Posts Tagged ‘ Microsoft kontrolė cenzūra internetas web svetainės spauda žiniasklaida ’

Video: Palestinos-Izraelio taika baigėsi

Taika tarp Izraelio ir Palestinos negalėjo išlikti amžinai. Izraelio agresyvūs veiksmai prieš Palestinos gyventojus paskatino atsaką.

Bill Gates: Mažinti populiaciją ir uodai

Prisimenu matyta TED konferencijos Bill Gates kalbas, kur galingiausi ir turtingiausi pasaulio žmonės dažnai svarsto kaip kovoti su pasaulyje plintančiomis ligomis. Siūlo gerinti problematiškų regionų ekonominę padėtį, apmokyti vietinius gyventojus ar  platinti tobulesnius vaistus. Tačiau kaip mes visi žinome, jeigu tai nėra pelninga, tai nebus įgyvendinta. Turint šiuolaikinius resursus būtu galima aprūpinti medikamentais, maistu ir vandeniu  visus Afrikos gyventojus, bet tai nėra daroma.

Žinant farmacijos fiasko su vakcinomis, kuomet vakcinos sukelia ligas, kurioms kelią turėtu užkirsti. Arba kada farmacijos kompanijos manipuliuodamos informaciniais resursais sukelia visuomenėje naujos ligos paniką siekiant susikrauti turtus iš nebūtinos ir neveiksnios vakcinos. Bet tai nėra pagrindinis “globalistų tikslas“

Knygoje “Ecoscience: Population, Resources, Environment “, kurios altorius yra Paul R. Ehrlich, yra kalbama, kad norint išspręsti šiuolaikines gamtos ir vadinamos klimato kaitos problemas, yra būtina sumažinti žmonių populiaciją. Ir aš nekalbu apie kelis milijonus, siūloma ir skatinama populiaciją sumažinti milijardais.  Anot ekologinių fašistų ( kaip neo-naciai, taip ir neo-ekologistai) būtu tiesiog puiku jeigu pasaulyje būtu kokie 500 milijonų gyventojų. Ir kur tik nepažvelgsit, nuo mokyklų, universitetų ir net pramogų verslo, žmonėms yra peršama į galvą, kad jie yra pabaisos, kad ju yra per daug, kad geriau būtu jeigu jie išvis būtu negyvenę. Ir šis idėjų propagavimas veikia. Kaip pavyzdžiui  šiais metais įvykęs    daugiausiai aptariamas JAV Discovery kanalo būstinėje ginkluoto žmogaus išpuolis, kuris teigė, kad reikia dabar išžudyti kiekvieną naujagimį pasaulyje, taip padedant planetai. Kokie geri yra tie žmonės, kurie siūlo drastiškai mažinti populiaciją ir t.t. O Šiuolaikinei visuomenei ir yra peršamos tokios idėjos, kurios skatina pasipiktinimą pačia savo  rūšimi.

Populiacija/ CO2

Bill Gates pristatė savo formulę: CO2=PxSxExC . P-populiacija, S-paslaugos vienam žmogui, E- energija vienam žmogui, C-CO2 iš vieno žmogaus. Negana to, kad atsibodo klausyti apie žmogaus ryšį su “klimato atšilimu“ ar “klimato kaitą“ dėl musų išskiriamo CO2. Yra teigiama, kad  tai galima išspręsti sumažinus populiaciją. ( Kas iš jūsų pasiruošęs mirti? ) Taigi šioje formulėje yra keturi pagrindiniai veiksniai, bet tik nuo vieno priklauso visi kiti. Populiacija yra pagrindinis veiksnys, kadangi nuo jos priklauso ir  energijos reikmė, CO2 išskirimas ir suteiktos paslaugos. Tikrai nebūtu racionalu mažinti energijos ir  suteikiamų paslaugų kiekį individui, negi norite prasčiau gyventi ar net kvėpuoti mažiau. Todėl lengviausiai įtakojamas veiksnys būtu populiacija, kadangi su daugeliui įspaustu mentalitetu, tai būtu priimtiniausiais dalykas. Nors čia viskas yra gražu ir miela, tai toli gražu ne vaivorykštė. “TED“ konferencijoje kalbėjęs B.Gates  pagrindinį tikslą pats pasakė: “Šiuo metu pasaulyje yra apie 6,8 milijardo gyventojų. Tai kils maždaug iki 9 milijardų. Taigi jeigu mes gerai dirbsim naujų vakcinų kūrimo ir sveikatos apsaugos sferoje ir gimstamumo sveikatos paslaugose, ši skaičių sumažinsim maždaug 15 %.“ Negi jis nori naudodamasis medicinos sfera mažinti populiaciją? TED 4.30 min. Bet kaip būtu galima sumažinti populiaciją? Karai, o gal vaistai?

Tačiau kaip būtu galimą sumažinti populiaciją nesiimant drastiškų metodų, kurie sukeltu pasipriešinimą?  Labai paprasti, veiktu tyliai ir švelniai ( Soft-kill tactic ). Kaip žinome, kad  daugelis šiuolaikinių vakcinų yra pavojingos, kaip GMM (GMO food )  yra prikimštas toksinų ir pesticidų, kaip visur aplinkui mus yra chemikalų, kurie yra pavojingi organizmui, bet anot valdžios yra mums “gerai“ Vienas ir naujausių būdų tyliai mažinti populiaciją yra panaudojant genetiškai modifikuotus uodus. O daugelio specialistų genetiškai modifikuoti uodai galėtu būti panaudoti visai kam kitam. Bill Gates siūlo savo projektą naudojant GM uodus kovai su ligomis. Šie uodai tariamai būtu skirti sustabdyti naujai plintančias ligas veikiant kaip vakcinatoriai.  Nes yra siūlymų, kad jie būtu modifikuoti taip, kad nešiotu savyje vakciną. Juos būtu galima pavadinti mažomis skraidančiomis vakcinomis. Viskas aišku prasidėtu nuo to, kad mes tik pradėtume juos naudoti kovai su ligomis. Bet ar tai moralu? Negi jums  būtu malonu, jeigu žinotumėte, kad aplink jus skrajoja uodai, kurie jums suleistu kažką apie ką jus nieko nežinote.  O  kur dar rizikos faktorius. Negi natūralios mutacijos nepaverstu šių uodų didžiule problemą? Mes negalime kontroliuoti gamtą. O jeigu jie būtu sterilizuojami, tai galėtu paveikti ir pačią ekosistemą. Kiek mes žinome, jie galėtu būti panaudoti platinti ligas. Paprasčiausiai išnešiodami naują ligos rūšį. Tada visi kaltintu gamtą tiesa ?  Puikus biologinis ginklas, kuris galėtu atsidurti netinkamose rankose. Žymiai efektyviau būtu išnaikinti uodų vietines populiacijas, gerinti pragyvenimo kokybę besivystančiose šalyse, tačiau tam reikėtų lėšų, kurių niekas neskirtu nesitikėdamas gauti pelno.

Innovating to zero! Bill Gates on TED.com

Bill Gates on mosquitos, malaria and education

Super mosquitoes’ could fight malaria with a bite

Microsoft kompanija siūlo licenzijuoti internetą

Microsoft kompanijos vykdomojo vadovo pasiūlymas  licencijuoti internetą, suteiktu valstybių valdžioms galią reguliuoti ir cenzūruoti internetą. Valdžia turėtu galią  užblokuoti individualius kompiuterius nuo prieigos prie interneto ir atjungti tam tikras svetaines, kurios gali turėti nepageidaujamą turinį arba tariamai platinančios kompiuterinius virusus.

2010 metų kompiuterių saugumo konferencijoje, vykusioje Berlyne, kalbėjęs Microsoft vice prezidentas,Scott Charney,  kibernetinės erdvės apsauga, turėtu galimybę atjungti užkrėstus kompiuterius nuo interneto, pagal valdžios nutarimą.

Šiuolaikiniame pasaulyje, kuriame yra vertinama informacija, interneto kontrolė reiškia tai, kad laisvai prieinamai informacijai iškyla pavojus. Internetas yra nekontroliuojamas, todėl informacija jame yra nepriklausoma, o laisvai plintanti ir prieinama informacija yra geriausias žinių siekiančio žmogaus draugas ir žmogų siekiančių kontroliuoti žmonių priešas.

Šiais  laikais žmonės, kurie valdo tradicinę žiniasklaidą, valdo populiacijos nuomonę.  Edward Bernays- propagandos tėvas. Jis suprato, kad kontroliuojant žmonių nuomonę ir požiūrį galima per tradicinę žiniasklaidą. O šiuolaikinė žiniasklaida tai pagrinde yra televizija ir populiariausi laikraščiai .Todėl jeigu yra norima, kad populiacija pritartu tam tikrai politikai, reikia tik, kad tai politikai pritartu tradicinė žiniasklaida. Per amžius galima pastebėti kaip karui vykstant, kiekvienos šalies žiniasklaida teigia:  “Koks tas karas geras“, “Šis karas yra prieš mūsų visų priešą“, Šis priešas nori jūsų mirties“ ir panašiai. Puikus pavyzdinis būtu JAV žiniasklaida  ir jos pranešimai aiškinant jos piliečiams kokia bloga Al-Queida, Iranas kuria atominį ginklą ir t.t. Nors tikra tiesa yra visiškai kita.  Valdant žiniasklaidą galima žmonėms įpiršti ką tik norima. O kada pagrindiniai žiniasklaidos šaltiniai priklauso tai pačiai interesų grupei, galima atsisveikinti su nepriklausoma spauda.

Internetas, per visą savo egzistavimo laiką išliko nepriklausomas, o informacija jame yra vertinama pačio skaitytojo. Kada galima prieiti prie daugelio nepriklausomų, objektyvių ir nenupirktų informacijos šaltinių, galima pačiam nuspręsti tikėti ja ar ne ir palyginti su begaliniais  kitais  šaltiniais. Tačiau kada valdžiai ir privačioms korporacijoms yra suteikiama galia redaguoti ir nuspręsti kokia informacija yra prieinama ir galima internete, kokia yra “ nesvarbi“ ir  nutraukti svetainių  veiklą, kurios teikiama informacija  anot valdžios yra netinkama publikai, reikia susimastyti. Jeigu norint teikti informaciją internete reikalinga licenzija, tuomet  internetas netenka savo nepriklausomybės. Daugelis firmų, kaip Microsoft, siūlo naują interneto versiją. Tai būtu naujas internetas, kuriame norint, kad svetainė būtu laisvai prieinama, tektu mokėti pinigus. Už šiuos pinigus jūsų svetainė būtu prieinama per “ pagrindinį interneto taką“, kuriame būtu visos svetainės, kurios mokėtu pinigus už tai kad jos būtu iškeltos virš kitų. O už licenzijas nemokančių žmonių svetainės būtu nugrūstos į interneto užkulisius. Tai kur tada lygybė internete?  O jeigu valdžiai yra suteikiama nutraukti svetainių veiklą, tai jau cenzūra. Taigi  informaciją visuomet buvo ir bus siekiama kontroliuoti. Nes jeigu tu valdai publikai prieinamą informaciją, tu valdai ir publiką. Tai būtu interneto monopolis, kurio mes ir turime saugotis. Kitaip interneto laukia toks likimas, kurio jis sulaukė Kinijos Liaudies Respublikoje.

%d bloggers like this: