Posts Tagged ‘ Afganistanas ’

Kada JAV bus pasotinta?

Pirma buvo Afganistanas, vėliau Irakas, po jo sekė Libija. Dabar atėjo Irano laikas. Pagrindinis dalykas, kuris sieja visas šias šalis yra tai, kad siekis panaudoti karines pajėgas joms užgrobti buvo teisinamas šių šalių “Blogio ašies“ naryste.

“Blogio ašis“- pavadinimas, kurį JAV suteikė visoms šalims, kurios nesutinka su jos politika ir atvirai priešinasi jos puikiai matomiems grobikiškiems tikslams. Šalies įtraukimas į šią ašį JAV priešus paverčia pasaulio priešais, nesvarbu ar kaltinimai joms yra pateisinami ar ne.

Iranas- tik dar vienas elementas, kuris būtinas išlaikyti pastovų JAV pasaulio dominavimą. Lengviausias būdas sunaikinti priešą yra prieš jį nukreipti visus aplinkinius. Tada tikrasis agresorius neatrodo kaip kraujo ištroškęs plėšikas, o labiau kaip pasiryžęs humanitaras. Taip Iranas tikrai nebus paskutinė valstybė ant JAV pietų stalo.   Tikra pabaisa niekada nebus pilnai pasotinta. Galima JAV užsienio politiką įsivaizduoti kaip narkomaną, kuriam  yra būtina pastovi dozė t.y. dar viena šalies auka.

Iranas seniai buvo matomas nesiekiantis branduolinio ginklo, tačiau daugelis tai pamiršta, kadangi pasaulinė žiniasklaida yra visada užimta teikianti žiūrovams  “velnio“ Achmadinedžiado įvaizdį. JTO atominės energetikos komisija nuolatos lankosi šalyje ir vis nieko naujo neranda. Geriau IPCC nukeliautu į Izraelį ir užmestu akį į visam pasauliui žinomus nelegalius Izraelio branduolinius ginklus. O kur dar biologiniai?

Kalbėti apie Irano keliamą grėsmę yra lyg daužyti savo galvą į sieną. Kažkada siena sugrius, tačiau iš galvos bus mažai kas likę. Taip JAV be sustojimo  šaukia apie Irano pavojų, nors jos patikimumas seniai paskendęs politinės  melo atliekų krūvoje. Matomai daugeliui šalių, kurios kaip šuo seka paskui JAV, taip pat sunku galvoti savarankiškai.  Pagrindiniai Europos Sąjungos veikėjai yra labiau panašūs į psichologines daržoves, o ne į tikrus politinius veikėjus.

Aišku, kad siekti paviešinti tiesą apie Irano tikslus  yra lyg būti tik kitu sąmokslo teoretiku.  Tikri įrodymai vis tiek bus ignoruojami. Šiais laikais matomai teisus yra tas, kuris turi daugiausiai palaikymo, bet ne tas, kuris turi daugiausiai įrodymų.

Izraelis kaip visada toliau muša karo būgnus, sako, kad tikrai puls Iraną. JAV šiuo klausimu jau pasisakė, kad nesieks problemos išspręsti karu. Aišku tai yra tik dar vienas dviprasmiškumo požymis. JAV patvirtino, kad nepuls Irano, tačiau kartu neatmetė galimybės apginti savo bei Izraelio interesus, jei jiems iškiltu pavojus.

Galima tik konstatuoti, kad vienaip ar kitaip Iranas bus užpultas.  Tai mes jau matėme daug kart. Čia puikiai tiktu visiems žinoma frazė: “kazino visada laimi“. Ką mes galime padaryti-  paviešinti ‘kazino’ (JAV/Izraelio)’ tikruosius kėslus, kad gal tam užkirsti kelią. Didžiausia baimė- Irano užpuolimas gali sukelti globalų konfliktą.

Michael Chossudovsky: karas ir globalizacija

Garsaus analitiko Michaelo Chossudovskio  lekcija apie moderniosios globalizacijos užgaidas ir tikslus. Pinigai, resursai, strateginė galia- modernios globalizacijos arkliukai, kurie naudojami siekiant tolesnės planetos pavergimo. Vakarai iki šių dienų yra įsivėlę į didžiulius konfliktus, kur tolesni konfliktai jau yra prognozuojami.

Tai yra karas, labiau tinkamai pavadintas- Trečiojio pasaulinio karo preliudija.  Jau seniau buvo kalbėta, kad visos šachmatų figūros yra dėliojamos į joms skirtas vietas: JAV raketų gynybos skydas Europoje, NATO integracija į JAV, Rusijos ir Kinijos karinis apsupimas bei  naujų strateginių karų pradėjimas.

Karo ginklai tampa “nemirtini“

Nuo konfliktų pradžios karas nusinešdavo milijonus gyvybių, kurios būdavo atimtos naudojant šiuolaikinę (praeities) paraku paremtos ginkluotės technologiją. Šie ginklai laikomi mirtini, kadangi jais paveikus gyvą organizmą, gali sukelti tam tikrus fizinius pažeidimus, kurie gali privesti prie organizmo funkcionavimo sustabdymo ar funkcijų pažeidimo. Kitais žodžiais: išautas ginklas gali palikti žmogų luošą arba jį nužudyti.

 Tačiau naujasis amžius vis dažniau pradedamas vadinti “nemirtinų“ ginklų era, nes pasaulio ginkluotosios pajėgos pradeda naudoti tokius nemirtinus ginklus kaip elektro-šokas, pipirinės dujos,  šviesos ir garso patrankas. Bet ar šie ginklai tikrai nemirtini? Iš esmės teigiama, kad ne. JAV kariuomenė ne veltui skiria daugiau lėšų šios ginkluotės plėtojimui, o viskam ‘apgėlinti’ ( apipaišyti vaivorykšte ) užtenka tai  pavadinti esant nemirtinu ginklu. Tada, gal jie nemeluoja ?…

 Tiesa galimai visai kita, kadangi daugelis atkreipia dėmesį į šio pobūdžio ginkluotės sukeliamus vėlesnius sveikatos sutrikimus, kurie tampa esminis šių ginklų pašalinis efektas.  Ypač žemų dažnių akustinė patranka (AMD), naudota dažnai ar ilgus laiko tarpus, gali  jos “taikiniams“ sukelti klausos sutrikimus. Taip pat elektro-šokas, lazerinis apakinimas ar tam tikros ašarinės dujos gali sukelti panašius jutimo organų sutrikimus, ilgalaikius jų pažeidimus ar net ląstelines mutacijas (vežį).

“Ei, bet žmogus nežūsta“,- taip dažnai sako šių ginklų rėmėjai. Ne, jis galbūt nežūsta, tačiau gal lieka suluošintas.

Visko esmė- šie ginklai vis dažniau pradedami naudoti malšinant pilietinius sukilimus kaip OWS protestai JAV ar priešo šalies piliečių pavergimui, kankinimui ir karių  “nuginklavimui“ ( JAV karas Irake, Afganistane, kur valstijų kariuomenė aktyviai naudoja tokio pobūdžio ginkluotę). Tame galime įžvelgti labai protingą mintį: naudojant nemirtiną ginkluotę galima laimėti karą, o visos šalies turtai liks nepaveikti. Reiks tik ateiti ir pasiimti.

Detaliau RT

JAV karo mašina

Karas-pinigai, o žmonės, kurie veda šalis į karą- milijardieriai. Tai yra paprasčiausia tiesa, nes žmonija kariavo dėl išlikimo iki pinigų atradimo. Po šio etapo karas tapo ta pati pramonės šaka kaip maisto ar automobilių pramonė. Tau nereikia būti bankininku, korporacijos vadovu ar naftos magnatu, kad uždirbti milijardus. Tau reikia tik tinkamo žmogaus tinkamoje vietoje vyriausybėje ir bukos avių bandos, kuri dar vadinama eiliniais rinkėjais, tada tu gali uždirbti dangiškus pinigus, nes karas- pinigai.

NATO tik JAV šuo už pavadėlio

Kaip žinome NATO yra Europos tarpusavio gynybos blokas, įkurtas dar 1949 metais. Šio karinio gynybos bloko paskirtis buvo atlaikyti SSRS agresiją karo atveju. Bet  dvidešimto amžiaus pabaigoje sugriuvus Sovietų sąjungai dingo ir tikroji NATO paskirtis. Dabar NATO yra tik praeities šešėlis skirtas kovoti su jau nebeegzistuojančiais priešais. Negi dar tikimasi, kad ryt mus užpuls Rusija?

Šiandien NATO paskirtis yra miglota ir 28 bloko narių sprendimas mažinti karinį finansavimą sukelią grėsmę aljanso egzistavimui. Taip pat pasikeitusi bloko paskirtis nuo aljanso narių apsaugos, į tolimų šalių politikos formavimą kartu su JAV. “NATO atrodo reikalingiausia tik Baltijos krašto ir Rytų Europos šalims nuo galimos Rusijos agresijos“- (Martin MCCauley. Uniersity of London.) Dabar mes atrodome saugūs, kadangi esame po NATO, kaip ir po JAV, sparnu. Kitaip ir negalėtu būti, nes mes neturime karinės ir finansinės galios stiprinti gynybą. Tačiau  Europos šalys aktyviai bendradarbiauja su Rusija, siekdamos gerinti ryšius diplomatiškai ir ekonomiškai. Negi Rusiją mes dar įžvelgiame kaip priešą? Baltijos šalys  turi gerą atmintį, todėl ir negali pamiršti praeities. O nuolatinė baimė ir toks mūsų mentalitetas gali tik pakenkti.

Daugelio ekspertų nuomone Kinija artimiausiame dešimtmetyje turėtu didesnę grėsmę negu Rusija, todėl mus reikėtu atidžiau žvelgti į ateitį. Nes NATO, daugelio manymu, byra šipulius, kada šalys kaip Anglija, Vokietija ir Prancūzija mažina sako skiriamas lėšas aljansui. Todėl net nenorint reikia persvarstyti NATO paskirtį. Lietuva iki šiol nesutinka Aljanso reikalavimų gynybai ir mes gyvename kaip ir ES taip ir iš NATO lėšų. O kas bus kada kitos šalys nenorės mesti pinigų į bendrą maišą iš kurio Lietuva taip godžiai nori valgyti?

Naujoji NATO koncepsija turėtu persvarstyti bloko paskirtį, tačiau viskas gali likti nepakeista. Tikroji ir pagrindinė šiuometinė NATO paskirtis yra tik JAV karinis placdarmas Europoje. Kadangi JAV ne tik turi dislokuotas karines pajėgas Europoje, bet ir naudoja bloko pajėgas savo kovoje Afganistane. “NATO yra tik JAV užsienio politikos įrankis“ – pasak John Laughland iš bendradarbiavimo ir demokratijos instituto. Todėl žinant JAV ambicijas pasaulio dominavime, iškyla pavojus ne iš kurios kitos šalis, o iš pačios JAV. Kaip žinome JAV yra NATO narė, todėl jai užsigeidus užpulti kitą šalį, kaip Iranas, mes į konfliktą būtume taip pat įtraukti. Ar jūs tikrai norite kovoti JAV karus ?

Tuo labiau kasdieninis NATO įvaizdžio smukimas, kurį  paspartino incidentas (šaltinis) Afganistane, kada paprastas  parduotuvės šeimininkas, apsimetęs aukšto rango Talibano leitenantu, sugebėjo ne tik paskraidyti  NATO lėktuvais į susitikimus su šalies prezidentu ir kitais asmenimis, bet ir gauti penkiaženkles pinigų sumas bei naują automobilį iš aljanso vadovybės. Jeigu paprasti žmonės sugeba apmulkinti NATO,  tikrai yra problemų.

Vienintelis ir protingas poelgis būtu NATO išformavimas  arba geriau NATO performavimas į  tik regioninį gynybos bloką. Nors pagal penktą NATO straipsnį savigyna yra užtikrinta, tačiau ji turėtu būtu pagrindinis aljanso tikslas. Taip dingtu didelio karinio finansavimo būtinybė ir  potencialus pavojus būti įtrauktiems į kieno kito konfliktus. O tai galima būtu pasiekti tik pašalinus JAV iš aljanso, nes jeigu mes koncentruosime savo tikslus savo regiono  gerai ateičiai, nebereikės JAV pinigų bei karinės paramos.

Šaltinis

Šaltinis

%d bloggers like this: