Posts Tagged ‘ NDAA aktas ’

JAV prezidentas gavo dar naujų galių

Matomai JAV stato į vietas reikiamas procedūras, kurių paskirtis- organizuoti visus reikiamus resursus karo metu.

JAV prezidentas B.H. Obama gavo naujų  įgaliojimų, kurie leidžia karo metu jam perimti į savo rankas valdyti šalies transporto, maisto, energetikos infrastruktūras.  Tai pateisinama esant būtinybei, kuri  padėtu išvengti nesklandumų ir padėtu lengviau paskirstyti  reikiamus resursus konflikto atveju.  Šis procesas žengia kartu su NDAA ir kitais vykdomosios valdžios plėtimo aktais, kurių tikslas akivaizdžiai yra atimti valdžią iš piliečiu kontroliuojamų institucijų ir perduoti ją vykdomosios valdžios institucijai bei privačioms organizacijos.

  Karo metu tai padėtu lengviau kontroliuoti planuojamai priešišką šalies Kongresą. Tai taip pat sumažintu  Kongreso sprendimo reikšmingumą karo atveju, kuris deramai visada  siektu atsižvelgti į piliečių interesus bei išspręsti konfliktą diplomatiniu būtu. Aišku nekalbant apie šalies neokonservatorius, kurie tik ir nori karo.

Izraelis taip pat turėjo deramą poveikį. Žinoma, kad JAV Kongreso dauguma neturi noro atvirai pulti Iraną, kas nesutinka su atviru Izraelio pasiryžimu bet kokiu atveju  nuversti Irano režimą.  Taip JAV  prezidentui suteikiant daugiau galios galima įžvelgti siekį  efektyviau perduoti šalies valdžia kuo mažesnei žmonių grupei, taip išvengiant galimos kovos su nesutinkančia dauguma Kongrese. Jei JAV būtu įtraukta į karą per Izraelio veiksmus, prezidentas Obama galėtu būti lengviau manipuliuojamas  sutikti su Izraelio sprendimais, kadangi jam ja būtu suteikta didesnė galia valdyti ir palenkti šalies piliečius sutikti su  karo prieš Iraną būtinybę.  Taip jis deramai lengviau palenktu Kongresą į savo pusę, nes jis jau būtu tik savo praeitos valdžios šešėlis. Siekiant išlaikyti savo likusia galią JAV Kongresas būtu priverstas sutikti su bet kokiais prezidento sprendimais.

Visa tai jau istorija. JAV nuo Antrojo Pasaulinio Karo  pradėjo krypti link autoritarinės, jei ne totalitarinės, vyriausybės . Dabar tik liko laukti. Ankščiau ar vėliau  JAV visiems tai parodys?

%d bloggers like this: