Posts Tagged ‘ dominavimas ’

Ar Kinija siekia pasaulinio dominavimo?

Praeito dešimtmečio pasalinis “baubas“ buvo SSRS. Tame laikotarpyje pasaulis nuolatos stebėjo Tarybų Sąjungos veiksmus ir bijojo šio geolopitinio milžino agresijos. Laikas parodė, kad šios baimės šaltinis ilgai netruko ir pasaulyje atsirado laisva vieta, kurią yra siekiama užpildyti paverčiant Kiniją  “Naujuoju raudonuoju teroru“.

Šiuometinė Kinijos situaciją kasdien bandoma pavaizduoti lyg šalis būtu taikos pasaulyje stabdis, kuris tik siekia pasaulinio dominavimo ir nors tai daugeliui atrodo esant tiesa, tikroji tiesa negali būti nuklydus toliau nuo realybės.

Kinija realiai yra pirma pasaulio ekonomika, neskaitant JAV, kuri išlaiko savo ekonominį pajėgumą tik per savo karo pramonės plėtrą, dėl šios priežasties daugelis pripažįsta, kad Kinija oficialiai pralenks JAV jau 2030 metais pagal savo eksportuojamos produkcijos pajėgumą ir ekonominį produktyvumą. Aišku šis Kinijos dominavimas yra tikslingos Kinijos vyriausybės valiutos kontroliavimas, kuris leidžia išlaikyti pakankamai žemas gamybos kainas, kas priveda prie kitų šalių pramonės eksportavimo į Kinijos Liaudies Respubliką. Nors pasaulinis   dominavimas  negali būti užtikrintas vien pramonės ir ekonominiu pajėgumu, Kinija tikrai užimta įtakingą poziciją kaip ekonominis pasaulio milžinas. Tai  atitinkamai perduoda pasaulinės rinkos “aviganio“ vaidmenį tiesiai į Kinijos rankas, kas yra vieną iš  visiško pasaulinio dominavimo sudedamųjų dalių. Išlieka tik viena kliūtis, kuri visiškai panaikintu JAV visapusišką dominavimą- doleris kaip pasaulio rezervinė valiuta. KLR dažnai pasisako, kad reikia persvarstyti dolerio būtinumą ir jį geriau pakeisti į  dominuojančių pasaulio valiutų krepšelį, kam JAV tvirtai prieštarauja. Jeigu doleris netektu savo dominuojančios pozicijos, kas dalinai neigiamai paveiktu ir Kiniją, JAV negalėtu savavališkai lakstyti pasaulio ekonominius svertus. Atrodytu, kad    Kinija tik to ir siekia, tačiau tai labiau dviašmenis kardas, kuris panaikintu JAV dominavimą bei perleistu sostą Kinijai, tačiau pradžioje trenktu stiprų smūgį Kinijos ekonomikai, kuri  yra paremta esamu aukštu dolerio santykiu su Kinijos yuan’iu. Dėl šios priežasties sunku pasakyti tikrus Kinijos siekius. Ar ji tikrai nori pilnai perimti JAV laikomą ekonominį sostą ar jai yra pakankama esama pozicija, kurioje ji gali įtakoti sprendimus neišlendant iš užkulisių? Galimai viskas prives prie to, kad Kinija turės kažkada pilnai perinti JAV užimamą poziciją, tačiau tai atsitiks labiau iš būtinybės nei iš  noro.

Pasaulinės valdžios negalima užtikrinti vien dominavimu pasaulinėje ekonomikoje, kadangi visada laimės žmogus, kuris rankoje turi galingesnį šautuvą, o ne geresnius dienos rinkos indeksus.  Taip aiškiai matome, kad Kinija nėra dominuojanti pasaulyje pagal karinį pajėgumą. Šis titulas iki šiol yra laikomas JAV rankose, kuri jį išlaiko vien  tolesnio grimzdimo į skolą kaina. Kinijos karinis pajėgumas yra žymiai menkesnis negu JAV, tačiau tai yra todėl, kad ji neturi  išlaikyti karines bazes ( daugiau nei 737) visame pasaulyje ir yra įsivėlusi į 3 karines kampanijas. Kinijos situacija yra kiek subtilesnė, kadangi jos gynybos biudžetas yra tik 114 milijardų dolerių, o JAV tuo metu vadinamai “gynybai“ išleidžia 698 milijardų dolerių, kur nėra įskaitytas vadinamasis ‘Juodasis biudžetas’- paprastai užmaskuotas kituose departamentuose.  Aišku negalima pamiršti to, kad Kinija nesiekia tiesiogiai kištis į kiekvieną karą, kuris jai yra naudingas. Pagrindinis skirtumas tarp šių šalių karinio finansavimo yra tas, kad Kinija šiuos pinigus išleidžia savo gynybos pajėgų išlaikymui ir modernizavimui, o JAV sugeba po tuo “gynybos“ biudžetu laikyti pasaulį po automato vamzdžiu. Nors daugelis tvirtintu, kad Kinija siekia pasaulinio karinio dominavimo, žmonės pamiršta, kad  tai privestu prie jos atsidūrimo JAV esamoj situacijoje, kur augančios skolos vestu šalį link ekonominio bankroto, ko Kinija yra aiškiai pasisakiusi nesiekianti. Jai aiškiai pakanka naudoti taikius metodus bei plėtoti savo karinį pajėgumą siekiant išlaikyti įtaką kaimyninėse teritorijoje, kas užkirstu kelia JAV kišimuisi į Kinijos vidaus bei užsienio politiką.

Pasaulinio sosto įpėdinis dar nėra žinomas, tačiau Kinija aiškiai yra viena iš kandidatų. Negalima pasakyti kada iškils “Nauja Imperija“, kuri perims JAV vietą, tačiau galima tvirtai pasakyti, kad JAV šio sosto neatiduos be kovos. Įdomu, kokių beviltiškų metodų ji gali griebtis?

Dokumentika: JAV pireš Kiniją “Imperijų kova“

Populiarios specialybės ir žinių siekimas

Mokslas- esminis žinių gavimo šaltinis ir kiekvienas iš mūsų pradedame jo siekti nuo pradinės mokyklos. Veliau seka vidurinė mokykla ir galiausiai, jei daugeliui pasiseka, ateina laikas studijuoti universitete.  Tai kelias, kuriuo keliauja kiekvienas protingas individas. Tačiau ar šiais laikas mokslo siekimas išliko “mokslo siekimas“, o gal jis tik tapo mados reikalu?

Šiuolaikinėje visuomenėje, ypač Lietuvoje, kokia specialybė yra populiariausia studijuoti ar kurios yra aukščiausias darbo užmokestis, gauna daugiausiai busimų studentų dėmesio. Daugeliui nesvarbu, kad populiariausios specialybės pasirinkimas gali tik sumažinti jų šansus įsidarbinti  ir veltui išeikvoti studijų metus.

Remiantis Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Sociologijos katedros 2010 m. vykdytais tyrimais, pagrindiniai motyvai, kurie dažniausiai lydėjo stojančiuosius abiturientus, buvo:
* geras darbo užmokestis ateityje,
* profesinės karjeros galimybės ir specialybės poreikis darbo rinkoje.

Verslo vadyba- daugeliui girdėta specialybė. ‘ Jei  studijuosiu vadyba, reiškiasi baigęs studijas jau galėsiu vadovauti dideliai firmai.'[ įdėti sarkazmą čia ] – Tokios nuomonės daugelis dar iki šiol laikosi. Daugelis aklai sugundomi  gundančiu pavadinimu ir nežino fakto, kad norint gauti gera darbą, kaip pavyzdžiui vadyboje, neužtenka tik žinoti vadybą. Perspektyvos nuolat kinta rinkoje ir kol baigsite studijas jos gali stipriai pasikeisti. Daugelis studentų, mokytojų ir dėstytojų sako, kad norint gauti gerą vadybos darbą  farmacijos kompanijoje neužtenka būti baigus vadybos studijas. Reikia išmanyti  kuo firma užsiima, kitaip  sunkiai kilsite karjeros laiptais ir galbūt liksite tik mažos parduotuvės vadybininku   ( Jei pasiseks ). Verslo vadyba, kaip ir daugelis  kitų, yra tik gražūs pavadinimai. Visi sukurti atitraukti dėmesį nuo produktyvių ir pačio žmogaus norimų specialybių.

Darbo biržos įsidarbinimo galimybių barometras skelbia, kad pastaruoju metu itin mažos galimybės rasti darbą šių sričių specialistams:
* pradinių ir ikimokyklinio ugdymo mokytojams, socialiniams pedagogams,
* ekonomistams,
* teisininkams,
* bibliotekininkams,
* administratoriams,
* aplinkos apsaugos, mechanikos, statybos inžinieriams, agronomams, miškininkams, žemėtvarkininkams,
* filologams ir vertėjams.

Tačiau žmonės vis vien renkasi šias specialybės. Gi geras užmokestis.

Galime pastebėti, kaip pagrindinės ateities specialybės yra vis labiau susiejamos su klientų/visuomenės aptarnavimo sritimi.  Daugiau dėmesio yra skiriama profesijoms, kurios neturi užtikrintos ateities arba yra neproduktyvios visuomenei. Nesvarbu, kad ne vadybininkai, teisininkai, bankininkai, ekonomistai ir psichologai pagamina baldus, išaugina javus ar kuria inovacinę technologiją. Pasakoma, kad jie daug uždirba ir visi užsinori jais tapti. Užtenka tik keleto filmų apie milijonierius, kelių manipuliacijų Pop kultūroje, gal dar vieno kito verbuotojo mokyklose, kad sugundyti visą jaunimą.

Mažai kas nori tapti  inžinieriais, daktarais ( ne dantistais ), biochemikais ar t.t.  Žmonės, kurie sugeba sukurti kažką naujo žmonijos/visuomenės naudai ir varo pasaulio progresijos variklį. Tai ne pardavėjai ar  ekonomistai, bankininkai ar psichologai. Pardavėjai tik siūlo pirkti tai kas jų firmos yra teigiama esant geriausia. Ekonomistai rinkoje manipuliuoja beverčiais elektroniniais pinigais ar planuoja kaip tik gauti pelną, dažnai net gyvybės kaina.  Nesakau, kad jie visi blogi. Tačiau garbingų irgi nedaug.

Jums tik teikiami tie variantai, kurie tarnaus jau sukurtam korporacijų luomui. Kitaip sakant žmonės yra ugdomi užimti vietas, kurios yra atsakingos už šiuolaikinio “status quo“ išsaugojimą. Dirbti parduotuvėse, prie konvejerio ar budėti nustatytų įstatymų laikimosi. Galvojate esantys savo likimo kalviais? Jeigu sekate pinigų keliu visada būsite pagauti srovės, kuris yra sukurta ganyti naują darbo kartą.

Programuotojai, bio-inžinieriai, genetikos mokslo specialistai, organinio maisto ekspertai ateityje tikrai bus reikalingi, tačiau pagal šiuolaikinės visuomenės indoktrinavimą ir nuprotėjimą galima numatyti, kad daugelis nebus sudominti siekti sunkios, daug dėmesio reikalaujančios, profesijos ir lengviau plauks ekonomistų ir vadybininkų keliu.

Aš asmeniškai pasirinkau politikos mokslus todėl, kad jie mane domina ir aš jiems gabus.  Kiti galbūt juos pasirinko galvodami galėsiantys vogti kaip seimo nariai. Aš rinkdamasis vadovavausi  ne tuo visuomenėje sukurtu politikų įvaizdžiu, o tikrąją politikos esme, kuri teigia: “Politika nėra vien mokslas apie vyriausybes, tai mokslas apie socialinius santykius pradedant nuo smulkiausio individo ir baigiant pasauliu.“

Todėl renkantis studijas ir profesiją būtina žinoti ką tu gerai moki, kas tave tikrai domina ir ar tu žinai ką darai?

Prestižinių“ profesijų sąrašas sunkiai pasiduoda pokyčiams

Populiariausios studijos 2009 metais

Artimiausią dešimtmetį perspektyviausių profesijų Top-10

Populiariausios ateities profesijos – universalus karys, slaugė ir lobistas

ES parėmė Rusijos narystę WTO

Briuselyje vykstančiame ES-Rusijos susitikime Europos Sąjunga   parėmė Rusijos narystę pasaulio prekybos organizacijoje (WTO). Abiejų pusių atstovai pasirašė memorandumą, kuris parems Rusijos prisijungimą prie WTO. Lieka neatsakytas klausimas. Ar Rusija bus pakankamai atspari atsilaikyti WTO korupcijai?

Rusija bandė prisijungti prie WTO pastaruosius 17  metų ir dabar galima įžvelgti, kad ji gali tapti organizacijos narė gal net jau sekančiais metais. Šis įvykis palankiai prisideda prie atsinaujinančių ir gerėjančių ES-Rusijos diplomatinių santykių ir ateities bendradarbiavimo.

Šiuo metu vykstančiame susitikime abi pusės aptars ne tik klausimus susijusius su ekonomika, bet ir tolimesnį pusių bendradarbiavimą regioniniame saugume.  Svarbus žingsnis būtu Rusijos bendradarbiavimas bendroje priešraketinės gynybos sistemos statyboje, kurioje Rusija būtu lygiavertė partnerė. Šis pasiūlymas buvo pasiūlytas Rusijos prezidento D.Medvedevo lapkrityje vykusiame NATO-Rusijos susitikime Lisabonoje. Todėl tai gali pagelbėti sunaikinti stereotipinį Rusijos įvaizdį, kuriuo dar vadovaujasi kelios vakarų valstybės.

“Bendradarbiavimas Europos saugume  yra tikrai svarbus, kad išvengti naujų ginklavimosi varžybų“-D.Medvedev

Nors šiltėjantys santykiai tarp ES ir Rusijos yra vertinami teigiamai, JAV dominavimas ir užsispiriamas iškelia grėsmę  santykių puoselėjime. Kaip ir abejotinas “Star threaty“ tarp JAV-Rusijos ratifikavimas JAV kongrese gali sugriauti tolimesnį šalių bendradarbiavimą. Tačiau ES artimesnis partneris turėtu būti Rusija, skatinant ekonominį, diplomatinį ir karinį bendradarbiavimą.

Šaltasis karas seniai baigėsi, o Europai yra svarbu išsivaduoti iš JAV politinių gniaužtų.

 

%d bloggers like this: