Posts Tagged ‘ Eu ’

Pasaulio vyriausybė per galines duris

Pagrindinis bankinio elito tikslas, kad ir kaip keistai daugeliui tai skambėtu, yra totalitarinė pasaulio vyriausybė, kurioje visa valdžia būtu koncentruota kelių asmenų rankose. Šie asmenys nebūtų renkami ir niekam atsakingi ir dėl šios priežasties tai negalima būtu vadinti demokratiška pasaulio vyriausybė.

Žmonės kaip Geore H.Bush , George W.Bush, Bill Clinton , Gordon Brown ir daugelis kitų ne viena karta pasisakė už naują pasaulio tvarką arba pasaulinę vyriausybę. Anot jų tai užkirstu kelia karams, badui, ligoms ir įvestu pasaulyje ramybę. Tačiau publikai yra mažiau žinoma, kad jų nuomone tai būtu ne demokratinė vyriausybė, o totalitarinė. Nes kaip šiomis dienomis pasaulio valstybes valdo ne parlamentai ir prezidentai, o bankai, korporacijos ir žmonės, kuriems visa tai priklauso.

Jau šiomis dienomis matome atsirandančias krizes. Daugelyje valstybių mažinamos piliečių laisvės, kad apsaugoti nuo „teroristų“ ( Kas mes pasaulyje nuo alergijų miršta 6000x daugiau žmonių negu nuo teroristų išpuolių). Matome kaip valstybėse mažinamas piliečiu pragyvenimo lygis ir jų socialinės apsaugos, kad „išlysit“ iš krizės, kuria sukėlė bankai gauna neapsakytas sumas pinigų iš tų valstybių, kurias jie sugriovė. Taigi daugiau nei 60% visų stimulo paketu pinigų, valstybėms kaip Graikija, keliauja ne į vyriausybės kišenę, o tiesiai į bankus, taip juos išgelbėjant nuo bankroto .( jeigu kaltininkas bankas „stimpa“ , leiskite jam ramiai numirti) Ir tik keliasdešimt procentų patenka į viešą sektorių, tiesiogiai piliečiams. Tai yra paprasčiausia klasta.

Taip matoma finansinė galios koncentracija savo kelyje griaunanti visas paliestas valstybes. Nesvarbu, kad tai skurdina piliečius, atima galia iš vyriausybės ir korporatizuoja visas tautas. Viskas yra vykdoma tikslingai. Tačiau reikia nepamiršti galingiausio šiuolaikinio visuomenės pavergimo ginklo, kuris yra ekologinė baimė. Tai žmonių protuose išspaudžiama informacija apie klimato kaitą, taip laikui bėgant priverčiant juos beatodairiškai paklusti, kada yra siūlomos drastiškos ekologinės programos, taip užtikrinant jų bendradarbiavimą. Juk viskas dėl motinos Žemės? Jūs gali iškraustyti prievarta, atimti turtą ir maistą.

” ….Uždraudimas veiksmų, kurie skatintu gamtinę degradaciją ir šiltnamio dujų išmetimą, žmonių, gyvenviečių ir infrastruktūros iškeldinimas iš gamtai pavojų keliančiu vietovių …” -kaip siūloma 2010m. Cancun Meksika klimato konferencijoje.

Bet jūs su tuo sutiksite, nes mokyklose, universitetuose, darbovietėse ir televizijoje esate nuodijami propaganda, kuri yra skelbiama žmonių, kurie net neturi mokslini laipsnio, o yra tik korporacijos atstovai, aktoriai ar korumpuoto klimato monitoringo komiteto nariai.

„Mes turėsime pasaulinę vyriausybę, nesvarbu ar jūs to norėsite ar ne. Vienintelis klausimas yra ar tai bus pasiekta užkariavimu ar klasta.“ – James Paul Warburg 1950.

Kur viskas veda? Pasaulinės vyriausybės, kurios pagrindinis pavergimo ginklas, padėsiantis jai būti sukurtai yra JTO klimato reguliacijos politika. Ir visa tai prasidėjo nuo Rio Žemės konferencijos, kurios pagrindinis iniciatorius buvo Morris Strong (klimato judėjimo tėvas, naftos magnatas, Kanados marksistas ir tikintysis pasaulio vyriausybe). Ir nuo tada buvo padėtas pagrindas pasaulio vyriausybei, dar vadinamas „Agenda 21“. Agenda 21 naudoja rūpinimasis klimatu kaip užsklanda plėtojant pasaulinę vyriausybę per reguliacijas ir mokesčius. ( Noriu priminti, kad iki šiol nėra konkrečiu įrodymų, kad vyksta žmogaus sukeltas globalinis atšilimas.) Ir šie žmonės pasakys bet ką, kad tik pasiektu savo tikslą. Motyvuodami bet kokiomis priemonėmis ir neturintys jokių ribų.

„Kuo didesnis melas, tuo juo yra lengviau patikėti.“ -A.Hitler

Todėl reikia suvokti, kad JTO tautos ir ES, tai tik globalistų įrankis. Ir jų politika yra tik, kad apgauti visuomenę paklusti. JTO šiuo metu išleidžia reguliacijas, kurios yra skirtos pavergti tautoms per aplinkosaugą. JTO klimato kaitos komitetas, neturintis jokių konkrečiu įrodymų, tarnauja tik globalistų interesams ir skelbia netikrus duomenis.  JTO, kaip ir Tautų sąjunga, buvo sukurtos kaip pasaulinės vyriausybės suformavimo pagrindas.  JTO gali tik kurti reguliacijas ir bausti nepaklususias tautas, nes  ji nesugebėjo sustabdyti daugiau nei 800 konfliktų nuo jos įkūrimo datos. Taip pat ES nuo pat pradžios buvo sumatyta kaip politinė sąjunga, nors yra skelbiama, kad ji yra tik ekonominė. Pati ES sako, kad ji yra tik ekonominė sąjunga ir nesiruošia plėstis. Kaip per pastaruosius metus matome ES galios ekspansiją. Aš tikiu, kad ES yra geras dalykas, bet ne globalistų rankose.

Kas kelia nerimą ir tai, kad aš įžvelgiu neišvengiama ES pavertimą politinių junginiu, viena federacija. Nes auganti ES euro krizė prives prie to, kad norint išsaugoti sąjungą bus pasiūlyta ją paversti vienu politiniu junginiu. Jau dabar šalys kaip Britanija ( viena didžiausių ES aukotojų) neatmeta galimybės išstoti iš sąjungos. Taip išvengiant politinių bei ekonominių skirtumų, nesutarimų. Tačiau žmonės tikintys ES neleis tam įvykti. Jie motyvuodami ES išsaugojimu, pasiūlys jos performavimą. Tuo pačiu sukuriant vieningą ir nesuskaldyta ekonomiką su vienu BVP, centrinę politinę valdžią ir vieną kariuomenę. O šalys su tuo tik sutiks, nes daugelis tikrai nenori, kad ES nustotu egzistuoti. Todėl bus pasiryžę atiduoti savo suverenitetą vardan saugumo.

Todėl klimato konferencijos, kaip ir šiuometinė vykstanti Cancun’e, ES euro krizė, JAV auganti infliacija tiesia pagrindus, kurie suteiks pretekstą reguliuoti šias tautas, motyvuojant finansiniu ir ekologiniu saugumu. Kas galiausia prives prie to, kad norint “apsaugoti“ planetą, visa pasaulio politinė ir ekonominė galia turės būti koncentruota vienose rankose.

German action on euro crisis could trigger EU referendum in Britain

THE GLOBAL ENVIRONMENTAL AGENDA TO WORLD GOVERNMENT AND RELIGION

Climate alarmists push forced relocation at Cancun summit

Cancun Mexico summit

ES parėmė Rusijos narystę WTO

Briuselyje vykstančiame ES-Rusijos susitikime Europos Sąjunga   parėmė Rusijos narystę pasaulio prekybos organizacijoje (WTO). Abiejų pusių atstovai pasirašė memorandumą, kuris parems Rusijos prisijungimą prie WTO. Lieka neatsakytas klausimas. Ar Rusija bus pakankamai atspari atsilaikyti WTO korupcijai?

Rusija bandė prisijungti prie WTO pastaruosius 17  metų ir dabar galima įžvelgti, kad ji gali tapti organizacijos narė gal net jau sekančiais metais. Šis įvykis palankiai prisideda prie atsinaujinančių ir gerėjančių ES-Rusijos diplomatinių santykių ir ateities bendradarbiavimo.

Šiuo metu vykstančiame susitikime abi pusės aptars ne tik klausimus susijusius su ekonomika, bet ir tolimesnį pusių bendradarbiavimą regioniniame saugume.  Svarbus žingsnis būtu Rusijos bendradarbiavimas bendroje priešraketinės gynybos sistemos statyboje, kurioje Rusija būtu lygiavertė partnerė. Šis pasiūlymas buvo pasiūlytas Rusijos prezidento D.Medvedevo lapkrityje vykusiame NATO-Rusijos susitikime Lisabonoje. Todėl tai gali pagelbėti sunaikinti stereotipinį Rusijos įvaizdį, kuriuo dar vadovaujasi kelios vakarų valstybės.

“Bendradarbiavimas Europos saugume  yra tikrai svarbus, kad išvengti naujų ginklavimosi varžybų“-D.Medvedev

Nors šiltėjantys santykiai tarp ES ir Rusijos yra vertinami teigiamai, JAV dominavimas ir užsispiriamas iškelia grėsmę  santykių puoselėjime. Kaip ir abejotinas “Star threaty“ tarp JAV-Rusijos ratifikavimas JAV kongrese gali sugriauti tolimesnį šalių bendradarbiavimą. Tačiau ES artimesnis partneris turėtu būti Rusija, skatinant ekonominį, diplomatinį ir karinį bendradarbiavimą.

Šaltasis karas seniai baigėsi, o Europai yra svarbu išsivaduoti iš JAV politinių gniaužtų.

 

Gerbkite mūsų konstituciją ir kalbą

Matome pastaruoju metu vykstantį Lietuvos-Lenkijos diplomatinių santykių blogėjimą. Rodos mes dažnai tarpusavyje nesutariame dėl daugelio dalykų. Neseniai teko ilgai ginčytis su vienų lenkų dėl to kas pastaruoju metu vyksta tarp mūsų šalių. Tai Lenkų kalbos naudojimo uždraudimas valstybės ženkluose ir pasuose.  Anot lenkų mažumos gyvenančios Lietuvoje, tai Vilniaus kerštas Lenkijai už metus Vilniaus okupacijos. Tačiau aš su tai nesutinku.

Lietuvoje gyvena maždaug ketvirtis milijono etninių lenkų ir kadangi tai pastebima mažuma, ji reikalauja, kad jai būtu leista naudoti lenkų kalbą rašant lenkiškus gatvių pavadinimus ir pavardes. Todėl Lietuvos lenkų mažumos sąjunga kelia didelį skandalą. Nors pasipiktinimą Vilniaus veiksmais galima pavadinti vertybių išsaugojimu svetimoje teritorijoje, politikoje tai nėra taip lengva. Politikoje įstatymai yra labai svarbūs, todėl reikia juos gerbti. Kad ir kokia mažuma gyventų Lietuvoje, jeigu jos nariai turi Lietuvos pilietybę, gyvena Lietuvos teritorijoje ar kitaip yra įpareigoti Lietuvai,  jie turi gerbti ir Lietuvos įstatymus. Tuo labiau   Lietuvos konstituciją, kur 1 skirsnyje, 14 punkte yra nurodyta: Valstybinė kalba – lietuvių kalba. Čia ne religijos laivė. Lietuva neturi valstybinės religijos, todėl leidžiama išpažinti visas religijas. Taigi kada svarbiausiame ir galingiausiame Lietuvos dokumente yra nustatyta valstybinė kalba, tai yra įstatymas.

Tačiau kova nebaigta. Lenkų mažuma savo reikalavimus remia tuo, kad Lietuva, kaip ir Lenkija yra Europos Sąjungos narė. Todėl ji turi laikytis Lietuvoje priimtos ES chartijos, kuri leidžia naudoti gimtąja kalbą ES šalyse. Tačiau pačiame ES įstatyme yra nustatyta, kad narės valstybės konstitucija yra aukščiau už ES chartija, todėl Lietuva turi teisę pirma vadovautis savo konstitucija, o vėliau tarptautiniais įstatymais. Šaltinis ( Valstybės konstitucija-Tarptautiniai susitarimai-Vietos įstatymai)  ES nėra nei federacija ar unitarinė valstybė, o yra sąjunga, kurioje visos šalys turi būti tarpusavyje lygios. ES buvo sukurta kaip laisvos ekonomikos zona, o ne šalies tapatybė. Todėl jos šalys narės nėra įsipareigojusios beatodairiškai paklusti Briuseliui.

Pagrindinė problema yra lenkų mažumos per didelis noras.  Jeigu jūs esate etninis lenkas ir  gyvena Lietuvoje, naudokite savo kalbą, tačiau negrūskite jos visai Lietuvai. Lengviau būtu tarpusavio susitarimas, kuriame tiek lenkai tiek lietuviai galėtu  naudoti savo pavardę gimtąją kalbą pase, pažymint ją prie pavardės tos šalies kalba, kurios pilietis jis yra. Tai aišku reikalautu daug politinio vargo, bet būtu ir efektyviau. Nes lietuviams taip pat suteikiant tą patį, net jei tai nebūtina, suteiktu jausmą, kad mes taip pat kažką iš to gauname. Juk nenorime, kad Lietuva ir toliau būtu vadima paranojinė valstybė. O kas mus kaltina, kad tokie esame, kariavome prieš Rusiją, kariavome ir prieš Lenkiją. Bet kaip viskas besiklostytu, sunku numatyti kas bus ateityje. Ką galima įžvelgti yra tai, kad Lietuvos ar Lenkijos politikams sunku susitarti tarpusavyje dėl savo etninių mažumų. Lietuvai sunku nusileisti, kaip tai yra sunku Lenkijai. Tačiau aš esu Lietuvos pusėje, kadangi čia yra  Lietuva, čia yra mūsų kalba ir ČIA yra mūsų konstitucija. Jei nori, kad tavę gerbtu, turi pirma gerbti ir kitus.

RT-Lithunia banned polish language

EU Judicial Network

%d bloggers like this: