Posts Tagged ‘ ipcc ’

Kada JAV bus pasotinta?

Pirma buvo Afganistanas, vėliau Irakas, po jo sekė Libija. Dabar atėjo Irano laikas. Pagrindinis dalykas, kuris sieja visas šias šalis yra tai, kad siekis panaudoti karines pajėgas joms užgrobti buvo teisinamas šių šalių “Blogio ašies“ naryste.

“Blogio ašis“- pavadinimas, kurį JAV suteikė visoms šalims, kurios nesutinka su jos politika ir atvirai priešinasi jos puikiai matomiems grobikiškiems tikslams. Šalies įtraukimas į šią ašį JAV priešus paverčia pasaulio priešais, nesvarbu ar kaltinimai joms yra pateisinami ar ne.

Iranas- tik dar vienas elementas, kuris būtinas išlaikyti pastovų JAV pasaulio dominavimą. Lengviausias būdas sunaikinti priešą yra prieš jį nukreipti visus aplinkinius. Tada tikrasis agresorius neatrodo kaip kraujo ištroškęs plėšikas, o labiau kaip pasiryžęs humanitaras. Taip Iranas tikrai nebus paskutinė valstybė ant JAV pietų stalo.   Tikra pabaisa niekada nebus pilnai pasotinta. Galima JAV užsienio politiką įsivaizduoti kaip narkomaną, kuriam  yra būtina pastovi dozė t.y. dar viena šalies auka.

Iranas seniai buvo matomas nesiekiantis branduolinio ginklo, tačiau daugelis tai pamiršta, kadangi pasaulinė žiniasklaida yra visada užimta teikianti žiūrovams  “velnio“ Achmadinedžiado įvaizdį. JTO atominės energetikos komisija nuolatos lankosi šalyje ir vis nieko naujo neranda. Geriau IPCC nukeliautu į Izraelį ir užmestu akį į visam pasauliui žinomus nelegalius Izraelio branduolinius ginklus. O kur dar biologiniai?

Kalbėti apie Irano keliamą grėsmę yra lyg daužyti savo galvą į sieną. Kažkada siena sugrius, tačiau iš galvos bus mažai kas likę. Taip JAV be sustojimo  šaukia apie Irano pavojų, nors jos patikimumas seniai paskendęs politinės  melo atliekų krūvoje. Matomai daugeliui šalių, kurios kaip šuo seka paskui JAV, taip pat sunku galvoti savarankiškai.  Pagrindiniai Europos Sąjungos veikėjai yra labiau panašūs į psichologines daržoves, o ne į tikrus politinius veikėjus.

Aišku, kad siekti paviešinti tiesą apie Irano tikslus  yra lyg būti tik kitu sąmokslo teoretiku.  Tikri įrodymai vis tiek bus ignoruojami. Šiais laikais matomai teisus yra tas, kuris turi daugiausiai palaikymo, bet ne tas, kuris turi daugiausiai įrodymų.

Izraelis kaip visada toliau muša karo būgnus, sako, kad tikrai puls Iraną. JAV šiuo klausimu jau pasisakė, kad nesieks problemos išspręsti karu. Aišku tai yra tik dar vienas dviprasmiškumo požymis. JAV patvirtino, kad nepuls Irano, tačiau kartu neatmetė galimybės apginti savo bei Izraelio interesus, jei jiems iškiltu pavojus.

Galima tik konstatuoti, kad vienaip ar kitaip Iranas bus užpultas.  Tai mes jau matėme daug kart. Čia puikiai tiktu visiems žinoma frazė: “kazino visada laimi“. Ką mes galime padaryti-  paviešinti ‘kazino’ (JAV/Izraelio)’ tikruosius kėslus, kad gal tam užkirsti kelią. Didžiausia baimė- Irano užpuolimas gali sukelti globalų konfliktą.

Šalys traukiasi iš Kioto protokolo sutarties

Kas metus “žmogaus sukeltos klimato kaitos“ mitas griūna kaip kortų namelis. Ši finansinė apgaulė nuolatos yra kritikuojama specialistų, kurie pabrėžė faktą, kad žmogus neturi pakankamos įtakos pakeisti klimatą JTO vaizduojama linkme.

Kanados praneštas pasitraukimas iš  Kioto protokolo tarptautinės sutarties, kuri siekia padėti/priversti šalis kovoti su klimato kaita ( kurios neratifikavo JAV ), parodo, kad šis susitarimas yra ne tik neveiksnus, bet ir ekonomiškai kenksmingas pačiai šaliai.

 

Climate Scam – 97% Of Climate Scientists Are In Consensus, Is A Lie (via Tory Aardvark)

Climate Scam - 97% Of Climate Scientists Are In Consensus, Is A Lie The next UN Climate Religion Synod (COP17) in Durban is just 10 weeks away, and despite almost universal consensus that Climate Change talks will slide off the precipice and into oblivion, the drones of the Church of Climatology are still pumping out the sound bytes that are only believed by Climate Activists and those with power and money to gain. Typical of the Climate Religion drones are the journalists propagandists at the Guardian who are cl … Read More

via Tory Aardvark

69% Of US Adults Belive Climate Scientists Made Up The Data’ 69% JAV piliečiu tiki, kad klimato mokslininkai suklastojo duomenis’ (via Tory Aardvark)

 69% Of US Adults Belive Climate Scientists Made Up The Data A recent Rasmussen Reports telephone survey of American adults illustrates yet again the growing global disbelief in Climate Religion. Nearly 70% of those surveyed believe that the data and climate models have been "massaged" to give the answers needed to support the warming alarmists Climate of Fear cam … Read More

via Tory Aardvark

%d bloggers like this: