Posts Tagged ‘ Libijoje ’

Lietuva turi didžiuotis, kad priklauso NATO?

Įstojome mes į NATO ir tapome didžiulės žudymo mašinos dalimi, o už jos vairo sėdi didžiojo JAV imperija.

Kodėl mes stojome į NATO? Atsakymas- Lietuva turi paranojinę baimę, kad ją užpuls “baisioji“ Rusija. Gruzijos konfliktas šią baimę tik sustiprino.

Dabar mes esame didžiulės mirties mašinos krumpliaratis, kuris gali pradėti suktis tik JAV to užsigeidus. Dabar dar Lietuvai yra ramūs laikai, tačiau jei ateis laikas siųsti savo karius į kokį nors karinį konfliktą, šiame reportaže galima bus gal išgirsti ir Lietuvos vardą.

NATO toliau nepaiso JTO rezoliucijos

NATO koviniai sraigtasparniai jau pradėjo aktyviai veikti Libijoje. Šie sraigtasparniai bus naudojami paremti Libijos sukilėlius, tačiau pagrindinis jų tikslas užtikrintai bus Gaddafi medžioklė, nes naikintuvai NATO žodžiais: “nepakankamai tikslūs“.  Visi šie aljanso veiksmai prives prie to, kad Libijoje bus dislokuotos antžeminės pajėgos, nes visi žino, kad karo vien oro pajėgomis niekas nelaimės (Afganistano pavyzdys).

Antžeminių pajėgų dislokavimas yra būtinas ir neišvengiamas, kadangi tai yra vienintelis būdas greitai išspręsti Libijos konfliktą ir užtikrinti NATO dominavimą regione.  Viskam kelią atvėrė JTO rezoliucija, kuri matomai buvo kruopščiai parengta tarnauti NATO šalių interesams. Esmė- JTO rezoliucijoje nebuvo aiškiai apibrėžtas NATO dalyvavimo lygis, o tik parašyta, kad “visomis priemonėmis užtikrinti neskrydžio zoną“. Dėl šios priežasties NATO yra suteikta neribota teisė JTO rezoliuciją interpretuoti jos nuožiūra. Jiems panorėjus gali būti dislokuoti bet kokio tipo kariniai daliniai, o tai prives prie Libijos destabilizacijos ir Afganistano likimo.

Dabar tik liko laukti ir stebėti NATO arogancijos lygio augimą.

Nuo Afganistano iki Libijos

Nesvarbu ką žmonės sako, karas Afganistane ir Irake dar nesibaigė. Problema- žmonės visiškai negalvoja, kad NATO ir JAV pajėgos dar aktyviai dalyvauja tolimų kraštų kariniuose veiksmuose. Nors Afganistane ir Irake aktyviausia  yra JAV, negalima pamiršti, kad  NATO taip pat niekur nedingo. Aišku NATO dislokavusi mažiau karių ir daugelis šalių jau baigia išvedinėti savo pajėgas, bet kariai iš JAV ar kitų samdomų kariuomenių toliau plūsta į  Afganistaną ir Iraką. Dabar atėjo Libijos laikas.

Visi šie konfliktai prasidėjo gana herojiškai. Atsirado grėsmė ir reikėjo veikti, kad apsaugoti pasaulį, bet tai truko neilgai. Laikui bėgant išaiškėja tikrieji ketinimai ir situacija stipriai pasikeičia.

Karas Afganistane prasidėjo, nes ten tūnojo mitologinė būtybė, kuri vadinama  Osama bin Ladenu.  Grėsmė sukurta ir atsirado vieta gelbėtojui. JAV pasitelkė tiek daug resursų, kad  apkaltinti Osamą, pamirštant tai, kad jis po 9/11 davė interviu Al Jazeera žinių tarnybai, kur sakė: “šis išpuolis yra sumastytas pačios JAV vidinių interesų, kad pateisinti savo politiką.“ Vėliau išėjo aiškiai suklastota jo prisipažinimo vaizdajuostė ir JAV visiškai atsiribojo nuo savo kūrinio, kuris keliomis savaitėmis prieš 9/11 Osama buvo gydomas JAV ligoninėje ir buvo aplankytas CŽV.  Jam dar  iki šios dienos nėra pareikšti kaltinimai dėl 9/11 išpuolio. Šis žmogus yra tikras vaiduoklis, nes apie jo mirtį buvo šnekama nuo 2003, o jis toliau sugebėjo gąsdinti pasaulį.  Sunku atsiminti Osamos vaizdo įrašus, kurie nebūtu ištraukti iš 90-jų archyvo.  Štai čia puikiai veikianti propaganda, bet dabar ji jau pradeda atsibosti. Užteko tik okupuoti valstybė, pradėti žudyti civilius, statyti nuolatines karines bazes ir kantrybė trūko.  Afganistano prezidentas (gyveno JAV ir buvo globojamas CŽV) jau pasisakė, kad jei NATO pajėgos toliau žudys civilius, o tai labai tikėtina, Afganistanas turės paskelbti karą NATO pajėgoms. Galima tai suprasti esant  pasipriešinimu okupacijai, nes JAV ir NATO pajėgos jau neturi preteksto likti šalyje ( nebent toliau saugoti opiumo laukus). “Misija įvykdyta“,- mėgdavo sakyti G.W. Bush. Dabar mitologinė būtybė, kuri vardu Osama bin Ladenas, surastas ir nužudytas…vėl. Kodėl tada dar šis konfliktas tęsiamas? Laikas bėga, o JAV kariuomenė niekur keliauti nesiruošia.

Toliau sekė Irakas, kur  karas prasidėjo, nes pasaulis buvo įtikintas Irako masinio naikinimo ginklų egzistavimu (WMD). Visa karo agitacija buvo  paremta  apgaule, o šios klastos kūrėja yra JAV, kuri toliau siekia plėsti savo imperijos teritoriją ir  kontroliuoti kuo daugiau resursų, būtu šie resursai gamtos ar strateginiai. Irako kampanijos laikotarpis turėjo būti trumpas- atėjai, nugalėjai, atstatei, išėjai. Gaila, bet retai taip būna. JAV okupavo šalį, pradėjo statyti karines bazes prie pat Irako pagrindinių naftotiekių ir naftos perdirbimo gamyklų. Nepamirškime, kad tuometinis viceprezidentas Dick Cheney dar prieš Irako (keliais mėnesiais) invaziją buvo susitikęs su pagrindiniais naftos koncernais, o susitikimo tema buvo Irako naftos resursai.  Taigi, buvo sukelta grėsmė, kuri leido JAV ir Anglijos karinėms pajėgoms okupuoti šalį ir iš to puikiai pasipelnyti  naftos magnatams. Dabar JAV strateginė pozicija regione yra įtvirtinta ir  natūralūs resursai yra lengvai prieinami. Liko tik publiką įtikinti, kad JAV išveda savo kariuomenę iš valstybės, kartu neleidžiant atkreipti  dėmesio į tūkstančius privačiu samdomų karių iš apsaugos kompanijų. Aišku bus palikta keliasdešimt tūkstančių JAV karių, kurių pagrindinis darbas bus saugoti Irako naftotiekius, tačiau JAV jau pasiekė savo tikslą šioje šalyje.

Dabar savo žvilgsnį anglo-amerikiečiai nutaikė į Libiją. Šios valstybės atvejis labai panašus į  Irako, nes JAV ir NATO pagrindinis tikslas nuversti šalies diktatorių, kuris kaltinamas baisiais nusikaltimais prieš savo šalies piliečius. Pirmiausia buvo grasinimai, o dabar jau vykdoma karinę intervenciją,  kuri prasidėjo nuo oro blokados,  nes vakarai “siekė apginti šalies gyventojus ir plėsti demokratiją. Vienintelis skirtumas yra pagrindiniai veikėjai, kurias tapo Prancūzija ir Anglija (reikia gi  kažko naujo). JAV  pagrindinį vaidmenį lengvai atidavė, nes jau per daug grėsmingai ji atrodytu pasaulio akyse. Dabar NATO veda kryžiaus žygį, aišku su truputėliu JAV paramos, kad nuverstu Gaddafi ir išlaisvintu Libijos žmones. Sukilėliams norima skirti  visas Gaddafi’o konfiskuotas lėšas, kad finansuoti jų pasipriešinimą, o  JK jau pareiškė norą tiekti Apache kovinius sraigtasparnius. Iškyla klausimas: kas juos pilotuos? Libijos sukilėliai pasirodė esa nelabai kvalifikuoti, reiškia teks siųsti  pilotus iš Anglijos arba apmokyti Libijos sukilėlius, o tai jau labai arti pilnos invazijos (Jungtinės Karalystės spec. pajėgos  seniai pastebėtos). NATO jau ir taip pareiškė, kad operacijų Libijoje laikotarpį pratęsia trimis mėnesiais, reiškiasi planuojama ten ilgai likti, nes viskas taip ir prasideda. Gaila, kad publika nežino, kad dauguma Libijos sukilėlių yra aktyvus Al-Qaeda nariai. Reiškia  dabar “mes“ remiame Al-Qaedą, o seniau prieš ją kovojome (pilnas 180 laipsnių apsivertimas). Tai parodo, kad NATO/JAV tikslas niekada nebuvo iškelti Libijos demokratijos vėliavą. Vakarams svarbu tik sunaikinti šalies vadovą, kuris siekė nukirpti JAV laikomą Afrikos pavadėlį (pardavinėti regiono naftą naudojant aukso standartą, o ne dolerį), o to anglo-amerikiečių elitas tikrai nenori.

Problema su imperijomis- jos žino kada įeiti, bet nežino kada išeiti. Okupacijos laikotarpis nuolatos yra pratęsiamas. Afganistane ir Irake lygiai ta pati situacija: “mes planuojame pratęsti operacijų laikotarpį….“ Dabar galime aiškiai matyti, kad Libija taps dar vienu karu ant NATO/JAV pečių, kurie jau taip apkrauti.

Ateities invazijos kandidatas gali būti Pakistanas,  nes JAV nuomone: “Al-Qaeda gali užgrobti  Pakistano branduolinį arsenalą“ . Tai būtu puikus pretekstas invazijai , nes JAV seniai siekė išskaidyti Pakistaną į smulkias dalis, kadangi Pakistanas yra viena iš dominuojančių jėgų regione, o JAV tai nelabai patinka.  Pakistanui yra skiriamos didžiulės lėšos, kad būtu leidžiamas  tiekimo koridorius į Afganistaną, o nuo jo yra priklausomos visos JAV/NATO operacijos šalyje.

JAV galimai toliau nesustodama plėstu savo įtakos zoną, bet čia jau įsikišo Kiniją, kuri tvirtai pareiškė savo nuomonę: “pulsite Pakistaną, reiškia pulsite Kiniją, o mes į tai atsakysime jėga“.

Viskas dėl įtakos ir galios. Imperijos visada siekia plėstis ir jos naudosis visomis galimybėmis, kad tai padarytu. Rytuose matoma, kad Rusija ir Kinija yra toliau aktyviai apsupamos NATO/JAV pajėgų. Kokiu tikslų tai yra daroma? Gal ruošiamasi kažkam ateityje? Antro pasaulinio karo metu JAV aktyviai statė karines bazes Ramiojo vandenyno teritorijoje, kurios efektyviai apsupo Japonija, kuri dėl šios priežasties buvo išprovokuota atsakyti į tai jėga. Dabar tai matome vykdoma prieš Rusiją ir Kiniją, kurios vis labiau nerimsta dėl link jų sienų artėjančių karinių dalinių. Pirma reikia sustatyti šachmatų figūras, o vėliau tik kertamas smūgis priešininkui.

Už Gaddafi, nes mano priešo priešas yra mano draugas, o Gaddafi’s-mažesnis blogis už JAV.

Statomas pamatas prieš 3 Pasaulinį karą (galios konsolidavimas ir įtakos mažinimas)

Paskutinis didžiausias pasaulyje konfliktas buvo Antras  pasaulinis karas ir nuo tos dienos mes matėme tik lokalius konfliktus, kaip Vietnamas, Afganistanas, Irakas ir t.t. Išaušus 21 amžiui, buvo pradėtas tiesti kelias link 3-čiojo pasaulinio konflikto, kuris bus karas ne dėl ideologijos, ne dėl  valstybių nesutarimo, o dėl galutinės valdžios pasaulyje. Karai nėra toks jau retas įvykis, nes mes visada kariaujame.

Prasidėjo Vidurio rytų revoliucijos.  Žmonės pradėjo sukilti prieš savo totalitarines vyriausybes ir kovoti dėl laisvės, bet daugelio žiniai viskas  buvo suplanuota jau iš anksto. Egiptas, kur žmonės siekė demokratijos, bet  buvo  akli pastebėti, kad jų revoliucines jėgas nuo pat pradžios finansavo JAV.  Dramblio Kaulo Krantas, kur Prancūzija pradėjo įtvirtinti savo kolonijinę valdžią   Libija, kur  Vakarai per Saudo Arabiją finansuoja sukilėlius, kad nuverstu Gaddafi, kuris siekė kovoti prieš Vakarų imperializmą (planavo nacionalizuoti Libijos naftą, atsiėmė  grobikiškas užsienio  naftos kompanijas ir planavo sukurti nepriklausomą Afrikos kontinento valiutą). Vidurio rytai  yra ne tik resursų žemė, bet ir strateginė zona, kuri būtina siekiant įtvirtinti JAV/Izraelio dominavimą.

Dabar jau atėjo Sirijos laikas, kur taip pat ūžia sukilėlių vėjas, aišku dabar jie vadinami tik “protestuotojais“. Libijos konflikto pradžioje sukilėliai taip pat buvo vadinami protestuotojais, o vėliau su prieštankinėmis raketomis ant sunkvežimių važinėjo.  Viskas tai yra “Naujo Amerikos Amžiaus Planas“, kuriame kalbama, kaip reikia stiprinti JAV dominavimą pasaulyje. Tam reikia pirma išvalyti senas Sovietų Sąjungos valstybes, kaip pasakė buvęs JAV gynybos sekretorius Paul Wolfowitz. Dabar taip yra siekiama susidoroti su Sirija.

Libijos atveju, JTO rezoliucija buvo išleista per 48 valandas, kurios tikslas buvo tik užtikrinti humanitarinę pagalbą (rašoma pačioje rezoliucijoje). Jokių bombardavimų, kovojančios pusės karinio palaikymo ar kt. Tuo momentu pasaulio valstybės buvo lengvai apgautos palaikyti intervenciją į Libiją, o dabar yra susiskaldžiusios dėl tolesnių veiksmų.

Sirijoje yra ta pati situacija, kur su sukilėliais yra šiurkščiai susidorojama. Taip JAV vėl siekia pateisinti savo dalyvavimą sprendžiant konfliktą, pirma naudojant sankcijas, o vėliau karines pajėgas. Viena problema- Rusija ir Kinija jau  nebus taip lengvai apgautos. Jos griežtai pasisakė prieš bet kokį įsikišimą į Sirijos konfliktą.  Sirijos teritorijoje yra ne tik Rusijos strateginis  uostas, bet ir pati  Sirija svarbi Rusijai strateginė teritorija. Europoje  matomas aiškus NATO plėtimas, o tai Rusijai sukelia neramumų. JAV planuotas  anti balistinių raketų skydas  nebuvo pilnai sukurtas, todėl siekiama kitomis priemonėmis (pasinaudojant Vidurio rytų revoliucijomis) sumažinti Rusijos įtaką regione.

Kinija jau yra išstumiama iš Afrikos žemyno, o Rusiją  yra bandoma išstumti iš Europos. Abi šio valstybės pradeda daugiau leisti pinigų savo kariuomenės modernizavimui. Visas pasaulis yra dalijamas į įtakos zonas. Galvojate, kad Šaltasis karas baigėsi? Jis niekada nenustoto egzistavęs, pasikeitė tik žaidėjai.

Viskas veda link vieno tikslo- absoliutaus JAV/Izraelio pasaulinio dominavimo. Tam yra būtina susilpninti Rusiją ir Kiniją, kurios nors nėra pačios geriausios valstybės pasaulyje, tačiau yra atitinkamas atsvaras Naujai Pasaulio Tvarkai. Gal Rusija yra sekanti, kurioje įvyks sumodeliuotas sukilimas? Tiksliai negalima pasakyti. Aišku, kad gale viskas gali būti išspręsta kariniu konfliktu, nes  nervai nelaiko amžinai. Kuri nors valstybė pasakys: gana, jau toliau taip negalima!

“Karas yra sudarytas iš daugelio katastrofų, kurios priveda prie pergalės.“- Georges Clemenceau (1841 – 1929)

%d bloggers like this: