Posts Tagged ‘ libijos ’

Bilderberg’ai- globali mafia

Bilderberg susitikimas 2012

JAV plečia savo įtaką

JAV jau yra įsitvirtinusi Europos kontinente. Jos valdomas  raketų skydas  efektyviai blokuoja šalių kaip Rusija karinį pajėgumą.

Dabar atėjo laikas savo įtaką plėsti kitame regione- Kinijos regione. JAV akivaizdžiai tvirtai tiki, kad dislokavus papildomas karines pajėgas bus išsaugota jos įtaka.

Libijos sukilėliai įžengia į Tripolį

Libijos sukilėliai įžengė į Tripolį iš vakarų pusės. Gaddafi šaukia gyventojus imti į rankas ginklus ir gintis. Nors sukilėliai žengė svarbų strateginį žingsnį ir užėmė netolimai esančia oro bazę, ekspertai teigia, kad be vietinės populiacijos paramos sukilėliai turi mažai šansų.

Libijos sukilėliai elgiasi kaip NATO

Humaniterinė (karinė) pagalba padeda  Libijos sukilėliams  vykdyti nusikaltimus prieš žmoniją.  Jau rasti masiniai Gaddafi rėmėjų kapai, kurie buvo šiurkščiai nužudyti.

Libijos sukilėliai, kurių daugumą sudaro Al-Qaeda (pripažinta JAV), aiškiai seka NATO ir JAV pėdomis t.y. teisėtai vykdo masines nekaltų žmonių skerdynes.

Rusija “Daugiau jokių tuščių rezoliucijų, kurios leidžia daryti ką nori“

Aut:

Rusija jau pradėjo aiškiai reikšti savo poziciją prieš NATO “lengvabūdišką“ JTO rezoliucijos interpretavimą. Šios pozicijos išreiškimui taip pat  įtakos turėjo NATO narių noras taikyti panašaus pobūdžio rezoliucijas Sirijai, kuri yra Rusijai geopolitiškai svarbi teritorija.

NATO nariai, kurie dalyvauja šiuo metu Libijos kare (taip, tai yra karas) sau leidžia vykdyti visokio pobūdžio sukilėlių paramą, būtu tai ginklai ar karinis personalas, o tai piktina šalis, kurios įžvelgia tikrus NATO tikslus ir jaučiasi apgautos daugelio jų paremta pirmine JTO rezoliucija Libijai.

Visas Libijos konfliktas linksta link pilnos invazijos, kurios metu bus dislokuotos antžeminės pajėgos.  Tai paremia   diskusijos ir gautos žinios, kad  JAV  nuo lapkričio mėnesio ruošiasi dislokuoti  karines divizijas ir pilnai veikti Libijos teritorijoje.

NATO toliau nepaiso JTO rezoliucijos

NATO koviniai sraigtasparniai jau pradėjo aktyviai veikti Libijoje. Šie sraigtasparniai bus naudojami paremti Libijos sukilėlius, tačiau pagrindinis jų tikslas užtikrintai bus Gaddafi medžioklė, nes naikintuvai NATO žodžiais: “nepakankamai tikslūs“.  Visi šie aljanso veiksmai prives prie to, kad Libijoje bus dislokuotos antžeminės pajėgos, nes visi žino, kad karo vien oro pajėgomis niekas nelaimės (Afganistano pavyzdys).

Antžeminių pajėgų dislokavimas yra būtinas ir neišvengiamas, kadangi tai yra vienintelis būdas greitai išspręsti Libijos konfliktą ir užtikrinti NATO dominavimą regione.  Viskam kelią atvėrė JTO rezoliucija, kuri matomai buvo kruopščiai parengta tarnauti NATO šalių interesams. Esmė- JTO rezoliucijoje nebuvo aiškiai apibrėžtas NATO dalyvavimo lygis, o tik parašyta, kad “visomis priemonėmis užtikrinti neskrydžio zoną“. Dėl šios priežasties NATO yra suteikta neribota teisė JTO rezoliuciją interpretuoti jos nuožiūra. Jiems panorėjus gali būti dislokuoti bet kokio tipo kariniai daliniai, o tai prives prie Libijos destabilizacijos ir Afganistano likimo.

Dabar tik liko laukti ir stebėti NATO arogancijos lygio augimą.

Vaizdai iš Libijos, kurių nepamatysite per žiniasklaidą.

Išsigimėlių gaujos – tik tokie žodžiai ateina į galvą žiūrint šiuos kadrus. Nemaža dalimi savo „žygdarbius“ sadistai ir maniakai, kuriuos Vakarų propaganda pakrikštijo „Libijos sukilėlių“ vardu, įamžina patys. Vakarų žiniasklaida visomis išgalėmis slepia šią tiesą, o Youtube uoliai trina vaizdo įrašus. Todėl nežinia, kiek dar laiko šiuos video galima bus pamatyti. Tikimės, kas vis dar turi iliuzijų dėl maištininkų, kas yra suklaidintas oficialiosios propagandos – susimąstys.

Silpnų nervų žmonėms nežiūrėti!

Šaltinis

%d bloggers like this: