Posts Tagged ‘ ekofašistai. ’

Dar viena Al Gore įbauginimo kampanija “24 Hours of Reality“ (via Tory Aardvark. En)

Atsimename Al Gore trumpą filmuką ‘Inconvenient Truth’,  sugebėjęs net laimėti kelis apdovanojimus, kuriame buvo pasakojama, kad po kelių metų visas klimatas apsivers aukštyn kojom. Nesvarbu, kad ‘Inconvenient Truth’ (rodomas mokyklose ir universitetuose) turi begalę faktinių klaidų, šis propagandos klipas iki šiol remiamas ir skleidžiamas, net jo neatnaujinant.

Viskas taip pat su nauja  “24 Hours of Reality“ kampanija, kurios tikslas įbauginti žmones, kad jie savavališkai priimtu ekofašistų siūlomą politiką ir  atiduotu  į privačias rankas tai, kas priklauso visai žmonijai- planetos turtus.

Detaliau …

%d bloggers like this: