Posts Tagged ‘ NATO koncepsija ’

NATO tik JAV šuo už pavadėlio

Kaip žinome NATO yra Europos tarpusavio gynybos blokas, įkurtas dar 1949 metais. Šio karinio gynybos bloko paskirtis buvo atlaikyti SSRS agresiją karo atveju. Bet  dvidešimto amžiaus pabaigoje sugriuvus Sovietų sąjungai dingo ir tikroji NATO paskirtis. Dabar NATO yra tik praeities šešėlis skirtas kovoti su jau nebeegzistuojančiais priešais. Negi dar tikimasi, kad ryt mus užpuls Rusija?

Šiandien NATO paskirtis yra miglota ir 28 bloko narių sprendimas mažinti karinį finansavimą sukelią grėsmę aljanso egzistavimui. Taip pat pasikeitusi bloko paskirtis nuo aljanso narių apsaugos, į tolimų šalių politikos formavimą kartu su JAV. “NATO atrodo reikalingiausia tik Baltijos krašto ir Rytų Europos šalims nuo galimos Rusijos agresijos“- (Martin MCCauley. Uniersity of London.) Dabar mes atrodome saugūs, kadangi esame po NATO, kaip ir po JAV, sparnu. Kitaip ir negalėtu būti, nes mes neturime karinės ir finansinės galios stiprinti gynybą. Tačiau  Europos šalys aktyviai bendradarbiauja su Rusija, siekdamos gerinti ryšius diplomatiškai ir ekonomiškai. Negi Rusiją mes dar įžvelgiame kaip priešą? Baltijos šalys  turi gerą atmintį, todėl ir negali pamiršti praeities. O nuolatinė baimė ir toks mūsų mentalitetas gali tik pakenkti.

Daugelio ekspertų nuomone Kinija artimiausiame dešimtmetyje turėtu didesnę grėsmę negu Rusija, todėl mus reikėtu atidžiau žvelgti į ateitį. Nes NATO, daugelio manymu, byra šipulius, kada šalys kaip Anglija, Vokietija ir Prancūzija mažina sako skiriamas lėšas aljansui. Todėl net nenorint reikia persvarstyti NATO paskirtį. Lietuva iki šiol nesutinka Aljanso reikalavimų gynybai ir mes gyvename kaip ir ES taip ir iš NATO lėšų. O kas bus kada kitos šalys nenorės mesti pinigų į bendrą maišą iš kurio Lietuva taip godžiai nori valgyti?

Naujoji NATO koncepsija turėtu persvarstyti bloko paskirtį, tačiau viskas gali likti nepakeista. Tikroji ir pagrindinė šiuometinė NATO paskirtis yra tik JAV karinis placdarmas Europoje. Kadangi JAV ne tik turi dislokuotas karines pajėgas Europoje, bet ir naudoja bloko pajėgas savo kovoje Afganistane. “NATO yra tik JAV užsienio politikos įrankis“ – pasak John Laughland iš bendradarbiavimo ir demokratijos instituto. Todėl žinant JAV ambicijas pasaulio dominavime, iškyla pavojus ne iš kurios kitos šalis, o iš pačios JAV. Kaip žinome JAV yra NATO narė, todėl jai užsigeidus užpulti kitą šalį, kaip Iranas, mes į konfliktą būtume taip pat įtraukti. Ar jūs tikrai norite kovoti JAV karus ?

Tuo labiau kasdieninis NATO įvaizdžio smukimas, kurį  paspartino incidentas (šaltinis) Afganistane, kada paprastas  parduotuvės šeimininkas, apsimetęs aukšto rango Talibano leitenantu, sugebėjo ne tik paskraidyti  NATO lėktuvais į susitikimus su šalies prezidentu ir kitais asmenimis, bet ir gauti penkiaženkles pinigų sumas bei naują automobilį iš aljanso vadovybės. Jeigu paprasti žmonės sugeba apmulkinti NATO,  tikrai yra problemų.

Vienintelis ir protingas poelgis būtu NATO išformavimas  arba geriau NATO performavimas į  tik regioninį gynybos bloką. Nors pagal penktą NATO straipsnį savigyna yra užtikrinta, tačiau ji turėtu būtu pagrindinis aljanso tikslas. Taip dingtu didelio karinio finansavimo būtinybė ir  potencialus pavojus būti įtrauktiems į kieno kito konfliktus. O tai galima būtu pasiekti tik pašalinus JAV iš aljanso, nes jeigu mes koncentruosime savo tikslus savo regiono  gerai ateičiai, nebereikės JAV pinigų bei karinės paramos.

Šaltinis

Šaltinis

%d bloggers like this: