis  susiskaldymas vis intensyvėja. Pirmas žingsnis būtu dalinis suvereniteto perdavimas tarptautinei organizacijai.“

Tai tik maža dalis globalistų įsivaizduojamos ateities, kurią visais būdais siekia įgyvendinti šiuolaikiniai ekofašistai, kurie prisidengia per didelės pasaulio populiacijos ir socialinės katastrofos neišvengiamumu.

Jie atvirai rašo apie jų įsivaizduojamą ateitį ir nesistengia to nuslėpti, kadangi daugelis paprastų žmonių nepastebi akivaizdžių faktų, kurie nurodo ekofašistų plano įgyvendinimą. Šio tipo ekofašistai, kurie dirba tarptautinėse organizacijoje ir užima vyriausybinius postus,  publikos akyse kuria šio pobūdžio politiką, bei teikia siūlymus, kurie nutiestu kelią tokioms drastiškoms priemonėms tapti realybe.

Nauja Pasaulio Tvarka nėjo jokia “sąmokslo teorija“. Visa tai yra tik planas , kuris yra po truputi įgyvendinamas, dalimis ir lėtai, kad visuomenė nepastebėtu per didelių pokyčių ir tai lengvai priimtu. Šiuo būtu yra žymiai lengviau pavergti žmoniją, nes tie, kurie bandė tai pasiekti jėga, buvo sustabdyti, kadangi žmonės į tai staigiai atkreipė dėmesį ir pradėjo priešintis. Dabar viskas yra daroma oficialiais mažais žingsniais, nes tada tai atrodo lyg vienintelis kelias, kurį siūlo “protingi žmonės“.

Galite laisvai perskaityti knyga, kurią ‘pdf‘ formatu įkėliau į straipsnį.

Pastaba: knygos apimtis yra 1649 puslapiai

Chemtrails: Kaunas 2011.06.05 (skaitytojai) (via Skywatch Kaunas)

Ką turėtumėte žinoti apie chemtrails … Read More

via Skywatch Kaunas

Faktai, kurių Monsanto nenorėtų atskleisti Tau (via Sarmatas.lt)

foto

1. Monsanto atsisako mokėti kompensacijas Vietnamo karo veteranams ir nukentėjusiems

Nuo 1962 iki 1970 metų Vietname JAV kariuomenė išmetė apie 72 milijonų litrų herbicidų, nuo kurių nukentėjo daugiau kaip 1 milijonas vietnamiečių ir daugiau nei 100 000 JAV kareivių. Vieni iš labiausiai toksiškų herbicidų pasaulyje buvo panaudoti Vietnamo kare, kai JAV nesėkmingai bandė kovoti su vietnamiečiais miškuose. Toksiški herbicidai taip stipriai užteršė dirvožemius ir vandenis, kad ir dabar vietnamiečiai kenčia nuo išsigimimų, sunkių ir mirtinų ligų. Dokumentai rodo, kad Monsanto žinojo apie šių herbicidų poveikį dar prieš juos panaudojant.

Monsanto dar vis bylinėjasi ir atsisako išmokėti kompensacijas ne tik nukentėjusiems JAV kariams, bet ir atsisakė suteikti pagalbą Vietnamui ir kompensuoti medicinines išlaidas 10 000 naujagimių su išsigimimais dėl herbicidų panaudojimo , kai tuo tarpu šios pasaulinės korporacijos pelnas kiekvienais metais sudaro milijardus dolerių.
Daugiau informacijos:
http://www.corpwatch.org/article.php?id=11638
http://www.organicconsumers.org/monsanto/agentorange032102.cfm
http://www.traders.lt/page.php?id=11565

2. Monsanto pralaimėjo bylą Prancūzijoje dėl melagingos Raundapo reklamos
2009 metais Aukščiausiasis Prancūzijos teismas pripažino, kad Monsanto melavo teigdamas, kad Raundapas yra saugi priemonė naikinant piktžoles. Teismas pripažino, kad Monsanto klaidino vartotojus, reklamuodami Raundapą kaip „mikro organizmų suskaidomą“ herbicidą.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8308903.stm

3. Mokesčių mokėtojai moka mokesčius Monsanto kompanijai už trečiojo pasaulio nuodijimą
Kolumbijos vyriausybė gavo 1,3 milijardus JAV dolerių paramos iš JAV vyriausybės kovai su narkotikais. Šios lėšos surinktos iš JAV mokesčių mokėtojų. Monsanto gavo 25 milijonų dolerių dalį už Raundapą Ultra, kuriuo buvo išpurkšta apie 200 000 hektarų žemės Kolumbijoje. Raundapas Ultra yra ypatingai toksiškas herbicidas su papildomais preparatais, kurie padidina jo pavojingumą. Šiuo herbicidu Kolumbijoje sunaikintas ne tik kokaino derlius, bet ir organinių pasėlių derlius, užterštas vanduo ir saugomos teritorijos Anduose.
Kaip nebūtų paradoksalu, Raundapo Ultra panaudojimas tik padidino kokaino plantacijas Anduose. Užteršus dirvožemius, vietiniai ūkininkai, kad išgyventų, pradėjo auginti kokainą.
http://www.corpwatch.org/article.php?id=669

4. Monsanto supirkinėja vandens tiekimo sistemas
Per paskutinį šimtmetį, visuomeninės vandens sistemos buvo užterštos visokiausiais Monsanto chemikalais, tame tarpe lakiaisiais organiniais junginiais, dioksinu, raundapu. Taigi, dabar ši kompanija rado dar vieną pelningą verslui nišą – perima savo nuosavybėn vandens telkinius, kuriuos patys užteršė, išvalo ir parduoda vandenį žmonėms. Tokiu būdu Monsanto uždirba dvigubus pelnus – parduodami chemikalus, teršia vandenį, tada perima savo nuosavybėn vandens telkinius, išvalo vandenį ir parduoda tiems žmonėms, kurie išgali už tai susimokėti. Tiesa, šis verslas pradėtas Indijoje, kur ypatingai trūksta vandens ir švarus vanduo labai brangus. Dabar ši korporacija nori valdyti ir geriamą vandenį, be kurio joks žmogus neišgyventų.
http://www.purefood.org/Monsanto/waterfish.cfm
http://abundanthope.net/pages/Health_and_Nutrition_37/Monsanto_s_Expanding_Monopolies_From_Seed_to_Water_508_printer.shtml

5. Monsanto kelia bylas ūkininkams, kurie naudoja organinius pasėlius

Monsanto iškėlė bylą ūkininkui iš Kanados Persiui Šmaiseriui (Percy Schmeiser), kaltindami jį nesumokėjus Monsanto korporacijai mokestį už auginimą GM rapsą ir bandė prisiteisti šimtus tūkstančių JAV dolerių.
Persis Šmaiseris visada augino tik organinį rapsą, bet jo pasėliai užsiteršė nuo kaimyninės fermos genetiškai modifikuotu rapsu. Modifikuotos kultūros susikryžmina su nemodifikuotomis ir užsiteršia aplinkiniai pasėliai. Monsanto teigia, kad nesvarbu kokiu būdu pasėliai užsikrėtė, bet Persis Šmaiseris turi sumokėti „Technologijos mokestį“ (mokestis, kurį ūkininkai turi mokėti Monsanto korporacijai už genetiškai modifikuotus produktų naudojimą).
Panašiai nutiko ir Rodnio Nelsono šeimos ūkiui (Rodney Nelson), kuriems Monsanto taip pat iškėlė bylą teisme. Šimtai ūkių buvo verčiami mokėti mokesčius už tai, kad jų organinių pasėlių laukai buvo užteršti genetiškai modifikuotais pasėliais.

1996 metais JAV užaugino tik 2% genetiškai modifikuotos sojos. 2008 metais daugiau nei 90% užaugintos sojos buvo genetiškai modifikuota. Dabar Monsanto jau pilnai kontroliuoja JAV sojos rinką.
http://www.percyschmeiser.com/
http://foodfreedom.wordpress.com/2010/09/18/percy-schmeiser-vs-monsanto-the-story-of-a-canadian-farmer%E2%80%99s-fight-to-defend-the-rights-of-farmers-and-the-future-of-seeds/

6. Monsanto žlugdo ūkininkus, kurie nenaudoja Monsanto cheminių preparatų
Aukustas Daeris (Oakhust Dairy) turėjo šeimos verslą, kuris buvo pradėtas dar 1921 metais. Kaip ir daugelis kitų JAV verslininkų, nusprendė atsižvelgti į vartotojų paklausą ir išleido į rinką pieno produktus be rBGG sintetinio hormoninio preparato (sintetinis steroidas), skirtingai nei dauguma JAV verslininkų. Monsanto iškėlė jam bylą, nes jų manymu Aukustas neturi teisės informuoti savo pirkėjų, kad jo pieno produktai sudėtyje neturi Monsanto cheminių preparatų. Dėl patiriamo didelio spaudimo, Aukustas buvo priverstas susitarti be teismo, palikdamas daugybę kitų pieno produktų gamintojų Monsanto atakoms.
Tačiau atsiradus masiniam vartotojų spaudimui, pagrindiniai mažmenininkai tokie kaip Safeway, Publix, Wal-Mart, Kroger uždraudė pieno produktų, kurių sudėtyje yra rBGH hormoniniai preparatai, prekybą.
http://healthfreedoms.org/2010/06/18/monsanto-sues-oakhurst-dairy-over-advertising/
http://www.oakhurstdairy.com/

7. Monsanto blokuoja šalių valdžios sprendimus ir daro neteisėtą įtaką
„WikiLeaks“ paviešinti dokumentai rodo, kad JAV ambasada Paryžiuje patarė Vašingtonui pradėti prekybos karą prieš bet kurią Europos Sąjungos (ES) valstybę, kuri priešintųsi genetiškai modifikuotiems pasėliams, praneša britų dienraštis „The Guardian“. Paviešinti dokumentai byloja, kad, atsakydamas į Prancūzijos žingsnius 2007-aisiais uždrausti „Monsanto“ genetiškai modifikuotus pasėlius, JAV ambasadorius Craigas Stapletonas, buvusio JAV prezidento George’o Busho draugas ir verslo partneris, paragino nubausti ES ir ypač tas šalis, kurios nepalaiko genetiškai modifikuotų pasėlių naudojimo jų teritorijoje. http://www.balsas.lt/naujiena/518965/wikileaks-jav-sieke-atkersyti-es-uz-genetiskai-modifikuotu-javu-nepripazinima
Teisėjas Klarencas Tomas (Clarence Thomas) anksčiau dirbo Monsanto juristu ir teisėjavo pagrindiniuose Monsanto teisminiuose procesuose.
http://www.organicconsumers.org/articles/article_20437.cfm
Maiklas Teiloras (Michael Taylor) yra dirbęs FTB, vėliau dirbo Monsanto juristu, ir paskui grįžo į FTB iš karto po to, kai Monsanto gavo leidimą rBGH hormonus išleisti į rinką. http://www.organicconsumers.org/articles/article_18866.cfm
Netgi spauda turi savo atstovus iš Monsanto. Džonatanas Džonsas, BBC reporteris, išspausdinęs straipsnius apie GMO, vėliau prisipažino, kad dirbo Monsanto korporacijai.
http://techrights.org/2010/07/21/conflict-of-interests-jonathan-jones/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8789279.stm

8. GMO pasėliai nėra atsparūs ligoms
Monsanto visada skatino pirkti GMO pasėlius, teikdama, kad jie yra atsparūs ligoms ir nereikalingas pesticidų naudojimas. Monsanto jau pati patvirtino tai, ką skeptikai teigė seniai, kad tai gali nutikti – kenkėjai tapo atsparūs Bt medvilnei.
http://gmolt.wordpress.com/2010/03/06/monsanto-pripazino-kad-issivyste-kenkeju-atsparumas-bt-medvilnei/
O Kinijoje pesticidų naudojimas didėja ūkininkams kovojant su vabzdžiais, klestinčiais genetiškai modifikuotų augalų laukuose.
http://gmolt.wordpress.com/2010/11/07/auginant-gm-augalus-smulkus-kenkejai-tampa-didziule-problema/

9. GMO produktai išleidžiami į rinką nepatikrinti.
Genetiškai modifikuoti produktai išleidžiami į rinką neatlikus visų bandymų ir tyrimų. Monsanto neatlieka tyrimus GMO produktams, kurie įrodytų šių produktų saugų vartojimą. Dar 1999 kovo mėnesį Britų mokslininkai paskelbė, kad GMO maistas sukelia alergijas maistui. Paskutiniais metais nepriklausomi mokslininkai jau ne vieną kartą skelbė, kad atlikus bandymus su gyvūnais, GMO produktai daro žalingą poveikį sveikatai, vystymuisi ir vaisingumui.

10. Monsanto produktai teršia gamtą ir žaloja žmonių sveikatą
Monsanto dar vis gamina herbicidus, kuriais buvo užterštas Vietnamas. Dabar visame pasaulyje labai plačiai naudojamas cheminis herbicidas – Raundapas, kuris labai toksiškas ir pavojingas gyvūnų ir žmonių sveikatai.
Vieni iš svarbiausių ir naujausių tyrimų pademonstravo, kad Monsanto ir GMO agroverslo pramonės įmonės sistemingai melavo apie raundapo(Round Up) saugumą. Raundapas daro poveikį apsigimimams net kur kas mažesne koncentracija, nei rekomenduojama naudoti žemės ūkyje. Glifosatas – pagrindinis Raundapo komponentas lemia nenormalų varlių ir vištų embrionų vystymąsi, naudojant daug mažesnes dozes nei rekomenduojama naudoti purškiant žemės ūkyje ir daug mažesnes nei Europos Sąjungos patvirtintos leidžiamos viršutinės ribos.
Be to atskleista, kad, kaip plataus ir dažno Raundapo naudojimo rezultatas atsirado nauja atspari šiam herbicidui “super piktžolė“.
http://www.organicconsumers.org/monsanto/glyphocancer.cfm

11. GMO pasėlių naudojimas – tai žmonijos kalėjimas
Iš modifikuotų augalų sėklų nebeišauga naujas derlius. Todėl kiekvienais metais ūkininkai, auginantys tokias kultūras, turi pirkti iš korporacijų jų platinimas sėklas. Tačiau augdamos atviruose laukuose, modifikuotos kultūros susikryžmina su nemodifikuotomis, kaip pasekmė, atsiradusi kultūra nebeduoda naujo derliaus. Todėl ateityje yra didelė grėsmė, kad pasaulis taps priklausomas nuo kelių korporacijų, kurios valdys visus maisto išteklius.

12. GMO produktų ženklinimas.
Lietuvos rinkoje prekiaujama daugiau kaip 40 pavadinimų genetiškai modifikuotais maisto produktais, kurių ženklinimo etiketėse nurodoma, kad sudėtyje yra genetiškai modifikuotų organizmų. Tačiau maisto produktuose, kuriuose yra mažiau nei 0,9% GMO, ženklinimo etiketėse nėra. JAV atlikti tyrimai parodė, kad 70% produktų savo sudėtyje turi GMO.

Valgiaraščiuose GMO produktai vis dar nėra žymimi.
Pieno ir mėsos produktai, gauti iš genetiškai modifikuotais pašarais šertų gyvūnų, neženklinami.
JAV produktai, turintys sudėtyje GMO dar vis nėra ženklinami. Šiuo metu vyksta akcija, kurios tikslas iki spalio mėnesio surinkti milijonus žmonių parašų, kad JAV vyriausybė pagaliau priimtų sprendimą ženklinti maisto produktus, kurie sudėtyje yra GMO.
http://organicconsumers.org/monsanto/index.cfm

Šaltinis

Chemtrails video, kad aiškiai pamatytumėte


11 video filmuotos Lietuvoje

http://www.youtube.com/p/1602386D660068E8?hl=lt_LT&fs=1

Kauniečiai. “Koks gražus šiandien purškiamas dangus“

Dangus giedras, bet “mes jį dar pagražinsime“.

%d bloggers like this: