Archyvas pagal 2011 balandžio

Ne visur šiandien dangus giedras

Jau galvojome, kad šiandien visur dangus bus giedras. Fotografuota Šiauliuose.

This slideshow requires JavaScript.

Oru varomas automobilis, kurio egzistavimą naftos kompanijos bando nuo jūsų nuslėpti

“Koks gražus purškiamas dangus“

Įdomu, kodėl pradėjo dažniau purkšti?

Gaunami pranešimai, kad pagrindimuose Lietuvos miestuose suintensyvėjo purškimas. Prieš pradegant mane vadinti paranojiniu individu, atsakykite sau į klausimus:

1. Kodėl  aiškiai matomi lėktuvų pėdsakai yra atitinkamai žemame aukštyje? Natūralūs lėktuvo pėdsakai yra vandens garų kristalai, kurie susiformuoja dideliame aukštyje, ką lemia  oro temperatūra ( kuo aukščiau, tuo yra šalčiau). Reiškiasi, kad komerciniai (visi paprasti) lėktuvai nuolatos formuotu tokius pėdsakus.

2. Kodėl tokius pėdsakus palieka atitinkamai 1 ar 2 skraidantys lėktuvai?  Jei tai būtu natūralu, tikrai kiekvienas lėktuvas paliktu tokius pėdsakus.

3. Kodėl aiškiai skiriasi normalus lėktuvo pėdsakas (paliekamas paprasto lėktuvo) nuo pėdsako, kurį palieka klausinėtinas lėktuvas?

4. Jei klausinėtinas pėdsakas yra vandens garo kristalai, kodėl jie išsilaiko daugiau nei 2-3 valandas, o paprasti lėktuvų pėdsakai išnyksta momentaliai?

5. Kodėl klausinėtina anomalija matoma daugiausiai tik NATO šalyje? Jei tai būtu natūralu, mes tai matytumėme kiekvienoje šalyje.

6. Kam naudojami nuotraukoje matomi lėktuvai, kurie atlieka klausinėtiną procesą?

Kauniečiai. “Koks gražus šiandien purškiamas dangus“

Dangus giedras, bet “mes jį dar pagražinsime“.

Dar vienas žingsnis žmogaus evoliucijoje

%d bloggers like this: