Posts Tagged ‘ melo paneigimas apie bombardavimus ’

Libijoje liejasi kraujas: Gaddafi prieš sukilėlius

Muammar Gaddafiui lojalios pajėgos atgavo Zawiyah miesto kontrolę šį trečiadieni. Karinės operacijos metu buvo panaudoti tankai ir snaiperių ugnis, kad išvaikyti sukilelių pajėgas.

Libijos žinių kanalai greitai eteryje parodė Muammar’io rėmėjus su vėliavomis žygiuojančius link Zawiyah miesto centro. Šis miestas yra svarbus sukilėliams, nes jis yra ilgiausiai sukilėlių kontrolėje išlaikytas miestas arčiausiais Libijos sostinės Tripolio.

Viską matęs kovotojas pasakė “Reuters“ žinių tarnybai, kad Gaddafi pajėgos išvijo sukilėlių pajėgas iš miesto jiems tik įžengus į miesto centrinę aikštę. Šiuo metu žinomas mirčių skaičius yra 40 kovotojų, tačiau gali kilti artimosiomis dienomis.  Tai patvirtintu ir sukilėlių ketinimas artimosiomis dienomis atgauti miesto kontrolė. Vienas iš jų pasakė: “Tai dar nesibaigė“.

Liudininkų buvo pranešta, kad vakare miestas buvo bombarduotas iš oro. Kol kas negalima tiksliai pasakyti, nes JAV  žiniasklaidos seniau praneštas civilių bombardavimas iš oro laikui bėgant buvo paneigtas Rusijos palydovų duomenimis, kurie sekė lėktuvų judėjimą virs Libijos oro erdvės.

Italijos užsienio ministras Franco Frattini pasakė, kad  Libijos vyriausybės atstovai suskrido į Briuselį pasitarti su šiuo metu ten esančiais NATO vadovais. Susitikimo eiga dar tiksliai nežinoma, bet galima tikėtis, kad  bus siekiama pasiekti susitarimą dėl taikos palaikymo pajėgų įvedimo.  Tai palengvintu  Rusijos reiškiamą priešiškumą kariniams veiksmams Libijoje, nes taip būtu savanoriškai paprašyta pagalbos ir nesiskaitytu kaip prievartinė invazija po“ dirbtinais pretekstais“.

Nuo vasario 17 diena  prasidėjusių  karinių veiksmų  yra užfiksuotos 400 mirtys. Nors sukilėliai atnaujino prašymus  sukurti ne skrydžio zoną virš Libijos, kad apsaugoti juos nuo bombardavimų, JAV sekretorė Hillary Clinton atsakė tai turi būti JTO sprendimas, o ne JAV vedama iniciatyva.

Pagal JTO,  Libijos blokada gali būti pakoreguoti, jeigu iškiltu būtinybė apginkluoti sukilėlių pajėgas. Taip galime tikėtis tik aiškiai matomo pilietinio karo  eskalavimo.

Reuters

%d bloggers like this: