Posts Tagged ‘ euro zonos ’

JAV ir ES valdžios centralizacija- Super Kongresas ir Euro zonos vyriausybė

Valstybių galios centralizacija visada prasideda nuo  valdžios išsiplėtimo. Taip  yra plečiamas galios tinklas, kuris atitinkamai veda link piliečių politinės galios  arba sąjungos valstybių suvereniteto praradimo. Daugelis tai pavadintu teisingu keliu norint išspręsti sudėtingas problemas, kurioms trukdo valdžios padalijimo esama struktūra, kuri neleidžia staigiai reaguoti į susidariusias problemas ir efektyviai vykdyti reikiamus sprendimus. Mano manymu tai skamba kaip kelias link totalitarizmo sistemos įsigalėjimo.

Praėjus JAV valstybinės skolos krizei, kurios metu buvo svarstomas laikytinos skolos ribos pratęsimas, buvo prieita prie sprendimo pakelti esamos skolos “lubas’ iki 16.4 trilijonų dolerių. Visos isterijos, kad JAV turės nutraukti įsipareigojimus sumokėti savo 14 trilijonų skolą buvo tik eilinis politinis manevras, kuris privedė prie JAV ‘Super Kongreso’ įsteigimo. Šis ‘Super Kongresas’  funkcionuos kaip specialus komitetas, kuris bus sudarytas iš 12 narių (6 iš kiekvienos partijos) ir turės galią leisti/siūlyti įstatymų projektus per abudu JAV įstatymų leidybos rūmus, kurie galės tik patvirtinti arba atmesti pateiktą projektą. Tokiu būdu yra sudaryta dar viena valdžios šaka, kuri įstatymiškai yra anti-konstitucinė.  Šis ‘Super Kongresas’ galės efektyviai “prastumti“  įstatymus kaip ‘Patrioto aktas’, kurie jau ir taip riboja JAV piliečių konstitucines laisves. Oficialiai šio Kongreso pagrindinė funkcija bus siekti sumažinti JAV valstybinę skolą, tačiau žinant prie ko panašūs praeities sprendimai privedė, galima teigti, kad tai tik dar vienas vinis į JAV Konstituciją ir dar viena kelio atkarpa link nuolat augančio totalitarizmo Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Europa taip pat neatsilieka nuo JAV kalbant apie nuolat augantį valdžios dydį. Prancūzijos prezidentas M. Sarkozy’s su Vokietijos kanclere A.Merkel pradėjo aktyviai siūlyti euro zonos vyriausybę, kuri kaip JAV ‘Super Kongresas’ būtu įpareigota kovoti su esama monetarine krize.  Ši vyriausybė turėtu galią nustatyti ir reguliuoti sąjungos narių valstybinius biudžetus, o tai yra tiesioginis narių suvereniteto pažeidimas. Viskas taip pat yra pridengiama naujo politinio organo  būtinybe, kuris būtu vienintelis galintis susidoroti su esama monetarine krize.  Aišku visa tai buvo suplanuota nuo pat pradžios ir eina visiems žinomais žingsniais: sukurti ekonominę sąjungą, sukurti politinę sąjungą, sukurti monetarinę sąjungą ir galiausiai viską sulieti į vieną politinį junginį.  Tai yra visi reikalingi žingsniai link Europos Federacijos, kuri sukurtu geopolitinį milžiną Europoje.

Galime pastebėti, kad pasaulio politiniai galiūnai linksta link totalitarinės valdžios įsteigimo, kuri  greitai susidorotu su visomis problemomis.  Viskam kelias yra tiesiamas naujų politinės valdžios atšakų įsteigimų, kurios bus atitinkamai nepavaldžios jau esamoms politinėms sistemoms, kas suteiktu joms galią veikti nepriklausomai ir vykdyti politiką, kuri nesutiktu ir nereikalautu visuomenės pritarimo.  Žmonės, tai mes matėme per amžius, šie požymiai dažnai veda link imperializmo ir tariamos “demokratijos“ praradimo. Dabar tik liko laukti ir pamatyti, kas išsilukštens iš šio padėto kiaušinio?

Euro laidotuvės

Daugelis jau švenčia euro laidotuves ir aiškiai teigia, kad jo era jau  baigėsi.

Įvykiai Graikijoje, Airijoje ir Portugalijoje parodė, kad ES vieninga valiuta nuo pat pradžios buvo tik svajonė, kurios įgyvendinimas atrodė lengvas.

ES, kuri nėra vientisa valstybė/federacija, negali efektyviai naudoti vieningos valiutos, nes tai neleidžia skirtingos ekonomikos,  skirtinga jos  reguliacija ir  pats tas faktas, kad ES-  daugelio valstybių sąjunga.

Euro skeptikai jau oficialiai praneša, kad euras žuvęs, o tam paminėti surengė jo laidotuves.

Euras- valstybių pavergėjas ES bankui ir IMF, kurio tikslas buvo tik dar lengviau pavergti ir asimiliuoti Europos valstybes į vieną super valstybę, kurią valdytu banko elitas.

Dabar  visi galime pasakyti: ilsėkis ramybėje….

%d bloggers like this: