Archyvas pagal 8 rugsėjo, 2011

Ar Kinija siekia pasaulinio dominavimo?

Praeito dešimtmečio pasalinis “baubas“ buvo SSRS. Tame laikotarpyje pasaulis nuolatos stebėjo Tarybų Sąjungos veiksmus ir bijojo šio geolopitinio milžino agresijos. Laikas parodė, kad šios baimės šaltinis ilgai netruko ir pasaulyje atsirado laisva vieta, kurią yra siekiama užpildyti paverčiant Kiniją  “Naujuoju raudonuoju teroru“.

Šiuometinė Kinijos situaciją kasdien bandoma pavaizduoti lyg šalis būtu taikos pasaulyje stabdis, kuris tik siekia pasaulinio dominavimo ir nors tai daugeliui atrodo esant tiesa, tikroji tiesa negali būti nuklydus toliau nuo realybės.

Kinija realiai yra pirma pasaulio ekonomika, neskaitant JAV, kuri išlaiko savo ekonominį pajėgumą tik per savo karo pramonės plėtrą, dėl šios priežasties daugelis pripažįsta, kad Kinija oficialiai pralenks JAV jau 2030 metais pagal savo eksportuojamos produkcijos pajėgumą ir ekonominį produktyvumą. Aišku šis Kinijos dominavimas yra tikslingos Kinijos vyriausybės valiutos kontroliavimas, kuris leidžia išlaikyti pakankamai žemas gamybos kainas, kas priveda prie kitų šalių pramonės eksportavimo į Kinijos Liaudies Respubliką. Nors pasaulinis   dominavimas  negali būti užtikrintas vien pramonės ir ekonominiu pajėgumu, Kinija tikrai užimta įtakingą poziciją kaip ekonominis pasaulio milžinas. Tai  atitinkamai perduoda pasaulinės rinkos “aviganio“ vaidmenį tiesiai į Kinijos rankas, kas yra vieną iš  visiško pasaulinio dominavimo sudedamųjų dalių. Išlieka tik viena kliūtis, kuri visiškai panaikintu JAV visapusišką dominavimą- doleris kaip pasaulio rezervinė valiuta. KLR dažnai pasisako, kad reikia persvarstyti dolerio būtinumą ir jį geriau pakeisti į  dominuojančių pasaulio valiutų krepšelį, kam JAV tvirtai prieštarauja. Jeigu doleris netektu savo dominuojančios pozicijos, kas dalinai neigiamai paveiktu ir Kiniją, JAV negalėtu savavališkai lakstyti pasaulio ekonominius svertus. Atrodytu, kad    Kinija tik to ir siekia, tačiau tai labiau dviašmenis kardas, kuris panaikintu JAV dominavimą bei perleistu sostą Kinijai, tačiau pradžioje trenktu stiprų smūgį Kinijos ekonomikai, kuri  yra paremta esamu aukštu dolerio santykiu su Kinijos yuan’iu. Dėl šios priežasties sunku pasakyti tikrus Kinijos siekius. Ar ji tikrai nori pilnai perimti JAV laikomą ekonominį sostą ar jai yra pakankama esama pozicija, kurioje ji gali įtakoti sprendimus neišlendant iš užkulisių? Galimai viskas prives prie to, kad Kinija turės kažkada pilnai perinti JAV užimamą poziciją, tačiau tai atsitiks labiau iš būtinybės nei iš  noro.

Pasaulinės valdžios negalima užtikrinti vien dominavimu pasaulinėje ekonomikoje, kadangi visada laimės žmogus, kuris rankoje turi galingesnį šautuvą, o ne geresnius dienos rinkos indeksus.  Taip aiškiai matome, kad Kinija nėra dominuojanti pasaulyje pagal karinį pajėgumą. Šis titulas iki šiol yra laikomas JAV rankose, kuri jį išlaiko vien  tolesnio grimzdimo į skolą kaina. Kinijos karinis pajėgumas yra žymiai menkesnis negu JAV, tačiau tai yra todėl, kad ji neturi  išlaikyti karines bazes ( daugiau nei 737) visame pasaulyje ir yra įsivėlusi į 3 karines kampanijas. Kinijos situacija yra kiek subtilesnė, kadangi jos gynybos biudžetas yra tik 114 milijardų dolerių, o JAV tuo metu vadinamai “gynybai“ išleidžia 698 milijardų dolerių, kur nėra įskaitytas vadinamasis ‘Juodasis biudžetas’- paprastai užmaskuotas kituose departamentuose.  Aišku negalima pamiršti to, kad Kinija nesiekia tiesiogiai kištis į kiekvieną karą, kuris jai yra naudingas. Pagrindinis skirtumas tarp šių šalių karinio finansavimo yra tas, kad Kinija šiuos pinigus išleidžia savo gynybos pajėgų išlaikymui ir modernizavimui, o JAV sugeba po tuo “gynybos“ biudžetu laikyti pasaulį po automato vamzdžiu. Nors daugelis tvirtintu, kad Kinija siekia pasaulinio karinio dominavimo, žmonės pamiršta, kad  tai privestu prie jos atsidūrimo JAV esamoj situacijoje, kur augančios skolos vestu šalį link ekonominio bankroto, ko Kinija yra aiškiai pasisakiusi nesiekianti. Jai aiškiai pakanka naudoti taikius metodus bei plėtoti savo karinį pajėgumą siekiant išlaikyti įtaką kaimyninėse teritorijoje, kas užkirstu kelia JAV kišimuisi į Kinijos vidaus bei užsienio politiką.

Pasaulinio sosto įpėdinis dar nėra žinomas, tačiau Kinija aiškiai yra viena iš kandidatų. Negalima pasakyti kada iškils “Nauja Imperija“, kuri perims JAV vietą, tačiau galima tvirtai pasakyti, kad JAV šio sosto neatiduos be kovos. Įdomu, kokių beviltiškų metodų ji gali griebtis?

%d bloggers like this: