Posts Tagged ‘ nepriklausomybė ’

Buvusi “žodžio laisvės“ šalis

Jungtinės Amerikos Valstijos, kurios senais laikais buvo žodžio laisvės“ švyturys, pradeda  kovą prieš interneto nepriklausomybę.

 

While activists waging for a free Internet advocate against the possible passing of the Stop Online Piracy Act, or SOPA, the US court system is already favoring big business by thwarting third-party competition without any objections.

In at least three cases recently, the US court system has attacked websites that employed unauthorized usage of a major label’s branding, specifically True Religion clothing, Chanel cologne and Philip Morris. In the latest case filed by the cigarette giant, prosecution for Morris lobbied to have several websites and their contents and funds seized and transferred without the defense ever able to present a case…….skaityti toliau

 

Izraelis nori taikos, tačiau toliau stato nelegalias gyvenvietes

Palestinos valstybingumo klausimas sulaukė daug palaikymo iš JTO bendrijos( Rytų Europos, Azijos ir Pietų Amerikos), kuri nėra laikoma už JAV/Izraelio  pavadėlio. Tas faktas, kad didžioji dalis pasaulio stipriai palaiko Palestiną, Izraelį priverčia smarkiai nerimauti.

Izraelio iniciatyva siekia visomis priemonėmis paskandinti Palestinos galimybę gauti JTO valstybės statusą.  JAV prezidentas B.H.Obama aiškiai pasisakė, kad vetuos  Palestinos valstybingumo  siūlymą JTO Saugumo Komisijoje, o tai aiškus Izraelio galios pavyzdys, kadangi dar keliais mėnesiais ankščiau jis buvo išreiškęs palaikymą Palestinai.

Pagrindinis JAV ir Izraelio argumentas- Palestina negali įgyti valstybingumo, kadangi nėra išspręstas jos ginčas su Izraeliu dėl ginčytinos  teritorijos. Dėl šios priežasties JAV nori, kad Palestina sugrįžtu prie derybų stalo su Izraelio ir taip  būtu išspręstas šis ginčas, o ne kitu būdu. Viskas gražiai skamba, tačiau tai yra tik plano dalis.

Palestina daug kartų siekė derybų, tačiau Izraelis tuo pasinaudodavo jas ignoruodamas, kadangi visada iškildavo Izraelio nelegalių gyvenviečių klausimas, kuris sustabdydavo bet kokį progresą taikos derybose.

Pamačius, kad Palestina sulaukia daug palaikymo JTO, buvo sugalvota  seniau veikusi derybų strategija. Dabar Izraelis ir JAV siekia tuo pasinaudoti, kadangi jie žino, kad Palestinai vėl pradėjus derybas su Izraeliu bus galima tai užtęsti neribotam laikotarpiui. Tai yra ganėtinai klampi situacija, nes iš vienos pusės Palestina gali toliau veikti su JTO pagalba ir užsitikrinti stambesnį pasaulio palaikymą, tačiau nutraukti bet kokias derybas su Izraeliu, kad neatsitrenkti į “politinę sieną“. Iš kitos pusės Palestina gali grįžti prie derybų, taip JAV vadinamo teisingo kelio, tačiau  ateityje toliau beprasmio dialogo niekur nepajudėti.

Dabar tik lieka laukti galutinio rezultato, kuris parodys galutinį rezultatą.

Palestiniečiai tikisi stebuklo

Palestiniečiai įnirtingai išeidinėja  į gatvės tikėdamasi stebuklo, kad JTO įvyks stebuklas ir Palestinos valstybė bus oficialiai pripažinta. Žmonės audringai švenčia laukdami galutinio sprendimo ir tai vadina ‘šventiniu protestavimu’ prieš Izraelio represiją. Izraelio gyventojams tuo metu yra dalinami nemirtini ginklai, kad apsiginti nuo planuojamo palestiniečių  sukilimo

Mokyklos uždarytos, o gatvės pilnos žmonių. Tai daugeliui primintu kitų šalių džiugesį kovojant dėl nepriklausomybės.

Daugelis mano, kad Palestina garantuotai gaus JTO daugumos palaikymą tapti Generalinės Asamblėjos naria, kadangi tai vienintelis būdas generalinės asamblėjos pagalbą įgyvendinti Palestinos valstybės svajonę  be JAV sprendimo vetavimo JTO Saugumo Komisijoje, tačiau JAV nenusileidžia kartu su lobizmo grupėmis, kurios visomis galiomis bando tam sutrukdyti.

JAV pozicija  Palestinos klausimu yra aiškus dvigubų standartų pavyzdys, kadangi dar šiais metais Obama buvo išreiškęs palaikymą Palestinos klausimu ir norą, kad  Izraelio sienos būtu sugrąžintos į 1967 ribas. Tai aišku sulaukė labai nepalankaus atsako iš Izraelio pusės, kuris iškart išsiuntė savo lyderį į Wašingtoną skųstis Obamai.

Šiuo metu Jungtinių Valstijų pozicija  apsivertė 180 laipsnių kampų, kadangi JAV atvirai pasisakė vetuosianti bet kokį Palestinos valstybės atkūrimo klausimą JTO.Kitos šalis tuo metu atvirai išreiškė palaikančios Palestinos atkūrimą.

Palestinos klausimas yra tikrai svarbus regiono politikai, nes ‘Arabų Pavasaris’ stipriai sujaukė Izraelio politiką bei iškėlė grėsmę jo dominavimui. Atkūrus Palestinos valstybę Izraelis taps atsakingas už visus savo tarptautinės teisės pažeidimus prieš palestiniečius, kadangi Palestina jau nebus “ginčytina teritorija“, kuri neturi teisių, o daugiau suvereni valstybė prieš kurią imtasi agresijos veiksmų.

Daugelis  “avių žiniasklaidos“ šaltinių  Palestinos atkūrimą lygina su teroristinio prieglobsčio sukūrimu, nes jie visada mėgsta rodyti pirštais į Hamas raketas, kurios yra paleidžiamos į Izraelį.  Jie nesupranta, kad Palestinai tapus suverene valstybę, Hamas negalės  laisvai vykdyti tokių veiksmų, nes tai būti neprotinga. Šiuometinė situacija tarp Izraelio ir Palestinos konfliktų yra tik palestiniečių pasipriešinimas žiauriai okupacijai ir ši kova yra vykdoma visų tautų išmėgintais  metodais. Pripažinkime, kad lietuviai lygiai taip pat kovotu, jau ir kovojo, prieš kitas jėgas, kurios okupuotu/avo jų tėvynę.  Todėl Palestinai tapus suverene valstybę konfliktai bus sprendžiami kitomis priemonėmis, nes abi pusės (abejoju dėl Izraelio) nerizikuotu pilno masto karu.

Nebus tai terorizmo prieglobstis, o laisva šalis, kadangi…..Libija jau atiduota į Al-Qaeda rankas, kurie net JTO vietą gaus.

%d bloggers like this: