Posts Tagged ‘ karinis ’

Ar Kinija siekia pasaulinio dominavimo?

Praeito dešimtmečio pasalinis “baubas“ buvo SSRS. Tame laikotarpyje pasaulis nuolatos stebėjo Tarybų Sąjungos veiksmus ir bijojo šio geolopitinio milžino agresijos. Laikas parodė, kad šios baimės šaltinis ilgai netruko ir pasaulyje atsirado laisva vieta, kurią yra siekiama užpildyti paverčiant Kiniją  “Naujuoju raudonuoju teroru“.

Šiuometinė Kinijos situaciją kasdien bandoma pavaizduoti lyg šalis būtu taikos pasaulyje stabdis, kuris tik siekia pasaulinio dominavimo ir nors tai daugeliui atrodo esant tiesa, tikroji tiesa negali būti nuklydus toliau nuo realybės.

Kinija realiai yra pirma pasaulio ekonomika, neskaitant JAV, kuri išlaiko savo ekonominį pajėgumą tik per savo karo pramonės plėtrą, dėl šios priežasties daugelis pripažįsta, kad Kinija oficialiai pralenks JAV jau 2030 metais pagal savo eksportuojamos produkcijos pajėgumą ir ekonominį produktyvumą. Aišku šis Kinijos dominavimas yra tikslingos Kinijos vyriausybės valiutos kontroliavimas, kuris leidžia išlaikyti pakankamai žemas gamybos kainas, kas priveda prie kitų šalių pramonės eksportavimo į Kinijos Liaudies Respubliką. Nors pasaulinis   dominavimas  negali būti užtikrintas vien pramonės ir ekonominiu pajėgumu, Kinija tikrai užimta įtakingą poziciją kaip ekonominis pasaulio milžinas. Tai  atitinkamai perduoda pasaulinės rinkos “aviganio“ vaidmenį tiesiai į Kinijos rankas, kas yra vieną iš  visiško pasaulinio dominavimo sudedamųjų dalių. Išlieka tik viena kliūtis, kuri visiškai panaikintu JAV visapusišką dominavimą- doleris kaip pasaulio rezervinė valiuta. KLR dažnai pasisako, kad reikia persvarstyti dolerio būtinumą ir jį geriau pakeisti į  dominuojančių pasaulio valiutų krepšelį, kam JAV tvirtai prieštarauja. Jeigu doleris netektu savo dominuojančios pozicijos, kas dalinai neigiamai paveiktu ir Kiniją, JAV negalėtu savavališkai lakstyti pasaulio ekonominius svertus. Atrodytu, kad    Kinija tik to ir siekia, tačiau tai labiau dviašmenis kardas, kuris panaikintu JAV dominavimą bei perleistu sostą Kinijai, tačiau pradžioje trenktu stiprų smūgį Kinijos ekonomikai, kuri  yra paremta esamu aukštu dolerio santykiu su Kinijos yuan’iu. Dėl šios priežasties sunku pasakyti tikrus Kinijos siekius. Ar ji tikrai nori pilnai perimti JAV laikomą ekonominį sostą ar jai yra pakankama esama pozicija, kurioje ji gali įtakoti sprendimus neišlendant iš užkulisių? Galimai viskas prives prie to, kad Kinija turės kažkada pilnai perinti JAV užimamą poziciją, tačiau tai atsitiks labiau iš būtinybės nei iš  noro.

Pasaulinės valdžios negalima užtikrinti vien dominavimu pasaulinėje ekonomikoje, kadangi visada laimės žmogus, kuris rankoje turi galingesnį šautuvą, o ne geresnius dienos rinkos indeksus.  Taip aiškiai matome, kad Kinija nėra dominuojanti pasaulyje pagal karinį pajėgumą. Šis titulas iki šiol yra laikomas JAV rankose, kuri jį išlaiko vien  tolesnio grimzdimo į skolą kaina. Kinijos karinis pajėgumas yra žymiai menkesnis negu JAV, tačiau tai yra todėl, kad ji neturi  išlaikyti karines bazes ( daugiau nei 737) visame pasaulyje ir yra įsivėlusi į 3 karines kampanijas. Kinijos situacija yra kiek subtilesnė, kadangi jos gynybos biudžetas yra tik 114 milijardų dolerių, o JAV tuo metu vadinamai “gynybai“ išleidžia 698 milijardų dolerių, kur nėra įskaitytas vadinamasis ‘Juodasis biudžetas’- paprastai užmaskuotas kituose departamentuose.  Aišku negalima pamiršti to, kad Kinija nesiekia tiesiogiai kištis į kiekvieną karą, kuris jai yra naudingas. Pagrindinis skirtumas tarp šių šalių karinio finansavimo yra tas, kad Kinija šiuos pinigus išleidžia savo gynybos pajėgų išlaikymui ir modernizavimui, o JAV sugeba po tuo “gynybos“ biudžetu laikyti pasaulį po automato vamzdžiu. Nors daugelis tvirtintu, kad Kinija siekia pasaulinio karinio dominavimo, žmonės pamiršta, kad  tai privestu prie jos atsidūrimo JAV esamoj situacijoje, kur augančios skolos vestu šalį link ekonominio bankroto, ko Kinija yra aiškiai pasisakiusi nesiekianti. Jai aiškiai pakanka naudoti taikius metodus bei plėtoti savo karinį pajėgumą siekiant išlaikyti įtaką kaimyninėse teritorijoje, kas užkirstu kelia JAV kišimuisi į Kinijos vidaus bei užsienio politiką.

Pasaulinio sosto įpėdinis dar nėra žinomas, tačiau Kinija aiškiai yra viena iš kandidatų. Negalima pasakyti kada iškils “Nauja Imperija“, kuri perims JAV vietą, tačiau galima tvirtai pasakyti, kad JAV šio sosto neatiduos be kovos. Įdomu, kokių beviltiškų metodų ji gali griebtis?

Dokumentika: JAV pireš Kiniją “Imperijų kova“

Įžanga link III Pasaulinio karo

III Pasaulinis karas jau seniai prasidėjo. Šis karas išsiskiria iš buvusių, nes yra vykdomas  ne tik naudojantis karinėmis pajėgomis, bet ekonominėmis, terorizmo, prekybos ir finansinėmis. Karas nuolatos evoliucionuoja, kaip evoliucionavo karinė veikla po I Pasaulinio karo iki II-jo. Dabar šalys aiškinasi savo nesutarimus kiek diskretiškiau.

Nors viskas dar neišaugo iki totalaus konflikto, šiandienos geopolitinius įvykius galima įvardinti esant įžangai link karo. Geras šachmatininkas visada siekia tinkamai sustatyti figūras, o tik tada kerta savo priešininkui. Atsiminkite, kas kiek laiko pasaulis kariaudavo? Negalima pradėti vien nuo 20-ojo amžiaus. Kiekviename amžiuje galima įžvelgti pasaulinius konfliktus, skiriasi tik tuometinis “pasaulio dydžio“ suvokimas ir naudojamos priemonės.

“Jei mes pirmi nenustosime kariauti, karas mus gale sunaikins“- H. G. Wells

NATO tik JAV šuo už pavadėlio

Kaip žinome NATO yra Europos tarpusavio gynybos blokas, įkurtas dar 1949 metais. Šio karinio gynybos bloko paskirtis buvo atlaikyti SSRS agresiją karo atveju. Bet  dvidešimto amžiaus pabaigoje sugriuvus Sovietų sąjungai dingo ir tikroji NATO paskirtis. Dabar NATO yra tik praeities šešėlis skirtas kovoti su jau nebeegzistuojančiais priešais. Negi dar tikimasi, kad ryt mus užpuls Rusija?

Šiandien NATO paskirtis yra miglota ir 28 bloko narių sprendimas mažinti karinį finansavimą sukelią grėsmę aljanso egzistavimui. Taip pat pasikeitusi bloko paskirtis nuo aljanso narių apsaugos, į tolimų šalių politikos formavimą kartu su JAV. “NATO atrodo reikalingiausia tik Baltijos krašto ir Rytų Europos šalims nuo galimos Rusijos agresijos“- (Martin MCCauley. Uniersity of London.) Dabar mes atrodome saugūs, kadangi esame po NATO, kaip ir po JAV, sparnu. Kitaip ir negalėtu būti, nes mes neturime karinės ir finansinės galios stiprinti gynybą. Tačiau  Europos šalys aktyviai bendradarbiauja su Rusija, siekdamos gerinti ryšius diplomatiškai ir ekonomiškai. Negi Rusiją mes dar įžvelgiame kaip priešą? Baltijos šalys  turi gerą atmintį, todėl ir negali pamiršti praeities. O nuolatinė baimė ir toks mūsų mentalitetas gali tik pakenkti.

Daugelio ekspertų nuomone Kinija artimiausiame dešimtmetyje turėtu didesnę grėsmę negu Rusija, todėl mus reikėtu atidžiau žvelgti į ateitį. Nes NATO, daugelio manymu, byra šipulius, kada šalys kaip Anglija, Vokietija ir Prancūzija mažina sako skiriamas lėšas aljansui. Todėl net nenorint reikia persvarstyti NATO paskirtį. Lietuva iki šiol nesutinka Aljanso reikalavimų gynybai ir mes gyvename kaip ir ES taip ir iš NATO lėšų. O kas bus kada kitos šalys nenorės mesti pinigų į bendrą maišą iš kurio Lietuva taip godžiai nori valgyti?

Naujoji NATO koncepsija turėtu persvarstyti bloko paskirtį, tačiau viskas gali likti nepakeista. Tikroji ir pagrindinė šiuometinė NATO paskirtis yra tik JAV karinis placdarmas Europoje. Kadangi JAV ne tik turi dislokuotas karines pajėgas Europoje, bet ir naudoja bloko pajėgas savo kovoje Afganistane. “NATO yra tik JAV užsienio politikos įrankis“ – pasak John Laughland iš bendradarbiavimo ir demokratijos instituto. Todėl žinant JAV ambicijas pasaulio dominavime, iškyla pavojus ne iš kurios kitos šalis, o iš pačios JAV. Kaip žinome JAV yra NATO narė, todėl jai užsigeidus užpulti kitą šalį, kaip Iranas, mes į konfliktą būtume taip pat įtraukti. Ar jūs tikrai norite kovoti JAV karus ?

Tuo labiau kasdieninis NATO įvaizdžio smukimas, kurį  paspartino incidentas (šaltinis) Afganistane, kada paprastas  parduotuvės šeimininkas, apsimetęs aukšto rango Talibano leitenantu, sugebėjo ne tik paskraidyti  NATO lėktuvais į susitikimus su šalies prezidentu ir kitais asmenimis, bet ir gauti penkiaženkles pinigų sumas bei naują automobilį iš aljanso vadovybės. Jeigu paprasti žmonės sugeba apmulkinti NATO,  tikrai yra problemų.

Vienintelis ir protingas poelgis būtu NATO išformavimas  arba geriau NATO performavimas į  tik regioninį gynybos bloką. Nors pagal penktą NATO straipsnį savigyna yra užtikrinta, tačiau ji turėtu būtu pagrindinis aljanso tikslas. Taip dingtu didelio karinio finansavimo būtinybė ir  potencialus pavojus būti įtrauktiems į kieno kito konfliktus. O tai galima būtu pasiekti tik pašalinus JAV iš aljanso, nes jeigu mes koncentruosime savo tikslus savo regiono  gerai ateičiai, nebereikės JAV pinigų bei karinės paramos.

Šaltinis

Šaltinis

%d bloggers like this: