Posts Tagged ‘ cenzūra ’

Bilderberg 2012 #3

 

Google pradės cenzūruoti Blog’us

Google ruošiasi taikyti reguliacijas (cenzūrą) interneto  svetainėms ir Blog’ams, kuriuos talpina Google,  pagal vartotojų  šalių įstatymus. Tai yra Twitter veiksmų pasekoje, kur Twitter’is pradėjo cenzūruoti žinutes atsižvelgiant į šalių nuostatas.

Nors  stipriausiai bus paveiktos svetainės, kurias tiesiogiai talpina Google ar interneto Blog’ai, kurių paslaugas tiekia ta pati Google, pati interneto laisvė  yra pavojuje. Šis interneto reguliavimas yra sekantis žingsnis po SOPA ir PIPA (JAV) bei ACTA (Europoje). Taip nuožmiai pradedami smaugti nepriklausomi žinių tiekėjai ir savo laisvos nuomonės reiškėjai, kurie nesutinka su  monopoliška žinių ir informacijos kontrole.

Aišku yra vilties. Daugelis SOPA rėmėjų jau pasitraukė ir dar daug tikėtinai pasitrauks, tačiau problema niekur nedings.  Lietuvoje jau matomai vyksta kova dėl interneto laisvės, kurią bus galima apkarpyti po ACTA priedanga.

Kol kas matomai bus apribotos laisvės interneto portalų, kuriuos talpina SOPA ir ACTA remenčios kompanijos, bet, kada ateis laikas, kada pačios vyriausybės imsis šio darbo?

Dabar bereikia tik skleisti informacija ir neleisti būti “pašluotiems po kilimu. “

Detaliau RT

SOPA pasmerktas žūčiai

Po aktyvistų kaip ‘Anonymous’ atsako SOPA aktui, kuris yra tiesioginis siekis cenzūruoti internetą ir JAV piliečių aktyvumo, autorini teisių apsaugojimo aktas (SOPA) netenka paramos kasdien.

JAV noras cenz9ruoti internatą jau spėjo  surasti savo  pirmą auką- ‘MegaUpload’ svetainės savininkus, kuriems pareikšti kaltinimai pažeidžiant autorių teises.

Šie įvykiai JAV parodo, kad internetas tampa vis pavojingesnis pasaulio valdžios savininkams, kurie bijo laisvai sklindančios informacijos ir didėjančios apšviestos visuomenės.

 

Straipsnis RT

Dokumentika: laisvės pabaiga JAV ( End of Liberty)

Tiesa apie SOPA įstatymą ir jo keliamą pavojų net jums

SOPA gali pasiekti net kiekvieną lietuvį.

10 globalisto įsakymų

Daugelio nuomone šis monumentas yra kelrodis globalistmas kaip “ The Bilderberg group“, Trilateral commission,  “Turtingajam šimtui’ ir Juodajai aristokratijai, kadangi šio monumento įrašai atspindi jų siekiamus tikslus ir dažnai sutampa  su jų siūloma politika.

Džiordžijos akmeninis vadovas ( Georgia guidestones ) buvo pastatytas 1979 metais JAV. Kada Mr. R. C. Christian prisistatęs žmogus norėjęs, kad  jis ir jo grupė išliktu anonimiška, norėjo sužinoti kiek kainuotu didžiulio akmeninio monumento statyba. Granito kompanijos skeptiškai priimtas žmogus, prisipažinęs naudojęs pseudonimą vietoje vardo, tvirtino tai esant jo grupės žinia žmonijai ir kaip jis pats pasakė:

“Vardan pasaulio išsaugojimo ir artėjančio naujo supratimo amžiaus. Jeigu  įvyktu  civilizuoto pasaulio holokaustas, grupė norėtu, kad šie akmenys padėtu žmonijai pradėti iš naujo.“

Prasidėjus statybai nepažįstamasis dingo ir po statybų pabaigos praėjus metams iš grupės buvo gauta tik korespondencija.

Grupė reikalavo, kad aštuoniomis kalbomis akmenyje būtu išgraviruoti 10 įsakų, kurie teigia:

 1. Išlaikyti žmonijos populiacija žemiau 500,000,000 dėl santykio su gamta.
 2. Žmonių dauginimasis turi būti valdomas protingai- gerinant ištvermę ir įvairovę.
 3. Suvienyti žmoniją po nauja gyvybinga kalba.
 4. Sąlygiškai valdyti tikėjimą, tradicijas, geidulius ir visą kitą.
 5. Ginti žmones su lygiaverčiais įstatymais ir teismais.
 6. Leisti valstybės savivaldos teisę, išvengiant nesutarimų pasauliniame teisme.
 7. Vengti silpnų įstatymų ir beverčių valdininkų.
 8. Sukurti balansą tarp asmeninės laisvės ir visuomeninės pareigos.
 9. Vertinti -tiesą-grožį-meilę-siekiant harmonijos su begalybę.
 10. Nebūti Žemės vėžiu-Palikti vietos gamtai- Palikti vietos gamtai.

Šiuometiniai  šių įsakų analogai propaguojami pasaulyje:

 1. JTO ir kitų globalistų siūloma prievartinė sterilizacija per vakcinas, atsispindinti jų  moksliniuose darbuose. Keliama per didelės populiacijos paranoja.
 2. Daugelio propaguojama vieno vaiko politika kaip Kinijos Liaudies Respublikoje.
 3. Sukurti bendra žmonijai problemą kaip klimato kaita, taip suburiant visus siekti vieno tikslo, jiems nežinant galutinio varianto.
 4. Vatikanas- valdyti populiariausią religiją, televiziją- valdyti žinias, mastymą ir pažiūras, Pop kultūra- valdyti žmonių vertybes ir grožio supratimą.
 5. Nuolat naikinamos piliečių teisės ir laisvės, per valstybinį teisingumą, motyvuojant netikra grėsme ar dirbtiniu pavojumi visus paverčiant potencialiais teroristais.
 6. Sukurti šalių sąjungas, kaip ES, leidžiant savivaldos teisę, bet išlaikant jų kontrolę ir sukuriant bendrą  identitetą pasaulinėje politikos arenoje.
 7. Motyvuojant silpnais ir neveiksniais  įstatymais sukurti aršesnius, kurie tik  mažiną asmeninę laisvę.
 8. Mažinant asmenines laisves, paliekant tik jos iliuziją, taip didinat pareigingumą ir paklusnumą valstybei.
 9. Sukurti netrikus grožio, tiesos, meilės idealus naudojant dirbtinius elementus ir propagandą.
 10. Propaguojant klimato kaita atimti iš visuomenės teisę į žemę, gyvenamą vietą ir gamtos resursus.

Tai daugelio yra vadinami “10 globalistų įsakymų“ , nes jie atspindi ką jie bando pasiekti. Ir neleiskite būti suklaidinti žodžiais kaip tiesa ir grožis, kadangi juos naudojant galima žmones  apgauti ir priversti paklusti. Kaip Šiaurės Korėja yra vadinama demokratiška liaudies respublika, tikrovėje esanti totalitarinė valstybė. Taip pat JTO, vadinama pasaulio demokratijos institucija, išleidžia mokslinius darbus, kuriuose teigia kaip reikia mažinti populiaciją ir siekia sukurti sterilizuojančias vakcinas.  Kaip pasaulio globalistai savo knygose teigia, kad reikia drastiškai mažinti populiaciją, siekiant išsaugoti Žemę. Tai daryti per prievartą, nes “beverčiai ėdikai“, kaip dažnai apie mus kalbama, su tuo nesutiks.

Žodžiai yra žaismas, o tiesą atskleidžia tikri darbai. Todėl pagal šiuometinius JTO, NATO, JAV ir daugelio kitų korumpuotų institucijų, tarnaujančiu globalistų interesams, darbus galima teigti, kad jų tikslas nėra visų gerovė.

Linkas

Pasaulio valdžios centrai “Imperijos miestai“

Daugelis žmonių teigia, kad pasaulio neįmanoma valdyti iš vienos vietos ir vienam žmogui. Taip neįmanoma, aišku ne iš vienos vietos bent.  Norint valdyti šiuolaikinę žmoniją reikia sugebėti valdyti tai kas jai yra svarbiausia. Šiuolaikiniame globaliame pasaulyje tai yra tikėjimas, finansai ir karinė jėga. O šie dalykai yra valdomi iš pagrindinių  šių šaltiniu, kurie yra vadinami „Trijų karūnų miestai“ arba „Imperijos miestai“. Jie nepriklauso jokiai valstybei, turi savo įstatymus ir nemoka jokių mokesčių. Tai tikėjimo centras Vatikanas, pasaulio galingiausias finansų centras Londono miestas( nesupainiojant jo su didžiuoju Londonu) ir pasaulio karinės jėgos sostinė  Columbijos apygarda esanti-Vašingtono( Washington DC).  Todėl jeigu juos sieja bendra interesų grupė arba tikslai- būtu jie finansiniai ar religiniai, kas juos kontroliuoja,  kontroliuoja žmonių daugumą .

Vatikanas 

Vatikano miestas tai pačios populiariausios religijos  planetoje sostinė, įkurtas dar 1929 metais. Šis miestas, kuriame yra apsistojąs popiežius, diktuoja katalikų bažnyčios politiką. Šis miestas turi savo įstatymus,pašto tarnybą, radiją, televiziją, nemoka niekam mokesčių,nepriklauso jokiai valstybei ir  turi savo policijos pajėgas ir vėliavą. Todėl tai yra  nepriklausomas miestas-valstybė. Tačiau kuo šis miestas priskiriamas „Trijų karūnų miestams“ ?  Vatikanas valdo apytiksliai 2 milijardus pasaulio žmonių. Didžiulis  Vatikano turtas sudaro  stambios investicijos su Rothchild šeima Britanijoje, Prancūzijoje ir JAV. Investavimo projektai su ginklų ir naftos kompanijomis, kaip Shell ir General Electric. Bendras Vatikano miesto auksas, vertas milijardų, yra laikomas Rothchild kontroliuojamame Anglijos banke( Bank of England )ir JAV federaliniame rezervo banke. ( JAV federalinis rezervas yra privatus bankas, kurio atstovų niekas nerenka ir jis visiškai nėra federalinis). Tai paverčia katalikų bažnyčia pačia didžiausia finansine, turto sankaupų ir nekilnojamo turto savininke pasaulyje, kuri turi daugiau turto negu bet kokia tarptautinė korporacija, bankas ar vyriausybė. Tai galima teigti, kad popiežius yra pats turtingiausias žmogus pasaulyje, o jo bažnyčios turtą laiko pačioms įtakingiausioms šeimoms priklausantys bankai. Tikrai keista, kaip pasaulyje žmonės skursta ir badauja, tuo pačiu metu kaip bažnyčia pamokslauja apie dosnumą.

Kaip bažnyčia sukaupė tokius turtus?  Visi žinome laikus kada bažnyčia pardavinėjo Indulgencijas ( nuodėmių atleidimą už pinigus), net ragindama susimokėti iš anksto už ateities nuodėmes. Popiežius Leo 10-asis pastatė Šv.Petro baziliką pardavinėdamas išpirkas nuo pragaro. Per tamsiuosius amžius bažnyčia ne tik rinko mokesčius ir skurdžių ir badaujančių, bet ir laikė mokslinę cenzūrą laikydama populiaciją nuo žinių siekimo. Taip pat kas galėtu pamiršti didžiuosius, kraujo pilnus, kryžiaus žygius nuo 1095-1291 po.Kr, inicijuotus popiežiaus, kad atgauti  „Šventąją žemę“.Kurių metu ne tik buvo žudomi tūkstančiai musulmonų ir žydų, bet ir renkami išplėšti ir sukaupti turtai. Ir viskas „Vardan Dievo“ . O šiuolaikinį JAV karą su vadinamu terorizmu, galima vadinti nauju kryžiaus žygiu.

Per antrą pasaulinį karą Vatikanas buvo kritikuojamas, kad palaikė Nacių režimą ir buvo įtariamas su kaltinimai, kad rinko Holokausto aukų auksą iš Šveicarijos banko sąskaitų. Per pastaruosius penkiasdešimt metų, daugiau nei 1500 kunigų ir kardinolų buvo apkaltinti pedofilija, o jų aukoms nebuvo suteikiamos kompensacijos už seksualinį ir emocinį turtą. Kaip  institucija turinti tokius didžiulius turtus, sukauptus iš mirčių ir apgavystės  ir įsivėlusi į tiek daug seksualinių skandalu, pamokslauti dosnumą ir geraširdiškumą?

Londono centrinis miestas 

Kaip ir Vatikanas, centrinis Londono miestas yra privačiai valdoma korporacija arba miestas/valstybė įsikūrusi Londono miesto centre. Šis miestas/valstybė  buvo įkurtas dar 1694 metais, kada karalius Viljamas 3-asis privatizavo  Anglijos banką, suteikdamas jo valdomąją galią privatiems bankininkams. Vėliau 1812 Natanas Rofčaildas (Nathan Rothchild), sabotavęs  Anglijos akcijų biržą(melagingai  pranešęs, kad Anglija pralaimėjo karą su Napoleonu) privesdamas kainas drastiškai kristi, įsigijo Anglijos banką ir už „centus“ supirko viską kitką. Todėl šiandien Centrinis Londonas yra pasaulio finansų centras, kur kainos už kvadratinį kilometrą yra didžiausios pasaulyje. Jame yra įsikūręs Rothchild valdomas Anglijos bankas, Londono bankas, Londono akcijų birža, dauguma angliškų bankų, 395 tarptautinių ir 70 JAV bankų. Centrinis Londonas turi savo teismus, savo vėliavą, savo įstatymus ir savo policijos pajėgas. Jis nepriklauso nei Londono miestui, nei Anglijai ir nemoka jokių mokesčių. Centriniame Londone įsikūrę pasaulio laikraščiu monopolijos, angliškas pasaulio laisvų masonų centras ir pasaulio pinigų kartelis žinomas kaip „Karūna“.

Karūna nėra Anglijos monarchija ir nėra su ją susijusi, ji yra privati korporacija, miestas valstybė, kuris yra centrinis Londonas ( Corporation of London). Jis turi 12  tarybos narių ir savo merą vadinama „Lordu meru“. Šie trylika narių atstovauja turtingiausioms 13 pasaulio šeimų, į kurias įeina Rothchild, Warburg, Oppenheimer ir Schiff šeimos ( Kurios yra Bilderberg grupės narės). Ši Karūnos korporacija laiko teisę  į žemę, kuri yra vadinamose„Karūnos kolonijose“ kaip Kanada, Australija, Naujoji Zelandija.  Daugelis teigia, kad Anglijos parlamentas ir ministras pirmininkas yra tik „Karūnos“ visuomenės frontas. Nes kaip ir JAV, galima pastebėti, kad vyriausybes valdo ne išrinkti atstovai, o šešėlinė vyriausybė valdanti savo lėles valdžios rūmuose.

Vašingtonas KA 

Kaip Vatikanas ir Londono centrinis miestas, trečiasis miestas buvo įkurtas 1982. Tai yra Kolumbijos apygarda ,10 kvadratinių Milių teritorija, esanti Vašingtono miesto širdyje. Kolumbijos apygarda  ( DC ) turi savo vėliavą, savo nepriklausomą konstituciją. Nors geografiškai Vatikanas, Centrinis Londonas( arba Londono korporacija) ir Vašingtonas neturi nieko bendro. Jie yra kartu susiję ir žinomi  kaip „Trijų miestų imperija“ arba „Trijų Karūnų miestai“. Vašingtono Kolumbijos apygarda ( Washington DC ) savo vėliavoje  turi 3 žvaigždes, kur kiekviena iš jų atstovauja vienam iš 3 miestų.

Taip galima įžiūrėti, kad šie miestai pasaulyje valdo finansiškai per Centrinį Londoną, dvasiškai per Vatikaną ir fiziškai (kariškai) per Vašingtono Kolumbijos apygardą. Įdomu tai, kad Vašingtono Kolumbijos apygardą vadovaujasi romėnišku įstatymu vadinamu „Lex fori“, kuris nepriklauso JAV konstitucijai. Kada  JAV kongresas išleido 1871 metų aktą, jis sukūrė  nepriklausomą  Kolumbijos apygardos vyriausybę. Šis aktas leido jai vadovautis kaip korporacijai, už JAV konstitucijos ribų.

Atlikti nepriklausomi istoriniai JAV ir Didžiosios Britanijos sutarčių  tyrimai, iškelia hipotezę, kad JAV yra Anglijos kolonija. Karalius Džeimsas 1-asis buvo populiarus ne tik, kad sukūrė karaliaus Džeimso biblijos versiją, bet ir, kad 1606 metais pasirašė pirmą Virdžinijos aktą (Charters or Virginia. Nr1). Šis aktas leido JAV piliečių protėviams apsigyventi Amerikos kolonijoje. Aktas taip pat garantavo, kad ateities Anglijos karaliai ir karalienės  turėti suvereninę teisę į visas kolonijos žemes ir piliečius. Tačiau kada JAV išsikovojo nepriklausomybę, buvo pasirašyta  1783 metų sutartis, kuri identifikuoja  ,Anglijos karalių, kaip  JAV princą. Tai sukelia priešprieša, kad JAV laimėjo nepriklausomybės karą. Nors karalius Džordžas 3-aisi ( King George III ) atsisakė daugumos teisių į Amerikos kolonijas, jis pasiliko teisę gauti išmokas už Amerikos kolonizavimo išlaidas. Jeigu JAV tikrai būtu laimėjusi karą, ji nebūtu sutikusi mokėti reparacijas Anglijos karaliui.

Kada JAV kongresas išleido 13-ajį konstitucijos pataisą, JAV prezidentas tapo dalinai pavaldus Anglijos karaliui. Ši pataisa vadinama „Kilmingumo titulu“ ( Title of Nobility)  ir uždraudžia JAV prezidentams naudoti titulus kaip karalius ir baronas. Šiais laikas šios pataisos, kuri buvo patvirtinta 1810 metais, negalima rasti tradicinėje spausdinamoje konstitucijoje.

Kas dar jungia šiuos miestus ? Aparto  turtingiausių pasaulio šeimų ir Anglijos monarchijos kraujo ryšių su tiek JAV prezidentais, tiek Vatikano popiežiais.  Kiekviename iš šių trijų miestų  centre galima rasti po obeliską, skirta senovės saulės  Egipto dievui  Amen ( Skamba girdėta?  Bet dabar apie tai nešnekėsim). Vašingtono Kolumbijos apygardoje esantis obeliskas buvo pastatytas Kolumbijos apygardos laisvųjų masonų ir finansuojamas 250 masonų grupių, įskaitant ir laisvųjų masonų tamplieriu. Londono centre taip pat galime rasti egiptietišką obeliską pavadinimu „ Kleopatros adata“, kuris buvo atvežtas iš Egipto ir pastatytas Temzės upės krante.  Vatikano  Šv.Petro aikštėje galime taip pat rasti Egiptietišką obeliską.

Tačiau kas  yra obeliskas?  Tai pagoniškas paminklas skirtas Egipto dievui Amun Ra, kurio dvasia tariamai gyvena obeliske. Kadangi  balsiai buvo besikeičiantys biblinėje hebrajų kalboje, Amun tariamas kaip Amen, Amon, Omon. Amen yra vienas iš populiariausių žodžių naudojamu krikščioniu, islamo, hindu ir žydų maldose.  O pats žodis Amen reiškia „ tas kuris slepiasi“, kadangi pats dievas Amen, tariamai galėjo tapti bet kuriuo kitu dievu. Tačiau nesinori  pradėti čia kritikuoti religiją, dar ką supykdysiu. Nors  atlikti tyrimai labai įdomus.

Susumuojant viską, galima įžvelgti, kad visus tris minėtus miestus jungia  JAV ir Anglijos valdžios atstovų kraujo ryšiai su Anglijos monarchija (pvz G.W.Bush giminės ryšys su Anglijos karaliene), su turtingiausiomis pasaulio šeimomis, istoriniai įvykiai, pasauliniai bankai ir kuriama bei vykdoma pasaulio politika. Pasidomėjus kas buvo įsivėlęs į visus karus, kas pirmo ir antro pasaulinio karo metu finansavo abi kariaujančias puses, kas saugo Vatikano, JAV ir Anglijos turtus, kas gauną pelną už karinius konfliktus, kas propaguoja „klimato atšilimą“, kas savo knygose ( ECO science) rašo kaip reikia išnaikinti 4 milijardus žmonių, kas finansuoja pražūtingas vakcinas ir taip toliau, tai patys įtakingiausi žmonės pasaulyje, kuriems priklauso ne tik galingiausios kompanijos bei bankai, bet ir daugelio pasaulio vyriausybės.

%d bloggers like this: