Klimato atšilimo apgavystė

Visi mes per žinias girdime, kad mūsų planetos klimatas šyla, kad vandens lygis kyla ir visa tai yra “žmogaus kaltė“. Anot JTO CCP ir daugelių vadinamų klimato ekspertų, per pastaruosius 20 metų žemės temperatūra kyla, vandens lygis kyla ir šio priežastis yra CO2. Noriu paaiškinti, kad aš neneigiu to, kad žmogus teršia ir niokoja aplinką kenksmingais teršalais. Mano tikslas yra jus užvesti ant kelio , kurio eigoje patys galėtumėte patikslinti tai ką aš sakau.

Taigi, norint sužinoti tiesą, reikia pirma suprasti kas tas CO2. Anglies dioksidas (CO2)- organizmų kvėpavimo galinis produktas, kuri kiekvienas iš mūsų ir visi gyvūnai  iškvepiame. Ką daugelis pamiršta, kad šis CO2, nepainiojant jo su nuodingu CO( anglies monoksidu) yra esminis elementas mūsų gyvenime, be kurio mūsų gyvenimas neegzistuotu. Ji nėra  teršianti medžiaga ir nėra stipriausia šiltnamio efektą sukelianti medžiaga. CO2 yra viena svarbiausių biologiniams organizmams medžiagų. Žinot kas yra stipriausia šiltnamio efektą sukelianti medžiaga? Tai vandens garai, o to mes turime daug. JTO Mokslininkų argumentas yra tai, kad  yra per daug žmonių ir CO2, kas sąlygoje temperatūros kilimą ir atmosferos šilimą. Nors yra nustatyta, kad per žemės gyvavimo laikotarpį CO2 tik mažėjo, daugelis faktus ignoruoja ir remiasi kompromituotų mokslininkų, kurie dirba JTO, darbais .

Prieš milijonus metų CO2 lygiai buvo šimtus kartų didesni. ( Yale university. 2008) Tai kodėl tada mums yra sakoma kitaip? Ką visi jie pamiršta paminėti yra tai, kad CO2 yra pagrindinis augalų gyvybės šaltinis. Be šio elemento jie negalėtų išgyventi. Juk tai esminis fotosintezės sudedamoji dalis. Paklauskite bet kurio rimto biologo ir jis jums patvirtins, kad kuo didesnis CO2 kiekis sąlygoja geresni ir greitesnį augalų pragyvenimą ir plitimą ( gamtoje), taip privedant prie jų skaičiaus augimo ir didesnio CO2 pasisavinimo. Todėl, mums sumažinus CO2 lygį, mes galimai pažeisime augalijos ekosistemą  Žmogaus ir visų gyvūnų iškvepiamas CO2 galimai veikia klimatą tik 0,01%, tačiau visi mes lankėme biologijos pamokas ir žinome kaip veikia šis ratas. Tikrų, ne valstybės finansuojamų ir remiamų, mokslininkų tyrimai (kaip astrofiziko Piers Corbyn) rodo, kad pagrindiniai veiksniai veikiantis mūsų klimatą yra saulė ir debesų padengimo lygis. Net NASA duomenimis- saulė rodo intensyvesnį aktyvumą su artėjančiu saulės maksimumu 2012 matais.

Todėl CO2 kiekis atmosferoje neįtakoja globalinės temperatūros.

Taip matome, kad temperatūra per pastaruosius 140 užfiksuotų metų pradėjo kilti prieš pasaulinius karus, kada žmogaus industrija pasak mokslininkų, neišleisdavo didelių kiekių CO2. Pokario laikotarpyje, kada visa industrinė ekonomika pradėjo sparčiai augti, temperatūra pradėjo kristi. ( prof. Patrick Michaels, Ian Klark ir dr. Tim Ball  )  Atsižvelgiant į  ledynuose išgaunamų ledo pavyzdžių, kuriuose  išsaugota temperatūros ir CO2 kaitą per pastaruosius kelis milijonus metų- CO2 lygis seka paskui temperatūros kaita apytiksliai 800 metų atstumu. Todėl ne CO2 lygis veikia temperatūrą, o temperatūra veikia CO2 lygį.

Kodėl tada žmonės yra kaltinami dėl “klimato atšilimo“ ?

Visa tiesa slypi už to kas skelbia šią politiką. Per pastaruosius metus G20 (20 galingiausių pasaulio šalių) susirinkimuose buvo svarstoma CO2 mokesčio galimybė. Originali šio mokesčio pradininkė yra Exon kompanija. Šis mokestis būtu renkamas iš visko kas mus supa. Tikrąja to žodžio prasme-būtu mokestis už kvėpavimą. O kas ji rinktu? Ogi mūsų visų geri draugai bankai, kaip IMF, World Bank ir t.t.  Nu gerai, jie rinks tą mokestį, o kas tada? Ogi nieko ,kaip bankai ir aplinką teršiančios korporacijos- BP Oil ir Exon, gali vienu metu teršti aplinką ir būti šio mokesčio iniciatoriais bei rėmėjais. Štai čia ir esmė, jūs esate pelnas. Jūs esate banda, kuri yra ganoma tik, kad vėliau gauti pelną. Per žinias girdime, žmones  kaip Al Gore, kurie  kelia sireną, kad klimatas šyla ir vandens lygis drastiškai kils per ateinančius dešimt metu, kaip patys ant pajūrio perka vilas už 4-5 milijonus dolerių. Nebloga investicija pasirodo, tikrai jie patys netiki tuo ką sako. Paieškojus kas pagrinde propaguoja  šį klimato atšilimą, jau vadinama klimato kaita, visada matosi tie patys asmenys, kurie yra atsakingi už JTO klimato kontrolės panelę.

Smarkiausiai “Klimato atšilimo“ industriją paveikia Afrikos šalis, kurios yra raginamos naudoti nepatikimus ir nepakankamai galingus elektros gavybos šaltinius, kaip esami saulės ir vėjo. Nepatikimus todėl, kad šie šaltiniai yra visiškai priklausomi nuo  meteorologinių sąlygų. Nepakankamai galingi todėl, kad naudojant žinomas technologijas, jie reikalauja neįprastai didelių plotų siekiant generuoti elektros energiją, analogiškai su iškastinio kuro. Nors Afrikos regionas yra turtingas naftos, anglies ir dujų- pasaulinė bendruomenė nenumaldomai reikalauja, kad regiono turtai nebūtu eikvojami, taip pilnai stabdant Afrikos industrializaciją. Pasaulis turi ir lėšas ir galimybė industrializuoti Afrikos žemyną, bet tai jau pakenktu vakarų šalių ekonomikoms.

2009 metais įvyko “ Climate gate scandal“ kada buvo paviešinti University of East Anglia klimato komiteto komiteto narių elektroniniai laiškai, kuriais susirašinėjo įvairūs mokslininkai diskutavę apie klimato atšilimą. Šie laiškai tikrai buvo gauti ne kokio “hakerio“ įsilaužimo  metu, o vieno iš vidinio rato žmonių, kadangi susirašinėjančių pavardės buvo užtamsintos. Taip padarytu tik žmogus bijantis viešumos ir keršto. Laiškai buvo perduoti BBC žinių kanalui, kuris yra stiprus klimato atšilimo propagatorius. Daugiau nei 3 mėnesius apie tai nebuvo pranešta publikai, kol laiškus paviešinęs žmogus suprato, kad apie tai nepraneš. Tada viskas buvo perduota vienai Rusijos svetainei, kuri šią  informacija išplatino publikai. Šiuose laiškuose akivaizdžiai  matoma kaip mokslininkai tarpusavyje diskutavo apie klimato duomenų manipuliaciją. Taip siekiant sukurti baimę žmonėse apie klimato atšilimą. Ir nuslepiant tikrus duomenis arbą jais manipuliuojant kaip patys laiškų autoriai atvirai laiškuose diskutavo kaip jie manipuliuoja duomenis.  Kaip gali žmonės, kurie mums tvirtina, kad klimatas drastiškai šyla ir dirba arba patarinėja pačios JTO klimato kontrolės komisijai ( JTO CCP), tarpusavyje atvirai manipuliuoja duomenimis. Todėl daugelis JTO šalių atsisakė remti JAV Barako Obamos remiamą CO2 mokestį. Iki šiol nėra tvirtai moksliškai patvirtinta, kad žmogus yra kažkaip kaltas dėl klimato atšilimo. Žemės planeta nėra pastovi ir daugelio profesorių nuomone yra per daug sudėtinga mums kažkaip stipriai įtakoti.

Bet koks stipresnis klimato atšilimas dėl saulės aktyvumo ar debesų padengimo gali sukelti tik viena- naują ledynmetį. Net jei globalinis klimato atšilimas būtu tiesa, jis  pats prie to privestų. Kadangi temperatūros kylimas, neigiamai veikia poliarinius ledynus, kurie yra didžiausios  geriamo vandens saugyklos. O kas būna kada neribotas kiekis gryno vandens susimaišo su vandenyno vandenių? Grėsmė kyla pasaulinėms šilto vandens srovėms, kaip Golfo srovė, kurios paskirsto šilumą po planeta ir veikia kaip termostatas. Šioms srovėms sutrikus , grėsme kiltu klimato stabilumui, ir mes tikrai nesulauktume šiltų laikų. Žemė šiuo metu yra vadinamame “tarp lediniame laikotarpyje“. Per pastaruosius milijonus metu vyksta reguliari klimato kaita.  Per žemės istorija buvo ne vienas ledynmetis . Mes esame 10,000-15,000 metu trunkančiame tarp lediniame etape, po kurio visada seka 90,000-100,000 metų “mini ledynmečio“ Todėl mes greičiau sulauksime ledynmečio, negu atšilimo . Ir tie 10,000-15,000 metų jau baigia prabėgti.

ATNAUJINTA 2010.10.23

Video paaiškinanti pagrindinius “Klimato kaitos“ šiltnamio efekto priežastis.

Santrauka: Vandens garai, kurie veika kaip šiltnamio efektą sukeliančios dujos sudaro 96,9% visų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. CO2 ir Metanas kartu sudaro tik ~2-3%. Kadangi vandens garų koncentracija svyruoja nuo sezono, taip matosi klimato kaita skirtingais metų laikais nepriklausomai nuo žmogaus išskiriamo CO2.

JAV EPA (aplinkos apsaugos agentūros) nuslėptas raportas apie klimato atšilimą, paviešintas vieno iš darbuotojų. ( Anglų kalba)

Santrauka: EPA darbuotojo raportas apie klimato atšilimą, kuriame  gautas rezultatas paneigia visuotiniai skelbiamą nuomonę, kad pasaulio klimatas šyla.  EPA raporto turinio nekomentuoja ir tvirtiną, kad tai neturi nieko bendro su jų darbo programa ir raportas yra visiškai klaidingi. EPA darbuotojas Alan Carlin vėliau buvo atleistas.

Climate gate

Lord Monckton interview

Piers Corbyn

Climate scam doc

Žemės klimato istorija

Informuojantys straipsniai

 1. Visiškai taikli ir pakankamai gili analizė-išaiškinimas, būtinai žmonės turi tai žinoti. Tačiau gaila, kad daugelis tik numoja ranka – jiems numestas “kaulas“, t.y. nukreiptas dėmesys – dėl to jiems nėra įdomu ir todėl jie laksto paskui olialia putytes ir “šok su manimi“, kai turėtų skaityti informaciją ir daryti išvadas. Kiek vėliau savo tinklaraštyje pateiksiu su Climategate skandalo metu UK valdžiusios vyriausybės narių kuravimo sritis ir dar truputį su tuo susijusios informacijos.

  O šeip žmonėms pasakyk “uždrauskime divandenilio monoxidą“ ir jie bus tavo pusėje, nesuprasdami prieš ką “kovoja“ – dihydrogen monoxide – vanduo, H2O 🙂 Jiems baisūs nežinomi cheminiai junginių pavadinimai, baimės skleidėjai tuo puikiai naudojasi – neapsišvietusia mase.

   • docentas
   • 19 spalio, 2010

   Tikrai teisingai tu sakai apie šiuolaikinius dėmesio nukreipimus. Daugeliui šiandien svarbiausia jų sporto komandos žaidėjų vardai, negu pačios šalies istorija. Dėl “šok su manimi“ – kiek metų trunkanti pramoginė propaganda.

   Man pačiam yra labai aktuali informacija, kuri yra slepiama arba ignoruojama visuomenės. Tikrai laukiu tavo naujos informacijos apie Climate Gate ir pats talpinsiu viską ką žinau su šaltiniais.

 2. Užsiprenumeravau tavo tinklaraštį 😉

   • docentas
   • 19 spalio, 2010

   Aš tavo irgi . Puiku matyti, kad yra žmonių žvelgiančių kas dedasi užkulisiuose 🙂

 3. Džiugu kad daugėja tokios informacijos lietuviškai.
  Paplatinsiu straipsnį jei ne prieš, žinau kad ne prieš 😉

   • docentas
   • 20 spalio, 2010

   Tokia informacija būtina skleisti, kad žmogės žinotu ne tik tai kas minima per žinias 🙂 Pats buvau informacijos klausytojas , dabar būsiu ir jos skleidėjas 😉

   Informacijos tikrai daug bus. Dabar rašysiu apie vakcinas ( kaip H1N1 ir kitas) remiantis daktarų tyrimais.

   • Įdomiausia tai, kad gydytojai patys vengia skiepytis, vadinasi yra priežastis. Pamėgink pasiūlyti savo šeimos gydytojams – stebėk reakciją 😀

 1. No trackbacks yet.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: