Bill Gates: Mažinti populiaciją ir uodai

Prisimenu matyta TED konferencijos Bill Gates kalbas, kur galingiausi ir turtingiausi pasaulio žmonės dažnai svarsto kaip kovoti su pasaulyje plintančiomis ligomis. Siūlo gerinti problematiškų regionų ekonominę padėtį, apmokyti vietinius gyventojus ar  platinti tobulesnius vaistus. Tačiau kaip mes visi žinome, jeigu tai nėra pelninga, tai nebus įgyvendinta. Turint šiuolaikinius resursus būtu galima aprūpinti medikamentais, maistu ir vandeniu  visus Afrikos gyventojus, bet tai nėra daroma.

Žinant farmacijos fiasko su vakcinomis, kuomet vakcinos sukelia ligas, kurioms kelią turėtu užkirsti. Arba kada farmacijos kompanijos manipuliuodamos informaciniais resursais sukelia visuomenėje naujos ligos paniką siekiant susikrauti turtus iš nebūtinos ir neveiksnios vakcinos. Bet tai nėra pagrindinis “globalistų tikslas“

Knygoje “Ecoscience: Population, Resources, Environment “, kurios altorius yra Paul R. Ehrlich, yra kalbama, kad norint išspręsti šiuolaikines gamtos ir vadinamos klimato kaitos problemas, yra būtina sumažinti žmonių populiaciją. Ir aš nekalbu apie kelis milijonus, siūloma ir skatinama populiaciją sumažinti milijardais.  Anot ekologinių fašistų ( kaip neo-naciai, taip ir neo-ekologistai) būtu tiesiog puiku jeigu pasaulyje būtu kokie 500 milijonų gyventojų. Ir kur tik nepažvelgsit, nuo mokyklų, universitetų ir net pramogų verslo, žmonėms yra peršama į galvą, kad jie yra pabaisos, kad ju yra per daug, kad geriau būtu jeigu jie išvis būtu negyvenę. Ir šis idėjų propagavimas veikia. Kaip pavyzdžiui  šiais metais įvykęs    daugiausiai aptariamas JAV Discovery kanalo būstinėje ginkluoto žmogaus išpuolis, kuris teigė, kad reikia dabar išžudyti kiekvieną naujagimį pasaulyje, taip padedant planetai. Kokie geri yra tie žmonės, kurie siūlo drastiškai mažinti populiaciją ir t.t. O Šiuolaikinei visuomenei ir yra peršamos tokios idėjos, kurios skatina pasipiktinimą pačia savo  rūšimi.

Populiacija/ CO2

Bill Gates pristatė savo formulę: CO2=PxSxExC . P-populiacija, S-paslaugos vienam žmogui, E- energija vienam žmogui, C-CO2 iš vieno žmogaus. Negana to, kad atsibodo klausyti apie žmogaus ryšį su “klimato atšilimu“ ar “klimato kaitą“ dėl musų išskiriamo CO2. Yra teigiama, kad  tai galima išspręsti sumažinus populiaciją. ( Kas iš jūsų pasiruošęs mirti? ) Taigi šioje formulėje yra keturi pagrindiniai veiksniai, bet tik nuo vieno priklauso visi kiti. Populiacija yra pagrindinis veiksnys, kadangi nuo jos priklauso ir  energijos reikmė, CO2 išskirimas ir suteiktos paslaugos. Tikrai nebūtu racionalu mažinti energijos ir  suteikiamų paslaugų kiekį individui, negi norite prasčiau gyventi ar net kvėpuoti mažiau. Todėl lengviausiai įtakojamas veiksnys būtu populiacija, kadangi su daugeliui įspaustu mentalitetu, tai būtu priimtiniausiais dalykas. Nors čia viskas yra gražu ir miela, tai toli gražu ne vaivorykštė. “TED“ konferencijoje kalbėjęs B.Gates  pagrindinį tikslą pats pasakė: “Šiuo metu pasaulyje yra apie 6,8 milijardo gyventojų. Tai kils maždaug iki 9 milijardų. Taigi jeigu mes gerai dirbsim naujų vakcinų kūrimo ir sveikatos apsaugos sferoje ir gimstamumo sveikatos paslaugose, ši skaičių sumažinsim maždaug 15 %.“ Negi jis nori naudodamasis medicinos sfera mažinti populiaciją? TED 4.30 min. Bet kaip būtu galima sumažinti populiaciją? Karai, o gal vaistai?

Tačiau kaip būtu galimą sumažinti populiaciją nesiimant drastiškų metodų, kurie sukeltu pasipriešinimą?  Labai paprasti, veiktu tyliai ir švelniai ( Soft-kill tactic ). Kaip žinome, kad  daugelis šiuolaikinių vakcinų yra pavojingos, kaip GMM (GMO food )  yra prikimštas toksinų ir pesticidų, kaip visur aplinkui mus yra chemikalų, kurie yra pavojingi organizmui, bet anot valdžios yra mums “gerai“ Vienas ir naujausių būdų tyliai mažinti populiaciją yra panaudojant genetiškai modifikuotus uodus. O daugelio specialistų genetiškai modifikuoti uodai galėtu būti panaudoti visai kam kitam. Bill Gates siūlo savo projektą naudojant GM uodus kovai su ligomis. Šie uodai tariamai būtu skirti sustabdyti naujai plintančias ligas veikiant kaip vakcinatoriai.  Nes yra siūlymų, kad jie būtu modifikuoti taip, kad nešiotu savyje vakciną. Juos būtu galima pavadinti mažomis skraidančiomis vakcinomis. Viskas aišku prasidėtu nuo to, kad mes tik pradėtume juos naudoti kovai su ligomis. Bet ar tai moralu? Negi jums  būtu malonu, jeigu žinotumėte, kad aplink jus skrajoja uodai, kurie jums suleistu kažką apie ką jus nieko nežinote.  O  kur dar rizikos faktorius. Negi natūralios mutacijos nepaverstu šių uodų didžiule problemą? Mes negalime kontroliuoti gamtą. O jeigu jie būtu sterilizuojami, tai galėtu paveikti ir pačią ekosistemą. Kiek mes žinome, jie galėtu būti panaudoti platinti ligas. Paprasčiausiai išnešiodami naują ligos rūšį. Tada visi kaltintu gamtą tiesa ?  Puikus biologinis ginklas, kuris galėtu atsidurti netinkamose rankose. Žymiai efektyviau būtu išnaikinti uodų vietines populiacijas, gerinti pragyvenimo kokybę besivystančiose šalyse, tačiau tam reikėtų lėšų, kurių niekas neskirtu nesitikėdamas gauti pelno.

Innovating to zero! Bill Gates on TED.com

Bill Gates on mosquitos, malaria and education

Super mosquitoes’ could fight malaria with a bite

JAV valdo tiesa ar klasta ? Suvaidinti išpuoliai

Valstybė valdanti didelius resursus yra labai pavojinga.  Turint savo ateities siekius ir valdžios norą, tavęs niekas nesustabdys. Kada valstybė naudoja netikros vėliavos užpuolimus, kad pateisintu karą arba invaziją, tada reikia susirūpinti. Jeigu ji gali leisti žūti savo pačios piliečiams tam, kad visuomenė susikurtu neapykantą  tikram ar netikram priešui, taip ja nuteikiant pieš jį, tą valstybė  tada valdo baimę ir apgaulę.

Amerikietiška svajonė, tai gyvenimas, kurio geidžia vos ne kiekvienas žmogus. Turėti gerą darbą, šalyje kur laisvė yra idealas, gyventi užmiestyje dideliame name. Tačiau per paskutinius šimtą metų JAV pasikeitė ir nors daugelis to nepastebi, ji tapo visai kitokia savo ir pasaulio piliečiams, negu buvo 1776. Daugelis ją įžvelgia ne kaip laisvės švyturį, o kaip pasaulio mušeiką.Buvo Romos imperija, Anglijos imperija, o dabar yra JAV imperija, kuri turi karinių bazių vos ne kiekvienoje pasaulio šalyje. Bet daugelis pasakytu, kad tai ne jos kaltė, kad ji turi saugoti pasaulį nuo terorizmo ir agresyvių valstybių. Tačiau kas JAV paskelbė pasaulio policininku? Kodėl JAV prisidengdama vaiduokliais ir pačios sukeltais konfliktais, įsiveržt į šalis, kurios oficialiai  nebuvo susietos su agresija prieš JAV, o paprasčiausiai užpultos dėl to, kad „Jie manė, kad tai padarė jie“

JAV suvaidintos atakos

Tonkin įlanka ( Golf of Tonkin )

Šis incidentas įvyko  1964 metais, rugpjūčio 2 diena. Kada tariamai Šiaurės Vietnamo 3 torpediniai kateriai užpuolė JAV minininką USS Maddox Tonkin įlankoje. Pagal parengtą raportą JAV kongresui buvo teigiama, kad  USS Maddox nepatyrė žymių pažeidimų, JAV kariai nebuvo sužeisti  ir 3  Šiaurės Vietnamo kateriai buvo apgadinti. Šis įvykis leido JAV kongresui patvirtinti  Tonkin Įlankos rezoliuciją, kuri suteikė JAV galia kariškai padėti ir dislokuoti savo pajėgas bet kurioje šiaurės rytų Azijos šalyje siekiant jas apginti nuo komunizmo. Ši rezoliucija ir įtraukė JAV į Vietnamo karą, kurio metu buvo prarasta daug gyvybių ir JAV panaudoto cheminio ginklo „Agent Orange“ poveikis jaučiamas lygi šio per genetinius vietos gyventojų vaikų defektus.

Bet ar Tonkin įlankos incidentas tikrai įvyko? Naujai išslaptinti  JAV dokumentai, originalus raportas ir dvi audio kasetės byloja, kad JAV kariuomenė buvo įsivėlusi į šio įvykio raporto falsifikavimą. Originaliame įvykio raporte nebuvo užsiminta, kad Šiaurės Vietnamo kateriai buvo užpuolė USS Maddox tarptautiniuose vandenyse, ir kad užpuolimas visiškai neįvyko. 2001 metais Išleistose tuometinio prezidento L.B. Johnson ir gynybos sekretoriaus  R. McNamara telefono pašnekesio audio kasetėse, kuriose jie atvirai šnekėjo kaip „jie panaudos suklastotą Tonkin įlankos incidentą, kad išplėstu karą tuometinėje Rytų Azijoje“ Vėliau 2005 metais nacionalinio saugomo agentūra ( NSA ) išslaptino savo pačios Tonkin įlankos istoriją, kurioje NSA atvirai sako, kad žvalgybos karininkai tikslingai falsifikavo informaciją ir Šiaurės Vietnamo laivai neužpuolė JAV laivų, net kada vienas iš JAV minininkų  apšaudė Š.Vientamo katerius siekdamas juos išprovokuoti.

Kubos lėktuvo savižudis

1976 metais, spalio 6 diena, keleivinis lėktuvas , kuriame buvo 2 C4 sprogmenų užtaisai, susprogo  taip užmušdamas 73 jo keleivius. Iki 9/11 išpolio tai buvo didžiausias „terorizmo“ išpuolis. Išslaptinti FTB ir CŽV dokumentai rodo, kad nuteistiems  sprogimo kaltininkams, keliomis dienomis prieš sprogimą, buvo išduotos JAV vizos ir jie buvo JAV vyriausybiniai darbuotojai. Taip pat išslaptinti dokumentai teigia, kad pagrindinis kaltininkas, Luis Posada Carriles buvo  CŽV agentas ir informatorius.

Operacija Šiaurės miškai ( Operation Northwoods )

1967 metais JAV aukšto rango  karininkas L.L.Lemnitzer parengė falsifikuotų incidentų planą kaip įtraukti JAV į karą su SSRS ir Kuba. Plane buvo siūloma  užgrobti keleivinius lėktuvus, distancinio valdymo pagalba juos  skraidinti ir  priversti sudužti ir tuo apkaltinti Kubą. Dokumente taip pat minima, kad keleivių sąraše būtu užrašyti JAV studentai, o lėktuvai būtu pakeisti iš komercinių į karinius. Buvo siūloma taip pat ir kiti variantai kaip panaudoti MIG tipo lėktuvus siekiant provokacijos JAV teritorijoje,  skleisti gandus, išlaipinti ir vėliau sugauti Kubos (draugiškus ) sabotatorius JAV bazėse, susprogdinti amunicijos sandėlius, sabotuoti JAV   karinius laivus ir t.t.

USS Liberty laivas

1967 buvo panaudotas vienas iš operacijos „Northwoods“ variantas „6 dienų kare“ tarp Izraelio ir Arabų šalių. USS Liberty pagal prezidento (L.B.Johnson) sprendimą buvo nusiųstas į rytinį viduržemio jūros regioną  rinkti žvalgybos duomenų. USS Liberty buvo akivaizdžiai pažymėtas JAV vėliava ir  buvo dislokuotas 14 Milių nuo Izraelio krantų, tarptautiniuose vandenyse.Vėliau tą dieną jis buvo užpultas 3 Izraelio naikintuvų, torpedinių katerių ir lengvojo bombonešio nors ant laivo matomai iškelta JAV vėliava. Taip pat laivo radijo signalas buvo slopinamas nepažymėto lėktuvo pastebėto laivo įgulos. USS Liberty kapitonas prašė pagalbos netoli  dislokuoto lėktuvnešio iš 6 laivyno, prašydamas pagalbos. Tačiau pagalba  buvo atšaukta iš Baltųjų Rūmų, ką patvirtina liudininkai, kurie girdėjo kaip prezidentas L.B.Johnson pasakė: „ Aš noriu, kad tas prakeiktas laivas nuskęstu. Jokios pagalbos. Atšaukite lėktuvus.“ Nepaisant pagalbos atšaukimo, netoli pasirodęs Rusijos laivas, privertė sustabdyti puolimą „Nes buvo liudininkas“. Po 3 valandų puolimo Izraelio pajėgos atsitraukė, nes buvo akivaizdžių liudininkų. Pažeistas USS Liberty saugiai dreifavo iki kranto. Po 40 metų ši informacija iškilo į paviršių, kadangi tuometiniai liudininkai ir net Izraelio pilotas nustojo tylėti, pasakę, kad jiems tai buvo liepta ir buvo priversti falsifikuoti raportus, grasinami karo lauko teismu jeigu nevykdys įsakymų.

Šiuo įvykiu buvo siekiama, kad USS Liberty visa įgula butu sunaikinta ir tai suteiktu pretekstą JAV įsitraukti į tuometini karą kaip Izraelio sąjungininkei.

2001 rugsėjo 11    Keli faktai apie išpuolį (9/11)

Šios datos įvykiai ne tik padėjo JAV pradėti karą, bet ir sunaikino visus duomenis, buvusius sugriautoje Pentagono dalyje, apie JAV vyriausybės 2,300 000 000 000 dingusiu gynybos  biudžeto išlaidų.

 • Apsaugos kompanijos, teikusios paslaugas PPC pastatams ir nukritusių lėktuvų oro linijos, vadovas yra J.W. Bush brolis.
 • Kelias dienas prieš 9/11, bombas užuodžiantys šunys buvo atšaukti iš PPC pastatų.
 • Visi trys sugriuvę pasaulio prekybos centro pastatai yra pirmi trys istorijoje tokio tipo pastatai sugriuvę dėl gaisto. (1945 Empire state building- atsitrenkė lėktuvas-gaistas-pastatas liko stovėti. 1988 Los Andželo dangoraižis-degė 3 valandas-liko stovėti. 1991 Filadenfijoje esantis dangoraižis-degė 19 valandų-liko stovėti. 2004 Venezueloje esantis dangoraižis-degė 17 valandų-liko stovėti. 2005 Madride esantis dangoraižis-degė 24 valandas-pirmi aukštai sugriuvo-pastatas liko stovėti.)
 • Visi trys Pasaulio prekybos centro pastatai (PPC)  degė virs valandos-sugriuvo laisvo kritimo greičiu. Kas būdinga TIK kontroliuojamame pastatų nugriovime.
 • PPC pastatas į kurį pataikė antras lėktuvas sugriuvo  ankščiau už pirmąjį, kuris degė jau 20 minučių.
 • Į 3 PPC nepataikė joks lėktuvas, tačiau jis sugriuvo lygiai taip pat kaip abu dviniai PPC.
 • Prieš kelias savaites iki 9/11 buvo vykdomi nesutarti pagrindinės PPC pastatų atraminės dalies ir lifto sekcijų remonto darbai.
 • Liudininkai, gaisrininkai ir policininkai teigia girdėję sistematiškus sprogimus.
 • Filmuotoje įvykio vietos medžiagoje matomi maži sprogimai lenkiantys pastato giūvančias sekcijas.
 • Visas  PPC dvynių pastatų plienas iš nuolaužų, per pirmas valandas po griuvimo buvo surinktas ir išgabentas į Kiniją perlydymui. Kas tiesiogiai prieštarauja  saugumo protokolui, kuris neleidžia išgabenti įkalčių.
 • Buvo teigiama, kad šio tipo išpolio nebuvo galima tikėtis, nors JAV oro apsaugos tarnyba (NORAD)buvo vykdžiusi mokymus, kurių scenarijus buvo užgrobti keleiviniai lėktuvai ir jie kaip ginklas nuskraidinami į Baltuosius Rūmus, pasaulio prekybos centrus (WTC ).
 • Pagal lJAV transporto ministro , liudijusio prieš 911 komisiją, buvusio kartu su tuometiniu vice-prezidentu Dick Cheney vyriausybės bunkeryje liudijimą, vice ministras paklaustas leidimo iš NORAD pakelti į orą naikintuvus , kad jie perimtu užgrobtus lėktuvus, jis  leidimą atmetė. Citata iš liudijimo: “ Lėktuvas už 100 myliu(jaunas žmogus prie  vice prezidento)-lėktuvas už 50 myliu(jaunas žmogus prie  vice prezidento)-lėktuvas už 30 myliu, ar įsakymas vis galioja? (jaunas žmogus prie  vice prezidento) – Aišku, kad galioja ( vice prezidentas Dick Cheney)“
 • Pagal protokolą naikintuvai pakyla į orą per 2 minutes, 9/11 metu jiems prireikė 40 minučių.
 • NORAD  turėjo protokolą, vadovaujanti kuriuo iškilus užgrobtų lėktuvų grėsmei į orą per 2 minutes būtu pakelti naikintuvai siekiant numušti and priversti užgrobtus lėktuvus pakeisti kursą.
 • Iš pradžios pasaulio prekybos centrų architektas teigė, kad pastatai buvo suprojektuoti taip, kad būtu atsparūs  kontaktui su bet kokiu keleiviniu lėktuvu.  Vėliau jis savo parodymus nepaaiškintai pakeitė.
 • Pagal 9/11 komisijos raportą, dangoraižius privertė sugriūti tai, kad degantis reaktyvinis kuras ištirpdė pasatų atramines plieno struktūras.Pagal firmos, kuri gamino pasaulio prekybos centrų statybai panaudotą plieną, šio plieno lydimasi pradžios temperatūra (kada plienas tik pradeda tapti nestabilus) yra ~16480C, o reaktyvinio kuro degimo pastatuose temperatūra buvo 1093 0C.
 • Hyman Brown PPC statybos inžinierius: „ Pastatai buvo sukurti atlaikyti viską įskaitant uraganus, stiprius vėjus, sprogdinimus ir tiesioginius lėktuvų pataikymus.“
 • Įtariami lėktuvų užgrobėjai nebuvo susieti su nei Afganistanu nei Iraku, o buvo Izraelio ir Saugo Arabijos kilmės.
 • Izraelio  specialių tarnybų karininkai  buvo pagauti filmuojantys 9/11 įvyki, kada jis vyko.
 • Nors užgrobėjų kūnai ir lėktuvų nuolaužos pasak 9/11 komisijos buvo visiškai sunaikinti reaktyvinio kuro sukeltos ugnies, užgrobėjų pasai iš nuolaužų buvo rasti visiškai nepažeisti.
 • Buvo rastos teroristų Šv.Korano knygos, net trijose skirtingose vietose.
 • 9 iš tariamų 9/11 lėktuvų užgrobimų iki šiol yra gyvi ir gyvena savo gyvenimą, apie išpuolį nieko nenutuokiantys.
 • Osama Binladenas po 9/11 spaudai pasakė, kad su 9/11 jis nėra susijęs ir, kad tai yra tik JAV vyriausybės siekis įgyvendinti savo politiką.
 • 2001 gruodžio 14, FTB gavo tariamą O.Binladeno prisipažinimo juostą, kuria rado name Afganistane. Juostoje matomas žmogus  visiškai nesielgia kaip Binladenas, kadangi pagal FTB duomenų bazę O.Binladenas yra kairiarankis, kaip juostoje žmogus rašo dešine ranka. Jis taip pat dėvi auksinį žiedą, kuris yra uždraustas Islamiško įstatymo ( Sharia Law )
 • Tariamai pilotavęs vieną iš lėktuvų „teroristas“ pasak pilotavimo mokyklos, kurioje jis mokėsi pilotuoti, instruktoriaus: „Turėjo problemų suvaldyti net mažą dvivietį lėktuvą“
 • Pagal 9/11 komisijos raportą į Pentagoną atsitrenkęs lėktuvas   ir visos jo nuolaužos ( išskyrus vieną, neatitinkanti nukritusio lėktuvo reaktyvinio variklio modeliui, variklio sraigtą ir kelias ranka panešamas nuolaužas)  buvo sunaikintos reaktyvinio kuro sprogimo ugnies. Nors daugelis lėktuvo dalių, kaip varikliai, yra pagamintos iš aliuminio ir titano lydinio, kaip titano lydimosi temperatūra yra 1688 0C, kai kerosino sudėties reaktyvinis kuras  pastoviai dega 1266 0C( jeigu kuras pastoviai paduodamas). Kai Pentagono atveju, kuras tariamai sudegė per kelias minutes.
 • Lėktuvų pilotavimo ekspertai teigia, kad manevras kurį pagal 9/11 versiją atliko į Pentagoną atsitrenkęs lėktuvas būtu fiziškai mirtinas žmogui (G-force effect).
 • Liudininkai teigia jautę Kordono (Cordite) kvapą, kuris yra būdingas amunicijos ir reaktyvinių raketų gamyboje ir yra nebūdingas reaktyvini kurui.
 • Pentagonui lėktuvo padaryta žala yra tik 16 pėdų (487 cm) diametro skylė. Kai nukritęs Boeing yra 4700 cm ilgio, 1341 cm aukščio ir 3779 cm sparnų ilgio. Šalia  padarytos skylės Pentagone, langai nuotraukose visiškai sveiki, kaip realybėje jie būtu bent paliesti lėktuvo sparnų.
 • Ugnis tariamai sunaikinusi visą lėktuvą, nukritusi Pentagone, pakankamai nepažeidė 184 rastus kūnus, kad jie būtu atpažinti.
 • Saugumo tarnybos konfiskavo visus vaizdo įrašus iš aplinkinių pastatų vaizdo saugumo kamerų, kuriose galėtu matytis nukritęs lėktuvas. Išleistuose spaudai keli kadrai parodo tik sprogimą Pentagone ir jokio lėktuvo, nors išleidus visą filmuotą medžiagą JAV vyriausybė galėtu patvirtinti savo teoriją. Filmuotą medžiaga iki šiol atsisakoma išduoti.
 • Lėktuvas pataikė į butent tą Pentagono vieną, kuri buvo neseniai padaryta renovacija, kad būtu atspari panašaus pobūdžio įvykiams. Buvo sunaikintas FTB ir CŽV archyvas turėjo tyrimų informacijos susijusios su Wall Street neteisėta veikla.
 • Kada po išpuolio  buvo uždrausti visi skrydžiai JAV teritorijoje, net ir daugelio karinių lėktuvų, Binladen šeimai vešėjusiai JAV buvo leista išskristi iš JAV.
 • WTC 7 ( pasaulio prekybos centro 7 pastatas) sugriuvo tariamai dėl nuolaužų iš dvynių prekybos centro pastatų, kaip visi kiti aplinkiniai pastatai liko atitinkamai nepažeisti.
 • Anglijos žiniasklaida apie PPC 7 pastato griuvimą pranešė 20 minučių ankščiau negu tai įvyko. Tiesioginės transliacijos fone buvo matomas stovintis PPC 7, kada buvo pranešta apie jo griuvimą.
 • Keli  PPC 7 darbuotojai gavo išankstinį skambutį reikalaujantį juos bėgti iš pastato, nes jis grius.
 • Skrydis 93, tariamai skridęs link Baltųjų Rūmų, buvo perimtas lėktuvo keleivių ir nukrito Pensinvanijoje. Tačiau nukritimo vietoje buvo matyti tik didelė duobė, jokių nuolaužų ir kūnų.
 • Skrydis 93 buvo pastebėtas Klyvlendo oro uoste.
 • Surastose 3 iš 4 skrydžių juodosiose dėžėse, pilotų pašnekesių įrašai buvo sugadinti, kaip visa kita informacija buvo sveika.
 • Gauti skambučiai iš užgrobtų lėktuvų keleivių savo artimiesiems ir saugumo tarnyboms visiškai nesutapo su 9/11 raportu apie užgrobikų skaičių  ir jų užimtas vietas.
 • Vienas iš tariamų keleivių paskambino savo motinai ir pačioje pradžioje pasakė: „ Mama, čia Markas Beineris…………lėktuvą užgrobė kažkokie trys vyrai, tu tiki manimi mama?……..aš nežinau kas jie tokie, tu tiki manimi mama?

Ką reikia atsiminti, kad JAV dabar yra pavojingesnė negu bet kada seniau. Jeigu ji manipuliuoja savo gyventojais ir savo karine jėga siekdama savo ar kitos interesų grupės siekių, reikia saugotis. Informacija yra visur, reikia tik jos ieškoti.

O pabaigdamas pasakysiu: Atsiminkite, kad  Adolfas Hitleris sudegino savo valstybės Reichštagą (parlamentą), kad galėtu įvesti karo padėtį ir atimti piliečių teises. Kas dabar dedasi JAV su „Patrioto aktu“ kūnų skeneriais, leidimu suimti ir įkalinti be teismo sprendimo ir t.t.

Daugiau nei 1000 architektų už 9/11 tiesą

Pasaulio valdžios centrai “Imperijos miestai“

Daugelis žmonių teigia, kad pasaulio neįmanoma valdyti iš vienos vietos ir vienam žmogui. Taip neįmanoma, aišku ne iš vienos vietos bent.  Norint valdyti šiuolaikinę žmoniją reikia sugebėti valdyti tai kas jai yra svarbiausia. Šiuolaikiniame globaliame pasaulyje tai yra tikėjimas, finansai ir karinė jėga. O šie dalykai yra valdomi iš pagrindinių  šių šaltiniu, kurie yra vadinami „Trijų karūnų miestai“ arba „Imperijos miestai“. Jie nepriklauso jokiai valstybei, turi savo įstatymus ir nemoka jokių mokesčių. Tai tikėjimo centras Vatikanas, pasaulio galingiausias finansų centras Londono miestas( nesupainiojant jo su didžiuoju Londonu) ir pasaulio karinės jėgos sostinė  Columbijos apygarda esanti-Vašingtono( Washington DC).  Todėl jeigu juos sieja bendra interesų grupė arba tikslai- būtu jie finansiniai ar religiniai, kas juos kontroliuoja,  kontroliuoja žmonių daugumą .

Vatikanas 

Vatikano miestas tai pačios populiariausios religijos  planetoje sostinė, įkurtas dar 1929 metais. Šis miestas, kuriame yra apsistojąs popiežius, diktuoja katalikų bažnyčios politiką. Šis miestas turi savo įstatymus,pašto tarnybą, radiją, televiziją, nemoka niekam mokesčių,nepriklauso jokiai valstybei ir  turi savo policijos pajėgas ir vėliavą. Todėl tai yra  nepriklausomas miestas-valstybė. Tačiau kuo šis miestas priskiriamas „Trijų karūnų miestams“ ?  Vatikanas valdo apytiksliai 2 milijardus pasaulio žmonių. Didžiulis  Vatikano turtas sudaro  stambios investicijos su Rothchild šeima Britanijoje, Prancūzijoje ir JAV. Investavimo projektai su ginklų ir naftos kompanijomis, kaip Shell ir General Electric. Bendras Vatikano miesto auksas, vertas milijardų, yra laikomas Rothchild kontroliuojamame Anglijos banke( Bank of England )ir JAV federaliniame rezervo banke. ( JAV federalinis rezervas yra privatus bankas, kurio atstovų niekas nerenka ir jis visiškai nėra federalinis). Tai paverčia katalikų bažnyčia pačia didžiausia finansine, turto sankaupų ir nekilnojamo turto savininke pasaulyje, kuri turi daugiau turto negu bet kokia tarptautinė korporacija, bankas ar vyriausybė. Tai galima teigti, kad popiežius yra pats turtingiausias žmogus pasaulyje, o jo bažnyčios turtą laiko pačioms įtakingiausioms šeimoms priklausantys bankai. Tikrai keista, kaip pasaulyje žmonės skursta ir badauja, tuo pačiu metu kaip bažnyčia pamokslauja apie dosnumą.

Kaip bažnyčia sukaupė tokius turtus?  Visi žinome laikus kada bažnyčia pardavinėjo Indulgencijas ( nuodėmių atleidimą už pinigus), net ragindama susimokėti iš anksto už ateities nuodėmes. Popiežius Leo 10-asis pastatė Šv.Petro baziliką pardavinėdamas išpirkas nuo pragaro. Per tamsiuosius amžius bažnyčia ne tik rinko mokesčius ir skurdžių ir badaujančių, bet ir laikė mokslinę cenzūrą laikydama populiaciją nuo žinių siekimo. Taip pat kas galėtu pamiršti didžiuosius, kraujo pilnus, kryžiaus žygius nuo 1095-1291 po.Kr, inicijuotus popiežiaus, kad atgauti  „Šventąją žemę“.Kurių metu ne tik buvo žudomi tūkstančiai musulmonų ir žydų, bet ir renkami išplėšti ir sukaupti turtai. Ir viskas „Vardan Dievo“ . O šiuolaikinį JAV karą su vadinamu terorizmu, galima vadinti nauju kryžiaus žygiu.

Per antrą pasaulinį karą Vatikanas buvo kritikuojamas, kad palaikė Nacių režimą ir buvo įtariamas su kaltinimai, kad rinko Holokausto aukų auksą iš Šveicarijos banko sąskaitų. Per pastaruosius penkiasdešimt metų, daugiau nei 1500 kunigų ir kardinolų buvo apkaltinti pedofilija, o jų aukoms nebuvo suteikiamos kompensacijos už seksualinį ir emocinį turtą. Kaip  institucija turinti tokius didžiulius turtus, sukauptus iš mirčių ir apgavystės  ir įsivėlusi į tiek daug seksualinių skandalu, pamokslauti dosnumą ir geraširdiškumą?

Londono centrinis miestas 

Kaip ir Vatikanas, centrinis Londono miestas yra privačiai valdoma korporacija arba miestas/valstybė įsikūrusi Londono miesto centre. Šis miestas/valstybė  buvo įkurtas dar 1694 metais, kada karalius Viljamas 3-asis privatizavo  Anglijos banką, suteikdamas jo valdomąją galią privatiems bankininkams. Vėliau 1812 Natanas Rofčaildas (Nathan Rothchild), sabotavęs  Anglijos akcijų biržą(melagingai  pranešęs, kad Anglija pralaimėjo karą su Napoleonu) privesdamas kainas drastiškai kristi, įsigijo Anglijos banką ir už „centus“ supirko viską kitką. Todėl šiandien Centrinis Londonas yra pasaulio finansų centras, kur kainos už kvadratinį kilometrą yra didžiausios pasaulyje. Jame yra įsikūręs Rothchild valdomas Anglijos bankas, Londono bankas, Londono akcijų birža, dauguma angliškų bankų, 395 tarptautinių ir 70 JAV bankų. Centrinis Londonas turi savo teismus, savo vėliavą, savo įstatymus ir savo policijos pajėgas. Jis nepriklauso nei Londono miestui, nei Anglijai ir nemoka jokių mokesčių. Centriniame Londone įsikūrę pasaulio laikraščiu monopolijos, angliškas pasaulio laisvų masonų centras ir pasaulio pinigų kartelis žinomas kaip „Karūna“.

Karūna nėra Anglijos monarchija ir nėra su ją susijusi, ji yra privati korporacija, miestas valstybė, kuris yra centrinis Londonas ( Corporation of London). Jis turi 12  tarybos narių ir savo merą vadinama „Lordu meru“. Šie trylika narių atstovauja turtingiausioms 13 pasaulio šeimų, į kurias įeina Rothchild, Warburg, Oppenheimer ir Schiff šeimos ( Kurios yra Bilderberg grupės narės). Ši Karūnos korporacija laiko teisę  į žemę, kuri yra vadinamose„Karūnos kolonijose“ kaip Kanada, Australija, Naujoji Zelandija.  Daugelis teigia, kad Anglijos parlamentas ir ministras pirmininkas yra tik „Karūnos“ visuomenės frontas. Nes kaip ir JAV, galima pastebėti, kad vyriausybes valdo ne išrinkti atstovai, o šešėlinė vyriausybė valdanti savo lėles valdžios rūmuose.

Vašingtonas KA 

Kaip Vatikanas ir Londono centrinis miestas, trečiasis miestas buvo įkurtas 1982. Tai yra Kolumbijos apygarda ,10 kvadratinių Milių teritorija, esanti Vašingtono miesto širdyje. Kolumbijos apygarda  ( DC ) turi savo vėliavą, savo nepriklausomą konstituciją. Nors geografiškai Vatikanas, Centrinis Londonas( arba Londono korporacija) ir Vašingtonas neturi nieko bendro. Jie yra kartu susiję ir žinomi  kaip „Trijų miestų imperija“ arba „Trijų Karūnų miestai“. Vašingtono Kolumbijos apygarda ( Washington DC ) savo vėliavoje  turi 3 žvaigždes, kur kiekviena iš jų atstovauja vienam iš 3 miestų.

Taip galima įžiūrėti, kad šie miestai pasaulyje valdo finansiškai per Centrinį Londoną, dvasiškai per Vatikaną ir fiziškai (kariškai) per Vašingtono Kolumbijos apygardą. Įdomu tai, kad Vašingtono Kolumbijos apygardą vadovaujasi romėnišku įstatymu vadinamu „Lex fori“, kuris nepriklauso JAV konstitucijai. Kada  JAV kongresas išleido 1871 metų aktą, jis sukūrė  nepriklausomą  Kolumbijos apygardos vyriausybę. Šis aktas leido jai vadovautis kaip korporacijai, už JAV konstitucijos ribų.

Atlikti nepriklausomi istoriniai JAV ir Didžiosios Britanijos sutarčių  tyrimai, iškelia hipotezę, kad JAV yra Anglijos kolonija. Karalius Džeimsas 1-asis buvo populiarus ne tik, kad sukūrė karaliaus Džeimso biblijos versiją, bet ir, kad 1606 metais pasirašė pirmą Virdžinijos aktą (Charters or Virginia. Nr1). Šis aktas leido JAV piliečių protėviams apsigyventi Amerikos kolonijoje. Aktas taip pat garantavo, kad ateities Anglijos karaliai ir karalienės  turėti suvereninę teisę į visas kolonijos žemes ir piliečius. Tačiau kada JAV išsikovojo nepriklausomybę, buvo pasirašyta  1783 metų sutartis, kuri identifikuoja  ,Anglijos karalių, kaip  JAV princą. Tai sukelia priešprieša, kad JAV laimėjo nepriklausomybės karą. Nors karalius Džordžas 3-aisi ( King George III ) atsisakė daugumos teisių į Amerikos kolonijas, jis pasiliko teisę gauti išmokas už Amerikos kolonizavimo išlaidas. Jeigu JAV tikrai būtu laimėjusi karą, ji nebūtu sutikusi mokėti reparacijas Anglijos karaliui.

Kada JAV kongresas išleido 13-ajį konstitucijos pataisą, JAV prezidentas tapo dalinai pavaldus Anglijos karaliui. Ši pataisa vadinama „Kilmingumo titulu“ ( Title of Nobility)  ir uždraudžia JAV prezidentams naudoti titulus kaip karalius ir baronas. Šiais laikas šios pataisos, kuri buvo patvirtinta 1810 metais, negalima rasti tradicinėje spausdinamoje konstitucijoje.

Kas dar jungia šiuos miestus ? Aparto  turtingiausių pasaulio šeimų ir Anglijos monarchijos kraujo ryšių su tiek JAV prezidentais, tiek Vatikano popiežiais.  Kiekviename iš šių trijų miestų  centre galima rasti po obeliską, skirta senovės saulės  Egipto dievui  Amen ( Skamba girdėta?  Bet dabar apie tai nešnekėsim). Vašingtono Kolumbijos apygardoje esantis obeliskas buvo pastatytas Kolumbijos apygardos laisvųjų masonų ir finansuojamas 250 masonų grupių, įskaitant ir laisvųjų masonų tamplieriu. Londono centre taip pat galime rasti egiptietišką obeliską pavadinimu „ Kleopatros adata“, kuris buvo atvežtas iš Egipto ir pastatytas Temzės upės krante.  Vatikano  Šv.Petro aikštėje galime taip pat rasti Egiptietišką obeliską.

Tačiau kas  yra obeliskas?  Tai pagoniškas paminklas skirtas Egipto dievui Amun Ra, kurio dvasia tariamai gyvena obeliske. Kadangi  balsiai buvo besikeičiantys biblinėje hebrajų kalboje, Amun tariamas kaip Amen, Amon, Omon. Amen yra vienas iš populiariausių žodžių naudojamu krikščioniu, islamo, hindu ir žydų maldose.  O pats žodis Amen reiškia „ tas kuris slepiasi“, kadangi pats dievas Amen, tariamai galėjo tapti bet kuriuo kitu dievu. Tačiau nesinori  pradėti čia kritikuoti religiją, dar ką supykdysiu. Nors  atlikti tyrimai labai įdomus.

Susumuojant viską, galima įžvelgti, kad visus tris minėtus miestus jungia  JAV ir Anglijos valdžios atstovų kraujo ryšiai su Anglijos monarchija (pvz G.W.Bush giminės ryšys su Anglijos karaliene), su turtingiausiomis pasaulio šeimomis, istoriniai įvykiai, pasauliniai bankai ir kuriama bei vykdoma pasaulio politika. Pasidomėjus kas buvo įsivėlęs į visus karus, kas pirmo ir antro pasaulinio karo metu finansavo abi kariaujančias puses, kas saugo Vatikano, JAV ir Anglijos turtus, kas gauną pelną už karinius konfliktus, kas propaguoja „klimato atšilimą“, kas savo knygose ( ECO science) rašo kaip reikia išnaikinti 4 milijardus žmonių, kas finansuoja pražūtingas vakcinas ir taip toliau, tai patys įtakingiausi žmonės pasaulyje, kuriems priklauso ne tik galingiausios kompanijos bei bankai, bet ir daugelio pasaulio vyriausybės.

Šiuolaikinės vakcinos saugo ar žudo?

Kol egzistuos gyvybė, tol egzistuos ir ligos. Ši  gėrio ir blogio sąjunga yra amžinoje kovoje. Tačiau, žmogus savo intelektu, sugebėjo šią pusiausvyrą  pakeisti.  Nuo XIXa. tobulėjant medicinos mokslui, tai leido žmonių skaičiui drastiškai išaugti ir sumažinti žmonių mirštamumą. Mums tai suteikė galimybę pasklisti po šią planetą daugiau nebijant to, kas paprasta kaip gripas, kuris žudė mūsų protėvius. Ir tam mes turime dėkoti medicinai. Tačiau medicina turi tokią veido pusę, kurios daugelis nemato, kurios poveikis gal net baisesnis už praeitų šimtmečių ligas.

Farmacijos industrija yra multi-milijardinis   verslas, kuriame gaunamas pelnas žengia koja kartų su iškastinio kuro pramonę. Ir šis pelningumas yra labai lengvai paaiškinamas- priklausomybė.  Ekonomikoje tai yra vadinama “pastovi paklausa“, kadangi žmogus sergantis tam tikra liga yra absoliučiai priklausomas nuo vaistų, kurie ją gydo. Todėl kaip kainos aukštai bekiltu, paklausa visada bus, nes niekas nenorės sutaupyti pinigų aukodamas savo gyvybę.

Tačiau kyla klausimas: ar tie vaistai tikrai mus gydo ? O gal jie tik numalšina simptomus? Kas baisiausia, gal JIE MUS ŽUDO?  Tikrai galima pastebėti ir manau daugelis iš jūsų pažįsta  žmogų, kuris per visa savo gyvenimą turės pirkti vaistus, kurie jo neišgydo ir dažnai sukelia daugiau problemų. Bet tai gi priklausomybė. Aišku paprastas ligas galima išgydyti paprasčiausiais vaistais ar net tradicine medicina, tačiau kaip epileptikai, šizofrenikai ir daugelis kitų. Aišku jiems irgi galima padėti natūralia gamtos medicina, daug kas teigia, kad išgijo. Bet ne, jie nenori, kad jūs ieškotumėte alternatyvų. Nesvarbu, kad daugiausia šiuometinių ligų sukelia mūsų valgomas GM (genetiškai modifikuotas) maistas, elementai kaip gyvsidabris mūsų maiste ir vakcinose, sodium floridas vandenyje ir net dantų pastoje. Šiais laikai mes vartojame tai kas yra mums kenksminga to net nesuvokdami.  O farmacijos pramonė nuo to tik pelną gauna.

“Patys geriausi ir efektyviausi vaistai yra jūsų pačių organizme“-Robert Peel. 1788-1850 m

Vakcinos gelbėja mus nuo ligų, sukuria mumyse imunitetą, saugo mūsų vaikus.  Šis medicinos pasiekimas yra nepaneigiamai naudingas. Tačiau pastaruoju metu   juo pradėta manipuliuoti keliant visuomenėje paniką apie epidemiją paslepiant viską, nuo vakcinų sukeliamų sveikatos sutrikimų iki ligų, po nekalta adatą.

VAKCINOS

Tai puikiausias ligų prevencijos metodas, paveikiant organizmą užkratų siekiant išugdyti apsaugą nuo jo. Pirma reikia suprasti kaip šis metodas veikia. Vakcina yra sukuriama panaudojus tam tikrą virusą ir užkrečiant juo, kaip paprastai, vištos kiaušinio gemalą. Kadangi virusas nėra prisitaikęs prie šio organizmo, jis susilpnėja ir tampa mažai pavojingas. Todėl vėliau jį replikuojant, galima paskirstyti vakcinose susilpnintą virusą. Visu pirma šis virusas nėra genetiškai modifikuojamas pakeičiant jo genetinį kodą. Jums yra suleidžiamas tas pats virusas, tik silpnesnis. Dirbant su paprastomis, labiau išstudijuotomis,  bakterinėmis ir virusinėmis ligomis tai yra labai veiksminga. Tačiau kaip su visais , naujais ir nepakankamai išstudijuotais  virusais,  jūsų organizmas įgauna imunitetą aišku, bet paprastai tik susilpnintai viruso ar ligos formai ir yra didelė galimybė, kad vakcina nepadės kada užsikrėsite tikruoju, stipriu virusu. Todėl jūsų organizmo reakcija į jį gali būti nenuspėjama ir paprastai privesti prie absoliutaus bejėgiškumo prieš virusą.

VAKCINOS DĖL PELNO

Daugelis  naujausių vakcinų kaip vakcina nuo H1N1 ( kiaulių gripo), Thimerosal yra visiškai neefektyvios ir žiniasklaidoje apkalbamos tik kaip farmacijos triukas. Pirmas požymis, nes jos buvo sukurtos per labai trumpą laiką ir  nebuvo atitinkamai testuotos ir turėjo šalutinių poveikių . Antra, kad jos buvo beatodairiškai reklamuojamos naudojant dirbtinę krizę. Atsimename “Kiaulių gripo epidemiją“, tokia nauja liga ir jau turime staigiai sukurtą vakciną, kuri apsaugo nuo viruso, kurio poveikis populiacijai yra nežymus, prigimtis neaiški,  jokio epidemijos pavojaus. Daugelis tuometinių ekspertų nustatė, kad šis H1N1 negalėjo natūraliai atsirasti, kadangi viruso prigimtis buvo miglota, neatitinka viruso tariamos prigimties vietovė( šiaurinė Meksika-  pietinis Teksasas) ir  nebūdingas metų laikas. Bet buvo raginama visus skiepytis nuo šios “pabaisos“ ligos, bet daugelis žmonių buvo per daug sumanūs, kad užkibtu ant šio kabliuko paprastai apsižvalgę ir supratę kas dedasi. (Pačiam buvo keista, kad aplinkui  niekas negriūna, visi gyvi, žiniasklaidos propaganda šaukia, kad kas diena miršta daug žmonių. Nors pasidomėjus mirė vienas kitas ir tai tik dėl to, kad jų organizmas buvo per silpnas, kad net susidorotu su sunkesne gripo forma. O pats virusas buvo lengvai išgydomas naudojant tradicinius metodus naudojamus kovojant su stipresnėmis gripo formomis.) Net daktarams buvo siūloma skiepytis nuo H1N1, kad gautu visuomenės pasitikėjimą ir sukurtu būtinumo iliuziją. Ir tas nesuveikė.

TROJOS ARKLYS NAUJOSE VAKCINOSE

Tačiau šios vakcinos turėjo ir kitą efektą. Daktarai, kaip smegenų chirurgas R.Blaylock, tvirtino H1N1 vakcina gali sukelti  narkolepsiją, epilepsiją bei kitus sveikatos sutrikimus stipriai  pasireiškiančius  mažuose vaikuose. Bet apie tai buvo mažai kalbama, ypač Lietuvos spaudoje, užsienio spaudoje pasirodė pranešimai, kad gripo vakcina turi šalutinių efektų ir yra užregistruotų mirčių. Bet ir apie tai Lietuvoje buvo mažai girdima. Tačiau tikro pavojau nebuvimo pakako, kad žmonės nesiskiepijo ir šiais metais vėl suaktyvėjo vakcinos propagavimas visais būdais siekiant ją “prastumti“ net jeigu jūs apie tai nieko nežinotumėte.

London Telegraph: “Gripo skiepijimas vakcina  sustabdytas dėl suaktyvėjusių konvulsijų ir priepuolių vaikuose iki 5 metų“.

MailOnline.com: “Kiaulių gripo vakcina susieta su nervų pažeidimu“

TimesOnline: “ Mirtys susietos su H1N1 vakcina“

Health and Wellness.com “ Užregistruotas šalutinis H1N1 vakcinos poveikis Europoje“

Atsakingi mokslo daktarai kaip Dr. Wolfgang Wodor ( ES sveikatos komisija) ir kiti tyrimuose pastebėjo, kad H1N1 vakcina gali būti mirtina 3/10 žmonių neskaitant kitų pašalinių efektų likusioje procentinėje dalyje. Taip akivaizdžiai matoma, kad vakcina yra  pavojinga ir tikras pavojus slepiamas nuo paprastos publikos akių. Daugelyje šalių dabar net siūloma skiepyti šia (H1N1) vakcina kartu su reguliariu gripo skiepu, ir, kad ligoninių  ir valstybinio sektoriaus darbuotojai būtu ja skiepijami kaip darbo reikalavimas anot užtikrinant jų saugumą. Sujungiant pavojingą vakciną su reguliariu gripo skiepu ir labai įtartina. Pats reguliarus gripo skiepas yra tik nuo dalies iš paprastai 13% cirkuliuojančių gripo rūšių ir negalima tiksliai nustatyti jo patikimumą. O ampulėse ,nuo kelių reguliaraus gripo rūšių (kokteilyje), sudėtyje galima rasti elemento “Merkurijaus“, kuris yra pavojingas jūsų sveikatai, kadangi jam besikaupiant veikia smegenų veikla ir kitus pagrindinius organus. Todėl jeigu jau skiepysites  nuo reguliaraus gripo, paprašykite savo daktaro, kad parodytu   gripo skiepų ampulių įpakavimą ir perskaitykite sudėtį. Dar geriau jei susipažintumėte su esame situacija ir siūlomai sprendimais. Klastingi žmonės vadovaujasi metodu “problema-sprendimas“ Šie sukuria problemą ir pasiūlo sprendimą.

( Gerai, kad mes lietuviai, nebijome mes to gripo ir neimam to skiepo)

Pastaruoju metu medikų grupės siūlo gripo skiepu skiepyti nėščias moteris, kai senesniuose tyrimuose matoma, kad tai gali sukelti  vaisiaus netekimą, vaisiaus smegenų pažeidimą ir deformacijas. Nes vakcina sukelia imuninės sistemos suaktyvėjimą ir tai tiesiogiai paveikia nešiojimą vaisių/kūdikį. Mažiems vaikams galima smegenų ir imuninės sistemos pažeidimo grėsmė. Dažna galimybė, kad pats gripo skiepas gali sukelti gripą. Kiek naujagimių  yra skiepijami? Specialistai sako, kad kūdikis nėra pakankamai subrendęs  ir jokiu būdu negali būti skiepijamas.  Bet propagandos ratas sukasi ir sukasi ir galiausiai mes būsim tiek pripumpuoti “šlamšto“, kad neatskirsime kur natūralu, o kur dirbtina.

“Ateiti gali būti, kad darbo neįmanoma bus gauti negavus šios vakcinos“- Dr, S.Tenpenny.

Todėl reikia atsargiai elgtis su šiuolaikinėmis vakcinomis. Daugelis jų sukelia sveikatos sutikimų ir net mirtį. Sakoma, kad 10 mirčių iš 10000 vakcinacijų yra statistiškai nereikšminga, tačiau kada 80% juose per trumpą laiką pasireiškia rimti sveikatos sutrikimai, niekas nekreipia dėmesio. O kur dar neužregistruoti sutrikimai, skaičius gali stipriai išaugti. Todėl daugelyje populiarių vakcinų sudėtyje yra tokių pavojų nuo kurių žmonės, pagaminę pačia vakciną, uždirba pinigus gydydami.

Specialistų patarimai yra: Jokiu būdu nesuskiepyti nėščioms moterims. Sužinoti vakcinų sudėtį ir pasidomėti užregistruotais pašaliniai efektais su nepriklausomais specialistais. Netikėkite, prieš tai nepasidomėję, nuo ko  jums  skiepytis  siūlo jūsų šeimos daktaras, kadangi ( kaip mes žinome) jiems yra mokama agituojant tam tikrą farmacinę produkciją.

Visada raginu patikrinti informaciją, nes žmonės, turintis specialių planų mums, nori, kad jūs liktumėte abejingi.

Patarimai

Specialistai

MailOnline

Swine Flu Scam

Nauja apgaulė

Sveikas gyvenimas

Klimato atšilimo apgavystė

Visi mes per žinias girdime, kad mūsų planetos klimatas šyla, kad vandens lygis kyla ir visa tai yra “žmogaus kaltė“. Anot JTO CCP ir daugelių vadinamų klimato ekspertų, per pastaruosius 20 metų žemės temperatūra kyla, vandens lygis kyla ir šio priežastis yra CO2. Noriu paaiškinti, kad aš neneigiu to, kad žmogus teršia ir niokoja aplinką kenksmingais teršalais. Mano tikslas yra jus užvesti ant kelio , kurio eigoje patys galėtumėte patikslinti tai ką aš sakau.

Taigi, norint sužinoti tiesą, reikia pirma suprasti kas tas CO2. Anglies dioksidas (CO2)- organizmų kvėpavimo galinis produktas, kuri kiekvienas iš mūsų ir visi gyvūnai  iškvepiame. Ką daugelis pamiršta, kad šis CO2, nepainiojant jo su nuodingu CO( anglies monoksidu) yra esminis elementas mūsų gyvenime, be kurio mūsų gyvenimas neegzistuotu. Ji nėra  teršianti medžiaga ir nėra stipriausia šiltnamio efektą sukelianti medžiaga. CO2 yra viena svarbiausių biologiniams organizmams medžiagų. Žinot kas yra stipriausia šiltnamio efektą sukelianti medžiaga? Tai vandens garai, o to mes turime daug. JTO Mokslininkų argumentas yra tai, kad  yra per daug žmonių ir CO2, kas sąlygoje temperatūros kilimą ir atmosferos šilimą. Nors yra nustatyta, kad per žemės gyvavimo laikotarpį CO2 tik mažėjo, daugelis faktus ignoruoja ir remiasi kompromituotų mokslininkų, kurie dirba JTO, darbais .

Prieš milijonus metų CO2 lygiai buvo šimtus kartų didesni. ( Yale university. 2008) Tai kodėl tada mums yra sakoma kitaip? Ką visi jie pamiršta paminėti yra tai, kad CO2 yra pagrindinis augalų gyvybės šaltinis. Be šio elemento jie negalėtų išgyventi. Juk tai esminis fotosintezės sudedamoji dalis. Paklauskite bet kurio rimto biologo ir jis jums patvirtins, kad kuo didesnis CO2 kiekis sąlygoja geresni ir greitesnį augalų pragyvenimą ir plitimą ( gamtoje), taip privedant prie jų skaičiaus augimo ir didesnio CO2 pasisavinimo. Todėl, mums sumažinus CO2 lygį, mes galimai pažeisime augalijos ekosistemą  Žmogaus ir visų gyvūnų iškvepiamas CO2 galimai veikia klimatą tik 0,01%, tačiau visi mes lankėme biologijos pamokas ir žinome kaip veikia šis ratas. Tikrų, ne valstybės finansuojamų ir remiamų, mokslininkų tyrimai (kaip astrofiziko Piers Corbyn) rodo, kad pagrindiniai veiksniai veikiantis mūsų klimatą yra saulė ir debesų padengimo lygis. Net NASA duomenimis- saulė rodo intensyvesnį aktyvumą su artėjančiu saulės maksimumu 2012 matais.

Todėl CO2 kiekis atmosferoje neįtakoja globalinės temperatūros.

Taip matome, kad temperatūra per pastaruosius 140 užfiksuotų metų pradėjo kilti prieš pasaulinius karus, kada žmogaus industrija pasak mokslininkų, neišleisdavo didelių kiekių CO2. Pokario laikotarpyje, kada visa industrinė ekonomika pradėjo sparčiai augti, temperatūra pradėjo kristi. ( prof. Patrick Michaels, Ian Klark ir dr. Tim Ball  )  Atsižvelgiant į  ledynuose išgaunamų ledo pavyzdžių, kuriuose  išsaugota temperatūros ir CO2 kaitą per pastaruosius kelis milijonus metų- CO2 lygis seka paskui temperatūros kaita apytiksliai 800 metų atstumu. Todėl ne CO2 lygis veikia temperatūrą, o temperatūra veikia CO2 lygį.

Kodėl tada žmonės yra kaltinami dėl “klimato atšilimo“ ?

Visa tiesa slypi už to kas skelbia šią politiką. Per pastaruosius metus G20 (20 galingiausių pasaulio šalių) susirinkimuose buvo svarstoma CO2 mokesčio galimybė. Originali šio mokesčio pradininkė yra Exon kompanija. Šis mokestis būtu renkamas iš visko kas mus supa. Tikrąja to žodžio prasme-būtu mokestis už kvėpavimą. O kas ji rinktu? Ogi mūsų visų geri draugai bankai, kaip IMF, World Bank ir t.t.  Nu gerai, jie rinks tą mokestį, o kas tada? Ogi nieko ,kaip bankai ir aplinką teršiančios korporacijos- BP Oil ir Exon, gali vienu metu teršti aplinką ir būti šio mokesčio iniciatoriais bei rėmėjais. Štai čia ir esmė, jūs esate pelnas. Jūs esate banda, kuri yra ganoma tik, kad vėliau gauti pelną. Per žinias girdime, žmones  kaip Al Gore, kurie  kelia sireną, kad klimatas šyla ir vandens lygis drastiškai kils per ateinančius dešimt metu, kaip patys ant pajūrio perka vilas už 4-5 milijonus dolerių. Nebloga investicija pasirodo, tikrai jie patys netiki tuo ką sako. Paieškojus kas pagrinde propaguoja  šį klimato atšilimą, jau vadinama klimato kaita, visada matosi tie patys asmenys, kurie yra atsakingi už JTO klimato kontrolės panelę.

Smarkiausiai “Klimato atšilimo“ industriją paveikia Afrikos šalis, kurios yra raginamos naudoti nepatikimus ir nepakankamai galingus elektros gavybos šaltinius, kaip esami saulės ir vėjo. Nepatikimus todėl, kad šie šaltiniai yra visiškai priklausomi nuo  meteorologinių sąlygų. Nepakankamai galingi todėl, kad naudojant žinomas technologijas, jie reikalauja neįprastai didelių plotų siekiant generuoti elektros energiją, analogiškai su iškastinio kuro. Nors Afrikos regionas yra turtingas naftos, anglies ir dujų- pasaulinė bendruomenė nenumaldomai reikalauja, kad regiono turtai nebūtu eikvojami, taip pilnai stabdant Afrikos industrializaciją. Pasaulis turi ir lėšas ir galimybė industrializuoti Afrikos žemyną, bet tai jau pakenktu vakarų šalių ekonomikoms.

2009 metais įvyko “ Climate gate scandal“ kada buvo paviešinti University of East Anglia klimato komiteto komiteto narių elektroniniai laiškai, kuriais susirašinėjo įvairūs mokslininkai diskutavę apie klimato atšilimą. Šie laiškai tikrai buvo gauti ne kokio “hakerio“ įsilaužimo  metu, o vieno iš vidinio rato žmonių, kadangi susirašinėjančių pavardės buvo užtamsintos. Taip padarytu tik žmogus bijantis viešumos ir keršto. Laiškai buvo perduoti BBC žinių kanalui, kuris yra stiprus klimato atšilimo propagatorius. Daugiau nei 3 mėnesius apie tai nebuvo pranešta publikai, kol laiškus paviešinęs žmogus suprato, kad apie tai nepraneš. Tada viskas buvo perduota vienai Rusijos svetainei, kuri šią  informacija išplatino publikai. Šiuose laiškuose akivaizdžiai  matoma kaip mokslininkai tarpusavyje diskutavo apie klimato duomenų manipuliaciją. Taip siekiant sukurti baimę žmonėse apie klimato atšilimą. Ir nuslepiant tikrus duomenis arbą jais manipuliuojant kaip patys laiškų autoriai atvirai laiškuose diskutavo kaip jie manipuliuoja duomenis.  Kaip gali žmonės, kurie mums tvirtina, kad klimatas drastiškai šyla ir dirba arba patarinėja pačios JTO klimato kontrolės komisijai ( JTO CCP), tarpusavyje atvirai manipuliuoja duomenimis. Todėl daugelis JTO šalių atsisakė remti JAV Barako Obamos remiamą CO2 mokestį. Iki šiol nėra tvirtai moksliškai patvirtinta, kad žmogus yra kažkaip kaltas dėl klimato atšilimo. Žemės planeta nėra pastovi ir daugelio profesorių nuomone yra per daug sudėtinga mums kažkaip stipriai įtakoti.

Bet koks stipresnis klimato atšilimas dėl saulės aktyvumo ar debesų padengimo gali sukelti tik viena- naują ledynmetį. Net jei globalinis klimato atšilimas būtu tiesa, jis  pats prie to privestų. Kadangi temperatūros kylimas, neigiamai veikia poliarinius ledynus, kurie yra didžiausios  geriamo vandens saugyklos. O kas būna kada neribotas kiekis gryno vandens susimaišo su vandenyno vandenių? Grėsmė kyla pasaulinėms šilto vandens srovėms, kaip Golfo srovė, kurios paskirsto šilumą po planeta ir veikia kaip termostatas. Šioms srovėms sutrikus , grėsme kiltu klimato stabilumui, ir mes tikrai nesulauktume šiltų laikų. Žemė šiuo metu yra vadinamame “tarp lediniame laikotarpyje“. Per pastaruosius milijonus metu vyksta reguliari klimato kaita.  Per žemės istorija buvo ne vienas ledynmetis . Mes esame 10,000-15,000 metu trunkančiame tarp lediniame etape, po kurio visada seka 90,000-100,000 metų “mini ledynmečio“ Todėl mes greičiau sulauksime ledynmečio, negu atšilimo . Ir tie 10,000-15,000 metų jau baigia prabėgti.

ATNAUJINTA 2010.10.23

Video paaiškinanti pagrindinius “Klimato kaitos“ šiltnamio efekto priežastis.

Santrauka: Vandens garai, kurie veika kaip šiltnamio efektą sukeliančios dujos sudaro 96,9% visų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. CO2 ir Metanas kartu sudaro tik ~2-3%. Kadangi vandens garų koncentracija svyruoja nuo sezono, taip matosi klimato kaita skirtingais metų laikais nepriklausomai nuo žmogaus išskiriamo CO2.

JAV EPA (aplinkos apsaugos agentūros) nuslėptas raportas apie klimato atšilimą, paviešintas vieno iš darbuotojų. ( Anglų kalba)

Santrauka: EPA darbuotojo raportas apie klimato atšilimą, kuriame  gautas rezultatas paneigia visuotiniai skelbiamą nuomonę, kad pasaulio klimatas šyla.  EPA raporto turinio nekomentuoja ir tvirtiną, kad tai neturi nieko bendro su jų darbo programa ir raportas yra visiškai klaidingi. EPA darbuotojas Alan Carlin vėliau buvo atleistas.

Climate gate

Lord Monckton interview

Piers Corbyn

Climate scam doc

Žemės klimato istorija

Informuojantys straipsniai

Galingiausia bendruomenė- Bilderbergai.

Kada yra tam tikra grupė žmonių, kurie užima galingiausias vietas pasaulio ekonomikos, politinės valdžios ir monarchijos srityse, kurių susitikimai vyksta nežinioje, be jokio spaudos dėmesio. Tai sukelia norą sužinoti daugiau apie tokias bendruomenes ir kokie yra jų tikslai.

Viena iš pačių svarbiausių ir galingiausių yra “The Bilderberg group“ kitaip Bilderbergai. Šiai grupei priklauso JAV  prezidentai, senatoriai, JAV kongreso nariai, pačių galingiausių ir įtakingiausių pasaulio korporacijų ir bankų vadovai, Europos monarchija, ES parlamento nariai ir daug kitų turtingų ir įtakingų žmonių. Ir šie žmonės susirinkdami  slaptai, be jokio dėmesio patraukimo, kuria pasaulio politikę ir finansinę ateitį.

Bilderbergai, kaip grupė, susikūrė dar 1954 metais, Nyderlandų princui Bernhardui pakvietus susitikti vakarų Europos ir šiaurės Amerikos politinius lyderius į  konferenciją vykusia Bilderberg viešbutyje( grupės pavadinimo kilmė) esančiame Olandijoje , aptarti svarbius klausymus ir tuometinę pasaulio situaciją. Susitikimas įvyksta slaptai ir nuo to laiko buvo nuspręsta susitikimą rengti kiekvienais metais.

“Bilderbergai tai pati slapčiausia ir šiuolaikinių slaptų grupių. Ši grupė tokia slapta, kad ji net neturi pavadinimo ir narių sąrašo. Yra keli žinomi nariai, kadangi mes juos matėme vykstant į susirinkimą ir keli nariai prakalbo, todėl mes galime daugmaž suvokti kas dalyvauja susitikimuose, kurie yra stipriai dangstomi ir su stipria apsauga.“ -Jim Marrs, autorius ir žurnalistas.

Tiek žinomi dalyviai-Henry Kissinger, Bill Clinton, David Rockaefeller, Tony Blair, Peter Jennings ir nesibaigiantis sąrašas princų, ambasadorių, kanclerių ir žiniasklaidos magnatų. Kasmetiniuose susirinkimuose dalyvauja maždaug 150 pasaulio elito, kurie yra žinomi kaip Bilderbergeriai, vadinami pagal viešbutį, kuriame įvyko pirmas susitikimas. Susitikimai daugiausia vyksta prabangiuose kurortuose, esančiuose vakarų Europos šalyse ir  šiaurės Amerikoje. Apsauga yra itin stipri, todėl bet koks pasalinių dalyvavimas susitikime yra visiškai neįmanomas. Apsauga vyrauja nuo privačių apsaugos firmos iki pilnai apginkluotų karių. Daugelį žmonių, kurie bandė priartėti arčiau, buvo perspėti, kad patekę  į saugoma perimetrą gali būti nušauti.

“Ir tokiai apsaugai yra priežastis. Tikrai pasaulio elitas nesusirenka pažaisti pokerio.“- Jim Marrs, autorius ir žurnalistas.

Ši grupė vairuoja pasaulio politiką. Vienas iš buvusių Bildergergerių pasakė, kad viename susitikime jie planavo atidaryti Kinijai duris į pasaulio areną ir po kelių mėnesių, JAV prezidentas Richard Nixon nuvyko į Kiniją, ir pakvietė ja dalyvauti pasaulio politikoje. Taip pat pagal šaltinius Arkanzaso gubernatoriui Bill Clinton 1991 metų Bilderberg susitikime  David Rockefeller buvo pasakyta  kaip svarbu yra sukurti Šiaurės Amerikos prekybos sąjungą ir tai yra Bilderberg grupės prioritetas. Sekančiais metais B.Clinton buvo išrinktas į JAV prezidentus ir NAFTA ( North American Free Trade Agreement) pradėjo savo veiklą. Yra  ir daug kitų pavyzdžių nuo naftos kainos, maisto prekybos  ir karinių konfliktų organizavimo.

“Tada jie tariamai nuvyko į arabų šalis, su kuriomis turi glaustus ryšius ir pasakė: Žiūrėkite, mes pakelsime naftos kainą, jūs uždirbate didžiules sumas pinigų, tačiau juos pervedate į tam tikras sąskaitas. Ir tam aišku reikėjo pateisinimo, kaip arabų-Izraelio karas.- David Icke, autorius ir tyrėjas.

Tai tik dar vienas pavyzdys kaip kontrolė yra vedama per pinigus. Kaip sakoma: ,,Kas turi pinigus, tas turi valdžią.“  Jeigu tokia  globalinė kontrolė ir egzistuoja, Bilderbego grupė buvo sėkminga kontroliuodama žinias, siekiant nuslėpti jų susitikimus. Svarbiausi žinių industrijos savininkai ir pranešėjai yra dažnai kviečiami į susitikimus, aišku su susitarimu, kad nepraneš apie tai kas vyksta juose. Catherine Grain iš Washington Post, buvo daugelyje Bilderbergų susitikimuose ir vienas ir vidinio Bilderberg grupės rato narių, Conrad Black, kuriam priklauso 68 procentai laikraščių Kanadoje, Didžiojoje Britanijoje ir daugelyje kitų šalių ir nei vieno žodžio apie susitikimus nebuvo matyti šiuose laikraščiuose apie Bilderberg grupę. Ir ši grupė to siekia, kad niekas nebūtu pranešta apie jų veiklą. Kadangi pagrindiniai pasaulio žinių šaltiniai jiems priklauso. Tikrai keista, kad susitikimuose dalyvauja daugiau nei 100 didelę svarbą pasaulyje turinčių žmonių ir apie tai nieko nematyti pagrindiniuose žinių šaltiniuose(Mainstream Media). Net reporterių paklausus ką nors apie Bilderbergus, jie tik nustemba  ir apreiškia nieko apie juos nežinia. Patys savęs paklauskite, ar kada nors girdėjote apie juos patys arba iš savo vietinių žinių šaltinių. Manau daugelis apie juos pirma kart girdite.

Pagrindiniai Bilderberg grupės tikslai:

 • Vienas pasaulio identitetas buvo bendromis vertybėmis.
 • Centralizuota pasaulio visuomenės  kontrolė, valdant jų mastymą (naudojant informacijos šaltinius).
 • Nauja pasaulio tvarka sunaikinus vidurinę klasę ir palikus tik valdantį elitą ir varguomenę.
 • Neaugančią visuomenę be pažangos ir progreso kur visas turtas ir galia elito rankose.
 • Fabrikuotos krizės ir karai.
 • Visiška švietimo sistemos kontrolė parengiant pasirinktus žmones tam tikriem pareigom.
 • Visiška vidinės ir užsienio politikos kontrolė kontrolė.
 • JTO naudojimas kaip de facto pasaulio vyriausybę sukuriant mokesčius pasaulio gyventojams.
 • NAFTA (Šiaurės Amerikos Laisvos Prekybos Sąjungos)  ir WTO (Pasaulio Prekybos Organizacijos ) globalinis išplėtimas.
 • NATO pavertimas pasaulio kariuomene.
 • Sukurti pasaulinę teisinę sistemą.
 • Pasaulinė gerovės sistema apdovanojanti paklusnius vergus ir nepaklususius taikanti išnaikinimui.

Todėl nuomonė, kad keli žmonės negali valdyti pasaulio yra klaidinga. Matyt jie tai gali, kadangi jeigu įmanoma žmones laikyti absoliučioje nežinioje apie tam tikrus dalykus, galima lengvai juos kaip avis vesti ir peršti jiems savo nuomonę.

“Po kelias dešimt metų mes visi gyvensime Nacių Vokietijos tipo visuomenėje“- David Icke.

Todėl mes visi turime suvokti, kad tas pasaulis, kuriame mes gyvename, nėra pilnai toks kokį mes jį įsivaizduojame. Nors daugelis tai pavadintu sąmokslo teorija, tiesa yra jums prieš akis jeigu tik norite ją matyti. Šis vadinimasis elitas per pastaruosius šimtmečius savo pačių knygose kalba apie vieno pasaulio vyriausybę ir žmonių skaičiaus mažinimą per sterilizaciją. Tai būtu technokratinė diktatūra, kurioje yra tik du visuomenės sluoksniai- Elitas ir visi kiti.  Aš turiu jums žinią,  mes esame tie visi kiti.

Netikite ar abejojate ? Manimi galite ir netikėti, tačiau prieš  nuspręsdami patys pasitikslinkite šią informacija.

Viskas apie Bilderberg grupės planus


EU on Bilderberg group

Bilderberg group

Microsoft kompanija siūlo licenzijuoti internetą

Microsoft kompanijos vykdomojo vadovo pasiūlymas  licencijuoti internetą, suteiktu valstybių valdžioms galią reguliuoti ir cenzūruoti internetą. Valdžia turėtu galią  užblokuoti individualius kompiuterius nuo prieigos prie interneto ir atjungti tam tikras svetaines, kurios gali turėti nepageidaujamą turinį arba tariamai platinančios kompiuterinius virusus.

2010 metų kompiuterių saugumo konferencijoje, vykusioje Berlyne, kalbėjęs Microsoft vice prezidentas,Scott Charney,  kibernetinės erdvės apsauga, turėtu galimybę atjungti užkrėstus kompiuterius nuo interneto, pagal valdžios nutarimą.

Šiuolaikiniame pasaulyje, kuriame yra vertinama informacija, interneto kontrolė reiškia tai, kad laisvai prieinamai informacijai iškyla pavojus. Internetas yra nekontroliuojamas, todėl informacija jame yra nepriklausoma, o laisvai plintanti ir prieinama informacija yra geriausias žinių siekiančio žmogaus draugas ir žmogų siekiančių kontroliuoti žmonių priešas.

Šiais  laikais žmonės, kurie valdo tradicinę žiniasklaidą, valdo populiacijos nuomonę.  Edward Bernays- propagandos tėvas. Jis suprato, kad kontroliuojant žmonių nuomonę ir požiūrį galima per tradicinę žiniasklaidą. O šiuolaikinė žiniasklaida tai pagrinde yra televizija ir populiariausi laikraščiai .Todėl jeigu yra norima, kad populiacija pritartu tam tikrai politikai, reikia tik, kad tai politikai pritartu tradicinė žiniasklaida. Per amžius galima pastebėti kaip karui vykstant, kiekvienos šalies žiniasklaida teigia:  “Koks tas karas geras“, “Šis karas yra prieš mūsų visų priešą“, Šis priešas nori jūsų mirties“ ir panašiai. Puikus pavyzdinis būtu JAV žiniasklaida  ir jos pranešimai aiškinant jos piliečiams kokia bloga Al-Queida, Iranas kuria atominį ginklą ir t.t. Nors tikra tiesa yra visiškai kita.  Valdant žiniasklaidą galima žmonėms įpiršti ką tik norima. O kada pagrindiniai žiniasklaidos šaltiniai priklauso tai pačiai interesų grupei, galima atsisveikinti su nepriklausoma spauda.

Internetas, per visą savo egzistavimo laiką išliko nepriklausomas, o informacija jame yra vertinama pačio skaitytojo. Kada galima prieiti prie daugelio nepriklausomų, objektyvių ir nenupirktų informacijos šaltinių, galima pačiam nuspręsti tikėti ja ar ne ir palyginti su begaliniais  kitais  šaltiniais. Tačiau kada valdžiai ir privačioms korporacijoms yra suteikiama galia redaguoti ir nuspręsti kokia informacija yra prieinama ir galima internete, kokia yra “ nesvarbi“ ir  nutraukti svetainių  veiklą, kurios teikiama informacija  anot valdžios yra netinkama publikai, reikia susimastyti. Jeigu norint teikti informaciją internete reikalinga licenzija, tuomet  internetas netenka savo nepriklausomybės. Daugelis firmų, kaip Microsoft, siūlo naują interneto versiją. Tai būtu naujas internetas, kuriame norint, kad svetainė būtu laisvai prieinama, tektu mokėti pinigus. Už šiuos pinigus jūsų svetainė būtu prieinama per “ pagrindinį interneto taką“, kuriame būtu visos svetainės, kurios mokėtu pinigus už tai kad jos būtu iškeltos virš kitų. O už licenzijas nemokančių žmonių svetainės būtu nugrūstos į interneto užkulisius. Tai kur tada lygybė internete?  O jeigu valdžiai yra suteikiama nutraukti svetainių veiklą, tai jau cenzūra. Taigi  informaciją visuomet buvo ir bus siekiama kontroliuoti. Nes jeigu tu valdai publikai prieinamą informaciją, tu valdai ir publiką. Tai būtu interneto monopolis, kurio mes ir turime saugotis. Kitaip interneto laukia toks likimas, kurio jis sulaukė Kinijos Liaudies Respublikoje.

%d bloggers like this: