Posts Tagged ‘ ben livingsot ’

Papildytas- Skeptikai, pripažinta geoinžinerija yra CHEMTRAILS

Kiek kartų mes žvelgiame į dangų ir matome šlamštą, kuris vadinamas chemtrails? Kiek kartų mes raginame, kad ir kiti pažvelgtu į dangų? Mažai kas domisi dangaus veikla, mažai kam išvis įdomu. Negalima kiekvieno kaltinti, visi turime savo tikslų ir pomėgių, tačiau čia ne tai ką gali lengvai ignoruoti.

Kalbant apie chemtrails, eilinis skeptikas pasakys tai esant nieko neįprasto, kad tai natūralūs lėktuvų pėdsakai ir jie skiriasi tik nuo oro sąlygų. Nesvarbu, kad šimtus kartų užfiksuoti natūralūs pėdsakai kartu su vadinamais chemtrails, kurie vyksta tuo pačiu laiku bei tomis pačiomis oro sąlygomis.

Ne….tai nieko naujo,- jie sako.

Tai štai aš jums turiu žinią, kad šie chemtrail nėra jūsų tik žinomas vandens ledo kristalų išmetimas. Oro modifikacijos ir atmosferos purškimas yra labai seni reiškiniai, žmonės juos neišgalvojo per praeitus metus. Jau nuo 60 vyko cheminiai purškimai, kurie naudojami išmėginti biologinį ginklą ar šeip “poveikį populiacijai“. Dar Vietnamo laikais JAV armija vietnamiečius išpurškė biologiniu ginklu ‘Agent Orange’, kuris dar iki šiol sukelia genetinių sutrikimų (“Agent Orange“-Monsanto produktas). Taip pat Jungtinė Karalystė, pagal išslaptintus dokumentus, yra kalta vykdžiusi neteisėtus eksperimentus su savo šalies piliečiais.

Jau nuo 60 yra vykdomos oro modifikacijos, kurios į viešumą išlindo visai neseniai, o viskas, kad pletoti galimybe naudoti ora kaip ginkla ir  ( naujausias pateisinimas ) kovoti su “žmogaus sukelta klimato kaita“. Oro ginklų tėvu vadinamas Ben Livingston ( JAV karininkas fizikas) aktyviai dalyvavo vykdant oro modifikacijos eksperimentinę veiklą ir aiškiai nusakė tuomet iškeltus tikslus ir turėta technologinį suvokimą apie klimato manipuliacijas.

Oras gali būti geras draugas ir grėsmingas ginklas, o nuo jo mes priklausome ir jis mus veikia. Ne veltui buvo pasirašyta tarptautinė sutartis, kuri uždraudžia naudoti oro modifikacijos ginkluotę prieš kitas šalis. Ši sutartis yra aiškiai būtina, kadangi JAV dar 1996 metais yra užsibrėžusi plėtoti ir naudoti oro modifikacijos technologijas kaip ginklą  JAV OP  parengtame siūlyme „Valdyti orą 2025“, kur jie kalba apie oro ginklu panaudojimą karinėje veikloje siekiant paveikti priešą veikiant jo emocinę būseną, kontroliuojant maisto gavybos šaltinius, geriamo vandens prieinamumą ir t.t. Visa tai nėra naujovė.

Bet čia tik istorijos senienos,- jie pasakė.

Ne, tai niekur nedingo. Šiais laikai tai tik vadinama geoinžinerija, o ji labai populiari. Ši nuolat auganti mokslo šaka atrodo dar yra tik teorijų ir kuriamu planų sektoriuje, tačiau jos siūlomos idėjos ir tikslai- tikrai kasdieniški ir matomi pasaulyje. 2010 metais vykusioje mokslinėje konferencijoje apie geoinžineriją vienas iš iškeltų tikslų: paskleidžiant reikiamas dalelytes atmosferoje tinkamai keisti klimatą. Dominuojanti priedanga vykdyti tokio pobūdžio programas  yra kova su “klimato kaita“ (pasikeitė oras?…). Yra siūlymų kovoti su saulės spinduliais/radiacija, juos tinkamai atspindint aerolozoniais purškalais, kurių sudėtyje galima būtu rasti aliuminio oksido  nano dalelių . Yra siūlymų ištraukti CO2 iš atmosferos, kas būtu pavojingas smūgis pasaulio ekosistemai, o dar kur jį laidosi? Dar kiekvieno žaliojo mėgstamas CO2 mokestis, kurį jūs mokėtumėte netiesiogiai, bet kiekvieno daikto kainos augtu proporcingai vartojimui, o kur dar ekonomikos sunaikinimas? Viskas bankams būtu mokama, ne kokiai “Žalių sąjungai“. Pasaulyje manoma, kad oro modifikacijos pateisinamos dėl “klimato kaitos“.

Chemtrail galimai naudojami, kad išmėginti biologinio organizmo poveikį ant žmonių populiacijos, tačiau tai kiek įdomesnė versija. Tai gali būti nepavojingas organizmas, kurio tik išbandomas poveikis yra skirtas biosferai. Gali būti biologinio ginklo paskleidimo metodikos plėtojimas, kuris planuojamai gali sukelti epidemiją lokalizuotoje teritorijoje. Tai nėra absurdiška, nes JAV ir Anglija jau naudojo tokius procesus ant savo pačios populiacijos. Amerikos kariuomenė, populiacijai aišku nežinant, dažnai atliko biologinio ginklo testavimus ar tam tikros ligos proveržio stebėjimus. Anglijos vyriausybė taip pat mėgsta paeksperimentuoti su savo piliečiais Esmė- kiekviena pasaulio valstybė, vienu ar kitu būdu, yra vykdžiusi ar vykdo eksperimentus su savo pačios piliečiais. Šiais laikais, kur egzistuoja didžiuliai tarptautiniai organai, vykdyti eksperimentus pasauliniu mastu dar nebuvo taip lengva. Būtina pastebėti, kad 2001 “Kosmoso erdvės išsaugojimo akte“,  kuris buvo teiktas kongresui, buvo paminėtas Chemtrail kaip egzotinis ginklas. Tai buvo susirūpinusių JAV piliečių kreipimasis įtraukti tai į aktą, tačiau po diskusijų už uždarų durų, aktas buvo pakeistas ir daugiau neliko nei pėdsako apie Chemtrail veiklą. Tai parodo visuomenės arba tam tikrų interesų siekį ir nenorą kreipti daugiau dėmesio į tai kas sulaukia mažai tvirtų atsakymų.

Geoinžinerija pasaulyje yra labai populiari tema. Daugelis mokslininkų susirenka tarptautinėse konferencijoje, kad aptarti galimus klimato manipuliavimo metodus. 2010 Mokslo ir technologijų progreso konferencijoje buvo aktyviai kalbama apie georinžinerija kaip „dalelių purškimas atmosferoje“.   Ken Caldera  (geoinzinierius) aiškiai pasakė: „vienintelis būdas mums priversti Žemes planetą atšalti yra purkšti reikiamas daleles planetos atmosferoje, kad atspindėti saulės spindulius ir atšaldyti planetą.“ Dar vienas tariamas geoinzinierius David Keith,  dalyvavęs (geoinžinierius) konferencijoje, turėjo pripažinti, kad geoinžinerija gali turi jokio neigiamo efekto klimatui arba mes galime sulaukti nenumatytų pasekmių, kurios bus labai prastos.  Carnegie Universiteto parengtame pranešime ‘Cooling the Earth Through
Solar Radiation Management’
rašoma apie siekį mažinti patenkančios saulės radiacijos kiekį atmosferoje kasdien debesų lygyje išleidžiant 2,6 milijonų tonų “dalelyčių“, kurios veiksmingai kovotu su kylančiu šiltnamio efektą sukeliančiu CO2 lygiu.  Visi tokio pobūdžio siūlymai dažnai susilaukia nepalankaus žiniasklaidos dėmesio. Tai galime pamatyti kaip buvo sureguota, kada vienas reporteris pranešė apie geoinžinierių norą į atmosferą išmeti 10-20 tonų aliuminio. Apdovanotas reporteris William Thomas  taip pat skyrė dėmesio Chemtrail klausimui. Chemtrails_Confirmed by William Thomas

Aerozoliniai debesys, kurie yra sudaromi purškiant chemikalus atmosferoje, stipriausiai susiję su chemtrail reiškiniu, nors jie iš esmės tas pats. Carnegie Mellon Universiteto parengtame CFR pristatyme “Unilateral Geoengineering“ yra siūloma purkšti atmosferą aerozolio formos dalelytėmis (dažnai pastebimos žmonių) , kurios atspindėtu didžiąją dalį Saulės spindulių, taip atvėsinant klimatą. Paieškoję galite surasti labai daug parengtų geoinžinerijos projektų, kur yra siūloma purkšti atmosferą. Jums neturėtu būti naujos tokios idėjos. Anglijos žemesnieji parlamento rūmai ne veltui parengė projektą “The Regulation of Geoengineering“, kad nustatyti klimato įtakojimo metodus ir geoinžinerijos reguliavimą. Šis raportas yra įdomus ne dėl geoinžinerijos reguliavimo metodų, o dėl jame užsimenamų klimato įtakojimo būdų: “…mažinti į Žemę patenkančių Saulės spindulių kiekį galima didinat debesuotumo lygį, baltinant pačius debesis, naudojant stratosferoje išpurkštas atspindinčias dalelytes ar balionus.“ Visi apie tai šneka, o skeptikai įsivaizduoja, kad niekas nevyksta. Chemtrails tiesiai šviesiai yra atmosferoje purškiamos dalelytės, kurios atspindi Saulės spindulius ar yra naudojamos kitam tikslui.

Tačiau ar egzistuoja tam vykdyti reikalinga technologija? Taip, ji egzistuoja, o jos patentus galite laisvai patys pamatyti. JAV patento numeris 4,412,654- „Atmosferinis laminarinis atomirazotorius ir skysčių purškimo atmosferoje metodas“, kur pavaizduotas ir aprašytas aparatas, kuris yra skirtas (kaip patente rašoma) purkšti tam tikrus skysčius ar elementus dideliame aukštyje. Kitas patentas numeris 3,899,144- „Pudros pavidalo lėktuvo pėdsako generatorius“, kur pavaizduotas ir aprašytas ant lėktuvo sparno (ar kitoje vietoje) tvirtinamas aparatas, kuris yra skirtas purkšti aerozolinio pavidalo elementus, taip darydamas jis sukuria lėktuvo pėdsaką. Šiame patente įrenginio paliekamas pėdsakas įvardintas kaip “contrail“ t.y. pėdsakas pagal savo formą atitinkantis reaktyvinio lėktuvo paliekamą pėdsaką.

Labai svarbus veiksnys visoje Chemtrail veikloje yra juos skleidžiantys lėktuvai. Daugelio manymu tai yra tik eiliniai komerciniai lėktuvai, kurie palieka šio tipo pėdsakus, tačiau daugelio stebėjimų atveju negalima nustatyti lėktuvo tapatybės, kadangi jie nėra matomi nei viename iš komercinių skrydžių publikai prieinamų radaro sekimo sistemų. Taip pat kreipiant dėmesį į galimos operacijos kompleksiškumą, galima konstatuoti, kad tai- specialiai šiam tikslui skirti ir įranga aprūpinti reaktyviniai lėktuvai. Tai paremtu JAV atliktas tyrimas, kuris kreipė dėmesį į lėktuvų tapatybę, kurie palikdavo Chemtrail formos pėdsakus. Buvo konstatuota, kad pėdsakus, kurie išsilaikydavo daugiau nei 5 valandas ir būdavo neįprasto pėdsakams matomo ilgio, palikdavo nepažymėti ir oro erdvės stebėjimo priemonėmis neidentifikuoti lėktuvai.

Galima surasti be galo daug šio pobūdžio patentų, kurie nusako išradimus, kurie ne tik atitinka Chemtrail formuoti reikalautinas funkcijas, bet  veikia tokiu pat principu, kurį apibūdina daugelis vadinamu „sąmokslo teoretikų“. Jei reikalinga technologija egzistuoja, ar tikrai nėra jokios tikimybes, kad ji jau yra naudojama?

Viskas priklauso, kaip į tai pažiūrėsi? Lietuvos chemtrails tikrai turi pastebimas pasekmes, kurios tampa matomos oro užterštumo lygyje. Daugelis sakytu, kad Chemtrails neturi nieko bendro su miesto tarša, bet remiantis mokslo darbais ir geoinžinierių siūlymais, šios aerozololinės dangaus linijos susidaro iš kietųjų dalelyčių. Kietosios dalelytės, kurios atspindi Saulę, laikui bėgant nusėda. Taršos ryšys aiškiai tampa matomas sunkaus purškimo dienomis, kada dangus būna pilnas chemtrail linijų. Jei tai daugumoje aliuminis, kuris didelėmis dozėmis gali būti kenksmingas, reikia į tai kreipti dėmesį.

Lietuvoje tai sulaukia labai mažai dėmesio, o išgirdus apie tai kalbant dažnai manoma, kad tai “vieno lietuvio fantazijos“ kaip buvo mano atveju. Aš į tai atsakau: yra šimtai tūkstančių žmonių, kurie aktyviai domisi šiuo reiškiniu; yra akademinį išsilavinimą įgijusių žmonių, kurie apie tai šneka; yra begalės klimato, meteorologijos ir kt. ekspertų, kurie teikia savo nuomonę. Dabar, ar tikrai čia vieno žmogaus išsigalvojimas? Galiu tik pasakyti, kad vieną žmogų paeiliui aišku yra lengviau nugalėti negu tūkstančius.

Balandžio 20 diena.

Balandžio 21 diena nusėdusių dalelių rodmenys

Oras_110421v

Gegužės 9-10 dienos.

Gegužės 10-11 dienos nusėdusių dalelių rodmenys

Oras_110511v

Oras_110512v

Balandžio 19-20 ir gegužės 10-11 dienos buvo vykdomi stambiausi purškimai Lietuvoje, nes chemtrails buvo užfiksuoti pagrindiniuose Lietuvos miestuose bei linijų skaičius viršijo 10+ matomų. Jei tai jūsų neprivertė pagalvoti, pažiūrėkite į video klipą straipsnio pradžioje ir atsakykite man, ką jie ten jūsų manymu daro?

%d bloggers like this: