Posts Tagged ‘ bombos ’

IAEA vis stipriau smaugia Irana

IAEA neseniai išleido rezoliuciją, kuri bus nutaikyta kovoti su Irano branduoline programa.  Tai įvyko tuo pat momentu kada JAV praneštinai išreiškė savo poziciją, kad jei Iranas nenutrauks savo branduolinės programos iki 2012 metų vasaros, JAV bus priversta duoti Izraeliui leidimą veikti (arba pulti). Viso to priežastis buvo teiginiai, kad IAEA ir nepriklausomi ekspertai  žvalgbos fotografijose nustat, kad Iranas turi ir naudoja techniką, kuri yra skirta branduolinių bombų detonatorių gamybai.

Pagrindinis IAEA rezoliucijos siekis yra priversti Iraną bendradarbiauti su JTO ir IAEA ekspertais t.y. juos įsileidžiant patikrinti savo branduolines jėgaines. Tai yra ganėtinai keista, kadangi, jau nuo 2003-2004 metų Iranas buvo ne kart įsileidęs JTO ekspertus, kad šie patikrintu Irano branduolines jėgaines bei įrangą. Būtina prisiminti, kad JTO pati buvo nustačiusi, kad Iranas savo branduolinio ginklo programą jau nutraukė 2004 metais.

Vakarų šalys motyvuoja Irano branduolinio ginklo egzistavimu tuo, kad Iranas sodrina uraną. Tačiau jų teiginiai dažnai nepamini, kad Iranas turi galimybę sodrinti bei sodrina tik kelių procentų uraną, kai branduoliniai bombai yra būtinas daugiau nei 9  procentų prisodrintas uranas. Iranas, kad patenkinti JTO yra sutikęs  siųsti savo išgautą uraną į Rusiją, kur jis būti prisodrintas iki reikalingo atominei elektrinei lygio.

Reikia pastebėti, kad Iranas savanoriškai stengiasi bendradarbiauti su Vakarų šalimis vykdant savo branduolinės energetikos programą. Keblumas išlieką, kad šalys kaip JAV ir Izraelis yra nepakeičiamai  nusistačiusios prieš Irano branduolinę programą ir visomis priemonėmis vengia dialogo, nebent Iranas nutrauktu visus su branduolinę energetiką susijusius veiksmus. Tai esminis veiksnys, kuris trukdo įvykiams progresuoti. Šiuo metu Rusija ir Kiniją siekia aktyviai bendradarbiauti su Iranu, o JAV jau viešai pareiškė neatmetanti galimybės leisti Izraeliui savarankiškai susidoroti su Iranu panaudojant karines pajėgas.

Libijoje liejasi kraujas: Gaddafi prieš sukilėlius

Muammar Gaddafiui lojalios pajėgos atgavo Zawiyah miesto kontrolę šį trečiadieni. Karinės operacijos metu buvo panaudoti tankai ir snaiperių ugnis, kad išvaikyti sukilelių pajėgas.

Libijos žinių kanalai greitai eteryje parodė Muammar’io rėmėjus su vėliavomis žygiuojančius link Zawiyah miesto centro. Šis miestas yra svarbus sukilėliams, nes jis yra ilgiausiai sukilėlių kontrolėje išlaikytas miestas arčiausiais Libijos sostinės Tripolio.

Viską matęs kovotojas pasakė “Reuters“ žinių tarnybai, kad Gaddafi pajėgos išvijo sukilėlių pajėgas iš miesto jiems tik įžengus į miesto centrinę aikštę. Šiuo metu žinomas mirčių skaičius yra 40 kovotojų, tačiau gali kilti artimosiomis dienomis.  Tai patvirtintu ir sukilėlių ketinimas artimosiomis dienomis atgauti miesto kontrolė. Vienas iš jų pasakė: “Tai dar nesibaigė“.

Liudininkų buvo pranešta, kad vakare miestas buvo bombarduotas iš oro. Kol kas negalima tiksliai pasakyti, nes JAV  žiniasklaidos seniau praneštas civilių bombardavimas iš oro laikui bėgant buvo paneigtas Rusijos palydovų duomenimis, kurie sekė lėktuvų judėjimą virs Libijos oro erdvės.

Italijos užsienio ministras Franco Frattini pasakė, kad  Libijos vyriausybės atstovai suskrido į Briuselį pasitarti su šiuo metu ten esančiais NATO vadovais. Susitikimo eiga dar tiksliai nežinoma, bet galima tikėtis, kad  bus siekiama pasiekti susitarimą dėl taikos palaikymo pajėgų įvedimo.  Tai palengvintu  Rusijos reiškiamą priešiškumą kariniams veiksmams Libijoje, nes taip būtu savanoriškai paprašyta pagalbos ir nesiskaitytu kaip prievartinė invazija po“ dirbtinais pretekstais“.

Nuo vasario 17 diena  prasidėjusių  karinių veiksmų  yra užfiksuotos 400 mirtys. Nors sukilėliai atnaujino prašymus  sukurti ne skrydžio zoną virš Libijos, kad apsaugoti juos nuo bombardavimų, JAV sekretorė Hillary Clinton atsakė tai turi būti JTO sprendimas, o ne JAV vedama iniciatyva.

Pagal JTO,  Libijos blokada gali būti pakoreguoti, jeigu iškiltu būtinybė apginkluoti sukilėlių pajėgas. Taip galime tikėtis tik aiškiai matomo pilietinio karo  eskalavimo.

Reuters

%d bloggers like this: