Archyvas pagal 2011 sausio

Izraelis taikos su Palestina nenori

Neseniai išleisti slapti Palestinos diplomatų dokumentai rodo, kad Palestinos atstovai jau buvo pasiruošę atiduoti viską.

Norint pagaliau išspręsti Izraelio-Palestinos teritorinį konfliktą buvo siūloma Izraeliui net sukurti marionetine Palestinos valstybę tik, kad būtu išspręstas konfliktas ir sudaryta taika. Tačiau Izraelis šio pasiūlymo nepriėmė, net kada Palestinos diplomatai buvo visiškai menkinami savo pačių akyse.

Tai parodo, kad Izraelio tikslas yra visiškas palestiniečių ir jų valstybės  sunaikinimas. Motyvuodami, kad jų žemė yra “dievo duota“ jie toliau tęsia nefunkcionalias derybas. Net kada Palestinos diplomatai ir vyriausybės atstovai yra praradę viltį ir pasiruošę galutiniam sprendimui, kuris tik pasitarnaus Izraeliui, taikos pasiūlymai buvo atmesti.  Matosi kaip Izraelis iš tremtinių tapo okupantais- beširdžiais ir gobšiais, kurių šalį valdo tikri sionistai. 

Mano pagarba Izraeliui jau seniai dingo ir dabar suprantu, kad aš taip pat norėčiau svaidyti raketas.

Pagal tarptautinius susitarimus Palestina yra įvardinta kaip okupuota žemė ir   vis daugiau pasaulio valstybių pradeda remti nepriklausoma Palestinos vyriausybę, o Izraelis toliau sako “Čia mums dievo duota žemė ir mes ja su niekuo nesidalinsime.“

Vienintelis Palestinai palankus dabar sprendimas būtu kreiptis į JTO, kad būtu galima naudojantis pasaulio valstybių pritarimu sukurti Palestinos valstybę, kaip tai buvo Izraelio atveju. Nes abipusiai diplomatiniai susitarimai pasirodė esa visiškai nefunkcionalūs  ir beviltiški.

Šaltinis

Šaltinis

Šaltinis

Šaltinis

Zeitgeist: Moving forward

Gal sudomins

 

Egipte prasideda visiškas piliečių pavergimas

Matėme kaip kyla protestai Graikijoje, Anglijoje, Tunise ir kitose šalyse. Korumpuotoms vyriausybėms ir grobuoniškiem bankams prarandant savo valdžią, taikomos vis stipresnės priemonės norint išlaikyti jų įtaką.

Pastaruoju metu kyla dideli neramumai Egipte, kur vietinė valdžia ne tik reikalauja jau cenzūruoti internetą, reikalauja “blogerių“ asmeninių adresų ir  uždraudžia protesto akcijas, bet ir šaudo savo piliečius.  Karinės pajėgos jau dislokuotos.

Tačiau žmonės vis tiek  nerimsta ir neketina pasiduoti, nes jokia armija savo skaičiumi negali prilygti pasaulio civiliams.

Protestų uždraudimas

Interneto cenzūra

2011 prognozuojamos tendencijos pagal Trends Research Institute

Trends Research Institute – analizuoja ir seka esamas pasaulį formuojančias tendencijas, taip nuspėjant galimus ateities tendencijų pokyčius. Šis institutas yra patikimas šaltinis norint sužinoti kokie veiksniai gali įtakoti ateities įvykius ir  kokios ateities galima tikėtis.  Šis institutas gali pasigirti nuspėjąs ekonominės krizės pradžią, nestabilumą Europoje, valstybių aršiais taupumo politikas, piliečių nepasitenkinimus (protestus) ir daugelį kitų kitų įvykių.

2010 metų gruodžio 31 dieną, Trends Research Institute išleido “  2011 metų tendencijų Top 11-uką“

1. Atsitokėjimas– 2010 metais žmonės pagaliau suvoks, kad ekonominė pasaulio situacija yra labai prasta. Bus panaikinti  vyriausybių  žmonėms peršami požiūriai, kurie suteikia vizija, kad pasaulis jau brenda iš ekonominio nuosmukio gniaužtų. Žmonės pamatys, kad TVF ir Pasaulio Banko pinigai pilnai neišgelbėja priverstas paskolas imti vyriausybes, o tik atideda jų bankrotą. Kadangi šalys nesiima kardinalių ir loginių šalies ekonominės sistemos pokyčių. Vietoj to, kad būtu  pertvarkyti korumpuoti ir nefunkcionalus bankai ir ekonominės  zonos , pinigai tik toliau metami į kiaurą kibirą.

2. Subyrėjimas – 2011 metus paseks  nestabilių ekonomikų subyrėjimas, paralyžiuotų šalių subyrėjimas, valiutų karai tarp pagrindinių pasaulio ekonomikų ir ekonominių sąjungų išsiskaidymas. Tai jau dabar galima pamatyti.    JAV nuolat nesustodama spausdina pinigus ir pumpuoja savo ekonomiką beverčiu popieriumi, taip tik skatindama infliaciją.    Kinija  siekia išlaikyti savo valiutos vertę nuo kilimo, taip tik skatindama pastovaus  užsienio kapitalo plaukimą į savo ekonomiką. Nes jeigu Kinijos valiutos vertė išaugs drastiškai, smuktu esama  Kinijos pigi darbo.    Valiutos problemos išryškėja ir ES, kur yra klausinėjamas sąjungos tikslas ir ateitis.    Anglijos vyriausybės opozicija skatina šalį išstoti iš Europos Sąjungos, matydama bevertį pinigų metimą  į sąjungos kišenę ir smulkių sąjungos narių svorį pagrindinėms ES ekonomikoms ( Anglija, Vokietija ).   Prognozuojamos Portugalijos ir Ispanijos ekonominės katastrofos, kai teks ir šias šalis išgelbėti nuo bankroto.

3. Velniop žmones – Šalių vyriausybės ir toliau skurdins savo piliečius.  Toliau kaip galėdamos  bandys ištraukti iš piliečių pinigus, karpyti socialines paslaugas, apmokestinti naujus dalykus ir naudoti pensijų  fondus, kad stabilizuotu savo biudžetus (šalys su dideliais biudžeto deficitais) ir TVF standartus (šalims, kurios gavo paskolas iš TFV).   Visa tai matoma kada pasauli valstybės toliau sukuria naujus mokesčius, net neatsižvelgdamos į savo populiacijos darbo lygio mažėjimą ir nedarbo lygio augimą.   Daugelis Europos šalių, kaip Vengrija, Lenkija, Bulgarija ir Prancūzija kėsinasi į savo piliečių pensijų fondus.   Kainos nuolat kyla neatsižvelgiant į ekonominę padėtį.   Iš žmonių toliau bandoma išmelžti kuo daugiau pinigų ir nesvarbu, kad daugelis iš jų skursta.

4. Nusikaltimų bangos–  Matant nuolatinius žmonių finansinius išnaudojimus, nedarbo lygio augimą, protestus prieš vyriausybės finansinę politiką, augant skurdui ir prastėjant ekonominei žmonių būklei bus matomos didelės nusikaltimų bandos. Žmonėms praradus viską, žmonės praranda protą. Todėl žmonės praradę viską neturės ką daugiau bedaryti.  Galimos riaušės, visuomeninės isterijos  ir augantis nusikalstamumo lygis.

5. Laisvės apkarpymas– Norint mažinti augantį nusikalstamumo lygį, terorizmo grėsmę, visuomeninį nepaklusnumą, sukilimus  ir pasipriešinimą vyriausybės politikai, bus  neišvengiamai apkarpomos asmeninės laisvės , laisvė keliauti ( į pavojingus regionus ) ir stiprėjanti policijos kontrolė.    Galimas vyriausybių kišimasis į asmeninę erdvę bus pateisinamas noru mus apsaugoti. Kaip sakoma: Jokia vyriausybė nepraleis progos pasinaudoti krize, kad sustiprintu savo valdžią.

6.  Alternatyvi energija–  mažėjant iškastinio kuro pasiūlai (siekiant išlaikyti aukštas kainas), dėl blogėjančios ekonominės situacijos  mažėjanti žmonių degalų perkamoji  galia, bus atidžiau žvelgiama į alternatyvius energijos šaltinius ir transporto priemones. Galimai mažės  kuro sąnaudos lygis, nes naftos kainos taps aprėpiamos mažesnei daliai.  Daugiau bus mastoma apie gyvenimą “ nuo tinklo’. Neišvengiamai  bus siekiama apkarpyti savo išlaidas norint atitikti naujas šildymo kainas.

7. Alternatyvi žurnalistika – Mažėjant tradicinių žinių šaltinių patikimumui ir jau šiandien augant alternatyviai žiniasklaidai, bus pastebimas stambus “Žurnalistikos 2.0“ augimas. Jau dabar galima pastebėti kaip dažnai yra ieškoma naujų informacijos šaltinių. Todėl žmonės jau nebus taip priklausomi nuo standartinės žiniasklaidos ir skatins nepriklausomų informacijos šaltinių gausėjimą.

8. Kibernetiniai karai– Augant vyriausybių pasipriešinimui Wikileaks, noras reguliuoti internetą ir kibernetinių  karų efektyvumas skatins konfliktus pereiti į naują erdvę.   Kaip auga Wikileaks rėmėjų kibernetinės atakos prieš žmones, kurie nori su Wikileaks susidoroti, taip abi pusės bus priverstos konfliktus spręsti interneto erdvėje.   Kibernetiniai karai taip pat suteiks galią žmonėms pasipriešinti ne jėga, o protu. Nesvarbu ar tai būtu informacijos skleidimas ar kibernetinės atakos, nes kiekvienas iš variantų bus panaudojimas kovoje.   Augant internetinės erdvės  galimybėms, valstybės pradės efektyviau jį naudoti prieš konkuruojančia šalį ar grupę. Todėl yra laukiamas tilus, bet naujos kartos karas.

9. Pasaulio jaunimas susivienykime- Plečiantis pasaulio jaunimo akiračiui, nepasitenkinimas diplomo nauda ieškant darbo  ir augantis pasipriešinimas prieš “status quo“ prives prie to, kad jaunimas pradės aktyviau jungtis į grupes. Kaip studentų protestai Anglijoje parodė jaunimo ryžtą, taip tolia problemas spręsti pradės jaunoji karta. Kadangi senoji karta jau arba per daug pavargusi arba pripratusi prie esamos situacijos ir bijo kažką keisti. Bus aktyviau siekiama bendras problemas išspręsti kartu, o ne pavieniui. Todėl naujoji karta, nepripratinta prie esamos situacijos, ieškos naujos alternatyvos ir nesileis indoktrinuojama ir palaužiama.

10. Pasaulio pabaiga– Atmenat visas pranašystes ir pažvelgiant į tikrovę matoma, kad pasaulio pabaigą gali perimti ekonominio nuosmukio, bankroto ar pasaulinės panikos formą. Yra daug veiksnių, kurie gali prie po privesti. Gal karas iš nevilties ar paranojos , koks nors konfliktą pradėjęs  nesusipratimas,  pasaulinė ekonomikos katastrofa, o gal revoliucija?  Pagalvojus, kad karas yra geras ekonomikai (JAV), dirbtinė Irano grėsmė yra kasdien aukštinama, o pasaulio visuomenė yra tikrai supykusi. Galimi visi, tačiau viskas yra nenuspėjama.

11. Žinok ranką iš  kurios valgai– Tai pasipriešinimas GM maistui.   Kasdien augant žinioms apie šio GM maisto nepatikimumą, jo žalą agrikultūrai  ir galimas grėsmes sveikatai, auga ir pasipriešinimas jam. Nors Europoje GM maisto   situacija yra netokia kaip JAV (kur parduotuvėse gausu nuodų) , tačiau vis tiek gali sukelti pasipriešinimą pradėjus normalius maisto produktus pakeisti į GM arba pradėjus naudoti naujus GM pasėlius ūkyje. Šiomis dienomis parduotuvėje yra vis sunkiau surasti tai kas sveika, todėl negalima lesti genetiškai modifikuotiems produktams perimti natūralaus maisto vietą.

Trendsresearch.com

Kritiško mąstymo svarba

Šias laikai pastebėjau tai, kad žmonių žinių akiratis nuolat siaurėja.  Daugelis savo dėmesį skiria informacijai iš televizijos ir įsitvirtinusiu institucijų. Žmonės nuo mažens mokyklose ir universitetuose yra indoktrinuojami tikėti tai kad yra daugelio priimtina, nesvarbu jeigu tai prieštarautu pačio individo mąstymui ir nuojautai.  Kaip ir keistai skambėtu kas yra kalbama per televizija, jeigu žmonės buvo pripratinti skaityti tai kaip pagrindinį informacijos šaltinį, jiems tai bus šventa, o žmonės prieštaraujantys daugumos nuomonei, bus išvadinti eretikais. Tokia jau šiandieninė tikrovė. Nors televizija padarė informaciją pasiekiamą pasauliniu mastu,  informacijos kokybė nepagerėjo.

Todėl matoma tendenciją, kuri indikuoja, kad žmonės vis labiau linkę pasikliauti viešais informacijos šaltiniais ir įsitvirtinusiomis institucijomis. Valstybės darbuotojai, nacionalinės žinios ir didžiausi šalies laikraščiai yra vertinami kaip nepriekaištingi ir patikimi. Kas nepastebima- šiais šaltiniais yra lengvai manipuliuojama visuomenės pasaulio pasaulėžiūra. Kaip žmogaus pramonė sukūrė priklausomybę nuo parduotuvėse atsirandančių maisto produktų, taip ta maža dėžutė mūsų namuose tapo daugelio  protų maistu.  Kam vargti ieškant maisto ar informacijos jeigu tai tau yra patiekiama vietoj ir gatava. Žmonės tampa tinginiais, prijaukintais gyvūnais, neprieštaraujančiais darbininkais. Gaila, žinant žmogaus potencialą.

Kritinis mąstymas tampa prabangą, randama tik keliuose. Tai kas suteikia mums galią perdirbti informaciją ir kas daro mus žmonėmis, dingsta mąstymo saulėlydi.

Tačiau yra viltis. Internetas, kuris revoliucionizavo informacijos pateikimą, suteikia mums daugiau negu vieną žinių dubenį iš kurio valgyti.  Suteikia mums galimybę palyginti, išgirsti kelias puses ir konstatuoti  galutinį rezultatą. Taip išplečiant mūsų akiratį ir praturtinant  pasaulėžiūrą. Galu gale jeigu daugiau avių šaukia, kad dangus yra rožinis- nereiškia, kad tai tiesa.

Joseph Goebbels pasakė: Jeigu sugalvosi pakankamai didelį melą ir jį nuolat kartosi, žmonės galu gale juo patikės.

Būkite atsargūs ir kritiški.

Planopolis ir ateities getai

Atsimenate filmuką apie globalinį atšilimą? Kuriame buvo nužudomi vyrai, moterys ir vaikai nepaklusę eko-fašistų politikai. Vienas mygtuko paspaudimas ir žmogus labai gražiai “išsitaško“. Tikrai daugeliui tai sukėlė blogą jausmą: Jei nepaklusi, mirsi.

Tai štai netyčiom atradau panašu, kurio autoriai yra “Ateities Forumo grupė“. Matosi toks pat eko-fašistų darbo bruožas. Tik čia  pagrindinį vaidmenį laiko ne “globalinis atšilimas“, ar kaip jį jau vadina, o ateities miestai. Šie Planopoliai (Planned-opolis) apgyvendins ir apsaugos visus, kurie sutiks su ekologinio fašizmo politika. Tik čia jūs neturėsi labai daug laisvės.

Visi jūsų duomenys apie sveikatą, veiklą, gyvenimą bus laikomi kortelėse, kurias turėsite visada nešiotis. Nuo jų taip pat priklausys ką jums bus galima daryti ir ko ne. Transportas bus griežtai reguliuojamas, jokių privačių automobiliu. Maisto išdavimas bus reguliuojamas, o mėsa taps tik prabanga. Maisto pasiūlą ir tiekimą jums reguliuos Pasaulinė Maisto Taryba ( Ar man vienam šiurpuliai ?). Jūsų ir vaikų švietimas bei karjeros galimybės bus reguliuojamos taip, kad ne jūs busite savo likimo kalviai, o vyriausybė bus. Kokia profesija, pagal “gabumus“ bus pasiūlyta, reiškiasi tik tam ir tinkate.

O jeigu jums taip gyventi nepatiks, mielai būsite perkelti į “plaukiojančius miestus“, kur visi netikintieji eko-fašizmu, gyvens kaip prastuomenė. Nesvarbu, kur jūsų giminės gyvens. Busite atskirti. Matomas klipe net psichologinis požymis: Bendra šeima iš kurios vienas asmuo tiki vienu, o kitas kitu dalyku. Todėl dominuoja tas individas, kurio mąstysena yra priimtina daugumos arba valdžios.  ( Čia aiškiai parodo kas atsitinka netikintiesiems) Tai vaizdo klipe primena  Varšuvos getus arba trečiojo pasaulio žemutinės klasės pastogių tipo gyvenvietes. ( Net filmuke gyventojai atrodo kaip iš landos.)

Turite  patys pažiūrėti šį klipą ir jeigu nors kažkiek suprantate anglų kalbą, suprasite ir viską kas jame yra pasakyta. Tiesiog šlykštu matyti tokį globalistinio elito ateities modelį.

P.S. Aš asmeniškai tikiu  Venus Project , kuris pristato ateitį ne globalistinio elito rankomis, bet čia jau kita tema.

Linkas į straipsnį

Reikia pinigų! Atiduosi pensiją?

Krizės, krizės  ir krizės. Valstybės suka galvas iš kur gauti papildomų pajamų. Populiacija nuskurdinta, infliacija nuolat kyla, rinka neprognozuojama ir valiutos ateitis nežinoma. Negana to, kad daugelis jau nurašo Eurą, bet Europos valstybės pradėjo  žiūrėti link savo piliečių pensijų. ( Aišku išmoko iš JAV, kur valstybė pasisavino virš 6mil karo veteranų išmokas)   Tai tikrai pagelbėtu kovojant su ekonomika, nes  nereiktu taikyti socialinės apsaugos apkirpimų ir valstybės išlaidų mažinimo. Pagal Adam Smith Institute Blog’a, per kelias savaites pastebėti keli pasikėsinimai Europoje į piliečių pensijas.

1) Vengrijoje per pastarąjį mėnesį vyriausybė patvirtino atitinkamas priemones, kurios priviliotu arba priverstu šalies piliečius priimti valstybės pensijų schemą. Tai pasiūlymas, kurio žmonės negalėtu atsispirti. Žmonės neperėję iš privataus pensijos fondo į valstybės pensijų schema ateityje neteks dalies valstybės pensijos, kuria būtu gavę ir vis tiek turės mokėti atitinkamas įmokas. Tai eilinis valstybės ketinimas subalansuoti savo biudžetą, atitinkamai su Europos Sąjungos reikalavimais. Taip Vengrija gautu papildomus 14 mlrd dolerių.

2) Bulgarijoje vyriausybė pradėjo įgyvendinti projektą, kuris  privačius ankstyvosios pensijos fondus, vertus apie 300 mil, pervestu į bazinių valstybės pensijų fondą/schemą. Valstybės piliečiams pajutus, kad toliau bus kėsinamasi į privačios pensijos bazinius fondus, buvo kreiptasi į šalies finansų ministrą. Vėliau prabilus daugeliui šalies analitikams, ekonomikos ekspertams ir verslo grupėms, sprendimas buvo laikinai sustabdytas. Iki šiol Bulgarijos vyriausybei pavyko įgyvendinti tik 20% planuoto pensijų reformos projekto.

3)Lenkijos vyriausybė šiuo metu planuoja 1/3 ateities įmokų į privačius pensijų fondus pervesti tiesiogiai į  valstybės socialinių pensijų sistemą/fondą. Šie pinigai būti laikomi šalies biudžete ir nebūtu paremti akcijomis ar obligacijomis, kaip privačiuose pensijų fonduose. Todėl prognozuojama, kad piliečiai neteks $ 2,3 mlrd per metus, nes pinigai negeneruos jokių pajamų. Šis įvykis nėra toks pat dramatiškas kaip kiti, tačiau taip pat parodo Europos vyriausybių norą kontroliuoti savo piliečių privačius pensijų fondus.

4)Puikus pavyzdys kada valstybė naudoja pensijų fondus savo tikslams, taip sukeldami pavojų piliečių socialinei gerovei yra Airijoje, kur  2001 metais buvo sukurtas nacionalinis pensijų rezervo fondas, kuris  turėjo būti atsakingas už piliečių pensijas 2025-2050 metais ir dalinai už viešojo sektoriaus darbuotojų pensijas. Tačiau jau 2009 metais  šalies vyriausybė iš šio fondo pasisavino € 4mlrd, kad finansuotu gelbėjamus bankus. Veliau 2010 metais likusieji € 2,5 mlrd buvo pasisavinti siekiant išgelbėti pačią valstybė nuo bankroto.

5) Prancūzijoje 2010m. lapkričio mėnesi  šalies parlamentas nusprendė atidėti € 33 mlrd. iš nacionalinio pensijų rezervo, kad sumažintu esamą trumpalaikį valstybės pensijų deficitą. Šalies gyventojų pensijoms 2020-2040 metams skirti pinigai  ,  bus sunaudoti kiek ankščiau nei 2011-2024 metais. Galima tik įsivaizduoti,  kaip galimai bus panaudotos likusios lėšos vyriausybės tikslams.

Jau ir Europoje matome  akivaizdžius šalies piliečių pensijų pasisavinimo pavyzdžius. Lieka tik nuspėti kurioje šalyje ir kokios sumos bus “atidėtos/pavogtos“.

Vengrija

Bulgarija

Lenkija

Airija

Prancūzija

%d bloggers like this: