Posts Tagged ‘ Baltieji rūmai ’

NE KARUI AFRIKOJE ! (via Egzistento blog’as.)

NE KARUI AFRIKOJE ! Įdomu kokia bus mass media reakcija į šią protesto akciją… Tikėkimės amerikiečiai bus pakankamai aktyvus, kad nuslėpti visuomenės nuomonės nebūtų įmanoma, kad nekiltų net noras niekam klastoti statistikos… http://www.gallup.com/poll/146738/americans-approve-military-action-against-libya.aspx Žmonės bunda. Svarbu, kad tai padarytu kol dar nevėlu. Nors kiekviena diena kainuoja daug kraujo… … Read More

via Egzistento blog'as.

JAV valdo tiesa ar klasta ? Suvaidinti išpuoliai

Valstybė valdanti didelius resursus yra labai pavojinga.  Turint savo ateities siekius ir valdžios norą, tavęs niekas nesustabdys. Kada valstybė naudoja netikros vėliavos užpuolimus, kad pateisintu karą arba invaziją, tada reikia susirūpinti. Jeigu ji gali leisti žūti savo pačios piliečiams tam, kad visuomenė susikurtu neapykantą  tikram ar netikram priešui, taip ja nuteikiant pieš jį, tą valstybė  tada valdo baimę ir apgaulę.

Amerikietiška svajonė, tai gyvenimas, kurio geidžia vos ne kiekvienas žmogus. Turėti gerą darbą, šalyje kur laisvė yra idealas, gyventi užmiestyje dideliame name. Tačiau per paskutinius šimtą metų JAV pasikeitė ir nors daugelis to nepastebi, ji tapo visai kitokia savo ir pasaulio piliečiams, negu buvo 1776. Daugelis ją įžvelgia ne kaip laisvės švyturį, o kaip pasaulio mušeiką.Buvo Romos imperija, Anglijos imperija, o dabar yra JAV imperija, kuri turi karinių bazių vos ne kiekvienoje pasaulio šalyje. Bet daugelis pasakytu, kad tai ne jos kaltė, kad ji turi saugoti pasaulį nuo terorizmo ir agresyvių valstybių. Tačiau kas JAV paskelbė pasaulio policininku? Kodėl JAV prisidengdama vaiduokliais ir pačios sukeltais konfliktais, įsiveržt į šalis, kurios oficialiai  nebuvo susietos su agresija prieš JAV, o paprasčiausiai užpultos dėl to, kad „Jie manė, kad tai padarė jie“

JAV suvaidintos atakos

Tonkin įlanka ( Golf of Tonkin )

Šis incidentas įvyko  1964 metais, rugpjūčio 2 diena. Kada tariamai Šiaurės Vietnamo 3 torpediniai kateriai užpuolė JAV minininką USS Maddox Tonkin įlankoje. Pagal parengtą raportą JAV kongresui buvo teigiama, kad  USS Maddox nepatyrė žymių pažeidimų, JAV kariai nebuvo sužeisti  ir 3  Šiaurės Vietnamo kateriai buvo apgadinti. Šis įvykis leido JAV kongresui patvirtinti  Tonkin Įlankos rezoliuciją, kuri suteikė JAV galia kariškai padėti ir dislokuoti savo pajėgas bet kurioje šiaurės rytų Azijos šalyje siekiant jas apginti nuo komunizmo. Ši rezoliucija ir įtraukė JAV į Vietnamo karą, kurio metu buvo prarasta daug gyvybių ir JAV panaudoto cheminio ginklo „Agent Orange“ poveikis jaučiamas lygi šio per genetinius vietos gyventojų vaikų defektus.

Bet ar Tonkin įlankos incidentas tikrai įvyko? Naujai išslaptinti  JAV dokumentai, originalus raportas ir dvi audio kasetės byloja, kad JAV kariuomenė buvo įsivėlusi į šio įvykio raporto falsifikavimą. Originaliame įvykio raporte nebuvo užsiminta, kad Šiaurės Vietnamo kateriai buvo užpuolė USS Maddox tarptautiniuose vandenyse, ir kad užpuolimas visiškai neįvyko. 2001 metais Išleistose tuometinio prezidento L.B. Johnson ir gynybos sekretoriaus  R. McNamara telefono pašnekesio audio kasetėse, kuriose jie atvirai šnekėjo kaip „jie panaudos suklastotą Tonkin įlankos incidentą, kad išplėstu karą tuometinėje Rytų Azijoje“ Vėliau 2005 metais nacionalinio saugomo agentūra ( NSA ) išslaptino savo pačios Tonkin įlankos istoriją, kurioje NSA atvirai sako, kad žvalgybos karininkai tikslingai falsifikavo informaciją ir Šiaurės Vietnamo laivai neužpuolė JAV laivų, net kada vienas iš JAV minininkų  apšaudė Š.Vientamo katerius siekdamas juos išprovokuoti.

Kubos lėktuvo savižudis

1976 metais, spalio 6 diena, keleivinis lėktuvas , kuriame buvo 2 C4 sprogmenų užtaisai, susprogo  taip užmušdamas 73 jo keleivius. Iki 9/11 išpolio tai buvo didžiausias „terorizmo“ išpuolis. Išslaptinti FTB ir CŽV dokumentai rodo, kad nuteistiems  sprogimo kaltininkams, keliomis dienomis prieš sprogimą, buvo išduotos JAV vizos ir jie buvo JAV vyriausybiniai darbuotojai. Taip pat išslaptinti dokumentai teigia, kad pagrindinis kaltininkas, Luis Posada Carriles buvo  CŽV agentas ir informatorius.

Operacija Šiaurės miškai ( Operation Northwoods )

1967 metais JAV aukšto rango  karininkas L.L.Lemnitzer parengė falsifikuotų incidentų planą kaip įtraukti JAV į karą su SSRS ir Kuba. Plane buvo siūloma  užgrobti keleivinius lėktuvus, distancinio valdymo pagalba juos  skraidinti ir  priversti sudužti ir tuo apkaltinti Kubą. Dokumente taip pat minima, kad keleivių sąraše būtu užrašyti JAV studentai, o lėktuvai būtu pakeisti iš komercinių į karinius. Buvo siūloma taip pat ir kiti variantai kaip panaudoti MIG tipo lėktuvus siekiant provokacijos JAV teritorijoje,  skleisti gandus, išlaipinti ir vėliau sugauti Kubos (draugiškus ) sabotatorius JAV bazėse, susprogdinti amunicijos sandėlius, sabotuoti JAV   karinius laivus ir t.t.

USS Liberty laivas

1967 buvo panaudotas vienas iš operacijos „Northwoods“ variantas „6 dienų kare“ tarp Izraelio ir Arabų šalių. USS Liberty pagal prezidento (L.B.Johnson) sprendimą buvo nusiųstas į rytinį viduržemio jūros regioną  rinkti žvalgybos duomenų. USS Liberty buvo akivaizdžiai pažymėtas JAV vėliava ir  buvo dislokuotas 14 Milių nuo Izraelio krantų, tarptautiniuose vandenyse.Vėliau tą dieną jis buvo užpultas 3 Izraelio naikintuvų, torpedinių katerių ir lengvojo bombonešio nors ant laivo matomai iškelta JAV vėliava. Taip pat laivo radijo signalas buvo slopinamas nepažymėto lėktuvo pastebėto laivo įgulos. USS Liberty kapitonas prašė pagalbos netoli  dislokuoto lėktuvnešio iš 6 laivyno, prašydamas pagalbos. Tačiau pagalba  buvo atšaukta iš Baltųjų Rūmų, ką patvirtina liudininkai, kurie girdėjo kaip prezidentas L.B.Johnson pasakė: „ Aš noriu, kad tas prakeiktas laivas nuskęstu. Jokios pagalbos. Atšaukite lėktuvus.“ Nepaisant pagalbos atšaukimo, netoli pasirodęs Rusijos laivas, privertė sustabdyti puolimą „Nes buvo liudininkas“. Po 3 valandų puolimo Izraelio pajėgos atsitraukė, nes buvo akivaizdžių liudininkų. Pažeistas USS Liberty saugiai dreifavo iki kranto. Po 40 metų ši informacija iškilo į paviršių, kadangi tuometiniai liudininkai ir net Izraelio pilotas nustojo tylėti, pasakę, kad jiems tai buvo liepta ir buvo priversti falsifikuoti raportus, grasinami karo lauko teismu jeigu nevykdys įsakymų.

Šiuo įvykiu buvo siekiama, kad USS Liberty visa įgula butu sunaikinta ir tai suteiktu pretekstą JAV įsitraukti į tuometini karą kaip Izraelio sąjungininkei.

2001 rugsėjo 11    Keli faktai apie išpuolį (9/11)

Šios datos įvykiai ne tik padėjo JAV pradėti karą, bet ir sunaikino visus duomenis, buvusius sugriautoje Pentagono dalyje, apie JAV vyriausybės 2,300 000 000 000 dingusiu gynybos  biudžeto išlaidų.

 • Apsaugos kompanijos, teikusios paslaugas PPC pastatams ir nukritusių lėktuvų oro linijos, vadovas yra J.W. Bush brolis.
 • Kelias dienas prieš 9/11, bombas užuodžiantys šunys buvo atšaukti iš PPC pastatų.
 • Visi trys sugriuvę pasaulio prekybos centro pastatai yra pirmi trys istorijoje tokio tipo pastatai sugriuvę dėl gaisto. (1945 Empire state building- atsitrenkė lėktuvas-gaistas-pastatas liko stovėti. 1988 Los Andželo dangoraižis-degė 3 valandas-liko stovėti. 1991 Filadenfijoje esantis dangoraižis-degė 19 valandų-liko stovėti. 2004 Venezueloje esantis dangoraižis-degė 17 valandų-liko stovėti. 2005 Madride esantis dangoraižis-degė 24 valandas-pirmi aukštai sugriuvo-pastatas liko stovėti.)
 • Visi trys Pasaulio prekybos centro pastatai (PPC)  degė virs valandos-sugriuvo laisvo kritimo greičiu. Kas būdinga TIK kontroliuojamame pastatų nugriovime.
 • PPC pastatas į kurį pataikė antras lėktuvas sugriuvo  ankščiau už pirmąjį, kuris degė jau 20 minučių.
 • Į 3 PPC nepataikė joks lėktuvas, tačiau jis sugriuvo lygiai taip pat kaip abu dviniai PPC.
 • Prieš kelias savaites iki 9/11 buvo vykdomi nesutarti pagrindinės PPC pastatų atraminės dalies ir lifto sekcijų remonto darbai.
 • Liudininkai, gaisrininkai ir policininkai teigia girdėję sistematiškus sprogimus.
 • Filmuotoje įvykio vietos medžiagoje matomi maži sprogimai lenkiantys pastato giūvančias sekcijas.
 • Visas  PPC dvynių pastatų plienas iš nuolaužų, per pirmas valandas po griuvimo buvo surinktas ir išgabentas į Kiniją perlydymui. Kas tiesiogiai prieštarauja  saugumo protokolui, kuris neleidžia išgabenti įkalčių.
 • Buvo teigiama, kad šio tipo išpolio nebuvo galima tikėtis, nors JAV oro apsaugos tarnyba (NORAD)buvo vykdžiusi mokymus, kurių scenarijus buvo užgrobti keleiviniai lėktuvai ir jie kaip ginklas nuskraidinami į Baltuosius Rūmus, pasaulio prekybos centrus (WTC ).
 • Pagal lJAV transporto ministro , liudijusio prieš 911 komisiją, buvusio kartu su tuometiniu vice-prezidentu Dick Cheney vyriausybės bunkeryje liudijimą, vice ministras paklaustas leidimo iš NORAD pakelti į orą naikintuvus , kad jie perimtu užgrobtus lėktuvus, jis  leidimą atmetė. Citata iš liudijimo: “ Lėktuvas už 100 myliu(jaunas žmogus prie  vice prezidento)-lėktuvas už 50 myliu(jaunas žmogus prie  vice prezidento)-lėktuvas už 30 myliu, ar įsakymas vis galioja? (jaunas žmogus prie  vice prezidento) – Aišku, kad galioja ( vice prezidentas Dick Cheney)“
 • Pagal protokolą naikintuvai pakyla į orą per 2 minutes, 9/11 metu jiems prireikė 40 minučių.
 • NORAD  turėjo protokolą, vadovaujanti kuriuo iškilus užgrobtų lėktuvų grėsmei į orą per 2 minutes būtu pakelti naikintuvai siekiant numušti and priversti užgrobtus lėktuvus pakeisti kursą.
 • Iš pradžios pasaulio prekybos centrų architektas teigė, kad pastatai buvo suprojektuoti taip, kad būtu atsparūs  kontaktui su bet kokiu keleiviniu lėktuvu.  Vėliau jis savo parodymus nepaaiškintai pakeitė.
 • Pagal 9/11 komisijos raportą, dangoraižius privertė sugriūti tai, kad degantis reaktyvinis kuras ištirpdė pasatų atramines plieno struktūras.Pagal firmos, kuri gamino pasaulio prekybos centrų statybai panaudotą plieną, šio plieno lydimasi pradžios temperatūra (kada plienas tik pradeda tapti nestabilus) yra ~16480C, o reaktyvinio kuro degimo pastatuose temperatūra buvo 1093 0C.
 • Hyman Brown PPC statybos inžinierius: „ Pastatai buvo sukurti atlaikyti viską įskaitant uraganus, stiprius vėjus, sprogdinimus ir tiesioginius lėktuvų pataikymus.“
 • Įtariami lėktuvų užgrobėjai nebuvo susieti su nei Afganistanu nei Iraku, o buvo Izraelio ir Saugo Arabijos kilmės.
 • Izraelio  specialių tarnybų karininkai  buvo pagauti filmuojantys 9/11 įvyki, kada jis vyko.
 • Nors užgrobėjų kūnai ir lėktuvų nuolaužos pasak 9/11 komisijos buvo visiškai sunaikinti reaktyvinio kuro sukeltos ugnies, užgrobėjų pasai iš nuolaužų buvo rasti visiškai nepažeisti.
 • Buvo rastos teroristų Šv.Korano knygos, net trijose skirtingose vietose.
 • 9 iš tariamų 9/11 lėktuvų užgrobimų iki šiol yra gyvi ir gyvena savo gyvenimą, apie išpuolį nieko nenutuokiantys.
 • Osama Binladenas po 9/11 spaudai pasakė, kad su 9/11 jis nėra susijęs ir, kad tai yra tik JAV vyriausybės siekis įgyvendinti savo politiką.
 • 2001 gruodžio 14, FTB gavo tariamą O.Binladeno prisipažinimo juostą, kuria rado name Afganistane. Juostoje matomas žmogus  visiškai nesielgia kaip Binladenas, kadangi pagal FTB duomenų bazę O.Binladenas yra kairiarankis, kaip juostoje žmogus rašo dešine ranka. Jis taip pat dėvi auksinį žiedą, kuris yra uždraustas Islamiško įstatymo ( Sharia Law )
 • Tariamai pilotavęs vieną iš lėktuvų „teroristas“ pasak pilotavimo mokyklos, kurioje jis mokėsi pilotuoti, instruktoriaus: „Turėjo problemų suvaldyti net mažą dvivietį lėktuvą“
 • Pagal 9/11 komisijos raportą į Pentagoną atsitrenkęs lėktuvas   ir visos jo nuolaužos ( išskyrus vieną, neatitinkanti nukritusio lėktuvo reaktyvinio variklio modeliui, variklio sraigtą ir kelias ranka panešamas nuolaužas)  buvo sunaikintos reaktyvinio kuro sprogimo ugnies. Nors daugelis lėktuvo dalių, kaip varikliai, yra pagamintos iš aliuminio ir titano lydinio, kaip titano lydimosi temperatūra yra 1688 0C, kai kerosino sudėties reaktyvinis kuras  pastoviai dega 1266 0C( jeigu kuras pastoviai paduodamas). Kai Pentagono atveju, kuras tariamai sudegė per kelias minutes.
 • Lėktuvų pilotavimo ekspertai teigia, kad manevras kurį pagal 9/11 versiją atliko į Pentagoną atsitrenkęs lėktuvas būtu fiziškai mirtinas žmogui (G-force effect).
 • Liudininkai teigia jautę Kordono (Cordite) kvapą, kuris yra būdingas amunicijos ir reaktyvinių raketų gamyboje ir yra nebūdingas reaktyvini kurui.
 • Pentagonui lėktuvo padaryta žala yra tik 16 pėdų (487 cm) diametro skylė. Kai nukritęs Boeing yra 4700 cm ilgio, 1341 cm aukščio ir 3779 cm sparnų ilgio. Šalia  padarytos skylės Pentagone, langai nuotraukose visiškai sveiki, kaip realybėje jie būtu bent paliesti lėktuvo sparnų.
 • Ugnis tariamai sunaikinusi visą lėktuvą, nukritusi Pentagone, pakankamai nepažeidė 184 rastus kūnus, kad jie būtu atpažinti.
 • Saugumo tarnybos konfiskavo visus vaizdo įrašus iš aplinkinių pastatų vaizdo saugumo kamerų, kuriose galėtu matytis nukritęs lėktuvas. Išleistuose spaudai keli kadrai parodo tik sprogimą Pentagone ir jokio lėktuvo, nors išleidus visą filmuotą medžiagą JAV vyriausybė galėtu patvirtinti savo teoriją. Filmuotą medžiaga iki šiol atsisakoma išduoti.
 • Lėktuvas pataikė į butent tą Pentagono vieną, kuri buvo neseniai padaryta renovacija, kad būtu atspari panašaus pobūdžio įvykiams. Buvo sunaikintas FTB ir CŽV archyvas turėjo tyrimų informacijos susijusios su Wall Street neteisėta veikla.
 • Kada po išpuolio  buvo uždrausti visi skrydžiai JAV teritorijoje, net ir daugelio karinių lėktuvų, Binladen šeimai vešėjusiai JAV buvo leista išskristi iš JAV.
 • WTC 7 ( pasaulio prekybos centro 7 pastatas) sugriuvo tariamai dėl nuolaužų iš dvynių prekybos centro pastatų, kaip visi kiti aplinkiniai pastatai liko atitinkamai nepažeisti.
 • Anglijos žiniasklaida apie PPC 7 pastato griuvimą pranešė 20 minučių ankščiau negu tai įvyko. Tiesioginės transliacijos fone buvo matomas stovintis PPC 7, kada buvo pranešta apie jo griuvimą.
 • Keli  PPC 7 darbuotojai gavo išankstinį skambutį reikalaujantį juos bėgti iš pastato, nes jis grius.
 • Skrydis 93, tariamai skridęs link Baltųjų Rūmų, buvo perimtas lėktuvo keleivių ir nukrito Pensinvanijoje. Tačiau nukritimo vietoje buvo matyti tik didelė duobė, jokių nuolaužų ir kūnų.
 • Skrydis 93 buvo pastebėtas Klyvlendo oro uoste.
 • Surastose 3 iš 4 skrydžių juodosiose dėžėse, pilotų pašnekesių įrašai buvo sugadinti, kaip visa kita informacija buvo sveika.
 • Gauti skambučiai iš užgrobtų lėktuvų keleivių savo artimiesiems ir saugumo tarnyboms visiškai nesutapo su 9/11 raportu apie užgrobikų skaičių  ir jų užimtas vietas.
 • Vienas iš tariamų keleivių paskambino savo motinai ir pačioje pradžioje pasakė: „ Mama, čia Markas Beineris…………lėktuvą užgrobė kažkokie trys vyrai, tu tiki manimi mama?……..aš nežinau kas jie tokie, tu tiki manimi mama?

Ką reikia atsiminti, kad JAV dabar yra pavojingesnė negu bet kada seniau. Jeigu ji manipuliuoja savo gyventojais ir savo karine jėga siekdama savo ar kitos interesų grupės siekių, reikia saugotis. Informacija yra visur, reikia tik jos ieškoti.

O pabaigdamas pasakysiu: Atsiminkite, kad  Adolfas Hitleris sudegino savo valstybės Reichštagą (parlamentą), kad galėtu įvesti karo padėtį ir atimti piliečių teises. Kas dabar dedasi JAV su „Patrioto aktu“ kūnų skeneriais, leidimu suimti ir įkalinti be teismo sprendimo ir t.t.

Daugiau nei 1000 architektų už 9/11 tiesą

%d bloggers like this: