Posts Tagged ‘ augimas ’

JAV ir ES valdžios centralizacija- Super Kongresas ir Euro zonos vyriausybė

Valstybių galios centralizacija visada prasideda nuo  valdžios išsiplėtimo. Taip  yra plečiamas galios tinklas, kuris atitinkamai veda link piliečių politinės galios  arba sąjungos valstybių suvereniteto praradimo. Daugelis tai pavadintu teisingu keliu norint išspręsti sudėtingas problemas, kurioms trukdo valdžios padalijimo esama struktūra, kuri neleidžia staigiai reaguoti į susidariusias problemas ir efektyviai vykdyti reikiamus sprendimus. Mano manymu tai skamba kaip kelias link totalitarizmo sistemos įsigalėjimo.

Praėjus JAV valstybinės skolos krizei, kurios metu buvo svarstomas laikytinos skolos ribos pratęsimas, buvo prieita prie sprendimo pakelti esamos skolos “lubas’ iki 16.4 trilijonų dolerių. Visos isterijos, kad JAV turės nutraukti įsipareigojimus sumokėti savo 14 trilijonų skolą buvo tik eilinis politinis manevras, kuris privedė prie JAV ‘Super Kongreso’ įsteigimo. Šis ‘Super Kongresas’  funkcionuos kaip specialus komitetas, kuris bus sudarytas iš 12 narių (6 iš kiekvienos partijos) ir turės galią leisti/siūlyti įstatymų projektus per abudu JAV įstatymų leidybos rūmus, kurie galės tik patvirtinti arba atmesti pateiktą projektą. Tokiu būdu yra sudaryta dar viena valdžios šaka, kuri įstatymiškai yra anti-konstitucinė.  Šis ‘Super Kongresas’ galės efektyviai “prastumti“  įstatymus kaip ‘Patrioto aktas’, kurie jau ir taip riboja JAV piliečių konstitucines laisves. Oficialiai šio Kongreso pagrindinė funkcija bus siekti sumažinti JAV valstybinę skolą, tačiau žinant prie ko panašūs praeities sprendimai privedė, galima teigti, kad tai tik dar vienas vinis į JAV Konstituciją ir dar viena kelio atkarpa link nuolat augančio totalitarizmo Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Europa taip pat neatsilieka nuo JAV kalbant apie nuolat augantį valdžios dydį. Prancūzijos prezidentas M. Sarkozy’s su Vokietijos kanclere A.Merkel pradėjo aktyviai siūlyti euro zonos vyriausybę, kuri kaip JAV ‘Super Kongresas’ būtu įpareigota kovoti su esama monetarine krize.  Ši vyriausybė turėtu galią nustatyti ir reguliuoti sąjungos narių valstybinius biudžetus, o tai yra tiesioginis narių suvereniteto pažeidimas. Viskas taip pat yra pridengiama naujo politinio organo  būtinybe, kuris būtu vienintelis galintis susidoroti su esama monetarine krize.  Aišku visa tai buvo suplanuota nuo pat pradžios ir eina visiems žinomais žingsniais: sukurti ekonominę sąjungą, sukurti politinę sąjungą, sukurti monetarinę sąjungą ir galiausiai viską sulieti į vieną politinį junginį.  Tai yra visi reikalingi žingsniai link Europos Federacijos, kuri sukurtu geopolitinį milžiną Europoje.

Galime pastebėti, kad pasaulio politiniai galiūnai linksta link totalitarinės valdžios įsteigimo, kuri  greitai susidorotu su visomis problemomis.  Viskam kelias yra tiesiamas naujų politinės valdžios atšakų įsteigimų, kurios bus atitinkamai nepavaldžios jau esamoms politinėms sistemoms, kas suteiktu joms galią veikti nepriklausomai ir vykdyti politiką, kuri nesutiktu ir nereikalautu visuomenės pritarimo.  Žmonės, tai mes matėme per amžius, šie požymiai dažnai veda link imperializmo ir tariamos “demokratijos“ praradimo. Dabar tik liko laukti ir pamatyti, kas išsilukštens iš šio padėto kiaušinio?

Statomas pamatas prieš 3 Pasaulinį karą (galios konsolidavimas ir įtakos mažinimas)

Paskutinis didžiausias pasaulyje konfliktas buvo Antras  pasaulinis karas ir nuo tos dienos mes matėme tik lokalius konfliktus, kaip Vietnamas, Afganistanas, Irakas ir t.t. Išaušus 21 amžiui, buvo pradėtas tiesti kelias link 3-čiojo pasaulinio konflikto, kuris bus karas ne dėl ideologijos, ne dėl  valstybių nesutarimo, o dėl galutinės valdžios pasaulyje. Karai nėra toks jau retas įvykis, nes mes visada kariaujame.

Prasidėjo Vidurio rytų revoliucijos.  Žmonės pradėjo sukilti prieš savo totalitarines vyriausybes ir kovoti dėl laisvės, bet daugelio žiniai viskas  buvo suplanuota jau iš anksto. Egiptas, kur žmonės siekė demokratijos, bet  buvo  akli pastebėti, kad jų revoliucines jėgas nuo pat pradžios finansavo JAV.  Dramblio Kaulo Krantas, kur Prancūzija pradėjo įtvirtinti savo kolonijinę valdžią   Libija, kur  Vakarai per Saudo Arabiją finansuoja sukilėlius, kad nuverstu Gaddafi, kuris siekė kovoti prieš Vakarų imperializmą (planavo nacionalizuoti Libijos naftą, atsiėmė  grobikiškas užsienio  naftos kompanijas ir planavo sukurti nepriklausomą Afrikos kontinento valiutą). Vidurio rytai  yra ne tik resursų žemė, bet ir strateginė zona, kuri būtina siekiant įtvirtinti JAV/Izraelio dominavimą.

Dabar jau atėjo Sirijos laikas, kur taip pat ūžia sukilėlių vėjas, aišku dabar jie vadinami tik “protestuotojais“. Libijos konflikto pradžioje sukilėliai taip pat buvo vadinami protestuotojais, o vėliau su prieštankinėmis raketomis ant sunkvežimių važinėjo.  Viskas tai yra “Naujo Amerikos Amžiaus Planas“, kuriame kalbama, kaip reikia stiprinti JAV dominavimą pasaulyje. Tam reikia pirma išvalyti senas Sovietų Sąjungos valstybes, kaip pasakė buvęs JAV gynybos sekretorius Paul Wolfowitz. Dabar taip yra siekiama susidoroti su Sirija.

Libijos atveju, JTO rezoliucija buvo išleista per 48 valandas, kurios tikslas buvo tik užtikrinti humanitarinę pagalbą (rašoma pačioje rezoliucijoje). Jokių bombardavimų, kovojančios pusės karinio palaikymo ar kt. Tuo momentu pasaulio valstybės buvo lengvai apgautos palaikyti intervenciją į Libiją, o dabar yra susiskaldžiusios dėl tolesnių veiksmų.

Sirijoje yra ta pati situacija, kur su sukilėliais yra šiurkščiai susidorojama. Taip JAV vėl siekia pateisinti savo dalyvavimą sprendžiant konfliktą, pirma naudojant sankcijas, o vėliau karines pajėgas. Viena problema- Rusija ir Kinija jau  nebus taip lengvai apgautos. Jos griežtai pasisakė prieš bet kokį įsikišimą į Sirijos konfliktą.  Sirijos teritorijoje yra ne tik Rusijos strateginis  uostas, bet ir pati  Sirija svarbi Rusijai strateginė teritorija. Europoje  matomas aiškus NATO plėtimas, o tai Rusijai sukelia neramumų. JAV planuotas  anti balistinių raketų skydas  nebuvo pilnai sukurtas, todėl siekiama kitomis priemonėmis (pasinaudojant Vidurio rytų revoliucijomis) sumažinti Rusijos įtaką regione.

Kinija jau yra išstumiama iš Afrikos žemyno, o Rusiją  yra bandoma išstumti iš Europos. Abi šio valstybės pradeda daugiau leisti pinigų savo kariuomenės modernizavimui. Visas pasaulis yra dalijamas į įtakos zonas. Galvojate, kad Šaltasis karas baigėsi? Jis niekada nenustoto egzistavęs, pasikeitė tik žaidėjai.

Viskas veda link vieno tikslo- absoliutaus JAV/Izraelio pasaulinio dominavimo. Tam yra būtina susilpninti Rusiją ir Kiniją, kurios nors nėra pačios geriausios valstybės pasaulyje, tačiau yra atitinkamas atsvaras Naujai Pasaulio Tvarkai. Gal Rusija yra sekanti, kurioje įvyks sumodeliuotas sukilimas? Tiksliai negalima pasakyti. Aišku, kad gale viskas gali būti išspręsta kariniu konfliktu, nes  nervai nelaiko amžinai. Kuri nors valstybė pasakys: gana, jau toliau taip negalima!

“Karas yra sudarytas iš daugelio katastrofų, kurios priveda prie pergalės.“- Georges Clemenceau (1841 – 1929)

%d bloggers like this: