Posts Tagged ‘ Briuselis ’

Rusija reiškia galimybę smogti NATO raketų gynybos skydo sistemai

Po Sovietų Sąjungos griūties buvo patikslinti, kad NATO ekspansija nesieks rytų Europos šalių. Šiuo metu matoma, kad tai tik buvo pažadas. NATO gynybos blokas yra pats svarbiausias JAV įrankis, kuris užtikrina jos užsienio politiką Europoje.  Taip po Sovietų Sąjungos  griūties  paliktos silpnos valstybės kaip Lietuva, Lenkija ir kitos rytų Europos šalys, visos buvo priverstos ieškoti karinio globėjo, kuriuo tapo JAV.

Šiuo metu NATO aljansas yra pats galingiausias JAV karinis instrumentas, išskyrus pačią JAV kariuomenę.  Taip sustiprėjus Rusijai bei Kinijai, šis instrumentas vis aktyviau nutaikomas prieš jas.  Nuo pat pradžių NATO tikslas buvo pasipriešinti SSRS, kurios vietą dabar užėmė Rusija.  Viena sąlyga, kuri nepasikeitė- abi šalys išsaugojo savo branduolinį arsenalą.

Rusija į šiuos NATO veiksmus atsako konkrečiai.  Europos šalys smarkiai susirūpino kai Rusija paskelbė, kad yra pasirengusi Kaliningrado regione dislokuoti trumpo nuotolio ‘Iskander’ raketų sistemas. Šių ginklų tikslas būtu atremti JAV pajėgas regione, detaliau, atremti JAV balistinių raketų skydą (BRS). Rusijai tai įgyvendinus Lietuvai kiltu rimtas pavojus, kadangi šalis  atsidurtu tarp dviejų milžinų kardo ašmenų. Tai reikštu, kad kilus bet kokiam kariniam konfliktui tarp abiejų šalių, Lietuva tikrai būtu paveikta.

Rusija tvirtina, kad BRS yra tiesiogiai nutaikytas prieš Rusijos branduolinį arsenalą, kadangi, jokia regioninė šalis  (Iranas ar Kt.) neturi galimybės smogti branduolinį smūgį Europai ar JAV. Visa propaganda apie Irano branduolinę programą yra skirta pateisinti JAV BRS įgyvendinimui.

Bet koks Rusijos siekis bendradarbiausi su JAV vykdant bendrą raketų gynybą buvo ignoruojamas. Prie to prisideda JAV nenoras Rusijai skirti bet kokio lygio įrodymus, kad BRS nėra nutaikytas prieš ją. Tai prilygtu savaitėms prieš Antrojo Pasaulinio karo operaciją Barbarosą, kada Hitleris sugebėjo pasinaudoti Stalino patiklumų ir dislokavęs didžiules pajėgas prie Rusijos sienos,  ją užpulti.

Visi šie įvykiai įrodo JAV norą sunaikinti savo karinius konkurentus. Kartu su JAV karinių pajėgų Kinijos jūroje sustiprinimu, BRS skirtas panaikinti bet kokios konkurentinės šalies keliamą  pavojų Vakarų imperijai. Ar tikrai žmonės tiki, kad JAV karinių pajėgų sustiprinimas bei praplėtimas visame pasaulyje- nutaikyti tik prieš kelias nereikšmines šalis, kurios  pajėgos tik save apsiginti?

Europa: Federacija ar Sąjunga

Spalio 13, 2005

 

B.Obama: NATO svarsto apie intervenciją Libijoje

JAV prezidentas B.Obama neseniai pranešė, kad NATO   galvoja apie karinę intervenciją Libijoje.

JAV prezidentas apie tai užsiminė  reporteriams savo susitikimo su Australijos  MP Julia Gillard, vykusio  Baltosiose Rūmuose. Jis pripažino, kad šiuo metu NATO, susitikime Briuselyje, svarsto apie  galimybes, įskaitant karinę intervenciją, kad atstatytu tvarką Libijoje. Aišku šis pranešimas iškilo tuo pačiu metu, kada JAV žiniasklaidoje yra  cirkuliuojami kandai apie Muammar Gaddafi  turimus “biologinius  ginklus“- labai panašu ką jie sakė prieš invaziją į Iraką.

B.Obama taip pat pasiūlė suteikti humanitarinę pagalbą Libijos žmonėms. Tačiau daugelis tvirtina, kad JAV vyriausybė prašo Saudo Arabijos vyriausybės aprūpinti ginklais Libijos sukilėlius. Taip ir būtu panaudota finansinė parama: Po humanitarine užsklanda. Kaip žinome, JTO ne viena karta buvo pagauta transportuojanti ginklus savo konvojuose po humanitarinės pagalbos uždanga.

Dabar tik reikia laukti kada JAV ir NATO pajėgos pradės karinius veiksmus prieš Gaddafi’o pajėgas, po taikos palaikymo pretekstu. Nors Rusijos Federacija  ir daugelis NATO šalių išreiškia aiškius prieštaravimus prieš karinius veiksmus Libijoje, tai nesutrukdys JAV pajėgoms įsiveržti į Libijos teritoriją po “taikos palaikymo“ ar “grėsmės numalšinimo“ pretekstu.

OnDeadline

Nauja Lisabonos sutartis kelia grėsmę tautų suverenitetui

Kol euras stabilizuotas ir Europos ekonomiką yra bandoma gelbėti, ES lyderiai  šios savaitės paskutiniame metų susitikime aptars galimas Lisabonos sutarties pataisas, kurios padidintu  tautų finansinio išpirkimo fondą ir palengvintu finansinės pagalbos suteikimą ES narėms.

Pagrindinis susitikimo tikslas yra sukurti reikalingas Lisabonos sutarties pataisas ir išplėsti euro fondą, taip sukuriant pastovu  išpirkimo  mechanizmą. Šio priežastis  yra Tarptautinio valiutos fondo  ir Europos centrinio banko raginimai padidinti esamą 750 milijardų euro pagalbos fondą atitinkamai pakeičiant Lisabonos sutartį. Šis fondo išplėtimas gali indikuoti tik tai, kad ateityje yra neišvengiama kitų ES šalių finansinė griūtis. Visą susirūpinimą kelia Graikijos ir Islandijos “patirtis“, taip pat matomas pavojus Ispanijoje ir Portugalijoje. Šis nestabilumas euro šalyse sukėlė daug neramumų ES, o siūlomi ateities veikimo metodai tikrai nesuteikia vilties.

Nors Europos komisija spaudos konferencijoje tvirtino, kad esančių lėšų užteks išgelbėti Islandiją, daugelio ekspertų nuomone sekančioms šalims kaip Portugalija ir Ispanija prireiks trigubai didesnių lėšų. Todėl pastovus ES savo narių finansinis išgelbėjimas tik silpnins šalių ekonomiką, smukdys eurą ir ateityje šalis jas pavers ekonominiais vergas.  TVF (IMF) siūlo fondo išplėtimą ir Lisabonos sutarties pataisas, bankai, kurie neturi geros reputacijos publikos akyse. Mes žinome, kad TVF yra vergijos įrankis, kuris suteikdamas šalims atitinkamas lėšas, jas vėliau priverčia reguliuoti savo lėšų paskirstymą pagal TVF reguliacijas.

Šios Lisabonos sutarties pataisos, kurios palengvins šalių išpirkimą, kelia grėsmę tautų suverenitetui. Kadangi suteikus tautoms didelę finansinę pagalbą, jos bus neabejotinai ateityje priverstos mažinti savo socialinės sferos, mokslo ir ūkio finansavimą, taip siekiant reguliuoti savo ekonomiką pagal TVF ir Europos banką, kad ateityje būtu išvengta ekonominių katastrofų. (Kurias  sukėlė piktnaudžiaujantys bankai ir nekompetentingi šalių parlamentarai). Taip pat finansuotos šalys, per kelis mėnesius, turės atitinkamai sureguliuoti savo ekonomikas, kad joms nebūtu taikomos ekonominės ir politinės sankcijos. O pagal Prancūzijos-Vokietijos sutartį, šalims pažeidusioms Briuselio reikalavimus gali būti suspenduotos balsavimo teisės ES parlamente.

Jau šiomis dienomis galime pastebėti augančią Briuselio galią, kada šalių narių parlamento atstovai dažnai negali įgyvendinti savų politinių programų, o turi neprieštaraujant klausysi ir veikti pagal Briuselio įstatymus, kurie dažnai nesutinka su šalies įstatymais. Visa tai linksta Europos sąjungos centralizacijos keliu. Kada Briuselis gaudamas vis didesnes galias galu gale turės aukštesnį autoritetą negu bet kuri šalis narė. Aišku daugelis svajoja apie Europą pagal JAV modelį, kada būtu bendra ekonomika ir parlamentinė valdžia. Tačiau tai jau esamos “demokratijos“ galas.

Lietuva yra ir taip yra skolose, todėl daugelis ją pastato išpirkimo eilėje paskui Portugaliją netolimoje ateityje. Nes žinant mūsų šalies ekonominę padėti, apetitą ES paramoms ir neatsakingą valdžios finansų valdymą, Lietuva, kaip ir kitos šalys, grius po Briuselio padu. Dar svarbiau yra tai, kad pagal šiuolaikinę politinę hierarchiją Briuselis pats yra  po TVF ir Europos banko padu. Kaip Vokietijos kanclerė pasakė, kad “bankai turėtu turėti didesnį vaidmenį išperkant  šalis, o tai reiškia, kad bet kokia ekonominė pagalba būtu lygi paskolos suteikimui.  Tai yra paprasčiausia bankų galios plėtra. Todėl negalima, kad ši politiškai pavojinga situacija, leistu bankams reguliuoti ES politiką.

Šis, ir taip nekonstitucinės, sutarties pakeitimas tik palengvins Europos korporatizavimą, suteiks bankams daugiau galios  ir ateityje mes galime prarasti  savo suverenitetą, kaip jį prarado JAV. Bet mes turime viltį, nes bet koks Lisabonos sutarties pakeitimas turėtu būti patvirtintas visose 27 ES šalyse.

BBC news

ES parėmė Rusijos narystę WTO

Briuselyje vykstančiame ES-Rusijos susitikime Europos Sąjunga   parėmė Rusijos narystę pasaulio prekybos organizacijoje (WTO). Abiejų pusių atstovai pasirašė memorandumą, kuris parems Rusijos prisijungimą prie WTO. Lieka neatsakytas klausimas. Ar Rusija bus pakankamai atspari atsilaikyti WTO korupcijai?

Rusija bandė prisijungti prie WTO pastaruosius 17  metų ir dabar galima įžvelgti, kad ji gali tapti organizacijos narė gal net jau sekančiais metais. Šis įvykis palankiai prisideda prie atsinaujinančių ir gerėjančių ES-Rusijos diplomatinių santykių ir ateities bendradarbiavimo.

Šiuo metu vykstančiame susitikime abi pusės aptars ne tik klausimus susijusius su ekonomika, bet ir tolimesnį pusių bendradarbiavimą regioniniame saugume.  Svarbus žingsnis būtu Rusijos bendradarbiavimas bendroje priešraketinės gynybos sistemos statyboje, kurioje Rusija būtu lygiavertė partnerė. Šis pasiūlymas buvo pasiūlytas Rusijos prezidento D.Medvedevo lapkrityje vykusiame NATO-Rusijos susitikime Lisabonoje. Todėl tai gali pagelbėti sunaikinti stereotipinį Rusijos įvaizdį, kuriuo dar vadovaujasi kelios vakarų valstybės.

“Bendradarbiavimas Europos saugume  yra tikrai svarbus, kad išvengti naujų ginklavimosi varžybų“-D.Medvedev

Nors šiltėjantys santykiai tarp ES ir Rusijos yra vertinami teigiamai, JAV dominavimas ir užsispiriamas iškelia grėsmę  santykių puoselėjime. Kaip ir abejotinas “Star threaty“ tarp JAV-Rusijos ratifikavimas JAV kongrese gali sugriauti tolimesnį šalių bendradarbiavimą. Tačiau ES artimesnis partneris turėtu būti Rusija, skatinant ekonominį, diplomatinį ir karinį bendradarbiavimą.

Šaltasis karas seniai baigėsi, o Europai yra svarbu išsivaduoti iš JAV politinių gniaužtų.

 

%d bloggers like this: