Posts Tagged ‘ JAV teroristų finansavimas ’

Protestai link Irano destabilizacijos

Nors šiuo metu vystančios revoliucijos Vidurio Rytuose ir Šiaurės Afrikoje yra  aiškūs žmonių laisvės šauksmai  siekiant normalių pragyvenimo sąlygų, šios revoliucijos yra tik  laukianti galimybė pasauliniam elitui perorganizuoti regiono geopolitinę santvarką į  sau palankią.  Šiuo būdu regiono žmonės yra tik apgaunami ir visi neramumai tarnauja siekiant susilpninti Irano valdžią.

Vienintelė  priežastis kodėl JAV remia  tokius perversmus, kaip Mubarak’o Egipto režimas, yra globalistų siekis šiuo procesu  įtakoti ar sunaikinti Irano režimą. Kaip kitaip JAV remtu perversmus, kurie tik nuverčia jų marionetines vyriausybes? Iranas iki šiol yra sunkiai paveikiamas JAV ir Izraelio norams įvesti karius dėl  neegzistuojančios “Irano atominių ginklų programos“.

Vienas įrodimų būtu neo-konservatoriaus David Frum’o pasisakymas  straipsnyje “Amerika negali ignoruoti Bahrain’o chaoso“ : Iranas yra svarus žaidėjas Vidurio Rytuose… Kiekvieno regiono sprendimas turi išgyventi sunkius išlaikymus. Tai veda mus arčiau ar toliau  nuo  pozityvaus pokyčio Irano politinėje sistemoje? Šie pokyčiai  gali įtakoti sprendimus apie Bahrain’a ir toliau.“  Viskas priklauso iš kokios perspektyvos žiūrėsi į nestabilumą regione.  Jeigu perversmų banga nukeliautu  į Iraną ir atidarytu duris Izraelio/JAV marionetėms- JAV ir Izraelis  būtu labai patenkinti. Tai paaiškintu netikėtas JAV noras paremti galimus Irano protestus iškart po pranešimo apie Mubarak’o atsistatydinimą. “New York Times“ žurnalistas Seymour Hersh pranešė, kad JAV vyriausybė šiuo metu skiria didžiules sumas Irano MEK (Mujahideen-e Khalq).

Jeigu Irane pradėtu vykti aktyvus protestai prieš vyriausybė ir Irano valdžia būtu priversta imtis jėgos prieš protestuotojus, o tai tik yra ko JAV nori, būtu sukurtas  nestabilaus Irano įvaizdis, kuris destabilizuoti vyriausybė ir palengvintu išorinės įtakos poveikį protesto/revoliucijos eigai  ar rezultatui. Nors Iranas, ekspertų nuomone, yra pakankamai atsparus regiono protestų poveikiui šalies valdžiai. – “Vagys  galines duris visada suranda“.

Buvęs JAV generolas Hugh Shelton’as pasakė: “ Irano režimas turi pasikeisti“. Tai aišku  būtu pasiekta jeigu MEK būtu vaizduojama  esant geriausia opozicija Irano vyriausybei ir teroristiniai judėjimai, nepalankūs Irano valstybei, būtu finansuojami JAV.

Nors visi Vidurio Rytuose ir Šiaurės Afrikoje vykstantys   protestai  ir revoliucijos negali būti JAV inicijuoti, tai nereiškia, kad nebuvo  visiškai nemanipuliuota.  Vienas faktas, kad JAV dar 2008 žinojo apie Mubarak’o nuvertimą ir finansuoti sukilėlių lyderius.

Sukilimai galėjo kilti dėl daugelio priežasčių. Viena iš svarbiausių, kad žmonės norėjo permainų. Aišku negalima atmesti  manipuliacijos ir išorinio finansavimo, bet būtina  pripažinti  kiekvieno piliečio “užsidegimą“ protestuot.   Kare kiekvienas karys nežino generolo strategijos, todėl ir protestuotojai nežino kas stovi už jų nugaros.

Svarbu neleisti, kad protestai ir revoliucijos privestu prie dar blogesnio režimo negu esama ( Egipto esama karinė diktatūra ).

%d bloggers like this: