Archyvas pagal 2012 kovo

Jurriaan Maessen apie ‘Agenda 21’

Interviu su Jurriaan Maessen, kuris laikomas vienu iš specialistų  apie JTO ‘Agenda 21’.

Kada JAV bus pasotinta?

Pirma buvo Afganistanas, vėliau Irakas, po jo sekė Libija. Dabar atėjo Irano laikas. Pagrindinis dalykas, kuris sieja visas šias šalis yra tai, kad siekis panaudoti karines pajėgas joms užgrobti buvo teisinamas šių šalių “Blogio ašies“ naryste.

“Blogio ašis“- pavadinimas, kurį JAV suteikė visoms šalims, kurios nesutinka su jos politika ir atvirai priešinasi jos puikiai matomiems grobikiškiems tikslams. Šalies įtraukimas į šią ašį JAV priešus paverčia pasaulio priešais, nesvarbu ar kaltinimai joms yra pateisinami ar ne.

Iranas- tik dar vienas elementas, kuris būtinas išlaikyti pastovų JAV pasaulio dominavimą. Lengviausias būdas sunaikinti priešą yra prieš jį nukreipti visus aplinkinius. Tada tikrasis agresorius neatrodo kaip kraujo ištroškęs plėšikas, o labiau kaip pasiryžęs humanitaras. Taip Iranas tikrai nebus paskutinė valstybė ant JAV pietų stalo.   Tikra pabaisa niekada nebus pilnai pasotinta. Galima JAV užsienio politiką įsivaizduoti kaip narkomaną, kuriam  yra būtina pastovi dozė t.y. dar viena šalies auka.

Iranas seniai buvo matomas nesiekiantis branduolinio ginklo, tačiau daugelis tai pamiršta, kadangi pasaulinė žiniasklaida yra visada užimta teikianti žiūrovams  “velnio“ Achmadinedžiado įvaizdį. JTO atominės energetikos komisija nuolatos lankosi šalyje ir vis nieko naujo neranda. Geriau IPCC nukeliautu į Izraelį ir užmestu akį į visam pasauliui žinomus nelegalius Izraelio branduolinius ginklus. O kur dar biologiniai?

Kalbėti apie Irano keliamą grėsmę yra lyg daužyti savo galvą į sieną. Kažkada siena sugrius, tačiau iš galvos bus mažai kas likę. Taip JAV be sustojimo  šaukia apie Irano pavojų, nors jos patikimumas seniai paskendęs politinės  melo atliekų krūvoje. Matomai daugeliui šalių, kurios kaip šuo seka paskui JAV, taip pat sunku galvoti savarankiškai.  Pagrindiniai Europos Sąjungos veikėjai yra labiau panašūs į psichologines daržoves, o ne į tikrus politinius veikėjus.

Aišku, kad siekti paviešinti tiesą apie Irano tikslus  yra lyg būti tik kitu sąmokslo teoretiku.  Tikri įrodymai vis tiek bus ignoruojami. Šiais laikais matomai teisus yra tas, kuris turi daugiausiai palaikymo, bet ne tas, kuris turi daugiausiai įrodymų.

Izraelis kaip visada toliau muša karo būgnus, sako, kad tikrai puls Iraną. JAV šiuo klausimu jau pasisakė, kad nesieks problemos išspręsti karu. Aišku tai yra tik dar vienas dviprasmiškumo požymis. JAV patvirtino, kad nepuls Irano, tačiau kartu neatmetė galimybės apginti savo bei Izraelio interesus, jei jiems iškiltu pavojus.

Galima tik konstatuoti, kad vienaip ar kitaip Iranas bus užpultas.  Tai mes jau matėme daug kart. Čia puikiai tiktu visiems žinoma frazė: “kazino visada laimi“. Ką mes galime padaryti-  paviešinti ‘kazino’ (JAV/Izraelio)’ tikruosius kėslus, kad gal tam užkirsti kelią. Didžiausia baimė- Irano užpuolimas gali sukelti globalų konfliktą.

JAV prezidentas gavo dar naujų galių

Matomai JAV stato į vietas reikiamas procedūras, kurių paskirtis- organizuoti visus reikiamus resursus karo metu.

JAV prezidentas B.H. Obama gavo naujų  įgaliojimų, kurie leidžia karo metu jam perimti į savo rankas valdyti šalies transporto, maisto, energetikos infrastruktūras.  Tai pateisinama esant būtinybei, kuri  padėtu išvengti nesklandumų ir padėtu lengviau paskirstyti  reikiamus resursus konflikto atveju.  Šis procesas žengia kartu su NDAA ir kitais vykdomosios valdžios plėtimo aktais, kurių tikslas akivaizdžiai yra atimti valdžią iš piliečiu kontroliuojamų institucijų ir perduoti ją vykdomosios valdžios institucijai bei privačioms organizacijos.

  Karo metu tai padėtu lengviau kontroliuoti planuojamai priešišką šalies Kongresą. Tai taip pat sumažintu  Kongreso sprendimo reikšmingumą karo atveju, kuris deramai visada  siektu atsižvelgti į piliečių interesus bei išspręsti konfliktą diplomatiniu būtu. Aišku nekalbant apie šalies neokonservatorius, kurie tik ir nori karo.

Izraelis taip pat turėjo deramą poveikį. Žinoma, kad JAV Kongreso dauguma neturi noro atvirai pulti Iraną, kas nesutinka su atviru Izraelio pasiryžimu bet kokiu atveju  nuversti Irano režimą.  Taip JAV  prezidentui suteikiant daugiau galios galima įžvelgti siekį  efektyviau perduoti šalies valdžia kuo mažesnei žmonių grupei, taip išvengiant galimos kovos su nesutinkančia dauguma Kongrese. Jei JAV būtu įtraukta į karą per Izraelio veiksmus, prezidentas Obama galėtu būti lengviau manipuliuojamas  sutikti su Izraelio sprendimais, kadangi jam ja būtu suteikta didesnė galia valdyti ir palenkti šalies piliečius sutikti su  karo prieš Iraną būtinybę.  Taip jis deramai lengviau palenktu Kongresą į savo pusę, nes jis jau būtu tik savo praeitos valdžios šešėlis. Siekiant išlaikyti savo likusia galią JAV Kongresas būtu priverstas sutikti su bet kokiais prezidento sprendimais.

Visa tai jau istorija. JAV nuo Antrojo Pasaulinio Karo  pradėjo krypti link autoritarinės, jei ne totalitarinės, vyriausybės . Dabar tik liko laukti. Ankščiau ar vėliau  JAV visiems tai parodys?

Naujo tsunamio pavojus Japonijoje

Naujo tsunamio pavojus Japonijoje buvo paskelbtas po 6,8 balų žemės drebėjimo šiaurės rytų šalies dalyje.  Šalies  jau spėjo pajusti keliasdešimt centimetrų pakilusias  bangas.

Šalies vyriausybė baiminasi naujos katastrofos galimybės.

 

Šaltinis

‘Lietuva’ šauksmai išbandant JAV minios valdymo agregatą

JAV skiria daug dėmesio savo naujos ginkluotės projektavimui.  Tai parodo ne tik šalies technologinį inovatoriškumą, bet kartu atskleidžią prieš ką šios inovacijos bus nutaikytos.

Kas iškėlė susidomėjimą: nors bandymas pagal šaltinius buvo atliktas Quantico karinėje bazėje esančioje Virdžinijos valstijoje, atlikto bandymo vaizdinėje medžiagoje aiškiai girdisi ‘Lietuva’ nacionaliniai šauksmai. Negalima tiksliai nustatyti publikos nacionališkumo, tačiau, galima suprasti, kad ginklas testuojamas nacionalinio nepritarimo simuliacijoje. Galėjo būti girdimi ir kitos tautybės šauksmai, tačiau esmė- simuliuojamas nacionalinis pasipriešinimas.

Šių ginklų pagrindinė paskirtis visada buvo minios kontrolė, bet, negi tai skirta Lietuvai?

Šaltinis

%d bloggers like this: