Posts Tagged ‘ ginklai ’

Karo ginklai tampa “nemirtini“

Nuo konfliktų pradžios karas nusinešdavo milijonus gyvybių, kurios būdavo atimtos naudojant šiuolaikinę (praeities) paraku paremtos ginkluotės technologiją. Šie ginklai laikomi mirtini, kadangi jais paveikus gyvą organizmą, gali sukelti tam tikrus fizinius pažeidimus, kurie gali privesti prie organizmo funkcionavimo sustabdymo ar funkcijų pažeidimo. Kitais žodžiais: išautas ginklas gali palikti žmogų luošą arba jį nužudyti.

 Tačiau naujasis amžius vis dažniau pradedamas vadinti “nemirtinų“ ginklų era, nes pasaulio ginkluotosios pajėgos pradeda naudoti tokius nemirtinus ginklus kaip elektro-šokas, pipirinės dujos,  šviesos ir garso patrankas. Bet ar šie ginklai tikrai nemirtini? Iš esmės teigiama, kad ne. JAV kariuomenė ne veltui skiria daugiau lėšų šios ginkluotės plėtojimui, o viskam ‘apgėlinti’ ( apipaišyti vaivorykšte ) užtenka tai  pavadinti esant nemirtinu ginklu. Tada, gal jie nemeluoja ?…

 Tiesa galimai visai kita, kadangi daugelis atkreipia dėmesį į šio pobūdžio ginkluotės sukeliamus vėlesnius sveikatos sutrikimus, kurie tampa esminis šių ginklų pašalinis efektas.  Ypač žemų dažnių akustinė patranka (AMD), naudota dažnai ar ilgus laiko tarpus, gali  jos “taikiniams“ sukelti klausos sutrikimus. Taip pat elektro-šokas, lazerinis apakinimas ar tam tikros ašarinės dujos gali sukelti panašius jutimo organų sutrikimus, ilgalaikius jų pažeidimus ar net ląstelines mutacijas (vežį).

“Ei, bet žmogus nežūsta“,- taip dažnai sako šių ginklų rėmėjai. Ne, jis galbūt nežūsta, tačiau gal lieka suluošintas.

Visko esmė- šie ginklai vis dažniau pradedami naudoti malšinant pilietinius sukilimus kaip OWS protestai JAV ar priešo šalies piliečių pavergimui, kankinimui ir karių  “nuginklavimui“ ( JAV karas Irake, Afganistane, kur valstijų kariuomenė aktyviai naudoja tokio pobūdžio ginkluotę). Tame galime įžvelgti labai protingą mintį: naudojant nemirtiną ginkluotę galima laimėti karą, o visos šalies turtai liks nepaveikti. Reiks tik ateiti ir pasiimti.

Detaliau RT

Rusija “Daugiau jokių tuščių rezoliucijų, kurios leidžia daryti ką nori“

Aut:

Rusija jau pradėjo aiškiai reikšti savo poziciją prieš NATO “lengvabūdišką“ JTO rezoliucijos interpretavimą. Šios pozicijos išreiškimui taip pat  įtakos turėjo NATO narių noras taikyti panašaus pobūdžio rezoliucijas Sirijai, kuri yra Rusijai geopolitiškai svarbi teritorija.

NATO nariai, kurie dalyvauja šiuo metu Libijos kare (taip, tai yra karas) sau leidžia vykdyti visokio pobūdžio sukilėlių paramą, būtu tai ginklai ar karinis personalas, o tai piktina šalis, kurios įžvelgia tikrus NATO tikslus ir jaučiasi apgautos daugelio jų paremta pirmine JTO rezoliucija Libijai.

Visas Libijos konfliktas linksta link pilnos invazijos, kurios metu bus dislokuotos antžeminės pajėgos.  Tai paremia   diskusijos ir gautos žinios, kad  JAV  nuo lapkričio mėnesio ruošiasi dislokuoti  karines divizijas ir pilnai veikti Libijos teritorijoje.

%d bloggers like this: