Posts Tagged ‘ husein prezidentas ’

Obamos pažadai

Barack Obama, kuris daugelio buvo laikomas Amerikos mesiju, savo kadencijos pabaigoje neturi kuo pasigirti.

Daugelis teigtu, kad šis prezidentas išvedė karius iš Irako, tačiau kartu pamirštu, kad tas pats prezidentas Irake pastatė vieną iš didžiausių karinių bazių (ambasadų) Vidurio Rytuose.

B.Obama neturi kuo pasigirti. Šis prezidentas ne tik laikėsi G.W.Bush’o politikos, bet ir ją sustiprino. Po Obamos pirmųjų metų buvo pastebėta, kad JAV vis labiau linksta link totalios pasaulio imperijos įvaizdžio. Neseni įvykiai Libijoje parodo, kad šalis nėra pasirengusi atiduoti savo demagoginio statuso valdant pasaulio politinių sprendimų priėmimą.O kur dar kaistanti situacija Sirijoje ir Irane? Tik laikas gali pasakyti, ar naujas karas bus pradėtas?

B.Obamos kadencijos laikotarpiu patys JAV piliečiai pajuto kaip jų konstitucinės laisvės yra apkarpomos ir naikinamos.

Tai kaip apibūdinti JAV prezidentą Barack Husein Obama? Tai labai lengva. Jis yra tik eilinė ‘marionetė’. Viskas tuo ir pasakyta.

%d bloggers like this: