Posts Tagged ‘ gaddafi ’

Libijos sukilėliai įžengia į Tripolį

Libijos sukilėliai įžengė į Tripolį iš vakarų pusės. Gaddafi šaukia gyventojus imti į rankas ginklus ir gintis. Nors sukilėliai žengė svarbų strateginį žingsnį ir užėmė netolimai esančia oro bazę, ekspertai teigia, kad be vietinės populiacijos paramos sukilėliai turi mažai šansų.

Libijos sukilėliai elgiasi kaip NATO

Humaniterinė (karinė) pagalba padeda  Libijos sukilėliams  vykdyti nusikaltimus prieš žmoniją.  Jau rasti masiniai Gaddafi rėmėjų kapai, kurie buvo šiurkščiai nužudyti.

Libijos sukilėliai, kurių daugumą sudaro Al-Qaeda (pripažinta JAV), aiškiai seka NATO ir JAV pėdomis t.y. teisėtai vykdo masines nekaltų žmonių skerdynes.

Statomas pamatas prieš 3 Pasaulinį karą (galios konsolidavimas ir įtakos mažinimas)

Paskutinis didžiausias pasaulyje konfliktas buvo Antras  pasaulinis karas ir nuo tos dienos mes matėme tik lokalius konfliktus, kaip Vietnamas, Afganistanas, Irakas ir t.t. Išaušus 21 amžiui, buvo pradėtas tiesti kelias link 3-čiojo pasaulinio konflikto, kuris bus karas ne dėl ideologijos, ne dėl  valstybių nesutarimo, o dėl galutinės valdžios pasaulyje. Karai nėra toks jau retas įvykis, nes mes visada kariaujame.

Prasidėjo Vidurio rytų revoliucijos.  Žmonės pradėjo sukilti prieš savo totalitarines vyriausybes ir kovoti dėl laisvės, bet daugelio žiniai viskas  buvo suplanuota jau iš anksto. Egiptas, kur žmonės siekė demokratijos, bet  buvo  akli pastebėti, kad jų revoliucines jėgas nuo pat pradžios finansavo JAV.  Dramblio Kaulo Krantas, kur Prancūzija pradėjo įtvirtinti savo kolonijinę valdžią   Libija, kur  Vakarai per Saudo Arabiją finansuoja sukilėlius, kad nuverstu Gaddafi, kuris siekė kovoti prieš Vakarų imperializmą (planavo nacionalizuoti Libijos naftą, atsiėmė  grobikiškas užsienio  naftos kompanijas ir planavo sukurti nepriklausomą Afrikos kontinento valiutą). Vidurio rytai  yra ne tik resursų žemė, bet ir strateginė zona, kuri būtina siekiant įtvirtinti JAV/Izraelio dominavimą.

Dabar jau atėjo Sirijos laikas, kur taip pat ūžia sukilėlių vėjas, aišku dabar jie vadinami tik “protestuotojais“. Libijos konflikto pradžioje sukilėliai taip pat buvo vadinami protestuotojais, o vėliau su prieštankinėmis raketomis ant sunkvežimių važinėjo.  Viskas tai yra “Naujo Amerikos Amžiaus Planas“, kuriame kalbama, kaip reikia stiprinti JAV dominavimą pasaulyje. Tam reikia pirma išvalyti senas Sovietų Sąjungos valstybes, kaip pasakė buvęs JAV gynybos sekretorius Paul Wolfowitz. Dabar taip yra siekiama susidoroti su Sirija.

Libijos atveju, JTO rezoliucija buvo išleista per 48 valandas, kurios tikslas buvo tik užtikrinti humanitarinę pagalbą (rašoma pačioje rezoliucijoje). Jokių bombardavimų, kovojančios pusės karinio palaikymo ar kt. Tuo momentu pasaulio valstybės buvo lengvai apgautos palaikyti intervenciją į Libiją, o dabar yra susiskaldžiusios dėl tolesnių veiksmų.

Sirijoje yra ta pati situacija, kur su sukilėliais yra šiurkščiai susidorojama. Taip JAV vėl siekia pateisinti savo dalyvavimą sprendžiant konfliktą, pirma naudojant sankcijas, o vėliau karines pajėgas. Viena problema- Rusija ir Kinija jau  nebus taip lengvai apgautos. Jos griežtai pasisakė prieš bet kokį įsikišimą į Sirijos konfliktą.  Sirijos teritorijoje yra ne tik Rusijos strateginis  uostas, bet ir pati  Sirija svarbi Rusijai strateginė teritorija. Europoje  matomas aiškus NATO plėtimas, o tai Rusijai sukelia neramumų. JAV planuotas  anti balistinių raketų skydas  nebuvo pilnai sukurtas, todėl siekiama kitomis priemonėmis (pasinaudojant Vidurio rytų revoliucijomis) sumažinti Rusijos įtaką regione.

Kinija jau yra išstumiama iš Afrikos žemyno, o Rusiją  yra bandoma išstumti iš Europos. Abi šio valstybės pradeda daugiau leisti pinigų savo kariuomenės modernizavimui. Visas pasaulis yra dalijamas į įtakos zonas. Galvojate, kad Šaltasis karas baigėsi? Jis niekada nenustoto egzistavęs, pasikeitė tik žaidėjai.

Viskas veda link vieno tikslo- absoliutaus JAV/Izraelio pasaulinio dominavimo. Tam yra būtina susilpninti Rusiją ir Kiniją, kurios nors nėra pačios geriausios valstybės pasaulyje, tačiau yra atitinkamas atsvaras Naujai Pasaulio Tvarkai. Gal Rusija yra sekanti, kurioje įvyks sumodeliuotas sukilimas? Tiksliai negalima pasakyti. Aišku, kad gale viskas gali būti išspręsta kariniu konfliktu, nes  nervai nelaiko amžinai. Kuri nors valstybė pasakys: gana, jau toliau taip negalima!

“Karas yra sudarytas iš daugelio katastrofų, kurios priveda prie pergalės.“- Georges Clemenceau (1841 – 1929)

Tiesa apie Linijos sukilėlius ir galimus interesus

Libija šiuo metu yra pasaulio dėmesio centras, net nublokšdamas Fukushimos tragediją. Jau galima tvirtai sakyti, kad Libijoje vyksta pilietinis karas, tačiau negalima pasakyti kas jį kovoja.  O kas tokie tie sukilėliai?  Patys vakarai negali tiksliai pasakyti. Iš pradžios atrodė, kad tai tik žmonės, kurie pavargo nuo ilgos diktatūros. Kaip į tai nepažvelgsi, kažkas čia ne taip. Šiuo metu gaunama informacija, kad Al-Aaeda (Al-CIAda) yra tarp sukilėliu bei ganėtinai jiems vadovauja. Gaddafi’s šioje situacijoje  siekia išsaugoti savo valdžią visomis įmanomomis priemonėmis ir kovoja su nežinomos praeities  sukilėliais “protestuotojais“ ( kaip juos mėgsta vadinti vakarų žiniasklaida). JTO tuo metu siekia apginti “demokratiškus protestuotojus“ per 48 valandas išleisdama rezoliuciją bei suteikdama leidimą vakarų bendruomenei per kelias valandas subombarduoti Gaddafi’o karines bazes ir nustatyti ne skrydžio zoną. JAV puikiai naudojasi šia proga- pareikšdama, kad nedislokuos karines pajėgas Libijos teritorijoje, o tuo metu žiniasklaida pranešė apie CVŽ pareigūnus, kurie nežinia ką daro.

Kas aprūpina nauja ginkluote sukilėlius?

JAV jau nekart pareiškė norą tiekti sukilėliams ginklus, tačiau  matosi jie ir taip turi pakankamai ginklų, jie net atrodo  nauji. Visada matome kaip Libijos sukilėliai važinėja su visai ne menka karine technika.  Kiekvienas žinių reportažas vaizduoja sukilėlius šaudančius link horizonto. To mes nematėme Egipte, bent jau pakankamai. Šis Libijos sukilimas įsiliepsnojo taip greitai, kad viena akimirka gyventojai protestuoja, o kita stumdo fronto liniją taip jų ir Gaddafi pajėgų. Šis sukilimas atrodo puikiai suorganizuotas, nes niekur kitus nebuvo matyti tokio veiksmo, greičio ir JAV noro bet kokiomis priemonėmis nuversti Gaddafi’o valdžią.

Ar tai dėl naftos ir JAV interesų?

Tikrai taip, nes Libijos laikinoji vyriausybė įsteigė naują nacionalinę naftos kompaniją, kuri ne kaip senoji, labai drąsiai bendradarbiaus su globaliais naftos karteliais. Sukilėliai vietoje nestovi- pilietinis karas dar nesibaigė, o jie jau kuria naujas nacionalines naftos kompanijas. Senoji, kuri buvo vadovaujama Gaddafi’o, matyt neįtiko jiems. Todėl dabar sukilėliai siekia užtikrinti, kad visas pasaulis galėtu laisvai pirkti naftą iš Libijos, taip pat suteikti galią multinacionalinėms kompanijos įtakoti naftos pramonę Libijoje ir vogti jų žemės turtą. Gaddafi’s grasino nacionalizuoti Libijos naftos laukus. Taip gi būtu nukirstas  kompanijų, kaip EXON, naftos šiaudelis. Taip pat neleiskite būti apgaunami žiniasklaidos apie Libijos menkumą pagal naftos išgavimą. Nors Libija išgauna tik 2 % pasaulio naftos, Libija yra  9 pasaulyje pagal naftos rezervus savo teritorijoje, nusileisdama #8 Rusijai, #3Iranui ir #4 Irakui. Visos top 10 valstybės sąraše, išskyrus Rusiją, Venesuelą  ir Iraną, tiesiogiai pavaldžios JAV interesams bei su noru bendradarbiauja. Jungtinių valstijų federalinis rezervas(privatus bankas) jau spėjo suteikti 26 milijardų dolerių paskolą naujam Libijos centriniam bankui, nes reikia sutėti banką į kur galėtu plaukti pinigai. Senajam centriniam bankui vadovavo Gaddafi’s, o kadangi sukilėliai  dar nelaimėjo, jie negali perimti banko nuosavybės .  Libijos sukilėliai tikrai skuba dirbti- nespėjo laimėti pilietinio karo, o jau įsteigė naują centrinį Libijos banką. Gal jie tikrai iš pradžios galvojo, kad lengvai laimės?  Žiūrint į šiuo metu besiklostančią situacija, kur sukilėliai traukiasi, o Gaddafi’o pajėgos  yra pakankamai stiprios, galima teigti, kad be JAV ar NATO tiesioginės antžeminės karinės intervencijos, sukilėlių šansai laimėti yra labai maži. Ateityje galima tikrai tikėtis pilnos invazijos kaip Irake, nes geriausios kortos dabar Gaddafi rankose.

 

JTO rezoliucija sustabdė konfliktą Libijoje?

Libija pakluso JTO  Saugumo Komisijos reikalavimams ir nutraukė visus karinius veiksmus.  Šis proveržis įvyko kada JTO narės (Prancūzija, Anglija ir Saudo Arabija) paskelbė, kad yra pasirengusios imtis karinių veiksmų( sukurti ne skrydžio zoną sunaikinant Gaddafi priešlėktuvines gynybos sistemą) bei JTO ne skrydžio zonos politikos  Libijoje parama.

Libijos užsienio reikalų ministras  pareiškė: Libija nutraukia visus karinius veiksmus, nes ji yra pilna JTO narė ir turi atsakingai laikytis JTO rezoliucijų. Taip galima pamatyti, kad JTO( dominuojama tik  kelių valstybių) laisvai praktikuoja savo autoritetą prieš visas smulkesnes pasaulio valstybes jos pranešdama ką reikia daryti ( kur “Tautų apsisprendimo laisvė“ savarankiškai tvarkyti nacionalines problemas), o Libijos atveju- JTO tik remia jau užsienio valstybių remtinus sukilėlis.

Skaityti daugiau Russia Today

%d bloggers like this: