Posts Tagged ‘ ekofašizmas ’

Globalistų režimas

Daugelis iš mūsų žino, kokią žmonijos ateitį įsivaizduoja pasaulinis elitas. Tai ne pasaulinė utopija, kur kiekvienam yra užtikrintas saugus ir turtingas gyvenimas. Ne, globalistų įsivaizduojama ateitis mums gal atrodo baugi, tačiau jiems tai “vienintelis kelias“.

Ecoscience pdf.John Holdren – Ecoscience

Yra labai įdomi knyga “Ecoscience“, kurios  vienas iš autorių yra ekofašistas John Holdren- JAV prezidento Barack Obama patarėjas mokslo ir technologijos klausimais, Baltųjų rūmų mokslo ir technologijos politikos departamento direktorius. Ši knyga, kaip ir ‘Agenda 21″ yra globalistinio elito siekiamos politikos aprašymas, kur jie atvirai rašo, kokį likimą mums yra parengę.

Štai kelios citatos ir “intelektualų“ parašytos knygos:

  • Puslapis 837:  Privalomi abortai būtu privalomi

“Visiškai teisingai, buvo nustatyta, kad privalomi populiacijos kontrolės įstatymai, įskaitant privalomo aborto įstatymą, būtu palaikomi  dar veikiant esamai konstitucijai jei iškiltu populiacijos krizė, kuri keltu pavojų visuomenei.“

  • Puslapis 786: Vyriausybė turėtu atimti iš motinų jų vaikus arba jos būtu priverstos pasidaryti abortą.

“Vienas iš būdų atlikti tai būtu siekti, kad visi neteisėti vaikai būtu siūlomi įvaikinti- ypatingai tie, kurie gimė etninių mažumų šeimose, kadangi šios šeimos dažniausiai nesugeba pačios rūpintis vaiku. Jeigu motina labai nori pasilikti vaiką, ji gali turėti galimybę praeiti pro atitinkamas įvaikinimo procedūras ir pademonstruoti savo galimybę rūpintis vaiku. Įvaikinimo procedūros turėtu būtu sudėtingesnes individualiems žmonėms, negu  vedusiai porai, kadangi  auginti vaiką vienam yra žymiai sudėtingiau.  Įmanoma, kad gali būti reikalaujama nėščioms moterims ištekėti arba priverstinai pasidaryti abortą, kaip alternatyva įvaikinimui, priklausomai nuo visuomenės.“

  • Puslapis 787-8: Masiškai sterilizuoti žmonės naudojant farmaceptikus ir geriamą vandenį būti visiškai priimtina, kol nebūtu keliama grėsmė galvijams

“ Daugelį labiau baugina siūlymas  įdėti sterilizuojančias medžiagas į geriamą vandenį ar kuokštelinius maisto produktus, negu  priverstinę vaisingumo kontrolę. Tikrai, tai iškeltu daug sunkių politinių, legalumo ir socialinių klausimų, net nekalbant apie technines problemas. Šio tipo sterilizuojančios medžiagos kol kas neegzistuoja ir neatrodo, kad būtu  vystymo stadijoje. Siekiant, kad šio tipo medžiaga būtu priimtina, ji turėtu patenkinti tam tikrus reikalavimus:  ji turėtu būti tolygiai efektyvi,  neskaitant skirtingų vartojimo dozių bei vaisingumo ir jautrumo lygių;  ji neturi turėti pašalinių efektų; ji neturi turėti jokio poveikio priešingos lyties atstovams, vaikams, senyviems žmonėms, augintiniems ar gyvuliams.“

  • Puslapis 942-3: Planetinis režimas turėtu  reguliuoti pasaulinę ekonomiką ir nustatyti gimstančių vaikų skaičių

“Link Planetinio Režimo

Galbūt panašios agentūros, kaip UNEP ir JTO populiacijos agentūros , galimai būtu išvystytos į Planetinį Režimą, kuris būtu atsakingas už resursus, populiaciją ir aplinkosaugą. Toks išsamus ‘Planetinis Režimas’ galėtu reguliuoti plėtrą, administravimą, konservaciją ir visų pasaulio natūralių resursų paskirstymą, būtu jie atsinaujinantys ar ne,  bent iki tol, kol egzistuota tarptautinės pasekmės. Tokiu būdu  ‘Planetinis Režimas’ turėtu galią kontroliuoti užterštumą ne tik atmosferoje ir   vandenyne, bet geriamo vandens tekiniuose, kaip  upės bei ežerai, kurie kerta tarptautines sienas ar išteka į vandenyną.  Režimas taip pat galėtu būti centrinė agentūra, kuri reguliuotu visą tarptautinę prekybą, galbūt su išsivysčiusių  ir neišsivysčiusių šalių pagalba, įskaitant pasaulio maisto rinką.

Planetinis Režimas būtu lyg arbitras, kuriam būtu skirta atsakomybė reguliuoti optimaliausia pasaulio populiaciją, priklausomai nuo regiono ar valstybės limito. Populiacijos kontrolė galėtu pagrinde būti vykdoma valstybių vyriausybėmis, tačiau paliekant galia ‘Planetiniam Režimui’ primesti sutartus populiacijos limitus.“

  • Puslapis 917: Mes turėsime atiduoti savo suverenitetą ginkluotoms tarptautinėms policijos pajėgoms

“Jeigu tai būtu įgyvendinta, saugumas  būti  užtikrintas  tarptautinėmis saugumo pajėgomis, kurių analogas būtu policijos pajėgos, tačiau tarptautinės. Daugelis supranta tai esant būtinybei, tačiau to įgyvendinimas yra neaiškus, nes tarptautinis  susiskaldymas vis intensyvėja. Pirmas žingsnis būtu dalinis suvereniteto perdavimas tarptautinei organizacijai.“

Tai tik maža dalis globalistų įsivaizduojamos ateities, kurią visais būdais siekia įgyvendinti šiuolaikiniai ekofašistai, kurie prisidengia per didelės pasaulio populiacijos ir socialinės katastrofos neišvengiamumu.

Jie atvirai rašo apie jų įsivaizduojamą ateitį ir nesistengia to nuslėpti, kadangi daugelis paprastų žmonių nepastebi akivaizdžių faktų, kurie nurodo ekofašistų plano įgyvendinimą. Šio tipo ekofašistai, kurie dirba tarptautinėse organizacijoje ir užima vyriausybinius postus,  publikos akyse kuria šio pobūdžio politiką, bei teikia siūlymus, kurie nutiestu kelią tokioms drastiškoms priemonėms tapti realybe.

Nauja Pasaulio Tvarka nėjo jokia “sąmokslo teorija“. Visa tai yra tik planas , kuris yra po truputi įgyvendinamas, dalimis ir lėtai, kad visuomenė nepastebėtu per didelių pokyčių ir tai lengvai priimtu. Šiuo būtu yra žymiai lengviau pavergti žmoniją, nes tie, kurie bandė tai pasiekti jėga, buvo sustabdyti, kadangi žmonės į tai staigiai atkreipė dėmesį ir pradėjo priešintis. Dabar viskas yra daroma oficialiais mažais žingsniais, nes tada tai atrodo lyg vienintelis kelias, kurį siūlo “protingi žmonės“.

Galite laisvai perskaityti knyga, kurią ‘pdf‘ formatu įkėliau į straipsnį.

Pastaba: knygos apimtis yra 1649 puslapiai

Jau ruošiamas ekoFašistinis pasaulio visuomenės pertvarkymo planas

Joachim Schellnhuber, lydintis Vokietijos klimato ekspertas, savo interviu su “ SPIEGEL“ pasisakė už būtinus kardinalius pokyčius pasaulio socialiniame gyvenime, kad būtu išvengta dar vienos Fukushima tipo katastrofos ir kovojama su vadinama “Žmogaus sukelta klimato kaita“, tačiau juos nustatytu jis. Joachim Schellnhuber, daugelio vadinamas ekofašistu už sako  politiką, aiškiai patvirtino, kad pasaulio naudojami energijos išgavimo metodai  tapo per daug pavojingi ir todėl mes turime kuo greičiau juos pakeisti kitu energijos šaltiniu, nes “….mes vagiame ir praeities ir ateities, kad išmaitinti dabartį.“ Tai tiesa, bet jau esant galimybėms kažką pakeisti visada įsikiša…. mes visi žinome…. multinacionalinės korporacijos. Jos visada  sieks išlaikyti status queo, kad išsaugoti savo pelno šaltinį.

Aš nei psichologas nei sociologas, tačiau mano gyvenimo patirtis parodė man, kad šiuolaikinio  žmogaus meilė gyvenimo patogumams ir nežinojimas yra didžiausios jo charakterio ydos. Tai yra labai pavojingas mišinys.“

Mes tikrai turime problemą su energetikos industrijos saugumu bei efektyvumu, tačiau tai nėra individualaus žmogaus godumas. Mes, kaip ir kiti, gyvenami visuomenėje, kuri yra prijaukinta prie tokio gyvenimo būdo. Nežinojimas kyla iš pateikiamos klaidingos tiesos, kuria mes kiekviena diena esame pumpuojami. Tai nereiškia, kad mes nieko nežinome, kaip tai ir nereiškia, kad kiekvienas pasaulio gyventojas yra išpuikęs mėsos maišas, kuris tik laukia kol jam ką atneš. Daugelis gyvena dar prasčiau, o ekonominė krizė bei socialiniai apkarpymai mums nepadėjo. Vienintelis išpuikimas ir tikrovės nesuvokimas yra elito ydos, kuris tik stengiasi varguomenės sąskaita išgauti kuo didesnį pelną, tuo metu  procese aukodamas nekaltų žmonių gyvybes.   Ką galima suprasti iš jo pasisakymo- jo noras numenkinti šiuolaikinį žmogų iki persivalgiusio gyvulio lygio, kuriam laikas dietai, o vienintelis būdas tai pasiekti būtu žymiai apkarpyti kiekvieno iš mūsų gyvenimo lygį. Matosi jiems reikia  gelbėti planetą nuo garsiojo CO2, tačiau mes vieninteliai rizikuosim visko netekti.

Joachim Schellnhuber paskelbė, kad jau ruošia pateikti pasauliui savo kardinalaus visuomenės pokyčio planą. Iš jo interviu galima suprasti, kad mums “naiviems individams“ reikės atiduoti viską valdyti tam kas tai moka geriau. Be jokių sąlygų ir įsikišimo. Kaip kitaip viskas bus sutvarkyta? Tai yra ko pasaulio elitas ir siekia. Mes leisim, kad už mus viską nuspręstu protingesni, o sekant jau siūlomas idėjas bei veiksmus, tie protingesni  nuspręstu vienbalsiai ir mes apie tai negalėtume nieko pasakyti ar paprieštarauti.

Arthur Schlesinger, Jr: “ Mes   nepasieksime Naujos Pasaulio Tvarkos jeigu  nepraliesime kraujo, išleisime pinigų ir pasakysime daug žodžių.“

%d bloggers like this: