Archyvas pagal 2011 kovo

Japonijos AE radiacija plačiuoju mastu

Pranešama, kad radioaktyvios dalelytės iš Fukushima Daiichi atominės elektrinės gali užteršti  Japonijos bei pasaulio  maisto atsargas.  Jeigu dalelytės bus pagriebtos oro srovių, jos gali būti išnešiotos po pasaulį ir užteršti pasaulio maisto atsargas ir  agrikultūrai naudojamą dirvą.

Daugelis mano, kad pavojingiausios radioaktyvios dalelytės iš Fukushima Daiichi AE yra urano ir plutonio branduolinio kuro liekanos ir  todėl jos gali nepasiekti rytų Azijos ir JAV vakarinės pakrantės, o tiesiog nusėsti jūros dugne. Nors šios dalelytės sunkiai gali pasiekti pasaulio kontinentų pakrantes, joms nusėdus jūros dugne dalelytės vis tiek kelia grėsmę jūros gyvūnijai, kuri  gali bus stipriai paveikta radioaktyvia tarša.

Iš esmės pagrindinę grėsmę kelia elementarios dulkių dalelytės, kurios paveiktos branduolinio kuro arba išnaudoto branduolinio kuro atsargų (Fukushima Daiichi AE urano ir plutonio strypai buvo laikomos virš branduolinio reaktoriaus apsauginio kevalo). Šios lengvos dalelytes lengvai gali keliauti oro srautu ir iškristi ant žemės paviršiaus kartu su lietumi arba būti tiesiog įkvėptos gyvulių ir žmogaus. Žemės dirvoje šios dalelytės gali akumuliuotis ir užteršti dirvą arba patekti į gruntinius bei spūdinius vandenis. Taip keliama grėsmė ne tik žmogui, bet ir vietiniai ar regioniniai gyvūnijai.

Stebint Japonijos AE įvykius negalima viso dėmesio skirti tik nukentėjusiesiems nuo 9,1 balo žemės drebėjimo. Pasaulio akys šiuo metu yra atkreiptos į AE vykstančius įvykius, kurie jau yra prilyginami “Černobyliui ant steroidų“ . Šiuo metu Tarptautinės Branduolinės Energetikos   pareigūnai  Japonijos AE situacijos lygį pakėlė iki 6-tojo, pagal Tarptautinę Atominio ir Radiologinio įvykio skalę (INES). Tai skaitoma kaip “ Rimtas incidentas“, kuris reikalauja skubaus atsako. Šiuo metu Japonijos žmonės pradėjo trauktis iš regionų  esančių  aplink Fukushima Daiichi AE ir zonų , kurios gali būti paveiktos radiacijos. Kaip net BBC praneša: “Baimė priverčia žmones trauktis iš Tokyo miesto“.- kadangi mieste pastebėtas  radiacijos lygio kilimas .

Šiuo metu yra pripažinta, kad visi atominės elektrinės reaktoriai yra dalinai link branduolinės katastrofos, neskaitant jau aiškiai sprogusių 1 ir 3 reaktorių, o radioaktyviosios dalelytės per artimąsias dienas bus paskleistos po Ramųjį vandenyną. Japonijos vyriausybė pasiuntė 50 žmonių tvarkytis su problema Fukushima Daiichi AE ir neišleidžia pastovių radiacijos matavimo duomenų, o JAV nepasiūlė iki šiol dar savo pagalbos. Galima tikėtis, kad Japonijos žmonės nebus stipriai paveikti šios katastrofos.

 

Moteris nuspėjusi apie kovo 11 žemės drėbejimą

Filmukas apie moterį, kuri kovo 9 diena norėjo perspėti žmones, kad artėja didžiulis žemės drebėjimas kovo11-15d.

Bahreinas prašo pagalbos iš Saudo Arabijos

Po diena trūkusių susidūrimų tarp protestuotojų ir policijos Bachreine ( Bahrain )- tikimasi, kad bus įvestos karinės pajėgos protestams numalšinti iš Saudo Arabijos.

Guardian.co.uk praneša, kad Bachreino princas Sheikh Salman Al-Khalifa oficialiai paprašys Saudo Arabijos karinės (saugumo pajėgų) paramos susitvarkymui su protestuotojais.  Pastarosiomis dienomis protestuotojai pajėgiai atrėmė policijos pastangas išvyti juos iš sostinės ir  susidūrė su vyriausybės pajėgomis centrinio universiteto  teritorijoje.

Šis konfliktas, pagal “Guardian“, gali peraugti į aršesnius susidūrimus tarp dviejų etninių grupių-  Suni musulmonų valdančiųjų mažumos (Sunni muslims) ir Šia musulmonų daugumos (Shia msulims). Aišku tai būtu ne pirmas kartas kada konfliktuoja dvi etninės dominuojančios musulmonų grupės. Tačiau po šiuo metu vykstančių neramumų, vidurio Rytuose ir šiaurės Afrikoje, konfliktai gali greitai peraugti į  smurtinius konfrontavimus,  valdžios destabilizaciją ir paniką. Nors protestuotojai reikalauja Suni dinastijos pabaigos, Bachreino pricas per televiziją patikslino, kad bus siekiama aktyvesnio dialogo tarp dviejų pusių ir nacionalinio referendumo dėl parlamento galių išplėtimo.

Tai tik dar viena protestų banga jau ir taip sunkiame regione. Matant kitų šalių protestuotojų galią nuversti šalies vyriausybę yra siekiama taip pat kažką pakeisti ir savo šalyje. Kaip visada, pasitelkiant žmonių mases ir sukurtą sąmyšį, reikalaujama daugiau demokratinės  laisvės ir  naujos vyriausybės paleidimo. Nors šis metodas yra efektyvus, jis dažniausiai tai priveda prie dar sunkesnės padėties šalyje. Pavyzdžiui Egipte jau pastebimas sunkumų laikotarpis, nes neramumai šalyje laikinai atbaidė turistus ir investuotojus. Libijoje kilo pilietinio karo lygio konfliktas tarp protestuotojų ir Gaddafi pajėgų. Reikia tikėtis, kad neramumams Bachreine nebus pasitelkta  arši karinė strategija- panaudojant karines pajėgas. Nes šiuo  būdu protestai bus numalšinti kumščiu, o ne žodžiu.

StansberryResearch apie dolerio pabaigą

StansberryResearch investavimo firma: Dolerio pabaiga

 

NISA patvirtino Fukushima AE radioaktyvumo nutekėjimą

Atominio ir pramoninio saugumo agentūra (NISA) patvirtino, kad atominėje elektrinėje įvykęs sprogimas buvo reaktoriaus radioaktyvaus nutekėjimo padarinys.

HuntingtonNews : “Pagal apšvitinto branduolinio kuro kiekį, katastrofos lygis gali būti didesnis už Černobylio.“

Stratfor praneša: “ Šiuo metu Japonijoje vykstantys įvykiai yra labai panašūs į vykusius Černobylio AE incidente.  Pagal pranešimus nuo 0.5 iki 1.4 metro reaktoriaus radioaktyvaus kuro tapo neapsaugota nuo poveikio aplinkai.  Reaktoriaus kuras jau dalinai išsilydęs ir girdėti ankščiai sprogimai  bus pažeidę reaktoriaus izoliavimo struktūrą.“

%d bloggers like this: