Posts Tagged ‘ Libijos likimas ’

Rusija ir Kinija sustabdė JTO rezoliuciją Sirijai

Vakarai be atodairom siekia prastumti JTO rezoliuciją, kuri būtu skirta Sirijai, leidžiančia vykdyti agresyvesnę politiką nuverčiant esamą šalies režimą. Taip buvo pasielgta Libijos pilietinio karo metu, kur ES ir JAV noras “padėti“ sukilėliams  pasirodė esąs tik savanaudiškų tikslų įgyvendinimas.

Kada atėjo laikas veikti prieš Siriją, Rusija ir Kinija pasakė NE. Jos jau patyrė vakarų klastą siekiant padėti kokiai nors šaliai. Šiuo metu Rusija aktyviai blokuoja bet kokią rezoliuciją Sirijos klausimu, kuri nutiestu kelią išoriniam įsikišimui, o Kinija elgiasi taip pat.

Negalima tvirtinti, kad Sirija bus visiškai nepaveikta išorinio spaudomo. Vakarai turi daug būdų nuversti šalies režimą. Kaip ir dabar matome, Sirijos sukilėliai yra pastebėti su vakarietiškais ginklais ( kaip tai buvo Libijoje ), o informacija apie JAV CŽV agentus šalyje bei kaimyninėje Turkijoje jau buvo atskleista. Vienaip ar kitaip Sirijos režimas bus nuverstas. Galima tvirtai tikėti, kad naujasis nebus niekuo geresnis už savo pirmtaką.

 

 

 

JAV ruošiasi smogti Sirijai

Sirija jau seniai pasiekė Arabų pavasario potvynio banga. Šiuo metu gaunami pranešimai, kurie stipriai pasižymi įvykių seka, kuri vyko Libijoje. Valstybės pajėgos kaltinamos vykdančios masines žudynes, sukilėliai vaizduojami kaip taikūs protestuotojai, o pasaulio visuomenė skatinama įsikišti į ši konfliktą.

Pagrindinis šalių vyriausybės nuvertimo  instrumentas  ir iniciatorius yra  Jungtinės Amerikos Valstijos. JAV visada žengia pirma  “skleidžiant demokratiją“, o paskui ją visos šalys, kurias ji įtikino remti jos tikslą. Šiuo metu pranešama, kad JAV yra išankstinėje puolimo stadijoje, panašioje kokia buvo prieš intervenciją Libijoje. JAV  prezidentas B. H. Obama teigiamai paskubino šalies laivyno ir oro pajėgų vadovybę parengti Sirijos antpuolio planą, kurio tikslas būtu išvesti iš rikiuotės šalies  oro gynybos sistemas bei susilpninti Sirijos vyriausybės galimybę priešintis sukilėliams.

Aišku JAV vyriausybės atstovų retorika išlieka visada ta pati: “mes neatmetame galimybės pulti“.  Tik šiuo metu JAV susiduria su stambia kliūtimi savo kelyje- Rusija. Rusijos Federacija aktyviai protestuoja prieš bet kokius planus  vykdyti karinius veiksmus prieš Siriją. Šio pasipriešinimo šaltinis yra, kad ne kaip Libija, Sirija yra strategiškai svarbi Rusijai. Bet kokia karinė intervencija iš vakarų pusės keltu grėsmę   Sirijoje dislokuotoms Rusijos pajėgoms. Tai sukeltu žymų interesų konfliktą tarp JAV bei Rusijos. Rusijos Federacijai gresia  netekti strategiškai svarbios teritorijos jau ir taip NATO pasiglemžtoje Europoje, todėl ji negali  taip lengvai pasitraukti iš šalies ir ją atiduoti vakarams.  JAV šioje situacijoje negali vienvaldiškai pulti Sirijos, kadangi iškyla pavojus į konfliktą (tiesiogiai ar netiesiogiai) įtraukti  šalyje dislokuotas Rusijos pajėgas, kas gali išprovokuoti konflikto eskalaciją.

Šiuo metu Rusija išlaiko savo poziciją prieš vakarų intervenciją Sirijoje ją sustiprindama  pagalbinės karinės technikos  nusiuntimu Sirijos vyriausybei.

Visi šie įvykiai priverčia susimąstyti, kas bus karinio  konflikto tarp Rusijos ir JAV  galutinis katalizatorius?

Video: Rusija yra pasirengusi ginti savo interesus Irane

Rusija ir Kinija vetuoja JTO Sirijos rezoliuciją

Rusija ir Kinija vetavo Jungtinių Tautų  rezoliuciją Sirijai, kuri šaliai įtvirtintu stiprias sankcijas. JAV remiamos sankcijos yra nutaikytos prieš Bashar al-Assad’s režimą, kuris yra kaltinamas žiauriais veiksmais prieš savo piliečius. Nors daugelio teigimų Bashar al-Assad  yra negailestingas piliečius žudantis  diktatorius, Sirijos valdžios atstovai praneša, kad šalyje jau matomos ginkluotos grupuotės, kurios yra dauguma atsakingos už civilių mirtis . Iš įvykių Libijoje galime teigti, kad  paprastai tokio pobūdžio ginkluotos grupuotes dažnai būna atsakingos už kraupiausius nusikaltimus, žmogaus teisių pažeidimus ir agresijos kurstymą.

Sirijoje įsisukus ‘Arabų Pavasario’ karštligei, taip pat iškilo ir neramumo jausmas, kad viskas gali peraugti į agresiją(karinius veiksmus) arba NATO invaziją į šalį po JTO vėliava. Tai paremtu įvykiai Libijoje, kurie aiškiai parodė, kad  JAV/NATO  nuo pat pradžios siekė tiesiogiai įsivelti į konfliktą šalyje.

Žiniasklaida praneša, kad Rusija yra vienintelė šalis iš JTO Saugumo Komisijos, kuri pirmiausiai siūlo konfliktą Sirijoje išspręsti naudojant derybas ir politinį dialogą, o ne ekonomines sankcijas ir galimai karinį “protestuotojų“ palaikymą.

Faktas, kad Rusija kartu su Kinija efektyviai blokuoja JAV tolimesnius veiksmus prieš Siriją rodo  šių šalių pasiryžimą neleisti Sirijai pasekti Libijos įvykių keliu. Sirija yra ne tik Rusijos sąjungininkę, tačiau ir geopolitiškai ir strategiškai svarbi teritorija. Tai veda prie išvados, kad Rusija visomis priemonėmis sieks palaikyti  taikių derybų kelią Sirijoje, o ne kitų šalių karinį įsikišimą siekiant išspręsti situaciją šalyje.

%d bloggers like this: